logo skoleni-kurzy

KURZ : POSKYTOVANI PORADENSTVI V SOCIALNI PECI O SENIORY
ACZ VZDELAVACI CENTRUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Poskytování poradenství v sociální péči o seniory - Následující kurzy:

 

 

POSKYTOVANI PORADENSTVI V SOCIALNI PECI O SENIORY

Viz také následující kurzy :
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČRPodrobnosti
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - FRÝDEK-MÍSTEKPodrobnosti
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - KARVINÁPodrobnosti
 • Kurz budování osobní značky na sociálních sítíchPodrobnosti
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OSTRAVAPodrobnosti


Kurz - Poskytování poradenství v sociální péči o seniory - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © ACZ, vzdělávací centrum - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Úvod do dětské psychoterapie a poradenství - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 790 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Třebíč - Vysočina  
  (??)   Image poradenství - celkový souhrn všech základních stylů líčení - MANOV s.r.o.

  - ... cena: 2.500 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Třebíč - Vysočina  
  (??)   Image poradenství - celkový souhrn všech základních stylů líčení - MANOV s.r.o.

  - ... cena: 2.500 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Třebíč - Vysočina  
  (??)   Image poradenství - celkový souhrn všech základních stylů líčení - MANOV s.r.o.

  - ... cena: 2.500 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Dluhové poradenství - 16 hod, Praha - Vzdělávací centrum a Dluhová poradna

  - ... cena: 3.200 Kč/kurz bez DPH

 • Popis kurzu
  Poskytování poradenství v sociální péči o seniory - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Mgr. Markéta Outratová


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Obsah kurzu

  Specifika poskytování poradenství seniorům
  • Specifické rysy poradenství pro seniory

  • Respektování etických aspektů seniorské péče

  • Přijetí práva na sebeurčení a autonomii klientů

  • Hlavní pravidla a techniky vedení poradenství

  • Volba správné metody při vysvětlování

  • Prevence krizí  Zásady komunikace se seniory
  • Partnerský přístup, volba vhodného situačně citlivého přístupu ke klientovi

  • Navázání komunikace s klientem, vedení dialogu

  • Komunikace se seniory se zdravotním postižením

  • Metody alternativní a augmentativní komunikace

  • Kulturně citlivá komunikace

  • Elektronická komunikace, manipulace s daty

  • Kritické vyhodnocování dat, bezpečná komunikace na internetu  Poradenství rodinám a příbuzným seniorů
  • Poradenství rodinám či příbuzným a přátelům seniorů

  • Význam porozumění rodiny, příbuzných a přátel právu na sebeurčení a autonomii seniorů

  • Prevence a řešení rodinných konfliktů vznikajících v souvislosti s nutností zajištění intenzívní péče o seniory

  • Problematika svéprávnosti seniorů

  • Hlavní poradenská doporučení pro podporu a udržování spojení v rodinách, ve kterých existují senioři vyžadující zvláštní péči  Krizová intervence v péči o seniory
  • Zásady poskytnutí krizové intervence, stabilizace klienta

  • Nezbytné kroky pro poskytnutí psycho-sociální pomoci v rozsahu vztahu pečovatel-klient

  • Orientace v síti služeb krizové intervence

  • Možnosti poskytování následné psycho-sociální podpory  Praktické aspekty poskytování poradenství seniorům
  • Poskytování poradenství ohledně potřeb v domácnostech seniorů a správného používání asistenčních nástrojů

  • Prostředí založené na potřebách

  • Správné používání asistenčních produktů

  • Techniky pro podporu zdraví ve stáří, význam pravidelného cvičení

  • Nácvik a řešení typických situací  Úvod do systémů sociální a zdravotní péče v ČR


  Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.  Absolvent kurzu bude znát hlavní pravidla a techniky vedení poradenství pro seniory a jejich rodiny, příbuzné či blízké osoby, bude znát etické zásady poradenské práce a respektovat specifika práce s cílovou skupinou seniorů. Získá komunikační dovednosti pro vedení poradenství počínaje volbou vhodného přístupu ke klientovi, navázáním komunikačního kontaktu a vedením efektivního dialogu, dále bude umět používat pravidla kulturně citlivé komunikace a v komunikaci online bude umět kriticky vyhodnocovat relevantní data a počínat si bezpečné. Absolvent se bude orientovat v zásadách poskytování krizové intervence a při poskytování řešení v typických problémových situacích při zajištění osobní mobility, řešení potřeb v domácnosti, správného používání asistenčních nástrojů a technologií nebo preventivních opatření k podpoře zdraví.


  Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0568-SP/PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


  Lektorky kurzu

  Mgr. at Mgr. Markéta Outratová


  Mgr. Marcela Rýpalová


  Marcela Rýpalová profesní kariéru zahájila jako terapeutka v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Odtud čerpá zkušenosti především pro aktivizaci a péči o osoby s demencí. Bohaté praktické dovednosti má podložené i vysokoškolským vzděláním na Univerzitě Hradec Králové, kde i externě vyučuje. Po práci s lidmi s duševním onemocněním se nyní specializuje na poradenskou podporu domácím pečujícím, kteří se starají o nemocné s demencí. Jako trenér paměti však dokáže i paměť otestovat a pracovat s nefarmakologickými přístupy v pomoci lidem s kognitivním deficitem. Jejím osobním zájmem je především edukace v oblasti komunikace a pochopení mechanizmu onemocnění. Ve svých kurzech spojuje teorii nejmodernějších trendů s praktickým uplatněním.


  Délka kurzu

  Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.


  Cena kurzu

  Konečná cena kurzu je 1.950 Kč.


  V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a teplé i studené nápoje.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Obsah kurzu

  Specifika poskytování poradenství seniorům
  • Specifické rysy poradenství pro seniory

  • Respektování etických aspektů seniorské péče

  • Přijetí práva na sebeurčení a autonomii klientů

  • Hlavní pravidla a techniky vedení poradenství

  • Volba správné metody při vysvětlování

  • Prevence krizí  Zásady komunikace se seniory
  • Partnerský přístup, volba vhodného situačně citlivého přístupu ke klientovi

  • Navázání komunikace s klientem, vedení dialogu

  • Komunikace se seniory se zdravotním postižením

  • Metody alternativní a augmentativní komunikace

  • Kulturně citlivá komunikace

  • Elektronická komunikace, manipulace s daty

  • Kritické vyhodnocování dat, bezpečná komunikace na internetu  Poradenství rodinám a příbuzným seniorů
  • Poradenství rodinám či příbuzným a přátelům seniorů

  • Význam porozumění rodiny, příbuzných a přátel právu na sebeurčení a autonomii seniorů

  • Prevence a řešení rodinných konfliktů vznikajících v souvislosti s nutností zajištění intenzívní péče o seniory

  • Problematika svéprávnosti seniorů

  • Hlavní poradenská doporučení pro podporu a udržování spojení v rodinách, ve kterých existují senioři vyžadující zvláštní péči  Krizová intervence v péči o seniory
  • Zásady poskytnutí krizové intervence, stabilizace klienta

  • Nezbytné kroky pro poskytnutí psycho-sociální pomoci v rozsahu vztahu pečovatel-klient

  • Orientace v síti služeb krizové intervence

  • Možnosti poskytování následné psycho-sociální podpory  Praktické aspekty poskytování poradenství seniorům
  • Poskytování poradenství ohledně potřeb v domácnostech seniorů a správného používání asistenčních nástrojů

  • Prostředí založené na potřebách

  • Správné používání asistenčních produktů

  • Techniky pro podporu zdraví ve stáří, význam pravidelného cvičení

  • Nácvik a řešení typických situací  Úvod do systémů sociální a zdravotní péče v ČR


  Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.  Absolvent kurzu bude znát hlavní pravidla a techniky vedení poradenství pro seniory a jejich rodiny, příbuzné či blízké osoby, bude znát etické zásady poradenské práce a respektovat specifika práce s cílovou skupinou seniorů. Získá komunikační dovednosti pro vedení poradenství počínaje volbou vhodného přístupu ke klientovi, navázáním komunikačního kontaktu a vedením efektivního dialogu, dále bude umět používat pravidla kulturně citlivé komunikace a v komunikaci online bude umět kriticky vyhodnocovat relevantní data a počínat si bezpečné. Absolvent se bude orientovat v zásadách poskytování krizové intervence a při poskytování řešení v typických problémových situacích při zajištění osobní mobility, řešení potřeb v domácnosti, správného používání asistenčních nástrojů a technologií nebo preventivních opatření k podpoře zdraví.


  Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0568-SP/PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


  Lektorky kurzu

  Mgr. at Mgr. Markéta Outratová


  Mgr. Marcela Rýpalová


  Marcela Rýpalová profesní kariéru zahájila jako terapeutka v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Odtud čerpá zkušenosti především pro aktivizaci a péči o osoby s demencí. Bohaté praktické dovednosti má podložené i vysokoškolským vzděláním na Univerzitě Hradec Králové, kde i externě vyučuje. Po práci s lidmi s duševním onemocněním se nyní specializuje na poradenskou podporu domácím pečujícím, kteří se starají o nemocné s demencí. Jako trenér paměti však dokáže i paměť otestovat a pracovat s nefarmakologickými přístupy v pomoci lidem s kognitivním deficitem. Jejím osobním zájmem je především edukace v oblasti komunikace a pochopení mechanizmu onemocnění. Ve svých kurzech spojuje teorii nejmodernějších trendů s praktickým uplatněním.


  Délka kurzu

  Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.


  Cena kurzu

  Konečná cena kurzu je 1.950 Kč.


  V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a teplé i studené nápoje.


  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento kurz se zaměřuje na budování dovedností pro poskytování efektivního poradenství seniorům a jejich rodinám či blízkým osobám. Účastníci kurzu si v úvodu zrekapitulují zásady poradenské práce se seniory. Na toto téma naváží nácvikem potřebných komunikačních dovedností. Pozornost je dále věnována poradenství rodinám či blízkým osobám klientů-seniorů a v následných částech kurzu je prostor věnován analýze a nácviku postupů v některých typických situacích, se kterými se může poradce ve své praxi setkat (např. kroky při krizové intervenci, plánování mobility klienta).

  Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0568-SP/PC/PP.

  Podobné kurzy #Poskytování poradenství v sociální péči o seniory >>


  Další kurzy a školení: Poskytování poradenství v sociální péči o seniory
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do problematiky – včetně novel
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Požadavky standardu IFS HPC (standard pro výrobu bezpečných a kvalitních produktů pro domácnost a osobní péči)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete seznámeni s principy a požadavky standardu IFS HPC, jehož cílem je zabezpečit výrobu bezpečných a kvalitních produktů pro domácnost a osobní péči. => => Získáte informace, které vám umožní orientovat se v požadavcích standardu. Další podobné školení nebo kurzy
  Úvod do dětské psychoterapie a poradenství
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje s vybranými diagnosticko terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy Další podobné školení nebo kurzy
  Image poradenství - celkový souhrn všech základních stylů líčení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zde shrneme jak základy denního make-upu, tak intenzívnější večerní líčení a také jak nalíčit nevěstu. Korekce v líčení, jak zvýraznit krásné rysy a ty méně krásné potlačit. Další podobné školení nebo kurzy
  Dluhové poradenství - 16 hod, Praha
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vzdělávací program je zaměřen na problematiku zadluženosti, předluženosti a jejich formy řešení. Zabývá se dluhem, fázemi vymáhání, podrobně analyzuje časovou osu dluhu od vzniku první nezaplacené splátky až po exekuční řízení. Další podobné školení nebo kurzy
  Výživa seniorů v sociálních službách [MPSV ČR]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Setkáváte se s osobami v seniorském věku? Jste sociální pracovník, pracovník v sociálních službách nebo máte ve svém okolí seniory, kterým byste rádi pomohli? Další podobné školení nebo kurzy
  Aktivizace seniorů a prevence jejich sociální exkluze
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji popula Další podobné školení nebo kurzy
  Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2021 - 0510-SP - VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní sociální práce a dalších Další podobné školení nebo kurzy
  Péče o seniory v jejich domácnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o seniory. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Další podobné školení nebo kurzy
  Péče o seniory s demencí v domácím a komunitním prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji popula Další podobné školení nebo kurzy
  Počítačový balíček pro seniory I
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Chcete, aby Vaše babička uměla posílat e-maily se stejnou lehkostí, jako peče bábovky? Chcete Vašemu dědečkovi umožnit čtení nejčerstvějších politických zpráv přímo z internetu? Další podobné školení nebo kurzy
  Počítačový balíček pro seniory II
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvovali jste u nás základní kurz Počítačový balíček pro seniory I? Umíte tedy již posílat e-maily a vyhledávat informace na internetu. Další podobné školení nebo kurzy
  Počítačový balíček pro seniory III
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Líbily se Vám první dva kurzy Počítačový balíček pro seniory I a II? Naučili jste se vyhledávat informace na internetu, psát e-maily, skypovat a psát ve Wordu? Další podobné školení nebo kurzy
  Trénink paměti pro seniory
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem seniorům, kteří si chtějí uchovat duševní svěžest i ve vyšším věku. Trénování paměti patří k účinným metodám, které pomáhají seniorům příjemným a nenásilným způsobem procvičovat mozek a tím si také udržet a rozvíjet stávající schopnosti čerpající z bohatých Další podobné školení nebo kurzy
  Asertivita pro seniory
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V dnešní době jsou senioři každodenně vystavováni velkému nátlaku a manipulaci. Manipulaci těžko odolávají, protože ji často ani nerozeznají a vzhledem k rychlé proměně společnosti v posledních letech se jí ani neumí bránit. Další podobné školení nebo kurzy
  Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením – úvod do problematiky – aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. Aktuální informace k změnám v legislativě. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - FRÝDEK-MÍSTEK
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - KARVINÁ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OPAVA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-09-18 06:26:02

  ACZ, vzdělávací centrum
  Poskytování poradenství v sociální péči o seniory #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Umělecké kurzy

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Lektor vzdělávání pro automotive [školení a poradenství]
  automotive [školení a poradenství]. Náplň práce Vývoj a realizace školení, poradenských modulů, webinářů a e-learningů... Poradenská činnost v terénu po celé ČR Školení a poradenství prodejních, marketingových, procesních dovedností a zákaznických..., Praha 3

  OPERATIVNÍ NÁKUPČÍ / LOGISTIK ve výrobě potravin
  poradenství a vzdělávání. Popis pracovní nabídky Pro francouzskou potravinářskou společnost, která působí v Česku a dalších... z Stimul - personální poradenství Odpovědět na nabídku Přidáno před 2 dny Nebo potřebujete odpovědět z počítače? Nechte..., Praha 8

  Referent[ka] zákaznické podpory v Praze - NIZOZEMŠTINA
  s našimi markeťáky v rámci překladů a recenzí Poskytování produktového poradenství a zacíleného doporučení Co Ti nesmí..., Praha 8

  Zubař/ka, 250.000 Kč náborový příspěvek
  , personální audity, headhunting a personálně-pracovní a psychologické poradenství. Tyto služby zajišťujeme pro mnoho českých... klienta, zavedené soukromé zubní kliniky v Praze. Náplň práce: Poskytování kompletní špičkové zubní péče klientům, práce..., Praha 1

  Referent[ka] zákaznické podpory v Praze - NĚMČINA
  s našimi markeťáky v rámci překladů a recenzí Poskytování produktového poradenství a zacíleného doporučení Co od Tebe..., Praha 8

  Referent[ka] zákaznické podpory v Praze - FRANCOUZŠTINA
  s našimi markeťáky v rámci překladů a recenzí Poskytování produktového poradenství a zacíleného doporučení Co Ti nesmí..., Praha 8

  Mzdová účetní s přesahem do HR - Praha 4
  při optimalizaci mzdových a personálních procesů. Poskytování poradenství v oblasti mzdového účetnictví a daní směrem k zaměstnancům..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # poradenství + sociální + péči + seniory


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Finance pro nefinanční manažery Myslete jako CFO v září 2021 - Praha 1
  ^