logo skoleni-kurzy

KURZ : FINANCNI ANALYZA JEJI ULOHA A UZITI VE FINANCNIM A EKONOMICKEM RIZENI FIRMY PODNIKU A BUSINESSU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu - Následující kurzy:

 

 

FINANCNI ANALYZA JEJI ULOHA A UZITI VE FINANCNIM A EKONOMICKEM RIZENI FIRMY PODNIKU A BUSINESSU

Viz také následující kurzy :
 • 10990: Analýza dat s SQL Server 2016 Reporting ServicesPodrobnosti
 • Elastic Stack - ukládání a analýza logůPodrobnosti
 • Microsoft Excel – manažerská analýza tabulekPodrobnosti
 • Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročnéPodrobnosti
 • Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročnéPodrobnosti


Kurz - Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen pro - klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, - ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, - účetní, kontrolery, auditory, reportingové pracovníky, - vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele, - motivované podnikatele a investory, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti i organizace, ale i businessu a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení (EFŘ), rozvedené až na řízení Korporátní (CM), podpořené moderní a produktivní Finanční analýzou a jejími současnými ukazateli a sestavami i metodami.


  Lektoři kurzu


  Ing. Tomáš Petřík
  senior business a manažerský – BMC konzultant


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním řízení:
  FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu
  logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) užívaných při FA
  základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi
  vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA. Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový vstup FA
  základní druhy FPU (mezinárodní – CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním řízení
  FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu
  rozklad, hierarchie a vztahy FPU a jejich klíčové vstupní konstrukční složky (provozní zisk, aktiva/kapitál, finanční a kapitálová struktura, tržby a neopominutelná hotovost a CF – cash flow).
  Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU), jejich interpretace a užití pro finanční řízení a rozhodování:
  Odvození a užití primárních-provozních (operating) FPU
  odvození a užití finančně-strukturálních FPU
  odvození a užití investičních FPU
  použití mezinárodních finančních výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS a CIMA) mezinárodních FPU i jejích referenčních hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie
  mezinárodní a „best pracice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití
  současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici
  užití dnes klíčových tzv. investičních FPU (např. PE, PS a PB...tzv. investičních mutiplikárorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování
  shrnutí kompletní mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně tabulky FPU a jejich v top praxi akceptovaných intervalů a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business a její zásadní rozvinutí do budoucna i vazbu na její celkovou hodnotu (EV).
  Konstrukce kompletní finanční analýzy v reálném podniku a její závěry, doporučení a akce:
  Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele FA)
  indexová analýza, trendová analýza, vertikální a horizontální analýza
  kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní ( v praxi obvyklou kombinovanou) společnost a komplexní případová studie
  český-národní přístup a struktura FA a její odvození a užití.
  Rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU a bankrotními modely:
  Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti
  standardní soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace
  konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných soustav FPU (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, Damodaran, burzy a kvalitní výroční zprávy, valuation reports a MPO...)
  zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna a s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu .
  Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM: Pojetí a užití FA jako metody a základního nástroje finančního řízení společnosti
  komplexní a strategické pojetí FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní manažerské účetnictví včetně controllingu
  FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém řízení a jeho podmiňující podpora finančním řízením
  FA a základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice
  klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování, včetně tzv. diskontování a odvození diskontní sazby-míry a její užití
  odvození nákladů kapitálu reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem
  investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním řízení:
  FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu
  logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) užívaných při FA
  základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi
  vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA. Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový vstup FA
  základní druhy FPU (mezinárodní – CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním řízení
  FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu
  rozklad, hierarchie a vztahy FPU a jejich klíčové vstupní konstrukční složky (provozní zisk, aktiva/kapitál, finanční a kapitálová struktura, tržby a neopominutelná hotovost a CF – cash flow).
  Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU), jejich interpretace a užití pro finanční řízení a rozhodování:
  Odvození a užití primárních-provozních (operating) FPU
  odvození a užití finančně-strukturálních FPU
  odvození a užití investičních FPU
  použití mezinárodních finančních výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS a CIMA) mezinárodních FPU i jejích referenčních hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie
  mezinárodní a „best pracice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití
  současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici
  užití dnes klíčových tzv. investičních FPU (např. PE, PS a PB...tzv. investičních mutiplikárorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování
  shrnutí kompletní mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně tabulky FPU a jejich v top praxi akceptovaných intervalů a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business a její zásadní rozvinutí do budoucna i vazbu na její celkovou hodnotu (EV).
  Konstrukce kompletní finanční analýzy v reálném podniku a její závěry, doporučení a akce:
  Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele FA)
  indexová analýza, trendová analýza, vertikální a horizontální analýza
  kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní ( v praxi obvyklou kombinovanou) společnost a komplexní případová studie
  český-národní přístup a struktura FA a její odvození a užití.
  Rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU a bankrotními modely:
  Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti
  standardní soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace
  konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných soustav FPU (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, Damodaran, burzy a kvalitní výroční zprávy, valuation reports a MPO...)
  zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna a s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu .
  Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM: Pojetí a užití FA jako metody a základního nástroje finančního řízení společnosti
  komplexní a strategické pojetí FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní manažerské účetnictví včetně controllingu
  FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém řízení a jeho podmiňující podpora finančním řízením
  FA a základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice
  klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování, včetně tzv. diskontování a odvození diskontní sazby-míry a její užití
  odvození nákladů kapitálu reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem
  investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři a moderním interaktivním vzdělávacím programu (VP), se naučíte praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní finanční analýzy (dále jen FA) a finančního řízení, včetně odvození standardních a strukturovaných finančních ukazatelů, a to včetně z nich odvozeného rozhodování a jejich užití a aplikace do současné praxe. Dozvíte a naučíte se kvalitně užít:
  jak sladit a využít mezinárodní a národní (českou) FA a jejich vstupy a výstupy, ale i informační a analytickou podporu, včetně finančních výkazů a jejich položek, ale i jejich konkrétní úpravy a přizpůsobení,
  jak odvodit a užít rozhodující finanční poměrové ukazatele – FPU (financial ratios) v nadnárodním i syntetizujícím pojetí kvalitního finančního řízení se všemi jeho zásadními preferencemi a metodami,
  jak správně odvodit a vyhodnotit výsledky ekonomického a finančního zdraví, majetkové a finanční situace firmy a její hospodárnosti, nákladovosti, finanční struktury, výkonnosti i hodnoty a tyto výsledky použít pro zlepšení strategie řízení a vedení firem, podniků, organizací a podnikání a jejich celkové optimální zhodnocení. Naučíte se využít FA jako nástroje pro měření, hodnocení a řízení stávající i budoucí finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu a finanční i bázickou podporu systému i nástroje organizačního, podnikového a firemního i korporátního řízení (CM) v podobě komplexního manažerského účetnictví (včetně finančního controllingu) i jeho provázaných oblastí (plánování, kontrola, podpora rozhodování a hodnocení a řízení efektivity a výkonnosti), včetně jeho zásadních realizačních metod a analýz i sestav. Po absolvování dokážete provést kompletní, účelnou a účinnou FA jak v mezinárodním pojetí a užití, tak v lokálním pojetí, a to i pro reálnou českou obchodně-výrobní (kombinovanou) společnost doplněnou souhrnným a široce manažersky produktivním ukazatelem EVA, včetně její vazby na celkovou hodnotu společnosti (EV) a businessu, pracujícím s nadstavbovým ekonomickým ziskem a celkovými náklady kapitálu, to vše včetně konkrétních závěrů i prakticky realizovaných rozhodnutí a akcí. Bude se tak dít v sloučení tzv. nejlepší praxe (best practice), kdy si pomocí zahraničních FA a jejích současných FPU (včetně renomované mezinárodní CIMA aplikace a struktury FPU – provozní, strukturální a investiční) i metod, včetně dnes klíčové vazby na aktivní kapitálový trh a investory, odvodíte to nejlepší a nejvíce produktivní pro současnou českou praxi, a to prakticky pro každou společnost i business.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o účasti pro každého účastníka. Při účasti také obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně přehledu zásadní podpůrné literatury, a to i zahraniční, včetně literatury autora i lektora VP. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií zásadních odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a příklady, a mohou být využity i k samostudiu. Tento moderní interaktivní seminář (VP) je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka ( .bmcp.cz), který s danou problematikou přichází do kontaktu v dennodenní kvalitní praxi a na praktické problémy i dotazy klientů je tak schopen reagovat i s ohledem na potřeby jejich a aktuální i konkurenční praxe.

  Podobné kurzy #Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu >>


  Další kurzy a školení: Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  REKONSTRUKCE MOSTŮ rizika při rekonstrukcích, úloha stavebního dozoru, demolice
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : REKONSTRUKCE MOSTŮ – demolice, mosty kamenné, betonové, spřažené, ocelové, rizika při rekonstrukcích, úloha stavebního dozoru Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod Anotace: V současné době je zvýšená potřeba rekonstrukcí mostů, kter Další podobné školení nebo kurzy
  SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. A č. 176/2018 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Další podobné školení nebo kurzy
  MS Excel jako užitečný pomocník auditora
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Požadována základní orientace v MS Excel. Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do problematiky - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce Další podobné školení nebo kurzy
  Desatero užitečné komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Další podobné školení nebo kurzy
  Desatero užitečné komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Další podobné školení nebo kurzy
  Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé Další podobné školení nebo kurzy
  ANGLIČTINA PRO ASISTENTKY - užitečné fráze pro e-maily, dopisy, telefonování, návštěvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny, kteří v rámci své pracovní činnosti potřebují každodenně psát, telefonovat nebo hovořit s anglicky mluvícími klienty a návštěvami. Cíl: Zaměříme se na anglickou obchodní korespondenci v klasické i elektronické formě a na jasné a srozumitelné vyjádř Další podobné školení nebo kurzy
  TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - užitečné tipy pro praxi - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro zkušené obchodníky, kteří znají a aktivně používají běžné vyjednávací postupy a chtějí své umění posunout ještě o kousek výš. Cíl: Seznámit se s různými vyjednávacími triky a umět je aktivně používat a zároveň se jim účinně bránit, pokud je používá druhá st Další podobné školení nebo kurzy
  Ekonomické, daňové a účetní minimum pro každého
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují nebo chtějí získat základní přehled o souvislostech , principech a postup Další podobné školení nebo kurzy
  Ekonomické, účetní a daňové minimum pro každého - Celodenní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují nebo chtějí získat základní přehled o souvislostech, principech a postupech Další podobné školení nebo kurzy
  Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. Velkým přínosem kurzu je diskuze a kole Další podobné školení nebo kurzy
  Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte základním dovednostem, jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. Další podobné školení nebo kurzy
  EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) • účetní pri Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Další podobné školení nebo kurzy
  Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozší Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Další podobné školení nebo kurzy
  Firemní strategie z hlediska financí - Finanční analýza podniku od A do Z
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou praktické vzorové příklady a komplexní případová studie, interaktivní formou. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-08-17 12:34:30

  1. VOX a.s.
  Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Finanční účetní s AJ
  spolupracovníků na stálé pracovní pozice. Popis pracovní nabídky Hledá se sympatická/ý finanční účetní, která/ý hovoří anglicky...; Požadujeme min. 2 roky praxe ve finanční sféře z výrobní společnosti - výhodou z automotive prostředí [nikoliv však podmínkou..., Praha 1 - Praha 3

  Účetní/finanční analytik
  Účetní/finanční analytik Účetní/finanční analytik Úvod a popis pracovní náplně controllingová činnost pro..., Praha 1

  Finanční controller/ka
  práce? zodpovědnost za reporting, rozpočet, forecasting finanční analýzy Co za to dostanete? 5 týdnů volna..., Praha 7

  Samostatná finanční účetní
  v centru Prahy, hledáme vhodného kandidáta na pozici Samostatná finanční účetní. Požadujeme Středoškolské vzdělání... s maturitou podmínkou Praxe na pozici samostatná finanční účetní Znalost podvojného účetnictví Orientaci v daňových zákonech..., Praha 2

  Finanční účetní se znalostí AJ a programu SAP
  Finanční účetní se znalostí AJ a programu SAP Finanční účetní se znalostí AJ a programu SAP Úvod a popis pracovní..., Praha 1

  Odborní účetní finanční a investiční [ANALYST HOTEL INVESTMENT[
  PROFESE CZ-ISCO OBOR PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH VHODNÉ PRO UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE MÍSTO VÝKONU : Purkyňova č.p. 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 KONTAKT PRVOTNĚ E-MAILEM : Mendl Miroslav, e-mail: miroslav.mendl@eur.cushwake.com POŽADUJEM..., Praha 1 - Praha 2

  Finanční účetní s AJ - komplexní pozice
  Obsazujeme pozici, která je vhodná pro zkušenou účetní či účetního, se znalostí anglického jazyka, který bude využívat na denní bázi se zahraničními pobočkami! Potkáte se s účetnictvím, fakturami, Intrastatem a úřady. Co bude Vašim denním..., Praha 7

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # finanční + analýza + úloha + užití + finančním + ekonomickém + businessu


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Excel základní v říjnu 2020 - Praha
  ^