logo skoleni-kurzy

KURZ : ZMENY VE ZDANOVANI PRIJMU ZAMESTNANCU V ROCE 2017
INTELLEGO VZDELAVACI AGENTURA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017 - Následující kurzy:

 
  

 

ZMENY VE ZDANOVANI PRIJMU ZAMESTNANCU V ROCE 2017

Viz také následující kurzy :
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů fyzických osobPodrobnosti
 • Účetnictví včetně daňové soustavy ČR (DPH, silniční daň, daň z příjmů)Podrobnosti
 • Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018Podrobnosti
 • Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročníkPodrobnosti

Kurz - ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017


Intellego - vzdělávací agentura


Školení je určeno všem, koho se týká problematika zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům ze závislé činnosti. Lektor kurzu : Ing. Miluše PROCHÁZKOVÁ Zkušená lektorka v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, spoluautorka odborných publikací. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...


Cena kurzu:
     ...   1.600 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 1.936 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2018 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.790 Kč/Kurz (2.166 Kč/Kurz včetně DPH)

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017


  Kurz je určen pro ...

  Školení je určeno všem, koho se týká problematika zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům ze závislé činnosti.


  Lektoři kurzu


  Ing. Miluše PROCHÁZKOVÁ Zkušená lektorka v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, spoluautorka odborných publikací.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  • Vymezení příjmů, z nichž se sráží srážková daň zvláštní sazbou, platná úprava pro rok 2017, výpočet základu daně a vymezení příjmů, z nichž se sráží záloha na daň, solidární zvýšení daně, platná úprava pro rok 2017
  • Nový tiskopis Prohlášení k dani pro rok 2017, informace o platných tiskopisech prohlášení pro rok 2017, lhůty pro podepsání prohlášení k dani
  • Změny při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě v roce 2017, změna výše daňového zvýhodnění, změna podmínek pro výplatu daňového bonus u, podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění, oznámení a prokázání změn u zaměstnavatele
  • Podmínky pro uplatnění slev na dani v roce 2017, podmínky pro uplatnění slev na dani u poplatníka daňového nerezidenta v ČR, rozsah požadovaných dokladů a jejich platnost pro prokázání nároku poplatníka na uplatnění slev na dani
  • Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, možnost použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, uplatnění výdajů vynaložených na provoz předškolního zařízení, předškolní zařízení v roce 2017
  • Zdaňování příjmů plynoucích zaměstnanci ve formě mzdy, platu, odměny na základě dohody o provedení práce, odměny na základě dohody o pracovní činnosti, odměny jednatele, příjmu za práci společníka společnosti s ručením omezeným, odměny člena orgánu právnické osoby, příjmů ve formě funkčních požitků, odměn členů volebních komisí
  • Zdaňování zaměstnanci poskytnutých plnění ve formě příspěvků na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění, změna od roku 2017, povinnost zaměstnance podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, zdanění příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé životní pojištění při porušení podmínek pro jejich osvobození (zrušení pojistné smlouvy, předčasný výběr )
  • Zdaňování příjmů poskytnutých zaměstnanci ve formě akcií, zápůjček, darů, ubytování, dopravy do zaměstnání, stravování, nápojů, pracovního oblečení, použití zdravotnického zařízení, poskytnutí výrobků a služeb, poskytnutí vozidla zaměstnavatele k soukromým účelům zaměstnance, ocenění majetkového prospěchu zaměstnance, plnění pro rodinného příslušníka
  • Zdaňování příspěvků poskytovaných zaměstnanci na lékařskou péči, na očkování, na rekreaci, na vzdělávání, peněžních darů na zvýšení nebo změnu kvalifikace, na studium, léčení, na úhradu sociálních služeb, sociálních výpomocí, odměn poskytovaných za nemarodění , za získání nového pracovníka, odměn k pracovním a životním výročím
  • Zdaňování dalšího plnění plynoucího zaměstnanci ve formě další dovolené, odstupného, konkurenční doložky, náhrady za dobu dočasné pracovní neschopnosti, dodatečně doplacené dlužné mzdy
  • Povinné náležitosti mzdových listů, rozsah požadovaných informací, změny v roce 2017, platné tiskopisy pro vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, o příjmech plynoucích na základě dohody o provedení práce, potvrzení, oznámení plátce daně v př


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení/kurz


  Intellego - vzdělávací agentura

  :: Vzdělávací agentura INTELLEGO Olomouc vznikla v druhé polovině roku 1990 jako soukromá vzdělávací agentura zaměřená na oblast vzdělávání dospělých a na rozvoj profesních znalostí a dovedností. Za dobu své existence jsme uspořádali již 3800 školení a seminářů, na kterých přednáší přední odborníci v daných oblastech, tvůrci legislativních norem, autoři odborných publikací, zkušení lektoři. INTELLEGO je členem Asociace institucí vzdělání dospělých ČR. Spolupracujeme se Svazem účetních České republiky. Naše vzdělávací činnost se zaměřuje především na tyto oblasti: pracovní právo personalistika mzdové účetnictví daně ekonomika ...

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

  Podobné kurzy #ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017 >>


  Další kurzy a školení: ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za zdaňovací období 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a novinkách v roce 2018, a dále k ročnímu zúčtování záloh za rok 2017. Obsah: Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti: * Přehled změn ve zdaňov Další podobné školení nebo kurzy
  Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a roční zúčtování záloh za rok 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Změny ve zdaňování mezd v daňovém balíčku pro rok 2017 a 2018: * zvýšení daňového zvýhodnění ještě pro rok 2017, * od r. 2018 zdaňování příjmů ze závislé činnosti nově podle toho, zda zaměstnanec „učinil“ nebo „neučinil“ prohlášení v souvislosti Další podobné školení nebo kurzy
  Zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2018, roční zúčtování záloh za rok 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti přehled změn ve zdaňování mezd přijatých aktuální novelou zákona o daních z příjmů v roce 2017 a od roku 2018 problematika daňového zvýhodnění a změny pro výplatu daňového bonus u, zdaňování příjmů ze závislé činnos Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 a aktuality pro rok 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, jak vyplnit daňové přiznání FO za rok 2017 a co nového vás čeká v roce 2018. * 9:00–13:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2017 A AKTUALITY PRO ROK 2018 • Ing. Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámení účastníků se schválenými změnami v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a od roku 2018, a to zejména v souvislosti s posledními aktuálními novelami zákona o daních z příjmů. * Změny ve zdaňování mezd přijaté zákonem č. Další podobné školení nebo kurzy
  Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018 a roční zúčtování za rok 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, jak správně zpracovat roční vyúčtování a získáte aktuální informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků platné pro rok 2018. * • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2018, • Další podobné školení nebo kurzy
  Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2018 a roční zúčtování za rok 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po semináři budete znát aktuální předpisy, které budete umět aplikovat v praxi. * Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna roku 2018: • změny ve zdaňování příjmů zvláštní sazbou daně, podmínky pro její sražení a vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance, Další podobné školení nebo kurzy
  Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři vás lektor upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě. * • aplikace výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů, • daňové rezidentství, • daňově transparentní entity, • zd Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky ve zdaňování mezd
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Změny ve zdaňování mezd přijaté v daňovém balíčku pro rok 2017 a 2018: - problematika nabytí účinnosti zákona, - zvýšení daňového zvýhodnění ještě pro rok 2017, - od r. 2018 zdaňování příjmů ze záv Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2017-11-22 00:22:40

  Intellego - vzdělávací agentura
  ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017 #

  Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění

  Typ kurzu/školení: Seminář  Klíčová slova pro dané školení:
  koho, plynoucích, příjmů, příjmů, problematika, týká, určeno, zaměstnanců, zaměstnancům, zdaňování, zdaňování  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017 [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Intellego - vzdělávací agentura - Olomouc :: - Vzdělávací agentura INTELLEGO Olomouc vznikla v druhé polovině roku 1990 jako soukromá vzdělávací agentura zaměřená na oblast vzdělávání dospělých a na rozvoj profesních znalostí a dovedností. Za dobu své existence jsme uspořádali již 3800 školení a seminářů, na kterých přednáší přední odborníci v daných oblastech, tvůrci legislativních norem, autoři odborných publikací, zkušení lektoři. INTELLEGO je členem Asociace institucí vzdělání dospělých ČR. Spolupracujeme se Svazem účetních České republiky. Naše vzdělávací činnost se zaměřuje především na tyto oblasti: pracovní právo personalistika mzdové účetnictví daně ekonomika ...

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Příjmu truhláře
  Příjmu truhláře s praxí v oboru pro výrobu nábytku na zakázku.Provozovna se nachází 2km od Olomouce.Požadujeme praxi... a dobrý kolektiv.Mzdu uvádíme v čistém příjmu...., Olomouc, Olomoucký

  Referent/ka příjmu oprav
  01.11.2017 Společnost AUTO Hlaváček a.s. hledá nové zaměstnance na pozici Referent/ka příjmu oprav v lokalitě Olomouc... ŠKODA, VW, AUDI, KIA přijme referentku do příjmu oprav. Požadujeme SŠ vzdělání, ekonomické a technické znalosti, znalost..., Olomouc, Olomoucký

  Řidič/ka VZV
  systému do výše 10 m úklidová činnost závoz palet na výdejové zóny dodržování nastavených procesů příjmu a výdeje zboží..., Olomouc, Olomoucký

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zdaňování + příjmů + zaměstnanců


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2017 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Management kvality v procesu návrhu a vývoje v prosinci 2017 - Cheb