logo skoleni-kurzy

KURZ : UZNATELNE A NEUZNATELNE VYDAJE NAKLADY U PRAVNICKYCH OSOB
POPIS KURZU


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - Následující kurzy:

 

 

UZNATELNE A NEUZNATELNE VYDAJE NAKLADY U PRAVNICKYCH OSOB

Viz také následující kurzy :
 • Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace Podrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů fyzických osobPodrobnosti
 • Kurz budování osobní značky na sociálních sítíchPodrobnosti
 • Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životěPodrobnosti


Kurz - Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Ing. Ilona Součková - vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře:

  Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně

  Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek

  Daňově účinné náklady:

  * výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP

  * výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
  - náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
  - náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
  - náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
  - náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
  - náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
  - další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
  - finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
  - daň z nabytí nemovitých věcí – v případě koupě daňový náklad či součást pořizovací ceny nemovitosti, v případě vkladů nemovitostí do obchodní společnosti
  - náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
  - daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
  - účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného

  Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv

  * Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí

  Daňově neúčinné náklady

  * pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty

  * účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace

  * finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace

  * reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty

  * náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené

  * škody

  Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů

  * vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů

  * možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)

  * zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm.
  i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem

  Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů  Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře:

  Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně

  Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek

  Daňově účinné náklady:

  * výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP

  * výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
  - náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
  - náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
  - náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
  - náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
  - náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
  - další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
  - finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
  - daň z nabytí nemovitých věcí – v případě koupě daňový náklad či součást pořizovací ceny nemovitosti, v případě vkladů nemovitostí do obchodní společnosti
  - náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
  - daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
  - účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného

  Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv

  * Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí

  Daňově neúčinné náklady

  * pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty

  * účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace

  * finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace

  * reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty

  * náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené

  * škody

  Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů

  * vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů

  * možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)

  * zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm.
  i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem

  Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů  Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů
  Podobné kurzy #Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně * Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek * Daňově účinné náklady: - výdaje (náklady) související s podni Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bude upřesněno. * Program bude upřesněn. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Bude upřesněn. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • vymezení nákladu (výdaje) v daních a účetnictví, vazba na související výnosy, • základní podmínky pro vznik daňového nákladu, • daňově účinné náklady v příkladech (daňové odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, sml Další podobné školení nebo kurzy
  Daňově uznatelné náklady 2020 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • vymezení nákladů - výdajů – předpisy, definice, členění nákladů, časové rozlišení nákladů a výnosů, správný okamžik zaúčtování nákladu - výnosu a titul pro zaúčtování • náklady spojené se zaměstnanci (cestovní náhrady, zaměstnanecké benefity, Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob za rok 2014 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Novela předpisů pro rok 2015 • platný tiskopis daňového přiznání • úprava výsledku hospodaření na základ daně ( položky zvyšující výsledek hospodaření, položky snižující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, tvorba rezerv na opravu hmotného ma Další podobné školení nebo kurzy
  Náklady a úspory v nákupu - Snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučte se používat osvědčené metody pro dosahování úspor v nákupu Úspěšný nákup materiálu, investic, oprav či služeb má velký potenciál přispívat k efektivnímu hospodaření firmy. Snižujte náklady ve své firmě prostřednictvím využití potenciálu nákupu. Další podobné školení nebo kurzy
  Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny • způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně) • daňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu), příkla Další podobné školení nebo kurzy
  Kontrola a audit výdajů na platy a mzdy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně Určeno pro interní auditory a kontrolní pracovníky, kteří kontrolují platy v orgánech veřejné správy, příspěvkových organizací a mzdy u příjemců dotací. Cíl semináře Předání zkušeností z půso Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výděle Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výděle Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zaměstnanci v podnikatelském sektoru. * Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • náh Další podobné školení nebo kurzy
  Trestní odpovědnost právnických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor činnosti. Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy trestní Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2021 a daňové přiznání za rok 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bude upřesněno. * Program bude upřesněn. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Inventury a inventarizace • závěrkové účetní operace • tvorba rezerv a opravných položek • přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu • odložená daň • výroční zpráva včetně zprávy o vztazích. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • shrnutí závěrkového procesu, • inventury a inventarizace, • časové rozlišení, kurzové rozdíly, • tvorba rezerv a opravných položek, • přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu, • odložená daň, • struktura účetní závěrky s Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok 2015 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2016, • platný tiskopis daňového přiznání, • úprava výsledku hospodaření na základ daně (položky zvyšující výsledek hospodaření, položky snižující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, tvorba rezerv na opravu Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • rekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016, • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016, • Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok 2016 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2017, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2016, • úprava výsledku hospodaření na základ daně (položky zvyšující výsledek hospodaření, položky snižující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, tvorba rezer Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-10-25 14:26:02

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # uznatelné + neuznatelné + výdaje + náklady + právnických + osob


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Práce s digitálním videem v srpnu 2020 - Praha
  ^