logo skoleni-kurzy

KURZ : POSKYTOVANI DOTACI VC ZMEN U DOTACI ZE STATNIHO ROZPOCTU OD ROKU 2018
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 - Následující kurzy:

 

 

POSKYTOVANI DOTACI VC ZMEN U DOTACI ZE STATNIHO ROZPOCTU OD ROKU 2018

Viz také následující kurzy :
 • Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABCPodrobnosti
 • Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za cifršpiónaPodrobnosti
 • Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní nákladyPodrobnosti
 • Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změnPodrobnosti
 • Jak úspěšně komunikovat změny - change management pro ty, kdo změny uvádějí do životaPodrobnosti


Kurz - Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   SQL Server - tuning T-SQL dotazů - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 9.900 Kč/Kurz (11.979 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha,Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Microsoft SQL Server - ladění a optimalizace dotazů - David Solnař

  - ... cena: 12.000 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Praha,Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL - David Solnař

  - ... cena: 9.000 Kč/kurz bez DPH

 • Popis kurzu
  Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018


  Kurz je určen pro ...  Určeno pro kontrolory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy a také pro příjemce dotací z veřejných rozpočtů.


  Lektoři kurzu


  Ing. Miroslava Pýchová
  kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly MF, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018

  co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu,

  pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.,

  úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb.,

  nový proces poskytování dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018,

  pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací,

  oblasti státní dotační politiky v roce 2018 a 2019,

  pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji,

  žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci,

  obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů:
  - výzva příjemci k provedení opatření k nápravě,
  - bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj.,

  orgány, které mohou kontrolovat dotace,

  přehled práv a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných,

  jaké má možnosti kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly,

  trestné činy při poskytnutí a použití dotací.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Seznámení s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu . Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy. Na téma navazují kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“, 11. 10. 2018 a "Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů“, 6. 11. 2018, kde jsou detailně vysvětlena práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 >>


  Další kurzy a školení: Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi-lektorka se jako zaměstnankyně ministerstva podílela na přípravě podkladů k zákonu o státní službě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o státní službě z pozice jak služebního orgánu, tak účastníků těchto řízení. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-252 - 2019 - Zákon č. 218 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Český jazyk, příprava ke státní maturitě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bojíte se, že nezvládnete státní maturitu z českého jazyka? Chcete být dostatečně připraveni na to, abyste uspěli a nemuseli maturitu opakovat? Další podobné školení nebo kurzy
  Matematika, příprava ke státní maturitě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Máte obavy, že u státní maturity z matematiky neuspějete? Chcete být dostatečně připraveni, abyste nemuseli maturitu opakovat? Další podobné školení nebo kurzy
  Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o státní službě - odměňování a benefity
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: 01.) Odměňování* Státní rozpočet* Právní předpisy* Příklady* Statistika 02.) Benefity* Definice* Právní předpisy* Kolektivní dohoda - smlouva* Další podobné školení nebo kurzy
  Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např. Další podobné školení nebo kurzy
  Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Účastníci semináře se seznámí s aktuálním vývojem judikatury v oblasti porušení rozpočtové kázně (proporcionalita odvodu, marginalita pochybení, uznatelnost změnových rozhodnutí poskytovatelů aj. ) a jeho Další podobné školení nebo kurzy
  Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarma
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016 -Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: MV : Cílem seminá Další podobné školení nebo kurzy
  Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
  Kurz
    ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za cifršpióna
  Kurz
    ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za cifršpióna Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-214 - 2015, Název akreditace: Novela zákona č. 250 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci, JUDr. Petr Mikeš Ph.D. - soudce Nejvyššího správního soudu, 2+1 zdarma!
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, ale zejména rozhodovací praxí soudů v oblasti ochrany žadatelů o dotace a příjemců dotací. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: b Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2018-12-07 13:23:56

  1. VOX a.s.
  Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Finanční Controller dotací
  . Finanční Controller dotací Co Vás u nás čeká? analýza dotačního potenciálu společnosti a vyhledávání vhodných projektů... odpovědnost za kompletní zpracování projektových žádostí, dohled nad plněním dotačních podmínek a následné vyúčtování dotací..., Praha 2

  Finanční Controller dotací
  . Finanční Controller dotací Pracovní náplň: - dohled nad plněním dotačních podmínek a následné vyúčtování dotací... zařízení Požadujeme: - orientaci v problematice dotací a grantů - praxe v oblasti administrace dotací - zkušenosti..., Praha 2

  Technik klientských změn a přípravy staveb
  republiky, ale také na Slovensku, v Německu, Rakousku a Maďarsku. Technik klientských změn a přípravy staveb Vzhledem..., Praha 2

  RELATIONSHIP MANAGER
  obchodů Poskytování celého spektra bankovních produktů firemní klientele [financování provozních potřeb, investic, obchodních... a exportních kontraktů, poskytování bankovních záruk a mnoho dalších] Uzavírání smluv o úvěrových obchodech s klienty Spolupráce..., Praha 4

  RELATIONSHIP MANAGER LARGE CORPORATES
  Corporates Posuzování rizik obchodní transakce v souladu se standardy banky a strukturování úvěrových obchodů Poskytování... kontraktů, poskytování bankovních záruk a mnoho dalších] Uzavírání smluv o úvěrových obchodech s klienty Spolupráce s útvarem..., Praha 4

  specialista / specialistka školství
  ., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, vše..., Praha 2

  Koordinátor/ka do Odboru TA/NSA, Odd. koordinace
  , - poskytování konzultací při tvorbě námětů]; - koordinace dalších činností spojených s úspěšnou realizací projektů TA/NSA... [sledování dodržování harmonogramu, rozpočtu a cílů projektů, změn projektů, dodržování legislativy]; - zajištění podkladů pro..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # dotací + vč + dotací + státního + rozpočtu


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR v květnu 2019 - Olomouc