logo skoleni-kurzy

KURZ : FINANCNI ANALYZA JEJI ULOHA A UZITI VE FINANCNIM A EKONOMICKEM RIZENI FIRMY PODNIKU A BUSINESSU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu - Následující kurzy:

 

 

FINANCNI ANALYZA JEJI ULOHA A UZITI VE FINANCNIM A EKONOMICKEM RIZENI FIRMY PODNIKU A BUSINESSU

Viz také následující kurzy :
 • 10990: Analýza dat s SQL Server 2016 Reporting ServicesPodrobnosti
 • Elastic Stack - ukládání a analýza logůPodrobnosti
 • Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životěPodrobnosti
 • Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročnéPodrobnosti
 • Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročnéPodrobnosti


Kurz - Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení soudobé firmy, podniku a businessu - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 8.390 Kč/Kurz (10.152 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 4.950 Kč/Kurz (5.990 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Finanční analýza v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.200 Kč/Kurz (8.712 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.200 Kč/Kurz (8.712 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen pro - klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, - ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, - účetní, kontrolery, auditory, reportingové pracovníky, - vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele, - motivované podnikatele a investory, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti i organizace, ale i businessu a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení (EFŘ), rozvedené až na řízení Korporátní (CM), podpořené moderní a produktivní Finanční analýzou a jejími současnými ukazateli a sestavami i metodami.


  Lektoři kurzu


  Ing. Tomáš Petřík
  senior business a manažerský – BMC konzultant


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním řízení:
  FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu
  logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) užívaných při FA
  základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi
  vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA. Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový vstup FA
  základní druhy FPU (mezinárodní – CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním řízení
  FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu
  rozklad, hierarchie a vztahy FPU a jejich klíčové vstupní konstrukční složky (provozní zisk, aktiva/kapitál, finanční a kapitálová struktura, tržby a neopominutelná hotovost a CF – cash flow).
  Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU), jejich interpretace a užití pro finanční řízení a rozhodování:
  Odvození a užití primárních-provozních (operating) FPU
  odvození a užití finančně-strukturálních FPU
  odvození a užití investičních FPU
  použití mezinárodních finančních výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS a CIMA) mezinárodních FPU i jejích referenčních hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie
  mezinárodní a „best pracice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití
  současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici
  užití dnes klíčových tzv. investičních FPU (např. PE, PS a PB...tzv. investičních mutiplikárorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování
  shrnutí kompletní mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně tabulky FPU a jejich v top praxi akceptovaných intervalů a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business a její zásadní rozvinutí do budoucna i vazbu na její celkovou hodnotu (EV).
  Konstrukce kompletní finanční analýzy v reálném podniku a její závěry, doporučení a akce:
  Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele FA)
  indexová analýza, trendová analýza, vertikální a horizontální analýza
  kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní ( v praxi obvyklou kombinovanou) společnost a komplexní případová studie
  český-národní přístup a struktura FA a její odvození a užití.
  Rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU a bankrotními modely:
  Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti
  standardní soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace
  konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných soustav FPU (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, Damodaran, burzy a kvalitní výroční zprávy, valuation reports a MPO...)
  zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna a s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu .
  Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM: Pojetí a užití FA jako metody a základního nástroje finančního řízení společnosti
  komplexní a strategické pojetí FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní manažerské účetnictví včetně controllingu
  FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém řízení a jeho podmiňující podpora finančním řízením
  FA a základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice
  klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování, včetně tzv. diskontování a odvození diskontní sazby-míry a její užití
  odvození nákladů kapitálu reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem
  investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním řízení:
  FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu
  logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) užívaných při FA
  základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi
  vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA. Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový vstup FA
  základní druhy FPU (mezinárodní – CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním řízení
  FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu
  rozklad, hierarchie a vztahy FPU a jejich klíčové vstupní konstrukční složky (provozní zisk, aktiva/kapitál, finanční a kapitálová struktura, tržby a neopominutelná hotovost a CF – cash flow).
  Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU), jejich interpretace a užití pro finanční řízení a rozhodování:
  Odvození a užití primárních-provozních (operating) FPU
  odvození a užití finančně-strukturálních FPU
  odvození a užití investičních FPU
  použití mezinárodních finančních výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS a CIMA) mezinárodních FPU i jejích referenčních hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie
  mezinárodní a „best pracice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití
  současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici
  užití dnes klíčových tzv. investičních FPU (např. PE, PS a PB...tzv. investičních mutiplikárorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování
  shrnutí kompletní mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně tabulky FPU a jejich v top praxi akceptovaných intervalů a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business a její zásadní rozvinutí do budoucna i vazbu na její celkovou hodnotu (EV).
  Konstrukce kompletní finanční analýzy v reálném podniku a její závěry, doporučení a akce:
  Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele FA)
  indexová analýza, trendová analýza, vertikální a horizontální analýza
  kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní ( v praxi obvyklou kombinovanou) společnost a komplexní případová studie
  český-národní přístup a struktura FA a její odvození a užití.
  Rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU a bankrotními modely:
  Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti
  standardní soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace
  konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných soustav FPU (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, Damodaran, burzy a kvalitní výroční zprávy, valuation reports a MPO...)
  zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna a s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu .
  Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM: Pojetí a užití FA jako metody a základního nástroje finančního řízení společnosti
  komplexní a strategické pojetí FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní manažerské účetnictví včetně controllingu
  FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém řízení a jeho podmiňující podpora finančním řízením
  FA a základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice
  klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování, včetně tzv. diskontování a odvození diskontní sazby-míry a její užití
  odvození nákladů kapitálu reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem
  investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři a moderním interaktivním vzdělávacím programu (VP), se naučíte praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní finanční analýzy (dále jen FA) a finančního řízení, včetně odvození standardních a strukturovaných finančních ukazatelů, a to včetně z nich odvozeného rozhodování a jejich užití a aplikace do současné praxe. Dozvíte a naučíte se kvalitně užít:
  jak sladit a využít mezinárodní a národní (českou) FA a jejich vstupy a výstupy, ale i informační a analytickou podporu, včetně finančních výkazů a jejich položek, ale i jejich konkrétní úpravy a přizpůsobení,
  jak odvodit a užít rozhodující finanční poměrové ukazatele – FPU (financial ratios) v nadnárodním i syntetizujícím pojetí kvalitního finančního řízení se všemi jeho zásadními preferencemi a metodami,
  jak správně odvodit a vyhodnotit výsledky ekonomického a finančního zdraví, majetkové a finanční situace firmy a její hospodárnosti, nákladovosti, finanční struktury, výkonnosti i hodnoty a tyto výsledky použít pro zlepšení strategie řízení a vedení firem, podniků, organizací a podnikání a jejich celkové optimální zhodnocení. Naučíte se využít FA jako nástroje pro měření, hodnocení a řízení stávající i budoucí finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu a finanční i bázickou podporu systému i nástroje organizačního, podnikového a firemního i korporátního řízení (CM) v podobě komplexního manažerského účetnictví (včetně finančního controllingu) i jeho provázaných oblastí (plánování, kontrola, podpora rozhodování a hodnocení a řízení efektivity a výkonnosti), včetně jeho zásadních realizačních metod a analýz i sestav. Po absolvování dokážete provést kompletní, účelnou a účinnou FA jak v mezinárodním pojetí a užití, tak v lokálním pojetí, a to i pro reálnou českou obchodně-výrobní (kombinovanou) společnost doplněnou souhrnným a široce manažersky produktivním ukazatelem EVA, včetně její vazby na celkovou hodnotu společnosti (EV) a businessu, pracujícím s nadstavbovým ekonomickým ziskem a celkovými náklady kapitálu, to vše včetně konkrétních závěrů i prakticky realizovaných rozhodnutí a akcí. Bude se tak dít v sloučení tzv. nejlepší praxe (best practice), kdy si pomocí zahraničních FA a jejích současných FPU (včetně renomované mezinárodní CIMA aplikace a struktury FPU – provozní, strukturální a investiční) i metod, včetně dnes klíčové vazby na aktivní kapitálový trh a investory, odvodíte to nejlepší a nejvíce produktivní pro současnou českou praxi, a to prakticky pro každou společnost i business.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o účasti pro každého účastníka. Při účasti také obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně přehledu zásadní podpůrné literatury, a to i zahraniční, včetně literatury autora i lektora VP. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií zásadních odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a příklady, a mohou být využity i k samostudiu. Tento moderní interaktivní seminář (VP) je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka ( .bmcp.cz), který s danou problematikou přichází do kontaktu v dennodenní kvalitní praxi a na praktické problémy i dotazy klientů je tak schopen reagovat i s ohledem na potřeby jejich a aktuální i konkurenční praxe.

  Podobné kurzy #Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu >>


  Další kurzy a školení: Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení soudobé firmy, podniku a businessu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři a moderním interaktivním vzdělávacím programu (VP), se naučíte praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní finanční analýzy (dále jen FA) a finančního řízení, včetně odvození standardních a strukturovaných finančních ukazatelů, a to včetně z ni Další podobné školení nebo kurzy
  EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) • účetní pri Další podobné školení nebo kurzy
  Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. Velkým přínosem kurzu je diskuze a ko Další podobné školení nebo kurzy
  Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu získáte základní přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů. Obdržíte praktické tipy pro práci s Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední management
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cyklus odborných přednášek a workshopů vás seznámí - s podnikovou strategií jako nástrojem úspěšného podnikání včetně celosvětových trendů, které ho ovlivňují, - s účetním výkaznictvím a s metodami finanční analýzy zkoumajícími firmu zevnitř, - navazujícím fina Další podobné školení nebo kurzy
  Analýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího projektu. Osvojte si roli controllera a poznejte nejběžnější metody posuzování investic a jejich praktické využití, včetně vý Další podobné školení nebo kurzy
  3E v číslech – Nákladově užitkové metody
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kr Další podobné školení nebo kurzy
  TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - užitečné tipy pro praxi - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro zkušené obchodníky, kteří znají a aktivně používají běžné vyjednávací postupy a chtějí své umění posunout ještě o kousek výš. Cíl: Seznámit se s různými vyjednávacími triky a umět je aktivně používat a zároveň se jim účinně bránit, pokud je používá druhá st Další podobné školení nebo kurzy
  ANGLIČTINA PRO ASISTENTKY - užitečné fráze pro e-maily, dopisy, telefonování, návštěvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny, kteří v rámci své pracovní činnosti potřebují každodenně psát, telefonovat nebo hovořit s anglicky mluvícími klienty a návštěvami. Cíl: Zaměříme se na anglickou obchodní korespondenci v klasické i elektronické formě a na jasné a srozumitelné vyjádř Další podobné školení nebo kurzy
  SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Další podobné školení nebo kurzy
  Desatero užitečné komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Místo K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka) Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Další podobné školení nebo kurzy
  Desatero užitečné komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Další podobné školení nebo kurzy
  Desatero užitečné komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Další podobné školení nebo kurzy
  Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé Další podobné školení nebo kurzy
  Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např. Další podobné školení nebo kurzy
  Desatero užitečné komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Další podobné školení nebo kurzy
  Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Díky technologiím je dnes jednoduché vytvářet kreativní obsah. A díky internetu se často nabízí jako podklad použít již existující, snadno dostupný materiál. Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Další podobné školení nebo kurzy
  Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozší Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-01-07 22:45:48

  1. VOX a.s.
  Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Finanční ředitel/manažer v zahraniční automotive společnosti
  a finanční stability a trvalého růstu zisku společnosti Odpovědnost za oblast financí společnosti a oblast risk managementu... Nabízíme Lukrativní zaměstnání v prostředí dynamické mezinárodní společnosti Atraktivní finanční ohodnocení Řadu..., Praha 1 - Praha 3

  Finanční účetní [Chodov]
  . Vytváříme takové prostředí, aby se u nás dobře nakupovalo i pracovalo.Do oddělení Finanční účtárny hledáme posilu na pozici... &quot;Finanční účetní&quot;.Co Vás čeká- účtování přijatých a vydaných faktur [tuzemské, zahraniční] - tvorba dohadných položek, rezerv..., Praha 4

  Ostatní odborní pracovníci v oblasti analýza, finance a peněžnictví
  mluvčího, analytika kabelových fondů a programování likvidity, finanční analýza, finanční modelování a programování, příprava..., Praha 2

  Finanční specialista
  zejména z finanční stránky · výpočet, monitoring a analýza cashflow NA CO SE U NÁS MŮŽEŠ TĚŠIT · nástupní plat 30.000 Kč... - Finanční specialista. Naše společnost se zaměřuje na investování do prémiových rezidenčních a komerčních nemovitostí. JAKÉ..., Praha 2

  Specialista finančních analýz/Finanční analytik
  PROFESE CZ-ISCO OBOR Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH... jednotky/funkce/regionu na pravidelné bázi na podporu plnění business cílů. Investigace, revize a analýza a příprava..., Praha 4

  SENIOR Finanční ÚČETNÍ s angličtinou
  , aj. A co Vám za toto nabídneme my? děláme práci, která nám dává smysl a její výsledky uspokojení, komunikujeme neformálně..., Praha 7

  Business analytik - finanční a daňová oblast O2 ITS [m/ž]
  požadavků a jejich oponování Diskuse zadávacích dokumentací zákazníků a jejich oponentura Analýza zadání ve fázi prvotního... screeningu požadavku Hloubková analýza zadání a jeho rozpad na dílčí části plnění [analýza stávajícího prostředí zákazníka..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # finanční + analýza + úloha + užití + finančním + ekonomickém + businessu


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: ZÁKONÍK PRÁCE pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky v únoru 2020 - Praha
  ^