logo skoleni-kurzy

KURZ : CONTROLLING PRO PODNIKOVY MANAGEMENT VCETNE PRIKLADU A PRIPADOVYCH STUDII


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií - Následující kurzy:

 

 

CONTROLLING PRO PODNIKOVY MANAGEMENT VCETNE PRIKLADU A PRIPADOVYCH STUDII

Viz také následující kurzy :
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií


1. VOX a.s.


Jaký je vztah řízení výkonnosti podniku z pozice vlastníků a z pozice managementu? Jaké manažerské výsledovky je vhodné pro potřeby ekonomického řízení sestavovat? Jak a proč se liší měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti? Jaký je obsah a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení? Jaké informace potřebuje manažer pro správné posouzení ziskovosti produktů a zákazníků? Jak souvisí kalkulace nákladů a stanovení ceny produktů a zakázek? Jak vhodnými propočty vyjádřit náklady produktů a zakázek? Jaké metody se používají při alokaci nepřímých nákladů? Jak zdokonalit plánovací proces? Kde jsou největší odchylky mezi podnikovými cíli a skutečnými výsledky, jak jim předejít? Jak řídit zisk a likviditu firmy? Jak účinně transformovat celopodniková hodnotová kritéria do systému řízení podnikových útvarů? Jak motivovat jednotlivé útvary, aby se chovaly podnikatelsky, ale zároveň svou iniciativou přispívaly k co nejl * Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti. 5. 10. 2020 (Po); 9:00–17:00 • Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů) • prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera) • vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management • manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů • odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti • základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů • pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení. 6. 10. 2020 (St); 9:00–17:00 • Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií) • Ing. Kateřina Knorová, MBA Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků • sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky • principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC) • význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem. 7. 10. 2020 (St); 9:00–17:00 • Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie) • Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D. Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze) • vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů • obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu • transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně • přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění • řízení solventnosti a likvidity. 8. 10. 2020 (Čt); 9:00–17:00 • Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie) • doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů • vztah organizační a ekonomické struktury podniku • typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení • centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení • aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení. Test IES. ...


Cena kurzu:
     ...   9.790 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 11.846 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
-
5. – 8. 10. 2020; 9:00–17:00
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
5. – 8. 10. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 2000830 - 9 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 200083A - 18 601 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200083B - 26 433 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200083C - 33 286 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií


Kurz je určen pro ...

Kurz je určen v prvé řadě pro ekonomické a finanční manažery a vedoucí controllingových oddělení, kteří se podílí na ekonomickém řízení podniků a přípravě ekonomických informací pro jednatele a manažery firem. Přínosný může být také pro ředitele a vyšší management menších a středních podniků, u kterých je ekonomické řízení součástí jejich práce. Kurz je připraven jako mírně pokročilý a předpokládá základní znalosti v oblasti podnikového managementu a reportingu, s oporou v účetním myšlení. Případové studie a příklady ukazují možnosti implementace controllingových nástrojů v nefinančních podnicích, tzn. ve výrobních a obchodních firmách, ve firmách poskytujících nefinanční služby, neboli ve firmách, jejichž hlavní výdělečnou činností je tvorba výkonů a jejich prodej zákazníkům.


Lektoři kurzu


prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
VŠE Praha – zástupkyně vedoucího katedry manažerského účetnictví
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
VŠE Praha – vedoucí katedry manažerského účetnictví
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.
VŠE Praha – katedra manažerského účetnictví, ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie
Ing. Kateřina Knorová, MBA
VŠE Praha – katedra manažerského účetnictví


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti.
5. 10. 2020 (Po); 9:00–17:00


Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů)
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera)
vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management
manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů
odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti
základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů
pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení.
6. 10. 2020 (St); 9:00–17:00
Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií)
Ing. Kateřina Knorová, MBA
Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků
sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky
principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC)
význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem.
7. 10. 2020 (St); 9:00–17:00
Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie)
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.
Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů
obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu
transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně
přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění
řízení solventnosti a likvidity.
8. 10. 2020 (Čt); 9:00–17:00
Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů
vztah organizační a ekonomické struktury podniku
typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení
centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení
aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení.
Test IES.


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti.
5. 10. 2020 (Po); 9:00–17:00


Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů)
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera)
vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management
manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů
odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti
základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů
pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení.
6. 10. 2020 (St); 9:00–17:00
Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií)
Ing. Kateřina Knorová, MBA
Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků
sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky
principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC)
význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem.
7. 10. 2020 (St); 9:00–17:00
Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie)
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.
Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů
obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu
transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně
přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění
řízení solventnosti a likvidity.
8. 10. 2020 (Čt); 9:00–17:00
Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů
vztah organizační a ekonomické struktury podniku
typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení
centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení
aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení.
Test IES.

[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Jaký je vztah řízení výkonnosti podniku z pozice vlastníků a z pozice managementu? Jaké manažerské výsledovky je vhodné pro potřeby ekonomického řízení sestavovat? Jak a proč se liší měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti? Jaký je obsah a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení? Jaké informace potřebuje manažer pro správné posouzení ziskovosti produktů a zákazníků? Jak souvisí kalkulace nákladů a stanovení ceny produktů a zakázek? Jak vhodnými propočty vyjádřit náklady produktů a zakázek? Jaké metody se používají při alokaci nepřímých nákladů? Jak zdokonalit plánovací proces? Kde jsou největší odchylky mezi podnikovými cíli a skutečnými výsledky, jak jim předejít? Jak řídit zisk a likviditu firmy? Jak účinně transformovat celopodniková hodnotová kritéria do systému řízení podnikových útvarů? Jak motivovat jednotlivé útvary, aby se chovaly podnikatelsky, ale zároveň svou iniciativou přispívaly k co nejlepším výsledkům podniku jako celku?

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení/kurz


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií >>


Další kurzy a školení: Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Seznámíte se také s budováním tuzemských a mezi Další podobné školení nebo kurzy
Microsoft Power Apps - tvorba vlastních podnikových aplikací
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro uživatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dříve MS Flow), kteří chtějí vytvářet vlastní aplikace v prostředí MS Power Apps. Součástí kurzu je vytvoření dvou aplikací s přístupem k SharePointu. Další podobné školení nebo kurzy
Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Další podobné školení nebo kurzy
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikov Další podobné školení nebo kurzy
FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro podnikatele, začínající pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a podnikové plánování, podnikové finan Další podobné školení nebo kurzy
Moderní controlling a reporting (distanční studium)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb a zefektivnit výkonnost celé firmy. Další podobné školení nebo kurzy
Controlling s vazbou na BENCHMARKING
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli b Další podobné školení nebo kurzy
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozší Další podobné školení nebo kurzy
Controlling II pro specialisty
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto kurzu Vás seznámíme s metodami controllingu ve výrobě, účetnictví, marketingu a controllingu investic. Absolventi tohoto kurzu jsou schopni získat, analyzovat a vyhodnocovat data nutná pro controlling efektivity vedení jednotlivých částí firmy. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2020-09-19 22:22:28

1. VOX a.s.
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 •   Kurzy pro podnikový management


  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  controlling, jaké, jaký, managementu, podnikový, pozice, pozice, příkladů, vlastníků, výkonnosti, vztah  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSControlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Podnikový právník
  Jsme jednou z největších firem v České republice. Každý z našich zaměstnanců nám pomáhá zlepšovat služby České pošty tak, abychom i nadále patřili mezi špičku v oboru. Máte příležitost uplatnit svůj profesionální přístup, kterým můžete změn..., Praha 1 - Praha 2

  Finanční účetní se znalostí AJ a programu SAP
  náplně vedení účetní agendy [pokladny, přijaté a vydané faktury, platby dodavatelům] + controlling [dodržování finančních..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # controlling + podnikový + příkladů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: L1 (Foundation) ArchiMate 3.0 v listopadu 2020 - Praha
  ^