logo skoleni-kurzy

KURZ : KOORDINATOR BOZP NA STAVENISTI PRO PRO ZADAVETE ZHOTOVITELE KOORDINATORY STAVEB
BOZP PARDUBICE S R O INTERMONT


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


[HANNDE.com] Tržiště Ručně Vyráběných Produktů | Registrace zdarma
[DoDámeTo.cz] Rozvoz potravin po BRNĚ  
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Koordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb - Následující kurzy:

 

 

KOORDINATOR BOZP NA STAVENISTI PRO PRO ZADAVETE ZHOTOVITELE KOORDINATORY STAVEB

Viz také následující kurzy :
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMTPodrobnosti


Kurz - Koordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb - s certifikátem


BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]


V souladu se zákonem č. 309 - 2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků. Koordinátor BOZP by se měl podílet již během přípravy projektu stavby a během realizace stavby. ...


Cena kurzu:
     ...   2.000 Kč / kurz  

     ... včetně DPH: 2.420 Kč / kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 8.800 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 8.800 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 4.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 4.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 4.900 Kč/kurz bez DPH

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  Koordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb - s certifikátem


  Kurz je určen pro ...

  Seminář pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Dle NV č.591/2006 Sb. se jedná o tyto práce, kdy je potřeba zpracovat „Plán BOZP“:
  * práce ve výšce nad 10 m
  * práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců
  * práce s vysoce toxickými chemickými látkami
  * práce se zdroji ionizujícího záření
  * práce nad vodou nebo její těsné blízkosti
  * práce v ochranných pásmech energetických vedení
  * studnařské práce
  * práce ve výkopu o hloubce větší než 5 m
  * práce potápěčské
  * práce ve zvýšeném tlaku vzduch
  * práce s výbušninami
  V případech, kdy stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:
  * celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
  * celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu


  [Kurz] Popis kurzu...

  V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinen

  zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků.

  Koordinátor BOZP by se měl podílet již během přípravy projektu stavby a během realizace stavby.

  Koordinátor ve fázi přípravy stavby
  • Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora a smluvně zavázat projektanta stavby ke spolupráci s koordinátorem.
  • Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na staveništi musí být součástí projektové dokumentace stavby, určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).


  Dle NV č.591/2006 Sb. se jedná o tyto práce, kdy je potřeba zpracovat „Plán BOZP“:
  • práce ve výšce nad 10 m
  • práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců
  • práce s vysoce toxickými chemickými látkami
  • práce se zdroji ionizujícího záření
  • práce nad vodou nebo její těsné blízkosti
  • práce v ochranných pásmech energetických vedení
  • studnařské práce
  • práce ve výkopu o hloubce větší než 5 m
  • práce potápěčské
  • práce ve zvýšeném tlaku vzduch
  • práce s výbušninami


  V případech, kdy stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:
  • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu


  Souhrn - Kdo najímá koordinátora BOZP na staveništi?

  "Zadavatel stavby, tedy stavebník nebo investor" a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Příprava stavby
  • V dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předá stavebníkovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Bez zbytečného odkladu předá projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti
  • Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníků zadavatele řídícím stavební činnost v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti
  • Zpracovává Plán BOZP na základě harmonogramu stavby, přitom spolupracuje s projektanty a odbornými zástupci dodavatele – součástí tohoto plánu jsou i veškeré dokumenty uvedené výše a celý plán BOZP je dle vyhlášky č. 499/2006 součástí projektové dokumentace pro stavební řízení v rámci vydání stavebního povolení
  • Součástí plánu BOZP jsou i zpracované povinnosti zhotovitele, podzhotovitele a zadavatele stavby na úseku BOZP
  • Koordinátor v návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné formě
  • Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje technologické nebo pracovní postupy
  • Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby
  • Koordinátor spolupracuje při výběru zhotovitelů stavby (odborné posouzení stavu a úrovně BOZP a PO zhotovitelů, jejich technologických pracovních postupů atd.)

  • Koordinátor zajišťuje ohlášení zahájení stavby na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
  • S plánem po jeho schválení odpovědným zástupcem zadavatele prokazateleně seznámí zhotovitele stavby, předá mu jeho koopii a zaváže ho k plnění a dodržování plánu.


  Realizace stavby

  Prioritou koordinátora BOZP v realizační fázi stavby je hlavně prevence a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci. Legislativa však koordinátorovi neposkytuje nástroje k řešení nedostatků, jeho povinností je na nedostatky upozorňovat a zajišťovat koordinaci činností jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví všech zúčastněných pracovníků a aby byli seznámeni se všemi riziky činností, které se v jejich blízkosti provádějí. K dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje koordinátor BOZP preventivní a nápravná opatření.

  S preventivními opatřeními jsou zhotovitelé seznámení ještě před nástupem na staveniště. Tato opatření vyplývají z Plánu BOZP, který zpracovává analýzu všech rizik vyskytujících se na staveništi. Nápravná, jsou ta opatření, kterými reaguje koordinátor na konkrétní nedostatky v zajištění BOZP.

  Cílem této činnosti je odstranění veškerých závad uvedených v kontrolním listu koordinátora v požadovaném termínu.

  Činnost koordinátora
  • Pravidelnými pochůzkami po staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno dle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s platnými právními předpisy, případně s Plánem BOZP pro danou stavbu
  • Je-li to možné, pořizuje koordinátor o zjištěných závadách fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a provádí písemné záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky
  • Neprodleně informuje všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
  • Upozorní dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření
  • Oznámí stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy
  • Výsledky kontrol koordinátor pravidelně jednou týdně projednává s vedoucím projektu zadavatele. Zápis z tohoto jednání je prováděn v Reportu koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny
  • Koordinátor se aktivně zúčastňuje porad vedení stavby za účasti odpovědných pracovníků zhotovitelů (kontrolní den koordinátora), jeli tento nástroj řízení na příslušné stavbě zaveden. V případě, že není, organizuje a řídí vlastní kontrolní dny koordinátora, na které svolává všechny odpovědné pracovníky zhotovitelů. Ty zde informuje o bezpečnostních rizicích, která na stavbě vznikla v průběhu postupu prací, nebo která se v následujícím období mohou vyskytnout. Dále pak seznamuje odpovědné pracovníky s postupem prací z hlediska zajištění BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy odstranění a průběh jejich plnění
  • Dle potřeby aktualizuje Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech. BOZP.cz Koordinátoři BOZP během celého průběhu stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační opatření k zajištění bezpečnosti práce. Zároveň dbá, aby byla veškerá jeho doporučení v souladu českými právními předpisy a normami a aby byla proveditelná s ohledem na ekonomické aspekty
  • Poskytuje součinnost zadavateli při jednáních s orgány státní správy. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Koordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení/kurz


  BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]

  :: Školení obsluh manipulačních vozíků - vysokozdvižné vozíky, VZV. Nové i opakované školení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Školení a zpracování dokumetace, poradenství v oblasti BOZP. Školení SCC, VCA pro pracovníky, kteří pracují v Holandsku, Německu, Rakousku a Belgii. ...

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Platba kurzovného převodem z účtu [platební údaje Vám zašleme na váš e-mail po obdržení vaší přihlášky] nebo hotově při registraci. Uchazeči, kterým schválí rekvalifikaci Úřad práce, kurzovné nehradí.

  Podobné kurzy #Koordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb >>


  Další kurzy a školení: Koordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ
  Kurz
    ... Rozsah školení 3 dny Jiný kurz v jiné ceně : Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Další podobné školení nebo kurzy
  Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA
  Kurz
    ... pouze zkouška Jiný kurz v jiné ceně : =gt; => => Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ
  Kurz
    ... Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny Jiný kurz v jiné ceně : ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ je školení, které musí na základě zákona zajišťovat KAŽDÝ zaměstnavatel. Osnova a struktura školení je zpracována individuelně dle požadavku klienta a na základě činnosti, kterou provádí. Další podobné školení nebo kurzy
  Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvent získá znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve fi Další podobné školení nebo kurzy
  Školení BOZP on-line
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákonné školení BOZP formou e-learningu za bezkonkurenční ceny! Další podobné školení nebo kurzy
  Firemní kultura v BOZP a PO
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti. Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Další podobné školení nebo kurzy
  BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz vás naučí, jak neudělat chybu v podnikání s jedním či několika zaměstnanci při dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a životního prostředí. Kurz vám přiblíží požadavky právních předpisů na podnikatele, kteří si chtějí BOZP Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy Další podobné školení nebo kurzy
  Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb. Zároveň obdržíte základní informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva. Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * I. Problémy současné praxe - Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem od A do Z (vše, co potřebujete vědět o návrhu investora na pořízení, pořízení z vlastního podnětu, projednávání, posuzování vlivů, lhůtách, vydání a nabytí účin Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-04-02 07:22:26

  BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]
  Koordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb #

  Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály + Řemeslné a výtvarné kurzy a semináře + Stavebnictví, nemovitosti

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy
 •   Kurzy pro pro zadavete


  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  309/2006, bozp, č, koordinátor, koordinátory, souladu, staveb, staveništi, zadavete, zákonem, zhotovitele  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSKoordinátor BOZP na staveništi # pro pro zadavete, zhotovitele, koordinátory staveb [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT] - Staré Hradiště :: - Školení obsluh manipulačních vozíků - vysokozdvižné vozíky, VZV. Nové i opakované školení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Školení a zpracování dokumetace, poradenství v oblasti BOZP. Školení SCC, VCA pro pracovníky, kteří pracují v Holandsku, Německu, Rakousku a Belgii. ...

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Platba kurzovného převodem z účtu [platební údaje Vám zašleme na váš e-mail po obdržení vaší přihlášky] nebo hotově při registraci. Uchazeči, kterým schválí rekvalifikaci Úřad práce, kurzovné nehradí.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Vedoucí správy budov a BOZP
  na projektech výrobního závodu správa rozpočtu a investic zajištění ročních cílů společnosti v oblasti BOZP tvorba, aktualizace... auditů komunikace a spolupráce s externími partnery školení zaměstnanců v otázkách BOZP šetření příčin pracovních úrazů..., Pardubice, Pardubický

  Koordinátor výroby
  Koordinátor výroby. Plánování/ koordinace výroby, kontrola stavu zásob a skladů, sledování a dodržování výrobních cyklů..., Pardubice, Pardubický

  Koordinátor/ka údržby
  PROFESE CZ-ISCO OBOR Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení [kromě přesných strojů] PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH Pracovní poměr - plný úvazek VHODNÉ PRO Absolventy UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE Místo výkonu práce Pardubice Pracovní ..., Pardubice, Pardubický

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # koordinátor + bozp + staveništi + zadavete + zhotovitele + koordinátory + staveb


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Adobe Photoshop základy – certifikovaný víkendový kurz v červnu 2020 - Praha
  ^