logo skoleni-kurzy

KURZ : DAN Z PRIJMU NOVINKY V ROCE 2018 2019 VCETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 včetně souvisejících předpisů - Následující kurzy:

 

 

DAN Z PRIJMU NOVINKY V ROCE 2018 2019 VCETNE SOUVISEJICICH PREDPISU

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista PremiumPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 včetně souvisejících předpisů

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Daň z příjmů fyzických osob - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.000 Kč/Kurz (4.840 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Daň z příjmů fyzických osob - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.000 Kč/Kurz (4.840 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 5.000 Kč/Kurz (6.050 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 5.000 Kč/Kurz (6.050 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.650 Kč/Kurz (1.997 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.650 Kč/Kurz (1.997 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 včetně souvisejících předpisů


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen účetním a daňovým pracovníkům, daňovým poradcům, ekonomům a dalším zájemcům o problematiku daně z příjmů.


  Lektoři kurzu


  Mgr. Ing. Dagmar Christophová
  daňová poradkyně, auditorka, soudní znalkyně


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Novinky 2018 – shrnutí a doplnění novel z průběhu roku 2018 – např. zvýšení minimální mzdy a vliv na daň z příjmů, zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě, jiné podmínky bonus u, změny ve školkovném, paušální výdaje dle § 7 a 9 – velké snížení zastropení a možnosti řešení, odpisy technického zhodnocení, srážková daň dle § 6 nově pro DPP i jiné příjmy, možnost dozahrnutí do příjmů po skončení roku – optimalizace (DPP, ostatní malé příjmy) atd.
  Novely účinné od roku 2019 – schválené i aktuálně schvalované změny, změny v dani z příjmů dle daňového balíčku pro rok 2019 (předpokládaná účinnost od 1. 3. 2019), a to dle aktuálního stavu novel, např.:
  - implementace evropských směrnic ATAD – zejména omezení odčitatelnosti úroků,
  - opatření proti agresívnímu daňovému plánování (včetně změny daňového řádu),
  - oznamování a další řešení příjmů vyplácených do zahraničí,
  - rozšíření oznamovací povinnosti o odvedené sražené dani z příjmů plynoucí daňovým nerezidentům do zahraničí,
  - pozměňovací návrhy = zvýšení stropů u paušálních výdajů fyzických osob a zvýšení limitu příjmu dle § 6 pro srážkovou daň.


  Další novely včetně novel souvisejících zákonů – dle aktuálního stavu novel (minimální a zaručená mzda a její dopady do daně z příjmů – změny parametrů, změny v pojistném apod.).
  Příprava na daňové přiznání 2018 – např. zjištění z daňových kontrol a judikátů, podstatné závěry z jednání Koordinačních výborů GFŘ a Komory daňových poradců (např. k benefitům, k bezplatnému výkonu funkce statutára, k paušálním výdajům a mnoho dalších), metodika GFŘ, optimalizace daňového zatížení.
  Novinky v oblasti EET – aktuální a schválené novely v oblasti rozšíření povinnosti evidovat tržby včetně termínů účinnosti – 3. a 4. vlna, uvádění DIČ, platby kartou
  Daňový řád, správa daní – vybrané praktické perličky ve vztahu k dani z příjmů: aktuální otázky, poznatky z postupu a průběhu daňových kontrol, místních šetření, postupů k odstranění pochybností, vyhledávací činnosti správců daně, vedení spisů poplatníků a nahlížení do nich – poznatky ze současné praxe a jak se nejlépe připravit a bránit, žádost o sdělení stavu a pohybů na daňových účtech, odvolací a soudní řízení a další důležité otázky.
  Novela daňového řádu.
  Zápis skutečného vlastníka do rejstříku – nová povinnost od roku 2018.

  Diskuze a dotazy.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři budete seznámeni se novinkami v zákoně o dani z příjmů a souvisejících předpisech (např. EET) se zaměřením na schválené i připravované změny a ve vzájemných souvislostech na relevantní právní předpisy a judikaturu, a to podle stavu schválených a připravovaných změn k datu konání semináře.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 včetně souvisejících předpisů >>


  Další kurzy a školení: Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 včetně souvisejících předpisů
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika související se soudcem NS ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : V rámci naší nabídky seminářů Vám přinášíme vzdělávací kurz se soudcem Nejvyššího soudu, který Vás podrobně provede otázkou trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a souvisejícími trestnými činy zejm Další podobné školení nebo kurzy
  Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících. Účastí získáte praktické návody pro následnou aplikaci nových poznatků ve vaší práci. Další podobné školení nebo kurzy
  ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. Cíl: Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela zákoníku práce od 1. 6. Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se při Další podobné školení nebo kurzy
  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb., včetně novely správního řádu)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon č. 250 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte zejména s pravidly a jejich změnami zakotvenými v zákoně č. 112 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet insolvenčního a mimoinsolvenčního práva po červnové novele
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky střetu insolvenčního a mimoinsolvenčního práva při uzavírání transakcí, resp. jednání za korporace. Další podobné školení nebo kurzy
  Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného majetku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na praktických příkladech si prohloubíte znalosti týkající se uplatňování nároků na odpočet DPH jak v plné, tak především částečné výši. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektorem i dalšími účastníky. Další podobné školení nebo kurzy
  Fakturace a související problematika DPH pro začínající
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s místem plnění v tuzemsku. => => Získáte základní přehled problematiky DPH v rozsahu této problematiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon o zaměstnanosti upravuje možnosti, za jakých je možné žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a stanovuje zaměstnavatelům také některé povinnosti, které se zaměstnáním této kategorie osob souvisí. Účastníci semináře budou umět správně rozlišit k Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů fyzických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Komu je určen: Podnikatelům, účetním, zájemcům o pochopení této daně Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Komu je určen: Účetním, podnikatelům, zájemcům o daňovou problematiku Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové. Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn. Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob za rok 2014 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Novela předpisů pro rok 2015 • platný tiskopis daňového přiznání • úprava výsledku hospodaření na základ daně ( položky zvyšující výsledek hospodaření, položky snižující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, tvorba rezerv na opravu hmotného ma Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-02-13 20:26:14

  1. VOX a.s.
  Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 včetně souvisejících předpisů #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  PŘIJMU 2 ŘIDIČE Z PRAHY
  Přijmu 2 řidiče z Prahy s vlastním vozem od R.V. 2011 pro práci v Praze a okolí.Slušné vystupování podmínkou...., Praha 4

  Referent/ka do Odboru finančních příjmů Fondu
  a zprávy o činnosti SFŽP ČR; - vyhodnocování dynamiky vývoje finančních příjmů SFŽP ČR a zpracovávání predikce o příjmech..., Praha 4

  Přijmu 1-2 kadeřnice/ky pro práci na ŽL
  Do salonu v centru Prahy přijmu kadeřnice/ky. s praxí, jedná se o kadeřnické křeslo tedy možnost i pro 2 osoby..., Praha 2

  HLEDÁME LOGISTIKA PŘÍJMU A VÝDEJE OPRAV
  . HLEDÁME LOGISTIKA PŘÍJMU A VÝDEJE OPRAV Pro divizi servisních služeb IT na pobočce Praha hledáme LOGISTIKA PŘIJMU A VÝDEJE..., Praha 4

  Vedoucí poprodejní podpory
  POPRODEJNÍ PODPORY. Co bude Vaší pracovní náplní? - vedení oddělení příjmu, evidence a vyhodnocení reklamací - odpovědnost... sponzor Davis Cup a Fed Cup Společně s ČOV pomáháme olympionikům Novinky na Adecco Práce v Uničově – v lednu 16.000 Kč..., Praha 8

  SW VÝVOJÁŘ
  se do našeho týmu,ve kterém není nikdy nuda, umíme se bavit v kanceláři, ale i na zahrádce u pivka :-]. Řešíme spolu novinky..., Praha 4

  KAM - Key Ac- manager LE [velcí klienti]
  poskytovatelů personálních služeb Oficiální sponzor Davis Cup a Fed Cup Společně s ČOV pomáháme olympionikům Novinky na Adecco..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # daň + příjmů + souvisejících


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Obsluha 3D tiskáren a příprava tiskových souborů v září 2019 - Praha
  ^