logo skoleni-kurzy

KURZ : RESENI PRAKTICKYCH PRIKLADU Z NOVELY ZAKONIKU PRACE 2020
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 - Následující kurzy:

 

 

RESENI PRAKTICKYCH PRIKLADU Z NOVELY ZAKONIKU PRACE 2020

Viz také následující kurzy :
 • Holičské a kadeřnické práce - rekvalfikační kurzPodrobnosti
 • 10982: Windows 10 – podpora a řešení potížíPodrobnosti
 • 10265: Microsoft Visual Studio 2010 – vývoj řešení pro přístup k datovým zdrojůmPodrobnosti
 • 20342: Microsoft Exchange Server 2013 – pokročilá řešeníPodrobnosti
 • 20465: Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014 (Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® 2014)Podrobnosti


Kurz - Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění novelizací a praktických příkladů - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 6.990 Kč/Kurz (8.458 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.390 Kč/Kurz (2.892 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.850 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Pardubice - Pardubický  
  (??)   Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH, vše na praktických příkladech - InAkademia s.r.o.

  - ... cena: 1.487 /Kurz (1.799 /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020


  Lektoři kurzu


  JUDr. Ladislav Jouza - advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program:

  * Legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře

  * Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno

  * Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby

  * Novela ZP 2020:
  - nová právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené)
  - doručování písemností, zmaření doručení
  - zásadní změny v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  - flexibilní formy zaměstnávání – změny: sdílené pracovní místo, dohody
  - práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, posuzování úrazů, náhrada škody)

  * Oblast před vznikem pracovního poměru
  - neexistence vstupní prohlídky
  - platný nebo neplatný pracovní poměr
  - informační povinnost zaměstnavatele, seznámení s bezpečnostními předpisy, výběrové řízení

  * Uplatnění nového občanského zákoníku
  - adhezní smlouvy, příslib zaměstnání, předpoklad průměrné rozumové vyspělosti, nepravdivé údaje zaměstnance o svých schopnostech, adhezní smlouvy v pracovní i občanskoprávní oblasti, řešení chyb v psaní a počtech

  * Vznik pracovního poměru
  - požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, zaměstnávání manželů, pracovní náplň

  * Právní jednání
  - formy a obsah, neplatnost, dobré mravy, zastřené právní jednání – práce načerno, právní jednání, k němuž se nepřihlíží – způsob řešení

  * Mzdové otázky
  - změny v minimální a zaručené mzdě, rovnost ve mzdách – muži a ženy, snížení mzdy – mzdový výměr jako součást pracovní smlouvy

  * Vnitřní předpis a pracovní řád – rozdíly, nároky

  * Nároky z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  - dovolená, nemocenské dávky, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody, starobní důchod

  * Právní následky stresu a násilí na pracovišti – povinnosti zaměstnavatele

  * Využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti

  * Změny v dalších předpisech – zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění

  *

  Diskuse, řešení dotazů a příkladů předložených před seminářem nebo v jeho průběhu


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program:

  * Legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře

  * Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno

  * Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby

  * Novela ZP 2020:
  - nová právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené)
  - doručování písemností, zmaření doručení
  - zásadní změny v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  - flexibilní formy zaměstnávání – změny: sdílené pracovní místo, dohody
  - práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, posuzování úrazů, náhrada škody)

  * Oblast před vznikem pracovního poměru
  - neexistence vstupní prohlídky
  - platný nebo neplatný pracovní poměr
  - informační povinnost zaměstnavatele, seznámení s bezpečnostními předpisy, výběrové řízení

  * Uplatnění nového občanského zákoníku
  - adhezní smlouvy, příslib zaměstnání, předpoklad průměrné rozumové vyspělosti, nepravdivé údaje zaměstnance o svých schopnostech, adhezní smlouvy v pracovní i občanskoprávní oblasti, řešení chyb v psaní a počtech

  * Vznik pracovního poměru
  - požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, zaměstnávání manželů, pracovní náplň

  * Právní jednání
  - formy a obsah, neplatnost, dobré mravy, zastřené právní jednání – práce načerno, právní jednání, k němuž se nepřihlíží – způsob řešení

  * Mzdové otázky
  - změny v minimální a zaručené mzdě, rovnost ve mzdách – muži a ženy, snížení mzdy – mzdový výměr jako součást pracovní smlouvy

  * Vnitřní předpis a pracovní řád – rozdíly, nároky

  * Nároky z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  - dovolená, nemocenské dávky, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody, starobní důchod

  * Právní následky stresu a násilí na pracovišti – povinnosti zaměstnavatele

  * Využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti

  * Změny v dalších předpisech – zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění

  *

  Diskuse, řešení dotazů a příkladů předložených před seminářem nebo v jeho průběhu
  Podobné kurzy #Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 >>


  Další kurzy a školení: Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Mzdová agenda aktuálně po novele ZP 2019, příklady z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a další zájemce, kteří chtějí získat aktuální informace související se změnami ve mzdové oblasti v roce 2019. * Na semináři podrobně probereme veškeré novely zákonů související se mzdami a personalistikou. Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je provést vás na konkrétních příkladech změnami zákona o DPH pro rok 2020. Výklad bude doplněn judikáty a aktuálními stanovisky finanční správy. Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Účetnictví neziskových organizací v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na online kurzu budete seznámeni s příklady z praxe účtování nestátních organizací. Prezentované příklady vám poslouží jako jakási kuchařka postupů , kterou můžete využít ve své praxi při účtování a přípravě daní těchto typů organizací. Další podobné školení nebo kurzy
  DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • z Další podobné školení nebo kurzy
  DPH v příkladech (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura. • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na Další podobné školení nebo kurzy
  DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. Další podobné školení nebo kurzy
  Controlling v SAP R/3 ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices
  Kurz
    ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices Jiný kurz v jiné ceně : Popis Rychlý, pružný a adresný přístup ke kvalitním informacím je úzce svázán s kvalitou manažerských rozhodnutí, to je funkce řešení SAP. Konverzi provozních dat na strategické informace s cílem zvýšení efektivity plánovacích, řídících a kontrolních procesů Vám přináší Další podobné školení nebo kurzy
  Analýzy dat na příkladech z praxe ...
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Popis Na tomto jednodenním semináři vám tři odborníci z praxe představí svoje best practice . Dozvíte se, jak vytěžit z dat maximum o chování Vašich zákazníků, jaké jsou předpoklady, omezení a skutečné cíle analýzy nákupního koše i jak probíhá proces zpracování analýz Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro finanční účetní, daňové poradce a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů. * Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti DPH. Další podobné školení nebo kurzy
  DPH – řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. * Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 za Další podobné školení nebo kurzy
  Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH, vše na praktických příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen účetním, daňovým poradcům. * Seminář je zaměřen na praktické příklady nejčastějších chyb a omylů při aplikaci zákona o DPH. Další podobné školení nebo kurzy
  SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Cí Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady) - PŘESUN Z 3.9.2019!!!
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Daňová evidence s praktickým příkladem - víkendový
  Kurz
    ... vzdělávací kurz - bez zkoušky Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) podnikatelům, živnostníkům. V kurzu se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence, jak se evidují příjmy a výdaje, které příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné x neuzna Další podobné školení nebo kurzy
  Daňová evidence podnikatelů (s praktickým příkladem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví – pro drobné podnikatele, živnostníky, OSVČ) je určen i pro úplné začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Další podobné školení nebo kurzy
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech - komplexní výklad - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny, včetně odkazů na právní předpisy. Obsah: * Rozvrhování pracovní doby * Rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba * Práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas * Další podobné školení nebo kurzy
  ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY MAJETKU na praktických příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní a daňové specialisty. Obsah: * Účetní odpisy majetku a jejich účtování * Kdo, kdy a za jakých podmínek odpisuje majetek * Sestavení odpisového plánu * Komponentní odpisování * Zbytková hodnota * Daňové Další podobné školení nebo kurzy
  FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro podnikatele, pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a podnikové plánování, podnikové finance či finan Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-08-19 19:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Specialista řešení pojistných událostí - SK [m/ž]
  [předpoklad pro eventuální kariérní rozvoj]. Kariérní rozvoj je v budoucnu možný na pozici Specialista řešení pojistných..., Praha 4

  Specialista ukončování smluv a řešení pojistných událostí
  bude náplní Vaší práce: řešení totálních pojistných událostí a odcizení zajištění činností souvisejících s ukončením smluv..., Praha 4

  Oracle programátor IT - Praha-Nusle - Práce na plný úvazek
  SCRUM týmu připravovat návrhy řešení a realizovat požadavky zadavatelů Náš systém využívá denně kolem 3 tis. uživatelů... + a -, realizujeme změny a dáváme šanci novým podnětům] Přes 100 různých benefitů, ze kterých si vybere opravdu každý - pár příkladů: 25..., Praha 4

  Mzdová účetní
  . Rádi pracujete s čísly i komunikujete s lidmi, baví Vás hledat řešení a dotahovat věci do konce, potřebujete, aby Vaše... a z hledání odpovědí na jejich zvídavé dotazy chuť učit se novým věcem a potěšení ze získávání praktických zkušeností vedoucí..., Praha 1

  Junior Právní Specialista - DPČ [20 hod/týden]
  ] Pravidelnou zpětnou vazbu od kolegů vč. praktických rad ohledně řešení jednotlivých případů Flexibilní pracovní dobu a pochopení... nemovitostí] příprava právních dokumentů včetně smluvní dokumentace příprava jednodušších právních podání řešení různorodých..., Praha 3

  Referent/ka Oddělení zahraničních styků
  administrativní agendy týkající se programu Erasmus+ praktických stáží pro studenty účast na zahraničních univerzitních seminářích... přistupovat k řešení problémů samostatně a také aktivně máte velmi dobré organizační schopnosti samostatnost, spolehlivost..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # příkladů + novely + zákoníku


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: CAD 3D modelování pro strojírenství základní kurz v září 2019 - Praha
  ^