logo skoleni-kurzy

KURZ : RIZENI NAKLADU FIRMY ORGANIZACE I BUSINESSU A ROZPOCTOVANI AKTIVITAMI RIZENI NAKLADOVOSTI A ZVYSOV


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC - Následující kurzy:

 

 

RIZENI NAKLADU FIRMY ORGANIZACE I BUSINESSU A ROZPOCTOVANI AKTIVITAMI RIZENI NAKLADOVOSTI A ZVYSOV

Viz také následující kurzy :
 • AWS Business EssentialsPodrobnosti
 • Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémůPodrobnosti
 • Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní nákladyPodrobnosti
 • Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojůPodrobnosti
 • Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podnikuPodrobnosti


Kurz - Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 9.890 Kč/Kurz (11.967 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady - Controller Institut

  - ... cena: 23.000 Kč/Kurz (27.830 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady - Controller Institut

  - ... cena: 23.000 Kč/Kurz (27.830 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling - praktické řízení nákladů - Top Vision

  - ... cena: 9.990 CZK /Kurz (12.088 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, business i investičním, ale i nákladovým povědomím:
  ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, včetně manažerů tradiční i moderní komplexní logistiky,
  účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, manažery nákladů (cost managery) i interní auditory,
  vedoucí a výkonné pracovníky, včetně administrativních i provozních pracovníků působících i v organizacích a institucí veřejného sektoru a státní správy (OVS i tzv. non-profitů),
  ředitele, top management a majitele i vedoucí pracovníky společností/firem, včetně specifických a hegemonních či strukturovaných „službových“ firem a organizací např. banky, pojišťovny, poradenské firmy, telekomunikace, logistické i ICT a obchodní firmy, včetně současných propojených, procesních odvětví např. „automotive“,„E-Business“ atd.,
  rozpočtáře a projektové, zakázkové i procesní manažery, ale i pro pracovníky a manažery firemní, organizační a business strategie,
  podnikatele a investory, včetně developerů a relevantní pracovníky nejen projektově a zakázkově řízených firem a moderních – vždy nutně efektivně kapacitně, zdrojově a nákladově i flexibilně a hodnotově řízených – komplexních organizací. Kurz je využitelný i pro tvůrce a implementátory nezbytné IT/ICT podpory řízení i tzv. ERP – firemních a organizačních „počítačových i účetních SW“ a informačních systémů (viz dále FIS – finanční a MIS – manažerský informační systém), dále pro tvůrce a implementátory, manažery a pracovníky současného E- businessu a E-commerce, pracující s CRM i OLM (online marketing) či propojenou logistikou a s dnes zásadními podnikovými i business procesy (jejich řízením a zlepšováním). Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance a zdroje i náklady, provoz i kapacitu a tržby, a zavést tak ve finále nezbytný a podmiňující produktivní způsob a věrohodný systém celkového řízení nákladů (Cost Management) i moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ), případně až korporátní řízení (Corporate Management).


  Lektoři kurzu


  Ing. Tomáš Petřík
  senior business a manažerský – BMC konzultant


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Pojetí, struktura a odvození zdrojů a nákladů pro jejich soudobé produktivní řízení: Struktura a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví
  zdroje a náklady v manažerském účetnictví i controllingu
  řízení nákladů (Cost Management) a relevantní náklady pro řízení, včetně moderního pojetí nákladů tvořeným aktivitami – ABC a nejmodernějšího „časového“ TDABC
  tradiční a moderní řízení nákladů a rozpočtování (Budgeting), srovnání a jejich vztah k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ) i zhodnocování firmy, organizace, ale i businessu.
  Odvození klasického ABC a příčinných ABC nákladů, zásadní význam ABC modelu v moderním řízení:
  Nevýhody i selhání tradičního nákladového modelu – TM, jeho užití (variabilních a fixních nákladů včetně jejich % alokací), praktická aplikace včetně statického rozpočtování
  požadavky na moderní řízení nákladů
  rozvinutý nákladový systém (Cost system) s využitím příčinného nákladování aktivitami ABC
  úplné odvození ABC jako zásadního nákladového modelu tzv. „klasického“ (původního) ABC
  realizační etapy a zavedení klasického ABC modelu a jeho prověření v praxi.
  Nejmodernějšího „časové“ TDABC (TIME-DRIVEN ABC), jeho předpoklady a odvození a praktické aplikace:
  Rozvinutí ABC zjednodušujícím „časovým“ TDABC a nákladově komplexně objektového ABC řízení nákladů
  produkty, včetně služeb, dodavatelé, zákazníci a jejich segmenty, komplexní logistika, najímané služby včetně zásadní ICT podpory atd.
  datové a informační podpory ABC a TDABC (firemní a podnikové ERP; ICT podpora a nadstavbový manažerský informační systém – MIS)
  odvození a využití produktivních analýz i kalkulace a řízení nákladů podle činností (aktivit) i dnes zásadních procesů (ABC, activity-based costing)
  „časové“ a transakční TDABC (Time-driven ABC) zásadní zejména pro „nevýrobní“ a hegemonní službové (např. banky, telekomunikace, komplexní logistické firmy, včetně jejich základní „business segmentace“ jako jsou produkty a zákazníci, jejich vztahy, linie a segmenty atd.), společnosti a současné organizace
  organizace veřejného sektoru – OVS
  srovnání a užití klasického ABC a TDABC
  případová studie (rekalkulace transakcí klasického ABC pomocí TDABC a výhody „zjednodušujícího“ TDAB po organizačních jednotkách – departments, reálné výrobně-obchodní firmy)
  „časová rovnice“ TDABC parametricky příčinně trasující zdroje představované ABC náklady přímo na aktivity pomocí kapacitních sazeb CCr (Capacity costs rates)
  odvození konkrétní „časové rovnice“ a sazeb nákladových příčin CCr z praxi dosažitelných dat (ERP) konkrétní firmy.
  Praktické využití TDABC v nákladovém a firemním a organizačním řízení, včetně případových studií s cílem zvýšení ziskovosti – profitability a jeho příklady z praxe: Odvození a užití TDABC, dílčí a celkové ABC a TDABC nákladování produktu a zákazníků
  odvození i kalkulace TDABC nákladů a zisku vzhledem k tzv. firemním režiím i problematickým NRN (nepřímým a režijním nákladům)
  případová studie TDABC analýzy a kalkulace pro reálnou výrobně-obchodní firmu – moderní pivovarnictví a jeho režijní a produktové příčinné nákladování i cenotvorba, vč. nákladování a cenotvorby zakázkové (job costing/ pricing)
  zásadní manažerská rozhodnutí a akce vyplývající z TDABC – produkty a zákazníci (i jejich liniím a segmentům)
  snižování jejich nákladovosti a zvyšování ziskovosti a manažerská výsledovka
  nejrozvinutější TDABC a ABB rozpočtování propojené s výrobou, provozem, kapacitou a tržbami, včetně jejich cílového řízení (a cílové profitability tržeb – ROS) a benchmarkingu v reálné obchodně-výrobní firmě
  standardní užití a cíl TDABC k vytvoření flexibilního a věrohodného nákladového systému a ke zvyšování ziskovosti – profitability (např. tradiční, produktové, i dílčí – zákaznické a celkové – firemní)
  případová studie odvození a užití TDABC v současných komplexně logistických firmách a organizacích
  TDABC a prodejně distribuční kanál a CRM (moderní řízení vztahů se zákazníky rozvinuté na celý hodnotový řetězec)
  případová studie reálné aplikace TDABC v moderní logistické firmě, včetně CRM
  odvození její tzv. časové rovnice (time equation – TE) přiřazující flexibilně a datově algoritmicky náklady konkrétním aktivitám na základě jejich poptávky po kapacitě i zdrojích
  propojení TDABC se zdroji a kapacitou, výrobou a provozem, logistikou i jejich propojeným řízením a vše podmiňujícím firemním prodejem a tržbami
  variantní rozhodování, řízení a vývojové scénáře na základě TDABC a jejich užití.
  ABC a TDABC – ABB rozpočtování a řízení zdrojů, nákladů a kapacity a neopominutelné procesní řízení:
  TDABC a nejmodernější ABB (Activity-based Budgeting) rozpočtování aktivitami, jeho úloha, komplexní odvození i užití ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení službových a OVS (strukturovaných organizací veřejného sektoru, např. nemocnice, školství, ministerstva a úřady instituce aj.)
  procesní řízení a soudobé nejrozvinutější procesní odvození i užití ABC a TDABC
  systémy a metody s TDABC/ABB efektivně kooperující (Lean Management, „Six sigma“; CRM a komplexní logistika, Process improvement)
  praktické využití nejrozvinutějšího TDABC a jeho příklady v úspěšné praxi (u korporací zabývajících se finančními službami např. citygroup, HSBC, či výrobně-obchodní činností: Coca-Cola, i u menší výrobně-obchodní, logistické a i obchodní firmy)
  odhad vývoje a struktury moderního nákladového systému, ABC a TDABC v ČR a včlenění do nástrojů EFŘ (MA a controlling atd.).

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistikou a distribuční) i celkovou nákladovost a ziskovost (profitabilitu ve smyslu jejího zvyšování). Dále si osvojíte řízení hodnoty firmy, organizace i businessu, a to v nejmodernějším i aktuálním pojetí. To je standardně představované renomovanou praxí prověřenými metodami i systémy. Jsou jimi řízení nákladů aktivitami ABC (Activity-based Costing) a jeho nejmodernější a pro současnou dynamickou praxi flexibilnější, zjednodušující i méně zdrojově náročný přístup označovaný jako „časové“ ABC (Time-driven ABC – TDABC), včetně moderního rozpočtování aktivitami ABB, rozvinutými až na procesní i hodnotové řízení a jeho praktické užití. Budou probírány i reálné aplikace z kvalitní praxe, včetně případových studií ve smyslu jejich praktického využití pro lokální potřeby řízení a fungování i propojení nákladového systému s jeho současnými požadavky, včetně jejich včlenění do celkového firemního řízení i jeho nástrojů, ale i firemního a organizačního ERP (Enterprise resource planning systems, např. SAP atd.) a manažerského informačního systému – MIS, tj. včlenění do nepominutelné ICT podpory, nezbytné i ve stále se více digitalizující ekonomice a společnosti i E-Businessu, a do firemní a organizační strategie s jejími provázanými KPIs (klíčovými ukazateli výkonosti). Odvodíte a prakticky užijete dílčí (např. produktové, zákaznické, službové i stále zásadnější komplexně logistické i ICT, ale i procesní) a celkové firemní a organizační zdroje a náklady, dále jejich produktivní propojení s kapacitou, provozem a ve finále s tržbami a prodeji (Sales) i odvozenou a nutně systematicky řízenou ziskovostí (profitabilitou a jejím zvyšováním). Právě toto odvození a užití je dnes klíčové a pro každou firmu i organizaci, ale i business. Příčinný nákladový systém ABC (vč. nejmodernějšího „časového“ TDABC) vám toto umožní v současné dynamické a vysoce konkurenční praxi realizovat. To si odvodíte, stručně a alternativně i v tradičním nákladovém modelu (TM), včetně tradičního nákladování (Costing) a rozpočtování (Budgeting) pracujícího s variabilními náklady (přímá práce a materiál, případně výrobní režie) a fixními náklady (nepřímými a režijními náklady), tj. s i tzv. administrativními a centrálními „režijními“ náklady, které jsou zkresleně přirážkově (nepříčinně) alokovány výkonům i nákladovým objektům (např. dnes vždy zákazníkům a produktům) na bázi přímých nákladů. Naučíte se tradiční nákladový model, který je v praxi zažitý a dnes i zastaralý (zejména u strukturovaných službových firem a organizací zavádějící a nedostatečný), doplnit, ale i nahradit a rekalkulovat moderním příčinným nákladovým modelem ABC, rozvinutým až na jeho nejmodernější užití v podobě tzv. „časového a transakčního“ modelu (TDABC) doplněného ABB rozpočtováním aktivitami odvozených od reálné

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC >>


  Další kurzy a školení: Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé ... Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání
  Kurz
    ... Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání Jiný kurz v jiné ceně : Popis Cílem kurzu je: seznámit účastníky s typy analýz při řízení nákladů a ziskovosti poskytnout praktické návody pro využití analytických nástrojů a interpretaci výsledků představit širší koncept řízení a rozhodování o produktech a aktivitá Další podobné školení nebo kurzy
  Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákl Další podobné školení nebo kurzy
  UDRŽOVÁNÍ A ROZVOJ VZTAHŮ SE STÁVAJÍCÍMI ZÁKAZNÍKY aneb zvyšování obratů s minimálními náklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Motto: : : „Rozvíjet vztahy a obchod se stávajícími zákazníky je efektivnější a levnější, než získávat nové. Využijte tento potenciál na maximum. Další podobné školení nebo kurzy
  Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je pro všechny, kteří chtějí rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Další podobné školení nebo kurzy
  Advanced Diploma of Business - Sterling Business College - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Perth pořádaný na škole Sterling Business College - Austrálie. Detailní informace o škole Sterling Business College a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate III in Business - Sterling Business College - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Perth pořádaný na škole Sterling Business College - Austrálie. Detailní informace o škole Sterling Business College a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate III in Business - Sydney Business and Travel Academy - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Sydney pořádaný na škole Sydney Business and Travel Academy - Austrálie. Detailní informace o škole Sydney Business and Travel Academy a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate II in Business - Sydney Business and Travel Academy - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Sydney pořádaný na škole Sydney Business and Travel Academy - Austrálie. Detailní informace o škole Sydney Business and Travel Academy a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate IV in Business - Sterling Business College - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Perth pořádaný na škole Sterling Business College - Austrálie. Detailní informace o škole Sterling Business College a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate IV in Business - Sydney Business and Travel Academy - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Sydney pořádaný na škole Sydney Business and Travel Academy - Austrálie. Detailní informace o škole Sydney Business and Travel Academy a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate IV in New Small Business - Sterling Business College - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Perth pořádaný na škole Sterling Business College - Austrálie. Detailní informace o škole Sterling Business College a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Diploma of Business - Sterling Business College - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Perth pořádaný na škole Sterling Business College - Austrálie. Detailní informace o škole Sterling Business College a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  MANAŽERSKÝ REPORTING - klíčový nástroj zvyšování výkonnosti firmy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro finanční ředitele, finanční manažery, manažery controllingu, controllory. Cíl: Ukázat takový systém manažerského reportingu, který pomáhá zvyšovat výkonnost společnosti. Další podobné školení nebo kurzy
  ROLE HR V UČÍCÍ SE ORGANIZACI - návaznost rozvoje lidí na zvyšování výkonnosti firmy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro HR manažery a Training & Development manažery a každého, kdo se zajímá o kontinuální dosahování firemních výsledků skrze vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Cíl: * Umět definovat vzdělávací a rozvojové potřeby v návaznosti na strategii a byznys cíle firmy Další podobné školení nebo kurzy
  Lean Six Sigma - Green Belt: zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lean Six Sigma je řídící metodika určená k průběžnému zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snižování nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou mj. Další podobné školení nebo kurzy
  Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Další podobné školení nebo kurzy
  NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ ÚKOLŮ a zvyšování osobního výkonu - 2denní [workshop]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro manažery, vedoucí a další pracovníky, kteří si uvědomují, že se bez nových přístupů k informacím a ke komplexním úkolům v praxi v budoucnu neobejdou. Pro všechny, kteří chtějí zefektivnit svou práci v týmu i na osobních úkolech a udělat ji pro sebe zajímavou a Další podobné školení nebo kurzy
  Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro zajištění strategických a operativních úkolů IA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Účastníci semináře se seznámí s aktuálním vývojem judikatury v oblasti porušení rozpočtové kázně (proporcionalita odvodu, marginalita pochybení, uznatelnost změnových rozhodnutí poskytovatelů aj. ) a jeho Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : » Rozpočet a rozpočtový proces. » Rozpočtový výhled. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-03-05 03:26:21

  1. VOX a.s.
  Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nákladů + businessu + rozpočtování + aktivitami + nákladovosti + zvyšování + ziskovostiprofitability + pojetí + abc + tdabc


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Konfigurace a design BGP v červnu 2019 - Praha