logo skoleni-kurzy

KURZ : NEZISKOVE PRAVNICKE OSOBY NADACE NADACNI FONDY USTAVY SPOLKY ODBORY SVJ SKOLSKE PRAVNICKE OSOB
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač - Následující kurzy:

 

 

NEZISKOVE PRAVNICKE OSOBY NADACE NADACNI FONDY USTAVY SPOLKY ODBORY SVJ SKOLSKE PRAVNICKE OSOB

Viz také následující kurzy :
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • FKSP a sociální fondyPodrobnosti
 • DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektůPodrobnosti
 • Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020Podrobnosti
 • Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019Podrobnosti


Kurz - Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
Popis kurzu
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač


Lektoři kurzu


JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. - působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.
Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Seminář se proto zaměří na:

* Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob

* Přehled aktuálních souvisejících interpretačních otázek a problémů právnických osob obecně, a také spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborů atd.

* První změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů; evidence svěřenských fondů - první zkušenosti, „status neaktivního spolku“ atd.

* Horké novinky: zákon o evidenci skutečných majitelů, změny u SVJ, návrh zákona o veřejných kulturních institucích?

* Dopad AML legislativy na „neziskové organizace“ a svěřenské fondy. Co přinese nový zákon o evidenci skutečných majitelů?

* Aktuální související judikatura z oblasti právnických osob obecně, spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborových organizací?

* Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva

Program:

* Základní právní rámec pro tzv. „neziskové“ právnické osoby a jeho vývoj

* Aktuální interpretační otázky a související judikatura

* Rejstříkové souvislosti – veřejné rejstříky – spolkový, nadační, ústavů, SVJ, OPS

* Evidence svěřenských fondů

* Evidence skutečných majitelů fundací, ústavů, OPS, svěřenských fondů, podílových fondů atd.

* Návrh zákona o skutečných majitelích

* Návrh zákona o veřejných kulturních institucích

* Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva

A také:

* Svoboda zakládání spolků, fundací, ústavů, jako základní koncepční přístup

* Zakladatelská právní jednání, jejich obsah a interpretace

* Podnikání právnických osob založených za jiným účelem než podnikáním

* Péče řádného hospodáře osob založených za jiným účelem než podnikáním, souběhy funkcí atd.

* Odvozená právní osobnost pobočných spolků a pobočných odborových organizací

Podobné kurzy #Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač >>
Pokračujte zde:
Další kurzy a školení: Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se proto zaměří na: * Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob * Přehled aktuálních souvisejících interpretačních otázek a problémů právnických osob obecně, a také spolků, fundací, ústav Další podobné školení nebo kurzy
Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je poskytnout vám ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání. Budete seznámeni s novinkami v této oblasti a budete upozorněni na časté chyby v této oblasti. Další podobné školení nebo kurzy
Veřejná podpora - podpora výzkumným institucím, státním obchodním společnostem a podpora de minimis - novinky z této oblasti
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * 5 AML Směrnice a její dopady do českého právního řádu? * Úvaha o hledání rovnováhy mezi zájmem na transparentností a ochranou soukromí a její projevy v 5 AML Směrnici a českém právu (různé přístupy v Evropě) * Jak se provedení 5 A Další podobné školení nebo kurzy
Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte zejména s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: - kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit, - jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace), - jak poskytovat informace o platech a odměnách, Další podobné školení nebo kurzy
Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního soudu
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-135 - 2018, Název: Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
Pracovní právo v judikatuře Ústavního soudu
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-455 - 2018 Akreditace: MV : Na semináři budou rozebrány pracovněprávní judikáty Ú Další podobné školení nebo kurzy
Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví a školství
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného majetku
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na praktických příkladech si prohloubíte znalosti týkající se uplatňování nároků na odpočet DPH jak v plné, tak především částečné výši. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektorem i dalšími účastníky. Další podobné školení nebo kurzy
Flexibilní formy práce – praxe a nejčastější chyby-JUDr. Věra Přenosilová – dlouholetá zaměstnankyně odboru pracovně právní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, 2+1 zdarma!
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Cíl semináře : Další podobné školení nebo kurzy
Školský zákon v praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-65 - 2017, Název akreditace: Novela školského zákona a souvisejících právních předpisů se zaměřením na střední školy a vyšší odborné školy Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
Kultura řeči [rétorika]
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Další podobné školení nebo kurzy
Firemní kultura v BOZP a PO
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti. Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Další podobné školení nebo kurzy
Firemní kultura a systémy sdílených hodnot
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto kurzu Vám představíme několik modelů pro budování zdravé firemní kultury a systému sdílených hodnot. => => Získáte praktická doporučení, jakými kroky v organizaci nastavit proces obnovy těchto hodnot, naučíte se pracovat s hodnotovým rámcem, který je jedním z Další podobné školení nebo kurzy
Organizační kultura a její analýza
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je zaměřen na problematiku organizační kultury – jako faktoru, který má velmi podstatný vliv na prosperitu každé organizace. Personalisté i manažeři se dozví zásadní informace o organizační kultuře jako takové, o jejím přínosu do různých podnikových oblastí, metody zave Další podobné školení nebo kurzy
KULTURNÍ ROZDÍLY NA PRACOVIŠTI
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Lektor kurzu : Mgr. Miloš PÍCHA, MBA Poradce v oblasti management, kouč a zkušený lektor. Další podobné školení nebo kurzy
Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO]
Kurz
  ... Termín vzájemnou domluvou po odeslání přihlášky. Jiný kurz v jiné ceně : Příprava osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO]. Délka školení - dle potřeby. Další podobné školení nebo kurzy
Základy první pomoci, odborný kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz první pomoci je určen pro širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na důkladné procvičování poskytování první pomoci. Další podobné školení nebo kurzy
Požární ochrana - Odborná příprava preventistů požární ochrany
Kurz
  ... Termín vzájemnou domluvou po odeslání přihlášky. Jiný kurz v jiné ceně : Školení je určeno pro zaměstnance pověřené prováděním úkolů v požární ochraně v součinnosti s osobami odborně způsobilými v PO. Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující členité činnosti ve více objektech, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou peri Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2019-09-14 21:26:05

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač #

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  uklízečka
  Důchodce, osoby na mateřské/rodičovské dovolené. Jiná sdělení Odpovídající platové podmínky v souladu s nařízením vlády č..., Praha 1

  Brigáda - módní poradkyně, módní poradce ESPRIT Palladium
  časových možností Hrubý plat 120-130 Kč/hodinu Vhodné pro Osoby na mateřské/rodičovské dovolené. Jiná sdělení..., Praha 1

  Matematika nebo Český jazyk nebo ZVS - Praha - Lektor - vedení výuky
  , vysokou školu s absolvováním studia, případně studium daného oboru nebo právnické fakulty, pedagogická praxe výhodou - není..., Praha 1

  ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KONCIPIENTKA, ADVOKÁT/ADVOKÁTKA
  ] - firemní fitness - pravidelná interní a externí školení Požadujeme: - VŠ vzdělání v oboru právo - právnické myšlení..., Praha 1

  FIREMNÍ PRÁVNÍK
  pohledávek. A jaké odborné znalosti a zkušenosti očekáváme? Ukončené právnické vzdělání. Znalost občanského, obchodního..., Praha 4

  In-house Legal Counsel
  právník. Pokročilá znalost právnické angličtiny je nutností [práce probíhá v menší míře i v angličtině – psané i mluvené... právníka/právničku [absolventa/ku magisterského studia právnické fakulty] s praxí minimálně 2 roky [advokátní kancelář/korporát..., Praha 1

  In-house Legal Counsel
  . smluvní dokumentace]. Na stejné agendě s Vámi bude samostatně pracovat další kolega právník. Pokročilá znalost právnické... hledáme? Hledáme samostatného právníka/právničku [absolventa/ku magisterského studia právnické fakulty] s praxí minimálně 2..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # neziskové + právnické + osoby + nadace + nadační + fondy + ústavy + spolky + odbory + svj + školské + právnické + osoby + veřejné + kulturní + instituce + veřejné + výzkumné + instituce + atd + právní + úpravě + návrhy + nových + souvisejících + zákonů + zkušenosti + interpretač


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Asistent/ka, sekretář/ka v září 2019 - Praha
  ^