logo skoleni-kurzy

KURZ : NEZISKOVE PRAVNICKE OSOBY NADACE NADACNI FONDY USTAVY SPOLKY ODBORY SVJ SKOLSKE PRAVNICKE OSO
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač - Následující kurzy:

 

 

NEZISKOVE PRAVNICKE OSOBY NADACE NADACNI FONDY USTAVY SPOLKY ODBORY SVJ SKOLSKE PRAVNICKE OSO

Viz také následující kurzy :
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialistyPodrobnosti
 • Stress management pro osoby pracující v sociálních službáchPodrobnosti
 • FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2020 - aktuální stav a novinkyPodrobnosti


Kurz - Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
Popis kurzu
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač


Lektoři kurzu


JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. - působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.
Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Seminář se proto zaměří na:

* Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob

* Přehled aktuálních souvisejících interpretačních otázek a problémů právnických osob obecně, a také spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborů atd.

* První změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů; evidence svěřenských fondů - první zkušenosti, „status neaktivního spolku“ atd.

* Horké novinky: zákon o evidenci skutečných majitelů, změny u SVJ, návrh zákona o veřejných kulturních institucích?

* Dopad AML legislativy na „neziskové organizace“ a svěřenské fondy. Co přinese nový zákon o evidenci skutečných majitelů?

* Aktuální související judikatura z oblasti právnických osob obecně, spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborových organizací?

* Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva

Program:

* Základní právní rámec pro tzv. „neziskové“ právnické osoby a jeho vývoj

* Aktuální interpretační otázky a související judikatura

* Rejstříkové souvislosti – veřejné rejstříky – spolkový, nadační, ústavů, SVJ, OPS

* Evidence svěřenských fondů

* Evidence skutečných majitelů fundací, ústavů, OPS, svěřenských fondů, podílových fondů atd.

* Návrh zákona o skutečných majitelích

* Návrh zákona o veřejných kulturních institucích

* Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva

A také:

* Svoboda zakládání spolků, fundací, ústavů, jako základní koncepční přístup

* Zakladatelská právní jednání, jejich obsah a interpretace

* Podnikání právnických osob založených za jiným účelem než podnikáním

* Péče řádného hospodáře osob založených za jiným účelem než podnikáním, souběhy funkcí atd.

* Odvozená právní osobnost pobočných spolků a pobočných odborových organizací

Podobné kurzy #Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač >>
Pokračujte zde:
Další kurzy a školení: Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se proto zaměří na: * Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob * Přehled aktuálních souvisejících interpretačních otázek a problémů právnických osob obecně, a také spolků, fundací, ústav Další podobné školení nebo kurzy
Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * 5 AML Směrnice a její dopady do českého právního řádu? * Úvaha o hledání rovnováhy mezi zájmem na transparentností a ochranou soukromí a její projevy v 5 AML Směrnici a českém právu (různé přístupy v Evropě) * Jak se provedení 5 A Další podobné školení nebo kurzy
Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte zejména s pravidly a jejich změnami zakotvenými v zákoně č. 112 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – praktická aplikace pravidel
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví a školství
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
Školský zákon v praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je upozornit na časté chyby při aplikaci školské legislativy, vyjasnit v praxi sporné otázky a poradit, čemu věnovat pozornost. Seznámit účastníky semináře se zapomínanými a opomíjenými povinnostmi a zjed Další podobné školení nebo kurzy
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daň Další podobné školení nebo kurzy
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
Flexibilní formy práce – praxe a nejčastější chyby-JUDr. Věra Přenosilová – dlouholetá zaměstnankyně odboru pracovně právní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s problematikou flexibilních forem práce, ke kterým patří zejména kratší pracovní doba a jiná vhodná úprava pracovní doby, pružné rozvržení pracovní doby, práce z domova a p Další podobné školení nebo kurzy
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. Další podobné školení nebo kurzy
ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. Cíl: Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Další podobné školení nebo kurzy
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela zákoníku práce od 1. 6. Další podobné školení nebo kurzy
Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice I. – výkladový seminář se zaměřením na nepřímou podporu formou odpočtu
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je objasnit vám právní úpravu odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, administrativní náročnost na její uplatnění, výhody a rizika s ní spojená. Na semináři bude prezentováno 5 základních klíčů pro rozpoznání výzkumu a vývoje včetně interaktivních příklad Další podobné školení nebo kurzy
Výzkum a vývoj a jeho uplatnění v daňových odpočtech II. – účetní a daňové aspekty uznatelnosti nákladů
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je objasnit vám právní úpravu odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, administrativní náročnost na její uplatnění a rizika s ní spojená, účetní a daňová řešení projektů výzkumu a vývoje včetně aplikace odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle zákona o daních Další podobné školení nebo kurzy
Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech – zkušenosti a praxe po novele
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-366 - 2016, Název akreditace: Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
Spor o úpadek dlužníka - první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona, první praktické zkušenosti s aplikací insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. června 2019
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program přednášky (tématické okruhy) * Pojetí retroaktivity v novelách insolvenčního zákona účinných od 1. 7. Další podobné školení nebo kurzy
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních neziskových organizacích. Další podobné školení nebo kurzy
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. * Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. Další podobné školení nebo kurzy
Novinky 2020 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2019
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku: - základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním – tj. - * sestavení účetní zá Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2019-06-12 22:41:02

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač #

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Letní brigáda pro studenty právnické fakulty
  Nyní hledáme studenta čtvrtého ročníku právnické fakulty do americké společnosti sídlící na Praze 4 Chodov. Nástup... a zařizování apostilů - Student 4-5 ročníku právnické fakulty - Velmi dobrá znalost angličtiny [mluvené i psané]; - Zkušenosti..., Praha 4

  Zákaznický servis pro klienty právnické osoby [B2B]
  firem poskytujících řešení pro firemní benefity a platební systémy. Zákaznický servis pro klienty právnické osoby [B2B..., Praha 4

  SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
  pro fyzické a právnické osoby. Cílem společnosti je poskytovat kvalitní služby pro své klienty, poskytovat dobré pracovní..., Praha 4

  Asistent podnikového právníka
  podkladů, zakládání dokumentů do spisů práce s databázemi Váš profil Pečlivost, pracovitost Nejlépe student právnické... mohl nastoupit? červen 2019 V tomto inzerátu jsou psány osoby v mužském rodě. Tento postup byl zvolen výhradně proto..., Praha 1

  Asistent/ka daňového poradce [Assistant Tax Advisor]
  nebo za podpory zkušených daňových poradců [zpracování podkladů k daňovým přiznáním pro právnické a fyzické osoby, kontroly DPH, ad..., Praha 2

  PHP Backend vývojář
  společnosti jsou fyzické a právnické osoby po celém světě. Společnost klade důraz hlavně na vývoj vlastních informačních systémů..., Praha 2

  PHP Backend vývojář systému Internetového Bankovnictví
  společnosti jsou fyzické a právnické osoby po celém světě. Společnost klade důraz hlavně na vývoj vlastních informačních systémů..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # neziskové + právnické + osoby + nadace + nadační + fondy + ústavy + spolky + odbory + svj + školské + právnické + osoby + veřejné + kulturní + instituce + veřejné + výzkumné + instituce + atd + právní + úpravě + návrhy + nových + souvisejících + zákonů + zkušenosti + interpretač


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Finance pro nefinanční manažery zapojte se do finančního managementu v srpnu 2019 - Praha
  ^