logo skoleni-kurzy

KURZ : OPRAVNE A DOZORCI PROSTREDKY VE SPRAVNIM RIZENI
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - Následující kurzy:

 

 

OPRAVNE A DOZORCI PROSTREDKY VE SPRAVNIM RIZENI

Viz také následující kurzy :
 • Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémůPodrobnosti
 • Procesní řízeníPodrobnosti
 • Řízení zdrojů a velkých projektů v JIRAPodrobnosti
 • Finanční analýza a řízení podnikových financíPodrobnosti
 • Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročiléPodrobnosti


Kurz - Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program semináře:

  * Odvolací řízení
  - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení
  - odvolací lhůta
  - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
  - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
  - autoremedura
  - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem
  - rozhodnutí odvolacího orgánu
  - rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
  - odpor proti příkazu

  * Přezkumné řízení
  - předmět přezkumného řízení
  - výjimky z přezkumného řízení
  - zahájení přezkumného řízení
  - průběh přezkumného řízení
  - zastavení přezkumného řízení
  - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
  - zkrácené přezkumné řízení

  * Obnova řízení
  - důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení
  - obnova řízení na žádost
  - obnova řízení z moci úřední
  - nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy

  * Nové rozhodnutí ve věci
  - důvody pro vydání nového rozhodnutí
  - zvláštnosti nového řízení ve věci

  * Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  - podmínky spokojení účastníka po podání žaloby
  - vztah k soudnímu řádu správnímu

  * Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu

  * Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program semináře:

  * Odvolací řízení
  - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení
  - odvolací lhůta
  - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
  - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
  - autoremedura
  - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem
  - rozhodnutí odvolacího orgánu
  - rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
  - odpor proti příkazu

  * Přezkumné řízení
  - předmět přezkumného řízení
  - výjimky z přezkumného řízení
  - zahájení přezkumného řízení
  - průběh přezkumného řízení
  - zastavení přezkumného řízení
  - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
  - zkrácené přezkumné řízení

  * Obnova řízení
  - důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení
  - obnova řízení na žádost
  - obnova řízení z moci úřední
  - nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy

  * Nové rozhodnutí ve věci
  - důvody pro vydání nového rozhodnutí
  - zvláštnosti nového řízení ve věci

  * Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  - podmínky spokojení účastníka po podání žaloby
  - vztah k soudnímu řádu správnímu

  * Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu

  * Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování
  Podobné kurzy #Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení >>


  Další kurzy a školení: Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení – co je tvoří a co z toho lze delegovat na jiné - strategické řízení valné hromady a limity odpovědnosti Další podobné školení nebo kurzy
  Opravné prostředky ve správním řízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Cílem semináře je podrobné seznámení s těmi ustanovení správního řádu, která se týkají opravných prostředků, a to odvolacím řízením, včetně řízení o Další podobné školení nebo kurzy
  Opravné prostředky ve správním řízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve Další podobné školení nebo kurzy
  Řidičská oprávnění a řidičské průkazy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-243 - 2019, Název akreditace: Zákon č. 361 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Stavby na cizích pozemcích - povolení a oprávnění stavět, aktuální právní úprava
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou problematiky staveb na cizích pozemcích, zejména povolení a oprávnění stavět na cizím pozemku, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon č. 361 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - řidičské oprávnění, řidičský průkaz. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. Zdravo Další podobné školení nebo kurzy
  Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs. soukromý zájem - povinnost vs. Další podobné školení nebo kurzy
  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. A č. 176/2018 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Další podobné školení nebo kurzy
  Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura k ochraně životního prostředí v územním plánování a stavebním právu Další podobné školení nebo kurzy
  Visual Studio - vývoj aplikací pro prostředí Windows 8 Metro
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je seznámení vývojářů s novým prostředím Windows 8 Metro, jeho interním fungováním a stylem práce s ním. Naučí se vyvíjet základní aplikace pro Metro, odlišnost jejich vývoje oproti klasickým Windows aplikacím, a jak využít nové ovládací prvky či možnosti novéh Další podobné školení nebo kurzy
  PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí Microsoft
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích M Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server je určen všem správcům a zájemcům o bezpečné nastavení serverů s operačním systémem Windows Server. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní mechanismy dostupné ve Windows serveru. Další podobné školení nebo kurzy
  XML programování v prostředí .NET
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen vývojářům, které zajímá problematika zpracování XML v prostředí. NET. Další podobné školení nebo kurzy
  Testování v agilním prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz vhodný pro testery a testovací analytiky Seznámí je s principy a metodikami testování SW v prostředí agilně řízených projektů. * Kurz vhodný pro testery a testovací analytiky Seznámí je s principy a metodikami testování SW v prostředí agilně řízených projektů. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy sítí v Cisco prostředí - CCNA Bootcamp
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Cisco CCNA je určen pro začínající adminstrátory sítí. Hlavním cílem školení je připravit účastníka na návrh, instalaci a provoz malé podnikové sítě. Další podobné školení nebo kurzy
  Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zajímavá konference věnovaná IS - IT v Českých Budějovicích. Přednáška o zákonitostech motivace lidí - mentor a kouč Marian Jelínek [J. Další podobné školení nebo kurzy
  Zabezpečení platforem iOS a Android ve firemním prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem školení je seznámit posluchače s bezpečnostním konceptem nejrozšířenějších mobilních operačních systémů Apple iOS a Android. Seznámí se s možnostmi, jak mobilní zařízení zabezpečit a zajistit přístup a práci s firemními daty. Další podobné školení nebo kurzy
  Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Interaktivní kurz, ve kterém se účastníci nejen dozví informace o prostředcích a pomůckách vhodných k prezentaci, jejich korektním využívání a kombinaci, ale také zásady pro účinnou prezentaci, práci s posluchači a pravidla pro správnou přípravu a průběh prezentace s využitím Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-12-13 11:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Hlavní účetní
  , opravné položky, časové rozlišení, rezervy, inventarizace účtů] tvořit metodické pokyny k účtování připravovat podklady pro..., Praha 1

  Koordinátor techniků – vedoucí pobočky
  : Plánování zakázek v oblasti pronájmu [stroje a zařízení, dopravní prostředky a obslužný personál] Rozdělování práce..., Praha 2

  Technik slaboproudých zařízení a systémů
  na nákup sortimentu lékárny [vitamínové prostředky, prostředky dentální hygieny apod.],systém Cafeterie [příspěvky na sport..., Praha 4

  SPECIALISTA PRODUKTOVÉHO MARKETINGU [m/ž]
  a pracovních výročích a mnoho dalšího. Společně s námi profesně porostete - do rozvoje našich lidí investujeme nemalé prostředky..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # opravné + dozorčí + prostředky + správním


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základy finanční gramotnosti v září 2020 - Praha
  ^