logo skoleni-kurzy

KURZ : NLP MASTER PRACTITIONER PRAHA
CENTRUM SYSTEMIKY A NLP S R O


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
NLP Master Practitioner - Praha - Následující kurzy:

 

 

NLP MASTER PRACTITIONER PRAHA

Viz také následující kurzy :
 • Maledivy - Neobyčejná inspirace Mastermind skupinouPodrobnosti
 • Scrum MasterPodrobnosti
 • NLP Kouč osobního rozvoje # pro pro všechnyPodrobnosti
 • NLP Practitioner ON-LINEPodrobnosti
 • NLP Master Practitioner - PrahaPodrobnosti


Kurz - NLP Master Practitioner - Praha


Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Cena kurzu:
     ...   15.900 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 19.239 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

NLP Master Practitioner - Praha
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
NLP Master Practitioner - Praha

Praha 8
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
* * Academy Sales Academy Business Academy Coaching Academy Academy Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP. ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
NLP Master Practitioner - Praha


Lektoři kurzu

Ing. Jitka Ďuricová


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Nový certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner – je nejkomplexnější a nejobsáhlejší NLP Master kurz v Čechách a na Slovensku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší, co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. Naučíte se provádět efektivnější , rychlejší a masivnější změny u sebe a svých klientů. A hlouběji pochopíte principy NLP . Kurz je mezinárodně certifikovaný a zahrnuje:

 • velké množství pokročilých technik Neuro-lingvistického programování
 • hluboké NLP modelování s využitím tranzových stavů.
 • základní principy neurověd a jejich praktické využití v NLP koučování
 • pravidla a postupy , na kterých jsou postaveny všechny klasické i NewCode techniky
 • nové koučovací postupy a techniky, na nichž je založené NLP koučování podle Stromu života a unikátní transformační koučování Personal Breakthrough Session
 • pokročilé koučovací jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language
 • techniky časových linií a pokročilých hypnotických postupů
 • komplexní NLP prezentační dovednosti
 • odhalování tendencí k přemýšlení a chování v různých situacích pomocí Metaprogramů
 • celou řadu pokročilých NLP technik pro transformační koučování a to vše jak v teorii, tak v praxi, což znamená pro účastníky opravdu vysokou kvalitu získaných znalostí a dovedností.
Pomůžeme vám rozvíjet své NLP dovednosti a stát se skutečným mistrem NLP!


Cíle kurzu NOVÝ NLP Master Practitioner – verze 2019 vás seznámí s principy a technikami , na jejichž základě stojí celé Neuro-lingvistického programování, což vám umožní nejen zkvalitnit svoje koučovací schopnosti či umět číst nové NLP techniky, ale i vytvářet si své vlastní NLP techniky a modely , které budete aktuálně potřebovat ve své praxi. Staňte se v oblasti NLP jedinečnými! Navíc sami detailně pochopíte a natrénujete princip, na kterém se NLP zrodilo, tj. modelování . Modelování se využívá jako klíčová dovednost v průběhu celého kurzu ; pomocí něho se naučíte všechny ostatní dovednosti, které jsou obsahem kurzu . Naučíte se celou řadu transformačních koučovacích technik a postupů a v důsledku toho budete schopni provádět pokročilé procesní změny s jednotlivci a skupinami . Postupně si osvojíte celou řadu pokročilých jazykových vzorců a budete je umět využívat pro ovlivňování změn a realizovat pomocí nich vysoce efektivní NLP prezentace .
Koncept výcviku Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím mnoha cvičení, projektů, přijímání a poskytování zpětné vazby, reflektování, koučování a skupinových diskusí . Většina kurzu je pojata jako sebezkušenostní a prožitková; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak NLP Master techniky fungují, a jak hluboké změny v klientovi vyvolávají. Zlepšíte tak své NLP dovednosti. Na kurzu získáte teoretické poznatky, shlédnete ukázky a demonstrace nových NLP technik - a následně budete sami provádět cvičení a případové studie , které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master. Natrénujete modelování dovedností, a to pomocí modelování různých technik a vzorců chování. Díky tomu budete moci provádět velmi efektivní NLP změny v klientově chování na více implicitních úrovních (často dojde ke změně ještě předtím, než si váš klient uvědomí, že se něco stalo a změnilo).
Z jakého důvodu se zúčastnit výcviku NLP Master Practitioner?
 • Pochopíte principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do Neuro-lingvistického programování, do koučování i do jiných oblastí
 • Naučíte se rozeznávat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a vzájemně je propojovat tak, abyste dosáhli synergického efektu
 • Poznáte principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického i New Code NLP
 • Dokážete přizpůsobit způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta
 • Budete schopni vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni
 • Naučíte se pokročilé techniky modelování, které vám umožní dosahovat lepších výsledků v osobním i profesním životě.
 • Budete schopni pracovat při koučování s klientem na transformační úrovni, a to hned několika různými technikami
 • Dokážete změnit klientovo vnímání minulých událostí, a ovlivnit tak jeho aktuální prožívání a výsledky
 • Dozvíte se, jak fungují Metaprogramy a jak pomocí otázek predikovat přemýšlení a chování druhých osob v konkrétních situacích
 • Poznáte nový rozměr vedení hypnotických sezení a propojení hypnózy s vybranými NLP technikami
 • Zlepšíte svoje prezentační dovednosti pomocí 8 krokového prezentačního modelu
 • Kurz je vyučován na několika úrovních, z nichž první je často nevědomé modelování
Tento kurz je více než teorie NLP. I když po jeho absolvování budete mít dokonalou znalost všech souvisejících teorií , ještě důležitější je, že se prakticky naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v dané oblasti. Chcete založit svoji kariéru na transformačním NLP koučování, nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás! Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!
Po absolvování výcviku
 • Tento výcvik vám umožní dostat se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na neurovědy, základní principy jednotlivých technik a hluboké techniky modelování.
 • Naučíte se pokročilé NLP změnové techniky , které jsou zdrojem pro významnou transformaci klientů.
 • Budete moci používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování ve všech kontextech, od podnikání až po vzdělávání, prezentování a koučování .
 • Naučíte se provádět vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností a efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně.
 • Budete umět replikovat chování a myšlení jiných osob a využít to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce. Jako NLP Master Practitioner budete často tvůrcem významných změn ve světě vašich klientů.

Rozsah výcviku
Základy neurověd
 • => Získáte základní znalosti z neurověd, principů a fungování lidského mozku. Díky těmto znalostem lépe pochopíte spojení mezi psychickým a fyzickým tělem. Budete rozumět, jak NLP techniky pracují s mozkem. Díky tomu, budete moci dosahovat lepších výsledků, jak v práci sami se sebou, tak v koučování či terapii s klienty.
 • Budete umět aplikovat klíčové principy/pravidla fungování mozku do provádění a vlastní tvorby NLP technik.
 • Zvýšíte svou schopnost získávat a integrovat odborné informace z nejnovějších výzkumů v oblasti psychologie.
Obsah
 • Základní části mozku a jejich funkce
 • Principy/pravidla fungování lidského mozku
 • Jak mozek konstruuje realitu
 • Jak vzniká úsudek
 • Heuristiky a zkreslení
 • Fenomén kognitivní disonance
 • Mentální strategie rozhodování
 • Priming a jeho vliv na naše myšlení
 • Práce s pamětí
 • Neuroplasticita

Základní NLP technika
 • Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP a New Code NLP, koučováním a hypnózou
 • Znalost Základní NLP techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a konkrétní pořadí
 • Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci a zároveň vést techniky i na konverzační úrovni.
Obsah
 • Základní technika z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Jednotlivé kroky základní techniky
 • Základní technika a jednotlivé techniky klasického NLP a New Code NLP
 • Aplikace Základní techniky do byznysu

Konverzační vedení NLP technik
 • Seznámíte se základními principy převedení jednotlivých technik do konverzační roviny koučovacího rozhovoru
 • Naučíte se vést konverzačně všechny klasické NLP techniky (SWISH, Visual Squash, Bourání negativní kotvy, Neurologické úrovně atd.) a prakticky si vše procvičíte
 • Propojíte získané znalosti z neurověd a Základní techniky s již známými NLP technikami, což vám umožní provádět techniky velmi nenápadně v konverzační úrovni
Obsah
 • Základní principy a formy vedení technik na konverzační úrovni
 • Propojení NLP technik s neurovědami a Základní technikou
 • Praktická aplikace konverzačního vedení jednotlivých NLP techniky

Koučování podle Stromu života
 • Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat NLP koučování
 • Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování
 • Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života
 • Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích
 • Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve
 • Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života
Obsah
 • Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do osobní ho života a osobního rozvoje, tak do NLP koučování s externími klienty
 • Poznání jednotlivých sefir, jejich charakteristik a významu v koučování
 • Poznání jednotlivých cest a možnosti jejich vedení – nahoru a dolů Stromem života
 • Vedení celého koučovacího rozhovoru na základě sefir a cest a jejich přímém propojeni s NLP
 • Identifikace problémových větvi na základě rozhovoru s klientem
 • Správné zvolení a realizace NLP technik
 • Realizace koučovacího rozhovoru dle struktury Stromu života

NLP modelování
 • Poznáte NLP modelování jako základní dovednost pro získání nevědomých kompetencí dané osoby
 • Naučíte se techniku hlubokého modelování na čtyřech úrovních
 • Prakticky si modelování osvojíte prostřednictvím osobního projektu modelování
 • Zavedete namodelované schopnosti do svého života
 • Zjistíte, jak zakódovat získané postupy pro výuku ostatních
Obsah
 • Seznámení s NLP modelováním, jeho principy a postupy
 • Hluboké modelování na čtyřech úrovních
 • Praktické procvičení na sobě i druhých osobách
 • Realizace projektu modelování

Pokročilé jazykové modely
 • Naučíte se a prakticky si procvičíte pokročilé jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language
 • Budete schopni provádět transformační koučování – změny na úrovních hodnot, přesvědčení a identity - za pomocí jazyka
 • Zjistíte, jak zdokonalit práci s metaforami a zakomponovat je do koučování a osobní změny uklientů
 • Osvojíte ji jazykové dodávání zdrojů a využití časových vzorců
Obsah
 • Jazykové modely Sleight of Mouth
 • Jazykové modely Beyond Words
 • Jayzkové modely Clean Language
 • Efektivní práce s metaforami
 • Praktický nácvik

Pokročilé NLP techniky
 • Osvojíte si pokročilé NLP techniky na odstraňování limitujících přesvědčení
 • Naučíte se několik technik vycházejících z namodelování strategií géniů
 • Poznáte transformační techniky pro změnu identity a vytváření nového JÁ
Obsah
 • Techniky na odstraňování limitujících přesvědčení (Hierarchie kritérií, Cyklus změny přesvědčení a řetězení přesvědčení)
 • Techniky podle strategií géniů (např. S.C.O.R.E….)
 • Techniky na změnu identity (např. Generátor nového chování…)

Metaprogramy
 • Proniknete do tajů našich vnitřních programů, které ovládají naše přemýšlení a chování
 • Naučíte se základní Metaprogramy, které používáme v jednotlivých situacích i kontextech
 • Prakticky si procvičíte konkrétní otázky, které Vám pomohou snadno a rychle identifikovat Metaprogramy u druhých osob
 • Identifikujete si svoje vlastní Metaprogramy a naučíte se, jak s nimi pracovat
Obsah
 • Význam Metaprogramů z pohledu komunikačního modelu a výsledného přemýšlení a chování
 • Seznámení se základními Metaprogamy a jejich charakteristikami
 • Konkrétní otázky, které vám pomohou identifikovat jednotlivé Metaprogramy u druhých osob
 • Praktické použití Metaprogramů v různých situacích (koučování, výběr osob, obchod…)
 • Identifikace Metaprogramů u sebe sama a praktické návody na jejich rozvoj

Personal Breakthrough Session
 • Pokročilý koučovací model pro transformační koučování
 • Využití osobních hodnot klienta a identifikace klíčovým bodů pro změnu
 • Vytvoření významných životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování
 • Postup při pokračování koučovacích setkání tak, aby změny byly rychlé, efektivní a trvalé
Obsah
 • Detailní struktura Personal Breakthrough Session
 • Rozhovor o hodnotách a jeho využití při transformačním koučování
 • Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervencí na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn
 • Odhalení Metaprogramů a práce s nimi v rámci PBTS
 • Nové způsoby vedení intervenčních technik
 • Sebe-zkušenost z absolvování transformačního koučování pomocí PBTS
 • Praktický nácvik, rozbor a zpětná vazba

Pokročilá hypnóza
 • Naučíte se pokročilé postupy navození hypnotického stavu.
 • Poznáte, jak využít hypnózu pro zvýšení účinnosti NLP technik.
 • Naučíte se základy ericksonovského vedení hypnotického sezení.
 • Osvojíte si pevnou strukturu vedení hypnózy s klientem.
Obsah
 • Pokročilé vstupy do hypnotického stavu.
 • Stupně hypnotického stavu.
 • Vedení NLP Technik v hynóze.
 • Ericksonovské vedení hypnózy.
 • Pokročilé prohlobení hypnotického stavu.
 • Různé druhy ukončení hypnotického stavu.
 • Autohypnóza.

Časové linie
 • Seznámíte se s časovými liniemi a jejich praktickém využití při NLP koučování
 • Naučíte se pracovat s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza)
 • Zdokonalíte se v práci s metaforami v osobní historii klienta
 • Osvojíte si re-imprinting, tj. proces pomáhající klientovi překonat obtížné situace z minulosti a tím změnit klientovo vnímání současosti
 • Poznáte, jak využívat nevědomí při práci se změnami zaměřenými na minulost
Obsah
 • Co jsou časové linie a jak se s nimi pracuje
 • Práce s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza), jejich specifika a způsoby využití
 • Pokročilá práce s metaforami v osobní historii klienta
 • Pokročilé NLP techniky pracující s časovými osami (Re-imprinting, Proskočení, Regrese a další…)
 • Časové linie při hypnotickém sezení

Prezentační dovednosti
 • Naučíte se, jak využití NLP postupů a technik pro získání a udržení pozornosti posluchačů
 • Zjistíte, jak zaujmout posluchače na nevědomé úrovni a jakou roli zde hrají metafory
 • Seznámíte se s 4MAT modelem, který vám pomůže identifikovat, jaké typy posluchačů na prezentaci máte a jak uzpůsobit prezentaci jejich potřebám
 • Pochopíte, jak zaměřit pozornost posluchačů požadovaným směrem a využít jazykových modelů pro jejich ovlivnění
 • Prakticky si vyzkoušíte prezentaci podle unikátního NLP 8-krokového modelu pro tvorbu a realizaci prezentací
 • Dostanete konkrétní rady a tipy pro maximální zefektivnění vašich prezentačních dovedností
Obsah
 • NLP techniky a postupy používané ve vysoce efektivních prezentacích
 • 4MAT model
 • Použití metafor a jazykových modelů v prezentacích
 • 8-krokový NLP prezentační model
 • Praktický nácvik prezentací, vč. rozborů, zpětné vazby a doporučení

Harmonogram výcviku:
 • Modul 1: Základy neurověd, Základní NLP technika, Konverzační vedení technik, Koučování podle Stromu života
 • Modul 2: Personal Breaktrhough Session, Pokročilé NLP techniky
 • Modul 3: Modelování na 4 úrovních, Metaprogramy, Prezentační dovednosti
 • Modul 4: Časové linie, Hypnóza, Pokročilé jazykové vzorce
 • Modul 5: Nové NLP techniky, Certifikace
Jako součást certifikace je třeba splnit 4 hlavní úkoly:
 • Splnit podmínky písemného testu z probírané látky (min. 75%)
 • Úspěšně prokázat dovednost vedení Personal Breakthrough Session
 • Provést projekt modelování a prezentovat ho pomocí 8-krokového prezentačního modelu skupině
 • Prokázat schopnost vedení NLP technik na konverzační úrovni

Úspěšný účastník získá mezinárodní certifikát NLP Master Practitioner Podmínkou účasti na výcviku je předchozí certifikace NLP Practitioner. Velkou výhodou je certifikace NLP New Code Practitioner.
Aktuální slevy
 • Při objednávce do 30.9.2021 sleva 15%
 • Při objednávce do 31.10.2021 sleva 10%
 • Při objednávce do 30.11.2021 sleva 5%
Sleva je platná při objednávce všech modulů a jejich úhradě do uvedeného termínu.


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Nový certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner – je nejkomplexnější a nejobsáhlejší NLP Master kurz v Čechách a na Slovensku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší, co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. Naučíte se provádět efektivnější , rychlejší a masivnější změny u sebe a svých klientů. A hlouběji pochopíte principy NLP . Kurz je mezinárodně certifikovaný a zahrnuje:
 • velké množství pokročilých technik Neuro-lingvistického programování
 • hluboké NLP modelování s využitím tranzových stavů.
 • základní principy neurověd a jejich praktické využití v NLP koučování
 • pravidla a postupy , na kterých jsou postaveny všechny klasické i NewCode techniky
 • nové koučovací postupy a techniky, na nichž je založené NLP koučování podle Stromu života a unikátní transformační koučování Personal Breakthrough Session
 • pokročilé koučovací jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language
 • techniky časových linií a pokročilých hypnotických postupů
 • komplexní NLP prezentační dovednosti
 • odhalování tendencí k přemýšlení a chování v různých situacích pomocí Metaprogramů
 • celou řadu pokročilých NLP technik pro transformační koučování a to vše jak v teorii, tak v praxi, což znamená pro účastníky opravdu vysokou kvalitu získaných znalostí a dovedností.
Pomůžeme vám rozvíjet své NLP dovednosti a stát se skutečným mistrem NLP!


Cíle kurzu NOVÝ NLP Master Practitioner – verze 2019 vás seznámí s principy a technikami , na jejichž základě stojí celé Neuro-lingvistického programování, což vám umožní nejen zkvalitnit svoje koučovací schopnosti či umět číst nové NLP techniky, ale i vytvářet si své vlastní NLP techniky a modely , které budete aktuálně potřebovat ve své praxi. Staňte se v oblasti NLP jedinečnými! Navíc sami detailně pochopíte a natrénujete princip, na kterém se NLP zrodilo, tj. modelování . Modelování se využívá jako klíčová dovednost v průběhu celého kurzu ; pomocí něho se naučíte všechny ostatní dovednosti, které jsou obsahem kurzu . Naučíte se celou řadu transformačních koučovacích technik a postupů a v důsledku toho budete schopni provádět pokročilé procesní změny s jednotlivci a skupinami . Postupně si osvojíte celou řadu pokročilých jazykových vzorců a budete je umět využívat pro ovlivňování změn a realizovat pomocí nich vysoce efektivní NLP prezentace .
Koncept výcviku Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím mnoha cvičení, projektů, přijímání a poskytování zpětné vazby, reflektování, koučování a skupinových diskusí . Většina kurzu je pojata jako sebezkušenostní a prožitková; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak NLP Master techniky fungují, a jak hluboké změny v klientovi vyvolávají. Zlepšíte tak své NLP dovednosti. Na kurzu získáte teoretické poznatky, shlédnete ukázky a demonstrace nových NLP technik - a následně budete sami provádět cvičení a případové studie , které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master. Natrénujete modelování dovedností, a to pomocí modelování různých technik a vzorců chování. Díky tomu budete moci provádět velmi efektivní NLP změny v klientově chování na více implicitních úrovních (často dojde ke změně ještě předtím, než si váš klient uvědomí, že se něco stalo a změnilo).
Z jakého důvodu se zúčastnit výcviku NLP Master Practitioner?
 • Pochopíte principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do Neuro-lingvistického programování, do koučování i do jiných oblastí
 • Naučíte se rozeznávat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a vzájemně je propojovat tak, abyste dosáhli synergického efektu
 • Poznáte principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického i New Code NLP
 • Dokážete přizpůsobit způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta
 • Budete schopni vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni
 • Naučíte se pokročilé techniky modelování, které vám umožní dosahovat lepších výsledků v osobním i profesním životě.
 • Budete schopni pracovat při koučování s klientem na transformační úrovni, a to hned několika různými technikami
 • Dokážete změnit klientovo vnímání minulých událostí, a ovlivnit tak jeho aktuální prožívání a výsledky
 • Dozvíte se, jak fungují Metaprogramy a jak pomocí otázek predikovat přemýšlení a chování druhých osob v konkrétních situacích
 • Poznáte nový rozměr vedení hypnotických sezení a propojení hypnózy s vybranými NLP technikami
 • Zlepšíte svoje prezentační dovednosti pomocí 8 krokového prezentačního modelu
 • Kurz je vyučován na několika úrovních, z nichž první je často nevědomé modelování
Tento kurz je více než teorie NLP. I když po jeho absolvování budete mít dokonalou znalost všech souvisejících teorií , ještě důležitější je, že se prakticky naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v dané oblasti. Chcete založit svoji kariéru na transformačním NLP koučování, nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás! Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!
Po absolvování výcviku
 • Tento výcvik vám umožní dostat se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na neurovědy, základní principy jednotlivých technik a hluboké techniky modelování.
 • Naučíte se pokročilé NLP změnové techniky , které jsou zdrojem pro významnou transformaci klientů.
 • Budete moci používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování ve všech kontextech, od podnikání až po vzdělávání, prezentování a koučování .
 • Naučíte se provádět vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností a efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně.
 • Budete umět replikovat chování a myšlení jiných osob a využít to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce. Jako NLP Master Practitioner budete často tvůrcem významných změn ve světě vašich klientů.

Rozsah výcviku
Základy neurověd
 • => Získáte základní znalosti z neurověd, principů a fungování lidského mozku. Díky těmto znalostem lépe pochopíte spojení mezi psychickým a fyzickým tělem. Budete rozumět, jak NLP techniky pracují s mozkem. Díky tomu, budete moci dosahovat lepších výsledků, jak v práci sami se sebou, tak v koučování či terapii s klienty.
 • Budete umět aplikovat klíčové principy/pravidla fungování mozku do provádění a vlastní tvorby NLP technik.
 • Zvýšíte svou schopnost získávat a integrovat odborné informace z nejnovějších výzkumů v oblasti psychologie.
Obsah
 • Základní části mozku a jejich funkce
 • Principy/pravidla fungování lidského mozku
 • Jak mozek konstruuje realitu
 • Jak vzniká úsudek
 • Heuristiky a zkreslení
 • Fenomén kognitivní disonance
 • Mentální strategie rozhodování
 • Priming a jeho vliv na naše myšlení
 • Práce s pamětí
 • Neuroplasticita

Základní NLP technika
 • Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP a New Code NLP, koučováním a hypnózou
 • Znalost Základní NLP techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a konkrétní pořadí
 • Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci a zároveň vést techniky i na konverzační úrovni.
Obsah
 • Základní technika z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Jednotlivé kroky základní techniky
 • Základní technika a jednotlivé techniky klasického NLP a New Code NLP
 • Aplikace Základní techniky do byznysu

Konverzační vedení NLP technik
 • Seznámíte se základními principy převedení jednotlivých technik do konverzační roviny koučovacího rozhovoru
 • Naučíte se vést konverzačně všechny klasické NLP techniky (SWISH, Visual Squash, Bourání negativní kotvy, Neurologické úrovně atd.) a prakticky si vše procvičíte
 • Propojíte získané znalosti z neurověd a Základní techniky s již známými NLP technikami, což vám umožní provádět techniky velmi nenápadně v konverzační úrovni
Obsah
 • Základní principy a formy vedení technik na konverzační úrovni
 • Propojení NLP technik s neurovědami a Základní technikou
 • Praktická aplikace konverzačního vedení jednotlivých NLP techniky

Koučování podle Stromu života
 • Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat NLP koučování
 • Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování
 • Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života
 • Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích
 • Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve
 • Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života
Obsah
 • Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do osobní ho života a osobního rozvoje, tak do NLP koučování s externími klienty
 • Poznání jednotlivých sefir, jejich charakteristik a významu v koučování
 • Poznání jednotlivých cest a možnosti jejich vedení – nahoru a dolů Stromem života
 • Vedení celého koučovacího rozhovoru na základě sefir a cest a jejich přímém propojeni s NLP
 • Identifikace problémových větvi na základě rozhovoru s klientem
 • Správné zvolení a realizace NLP technik
 • Realizace koučovacího rozhovoru dle struktury Stromu života

NLP modelování
 • Poznáte NLP modelování jako základní dovednost pro získání nevědomých kompetencí dané osoby
 • Naučíte se techniku hlubokého modelování na čtyřech úrovních
 • Prakticky si modelování osvojíte prostřednictvím osobního projektu modelování
 • Zavedete namodelované schopnosti do svého života
 • Zjistíte, jak zakódovat získané postupy pro výuku ostatních
Obsah
 • Seznámení s NLP modelováním, jeho principy a postupy
 • Hluboké modelování na čtyřech úrovních
 • Praktické procvičení na sobě i druhých osobách
 • Realizace projektu modelování

Pokročilé jazykové modely
 • Naučíte se a prakticky si procvičíte pokročilé jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language
 • Budete schopni provádět transformační koučování – změny na úrovních hodnot, přesvědčení a identity - za pomocí jazyka
 • Zjistíte, jak zdokonalit práci s metaforami a zakomponovat je do koučování a osobní změny uklientů
 • Osvojíte ji jazykové dodávání zdrojů a využití časových vzorců
Obsah
 • Jazykové modely Sleight of Mouth
 • Jazykové modely Beyond Words
 • Jayzkové modely Clean Language
 • Efektivní práce s metaforami
 • Praktický nácvik

Pokročilé NLP techniky
 • Osvojíte si pokročilé NLP techniky na odstraňování limitujících přesvědčení
 • Naučíte se několik technik vycházejících z namodelování strategií géniů
 • Poznáte transformační techniky pro změnu identity a vytváření nového JÁ
Obsah
 • Techniky na odstraňování limitujících přesvědčení (Hierarchie kritérií, Cyklus změny přesvědčení a řetězení přesvědčení)
 • Techniky podle strategií géniů (např. S.C.O.R.E….)
 • Techniky na změnu identity (např. Generátor nového chování…)

Metaprogramy
 • Proniknete do tajů našich vnitřních programů, které ovládají naše přemýšlení a chování
 • Naučíte se základní Metaprogramy, které používáme v jednotlivých situacích i kontextech
 • Prakticky si procvičíte konkrétní otázky, které Vám pomohou snadno a rychle identifikovat Metaprogramy u druhých osob
 • Identifikujete si svoje vlastní Metaprogramy a naučíte se, jak s nimi pracovat
Obsah
 • Význam Metaprogramů z pohledu komunikačního modelu a výsledného přemýšlení a chování
 • Seznámení se základními Metaprogamy a jejich charakteristikami
 • Konkrétní otázky, které vám pomohou identifikovat jednotlivé Metaprogramy u druhých osob
 • Praktické použití Metaprogramů v různých situacích (koučování, výběr osob, obchod…)
 • Identifikace Metaprogramů u sebe sama a praktické návody na jejich rozvoj

Personal Breakthrough Session
 • Pokročilý koučovací model pro transformační koučování
 • Využití osobních hodnot klienta a identifikace klíčovým bodů pro změnu
 • Vytvoření významných životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování
 • Postup při pokračování koučovacích setkání tak, aby změny byly rychlé, efektivní a trvalé
Obsah
 • Detailní struktura Personal Breakthrough Session
 • Rozhovor o hodnotách a jeho využití při transformačním koučování
 • Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervencí na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn
 • Odhalení Metaprogramů a práce s nimi v rámci PBTS
 • Nové způsoby vedení intervenčních technik
 • Sebe-zkušenost z absolvování transformačního koučování pomocí PBTS
 • Praktický nácvik, rozbor a zpětná vazba

Pokročilá hypnóza
 • Naučíte se pokročilé postupy navození hypnotického stavu.
 • Poznáte, jak využít hypnózu pro zvýšení účinnosti NLP technik.
 • Naučíte se základy ericksonovského vedení hypnotického sezení.
 • Osvojíte si pevnou strukturu vedení hypnózy s klientem.
Obsah
 • Pokročilé vstupy do hypnotického stavu.
 • Stupně hypnotického stavu.
 • Vedení NLP Technik v hynóze.
 • Ericksonovské vedení hypnózy.
 • Pokročilé prohlobení hypnotického stavu.
 • Různé druhy ukončení hypnotického stavu.
 • Autohypnóza.

Časové linie
 • Seznámíte se s časovými liniemi a jejich praktickém využití při NLP koučování
 • Naučíte se pracovat s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza)
 • Zdokonalíte se v práci s metaforami v osobní historii klienta
 • Osvojíte si re-imprinting, tj. proces pomáhající klientovi překonat obtížné situace z minulosti a tím změnit klientovo vnímání současosti
 • Poznáte, jak využívat nevědomí při práci se změnami zaměřenými na minulost
Obsah
 • Co jsou časové linie a jak se s nimi pracuje
 • Práce s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza), jejich specifika a způsoby využití
 • Pokročilá práce s metaforami v osobní historii klienta
 • Pokročilé NLP techniky pracující s časovými osami (Re-imprinting, Proskočení, Regrese a další…)
 • Časové linie při hypnotickém sezení

Prezentační dovednosti
 • Naučíte se, jak využití NLP postupů a technik pro získání a udržení pozornosti posluchačů
 • Zjistíte, jak zaujmout posluchače na nevědomé úrovni a jakou roli zde hrají metafory
 • Seznámíte se s 4MAT modelem, který vám pomůže identifikovat, jaké typy posluchačů na prezentaci máte a jak uzpůsobit prezentaci jejich potřebám
 • Pochopíte, jak zaměřit pozornost posluchačů požadovaným směrem a využít jazykových modelů pro jejich ovlivnění
 • Prakticky si vyzkoušíte prezentaci podle unikátního NLP 8-krokového modelu pro tvorbu a realizaci prezentací
 • Dostanete konkrétní rady a tipy pro maximální zefektivnění vašich prezentačních dovedností
Obsah
 • NLP techniky a postupy používané ve vysoce efektivních prezentacích
 • 4MAT model
 • Použití metafor a jazykových modelů v prezentacích
 • 8-krokový NLP prezentační model
 • Praktický nácvik prezentací, vč. rozborů, zpětné vazby a doporučení

Harmonogram výcviku:
 • Modul 1: Základy neurověd, Základní NLP technika, Konverzační vedení technik, Koučování podle Stromu života
 • Modul 2: Personal Breaktrhough Session, Pokročilé NLP techniky
 • Modul 3: Modelování na 4 úrovních, Metaprogramy, Prezentační dovednosti
 • Modul 4: Časové linie, Hypnóza, Pokročilé jazykové vzorce
 • Modul 5: Nové NLP techniky, Certifikace
Jako součást certifikace je třeba splnit 4 hlavní úkoly:
 • Splnit podmínky písemného testu z probírané látky (min. 75%)
 • Úspěšně prokázat dovednost vedení Personal Breakthrough Session
 • Provést projekt modelování a prezentovat ho pomocí 8-krokového prezentačního modelu skupině
 • Prokázat schopnost vedení NLP technik na konverzační úrovni

Úspěšný účastník získá mezinárodní certifikát NLP Master Practitioner Podmínkou účasti na výcviku je předchozí certifikace NLP Practitioner. Velkou výhodou je certifikace NLP New Code Practitioner.
Aktuální slevy
 • Při objednávce do 30.9.2021 sleva 15%
 • Při objednávce do 31.10.2021 sleva 10%
 • Při objednávce do 30.11.2021 sleva 5%
Sleva je platná při objednávce všech modulů a jejich úhradě do uvedeného termínu.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...


* Počet modulů:5
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: NLP Master Practitioner - Praha
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Centrum systemiky a NLP s.r.o.

:: Společnost Centrum systemiky a NLP s.r.o. se specializuje na nové a netradiční přístupy a metody ve vzdělávání a rozvoji dospělých. Do všech produktů v naší nabídce promítáme aktuální novinky v oblasti systemického přístupu, Ericksonské konverzační hypnózy, NLP, koučování a mediace. Pořádáme široké spektrum certifikovaných kurzů s NLP tématikou. * Pokud si vyberete pro své školení NLP certifikovaného ITANLP trenéra, tak máte záruku, že prošel komplexním výcvikem a certifikací u spoluzakladatele NLP a New Code NLP Johna Grindera, spoluzakladatelky New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a master trenéra Michaela Carrolla....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Cena a platební podmínky
4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy.
4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001/5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu.
4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu.
4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP.
4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály.
4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

Podobné kurzy #NLP Master Practitioner - Praha >>


Další kurzy a školení: NLP Master Practitioner - Praha
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Scrum Master 2.0
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro Scrum Mastery, Agilní kouče, management a team leadery, kterým pomůže zjistit zda tým roste po technické i lidské stránce, poradí jak zvyšovat efektivitu týmu a co může Scrum Master - manager pro růst jednotlivců i týmu dělat. Scrum ceremonie vám už fungu Další podobné školení nebo kurzy
(NE) technický Scrum Master
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro Scrum mastery, Agilní kouče, netechnické product ownery a netechnický management. Srozumitelně provádí základy počítačových technik a nasazení kódu do produkce, vysvětlí výhody využití párového programování, unit testů, integračních či akceptačních testů. Další podobné školení nebo kurzy
International Business Etiquette Mastery – Citizen of the World
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : This course is aimed at the Executive manager that has considerable experience with business etiquette. The course will cover key aspects of Business Etiquette, including: office etiquette, professionalism, dealing with personal issues at work, communicating in a professiona Další podobné školení nebo kurzy
Agile Scrum Master Certified
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Dvoudenní kurz Agile Scrum Master Certified je zaměřen na aplikování Scrumu a dalších agilních přístupů a technik v rolích Scrum Mastera a Product Ownera. Školení Agile Scrum Master je pokročilá úroveň, a proto je žádoucí, aby účastnící měli již základní vědomosti o nebo zku Další podobné školení nebo kurzy
Master Barista
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : [Práce s kávou a mlékem] Master barista je nabitý baristický kurz, v němž vás jako budoucí baristky a baristy naučíme vše potřebné. Kurz je určen také všem milovníkům kávy, kterým tento mýtický nápoj učaroval. Další podobné školení nebo kurzy
Maledivy - Neobyčejná inspirace Mastermind skupinou
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program kurzu Nabídka unikátní cesty, jež je kombinací lenošení a rozmazlování na nejkrásnějších plážích světa s MasterMindy, s cílem usnadnit vám pochopit sami sebe. Proč se zúčastnit semináře na Maledivách? Další podobné školení nebo kurzy
Scrum Master
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Nabízíme Vám 2 denní kurz, kde se seznámíte se základy agilního přístupu k vývoji aplikací reprezentovaným SCRUM frameworkem. Seznámíte se s agilním manifestem a porovnáme klasický a agilní přístup k vývoji software. Další podobné školení nebo kurzy
PRINCE2® Practitioner
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz PRINCE2 Practitioner navazuje na kurz PRINCE2 Foundation. Představuje certifikační kurz projektového řízení, který je zakončen mezinárodní zkoušku PRINCE2 Practitioner. Další podobné školení nebo kurzy
AWS Cloud Practitioner Essentials
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : This course is for individuals who seek an overall understanding of the Amazon Web Services (AWS) Cloud, independent of specific technical roles. You will lea> about AWS Cloud concepts, AWS services, security, architecture, pricing, and support to build your AWS Cloud know Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-09-16 16:28:14

Centrum systemiky a NLP s.r.o.
NLP Master Practitioner - Praha # Přihláška na kurz:

Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  br, br, brmezinárodně, itanlp, který, master, nlp, practitioner, souladu, výcvik, vytvořený  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSNLP Master Practitioner - Praha [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Centrum systemiky a NLP s.r.o. - Praha 2 :: - Společnost Centrum systemiky a NLP s.r.o. se specializuje na nové a netradiční přístupy a metody ve vzdělávání a rozvoji dospělých. Do všech produktů v naší nabídce promítáme aktuální novinky v oblasti systemického přístupu, Ericksonské konverzační hypnózy, NLP, koučování a mediace. Pořádáme široké spektrum certifikovaných kurzů s NLP tématikou. * Pokud si vyberete pro své školení NLP certifikovaného ITANLP trenéra, tak máte záruku, že prošel komplexním výcvikem a certifikací u spoluzakladatele NLP a New Code NLP Johna Grindera, spoluzakladatelky New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a master trenéra Michaela Carrolla....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Cena a platební podmínky
  4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy.
  4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001/5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu.
  4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu.
  4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP.
  4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály.
  4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Squad Agile Coach/SCRUM master senior
  . Budeme si rozumět, pokud jste: zkušený agilní kouč či scrum master expert, který má širší znalosti [např. business..., Praha 4

  Ac-s payable specialist with English
  Conducts intercompany reconciliation Manages vendor master data Analyzes price/ quantity differences for received goods..., Praha 4

  BI Reporting Specialist
  . Responsibilities providing reporting services for Central Europe Cluster, including reporting master data maintenance improving..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nlp + master + practitioner • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Daňový specialista online v září 2021 - on-line
  ^