logo skoleni-kurzy

KURZ : AKCIOVA SPOLECNOST A S R O NA SKLONKU PRVNICH PETI LET UCINNOSTI ZOK
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK - Následující kurzy:

 

 

AKCIOVA SPOLECNOST A S R O NA SKLONKU PRVNICH PETI LET UCINNOSTI ZOK

Viz také následující kurzy :
 • Letní škola marketinguPodrobnosti
 • Due diligence ... Jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakciPodrobnosti
 • Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocíchPodrobnosti
 • Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohledPodrobnosti
 • Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohledPodrobnosti


Kurz - Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti - rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady - evidence skutečných majitelů (kdo skutečný majitel, jak zjišťovat - evidovat - zapisovat?) * společenská smlouva - stanovy - kogentnost - dispozitivita nové právní úpravy a její limity (obecně i konkrétně ve vztahu k SRO - AS – např. zakladatelské právní jednání jako spotřebitelská či adhesní smlouva se slabší stranou? neúměrné zkrácení či lichva při jeho uzavírání?) - výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika (teorie vůle, nebo projevu?) - přetrvávající aktuální nejasnosti týkající se povinných - dobrovolných náležitostí * jednání za společnost - rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu - způsob zastupování a jeho nedodržení, předpoklady a limity dodatečného schválení takového jednání - plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (včetně výkladu k mezím přípustnosti tzv. neomezených plných mocí) - jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti - vnitřní omezení a jejich nedodržení - zastupování v zájmové kolizi - při vnitřním obchodování - zastupování v řízení před soudem - zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady) - prokura - úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu - pasivní jednatelství (doručování společnosti) - přičítání vědomí - dobré - zlé víry společnosti (čí vědomí – krom osob, jež za ni jednaly - společnosti přičitatelné? stačí zlá víra jednoho z členů kolektivního orgánu?) * orgány společnosti, jejich složení a rozhodování - valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, návrhy a protinávrhy v AS – důsledky včasného nedoručení předem, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, úskalí spojená s dodatečným hlasováním v SRO, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení) - jediný společník a jeho rozhodování (kdy jediný společník a kdy „jednoosobní“ zasedání valné hromady? co akcie ve správě různých složek státu? právní jednání jediného společníka či rozhodnutí orgánu? per rollam rozhodování jediného společníka?) - pravidla pro rozhodování a soudní přezkum platnosti usnesení dalších orgánů společnosti (včetně praktických dopadů rozlišení, zda více jednatelů v SRO tvoří kolektivní orgán, či nikoliv) - přetrvávající nejasnosti týkající se monistické struktury AS (kolik statutárních ředitelů, limity působnosti správní rady ve vztahu k záležitostem – běžného – ...


Cena kurzu:
     ...   8.247 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 9.979 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   STARÉ PÁKY - jak motivovat zaměstnance, kteří jsou ve společnosti již mnoho let - Studio W

  - ... cena: 4.300 Kč/Kurz (5.203 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 4.250 Kč/Kurz (5.143 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     České Budějovice - Jihočeský  
  (??)   Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin - Informa-středisko vzdělávání, České Budějovice

  - ... cena: 1 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Havlíčkův Brod - Vysočina  
  (??)   Pětidenní kurz - pro začátečníky - stříhání a kosmetická úprava psů - Vzdělávací studio Argos - Kurzy stříhání a kosmetická úprava psů

  - ... cena: 9.000 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     České Budějovice - Jihočeský  
  (??)   Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin - Informa-středisko vzdělávání, České Budějovice

  - ... cena: 1 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     České Budějovice - Jihočeský  
  (??)   Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin - Informa-středisko vzdělávání, České Budějovice

  - ... cena: 1 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Havlíčkův Brod - Vysočina  
  (??)   Pětidenní kurz - pro pokročilé - stříhání a kosmetická úprava psů - Vzdělávací studio Argos - Kurzy stříhání a kosmetická úprava psů

  - ... cena: 9.000 Kč/kurz bez DPH

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
  JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy:

  * obchodní rejstřík
  - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti
  - rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady
  - evidence skutečných majitelů (kdo skutečný majitel, jak zjišťovat / evidovat / zapisovat?)

  * společenská smlouva / stanovy
  - kogentnost / dispozitivita nové právní úpravy a její limity (obecně i konkrétně ve vztahu k SRO / AS – např. zakladatelské právní jednání jako spotřebitelská či adhesní smlouva se slabší stranou? neúměrné zkrácení či lichva při jeho uzavírání?)
  - výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika (teorie vůle, nebo projevu?)
  - přetrvávající aktuální nejasnosti týkající se povinných / dobrovolných náležitostí

  * jednání za společnost
  - rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu
  - způsob zastupování a jeho nedodržení, předpoklady a limity dodatečného schválení takového jednání
  - plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (včetně výkladu k mezím přípustnosti tzv. neomezených plných mocí)
  - jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti
  - vnitřní omezení a jejich nedodržení
  - zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování
  - zastupování v řízení před soudem
  - zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady)
  - prokura
  - úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
  - pasivní jednatelství (doručování společnosti) / přičítání vědomí / dobré / zlé víry společnosti (čí vědomí – krom osob, jež za ni jednaly - společnosti přičitatelné? stačí zlá víra jednoho z členů kolektivního orgánu?)

  * orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
  - valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, návrhy a protinávrhy v AS – důsledky včasného nedoručení předem, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, úskalí spojená s dodatečným hlasováním v SRO, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení)
  - jediný společník a jeho rozhodování (kdy jediný společník a kdy „jednoosobní“ zasedání valné hromady? co akcie ve správě různých složek státu? právní jednání jediného společníka či rozhodnutí orgánu? per rollam rozhodování jediného společníka?)
  - pravidla pro rozhodování a soudní přezkum platnosti usnesení dalších orgánů společnosti (včetně praktických dopadů rozlišení, zda více jednatelů v SRO tvoří kolektivní orgán, či nikoliv)
  - přetrvávající nejasnosti týkající se monistické struktury AS (kolik statutárních ředitelů, limity působnosti správní rady ve vztahu k záležitostem – běžného – obchodního vedení, aj.)

  * postavení člena voleného orgánu
  - vznik a zánik funkce (povinná / možná participace zaměstnanců na řízení AS, odstoupení z funkce, včetně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu, právní postavení náhradníků / členů, jejichž výkon funkce pozastaven)
  - jmenování chybějících členů / opatrovníka soudem
  - smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) vs. náhrada nákladů spojených s výkonem funkce
  - souběhy funkcí
  - péče řádného hospodáře
  - (závazné) pokyny k obchodnímu vedení / kontrole a důsledky jejich (ne)dodržení
  - právní dopady požadavku stanov, aby vymezená jednání představenstvu předem schválila dozorčí rada
  - odpovědnost za škodu a ručení za dluhy společnosti, insolvenční delikty
  - přímá odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce třetím osobám
  - specifika postavení zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu, vůči společnosti / členovi, tj. zastoupené osobě / třetím osobám
  - právo na informace jednotlivého člena bez rozhodnutí kolektivního orgánu, jehož je členem

  * vliv / ovládání / konce> / ručení společníků a dalších osob za dluhy
  - vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
  - diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce
  - povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení
  - koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
  - náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  - nástroje ochrany mimostojících společníků

  * podíl / akcie a dispozice s nimi
  - druhy podílů a jejich zápis do obchodního rejstříku (podíl v SRO bez hlasovacích práv / bez podílu na zisku / likvidačním zůstatku / bez práva na informace a dalších kontrolních práv / kdy odchylka od dispozitivní úpravy založí zvláštní druh podílu) / druhy akcií (akcie bez hlasovacích práv / podílu na zisku) / úskalí konstitutivního zápisu druhu v AS a jeho změn
  - vznik / zánik účasti / důsledky prohlášení akcií / kmenových listů za neplatné a soudní přezkum takového rozhodnutí
  - aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám, náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je podíl, odpovědnost za vady podílu / akcií, smluvní garance účetní závěrky – pojem, druhy, význam)
  - rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti) / spojování podílů (nabytím dalších / jednostranným právním jednáním adresovaným společnosti)
  - druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
  - zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl

  * majetková a finanční struktura společnosti
  - vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků, i v AS)
  - rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení), rozdělování jiným osobám než společníkům, rozdělování v jiném poměru, než určují společenská smlouva / stanovy, vracení příplatku do vlastního kapitálu v AS (bez ohledu na velikost podílu na zisku / jiných vlastních zdrojích)
  - (limity) revokace / změny usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
  - přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh a navazující praktické nesnáze
  - vypořádací podíl v SRO a limity pro způsob jeho určení

  * aktuální otázky týkající se likvidace SRO a AS  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení/kurz


  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  :: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

  Podobné kurzy #Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK >>


  Další kurzy a školení: Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu tohoto semináře se naučíte pracovat se svými emocemi a předcházet emočním únosům, natrénujete využití pozitivních emocí. Odkryjete omezující myšlenkové a emoční vzorce, tím získáte větší kontrolu nad životními situacemi v práci i v soukromí. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno: výrobním mistrům z různých firem Další podobné školení nebo kurzy
  Pětidenní kurz - pro začátečníky - stříhání a kosmetická úprava psů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurzy - stříhání, trimování a kosmetická úprava psů. Kurzy pro začátečníky i pokročilé. Další podobné školení nebo kurzy
  Pětidenní kurz - pro pokročilé - stříhání a kosmetická úprava psů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurzy - stříhání, trimování a kosmetická úprava psů. Kurzy pro začátečníky i pokročilé. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. Další podobné školení nebo kurzy
  Nové nařízení o prospektu – s účinností od 1. 7. 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem je seznámit účastníky s hlavními instituty nového nařízení EU o prospektu. * • veřejné nabízení investičních cenných papírů povinnost vypracovat prospekt, • vypracování prospektu, • obsah a rozsah prospektu, • schválení a publikace prospektu, Další podobné školení nebo kurzy
  Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetně administrativní povinnosti ve společnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Další podobné školení nebo kurzy
  Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Ubezpečíte se ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Due diligence ... Jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci
  Kurz
    ... Jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiný kurz v jiné ceně : Popis Zásadním krokem při posuzování akvizice společnosti je proces due diligence. Jedná se o vyčerpávající přezkoumání finanční situace společnosti, jejího majetku, podnikatelských výhledů, rizik a dalších relevantních otázek za účelem získání znalosti o podniku, posou Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-02-20 00:22:30

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  akciová, br, lektoři, let, pěti, prvních, sklonku, společnost, sro, účinnosti, zok  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSAkciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # akciová + společnost + sro + sklonku + prvních + pěti + let + účinnosti + zok


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Microsoft Project – základní kurz v březnu 2019 - Brno