logo skoleni-kurzy

KURZ : VYZNAMNA NOVELA BYTOVEHO SPOLUVLASTNICTVI ZASADNI ZMENY DALSI INFORMACE O OTAZKACH BYTOVEHO SPOL
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví - Následující kurzy:

 

 

VYZNAMNA NOVELA BYTOVEHO SPOLUVLASTNICTVI ZASADNI ZMENY DALSI INFORMACE O OTAZKACH BYTOVEHO SPOL

Viz také následující kurzy :
 • Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?Podrobnosti
 • Zákoník práce 2020 - 21 pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice – včetně novelizovaných ustanoveníPodrobnosti
 • Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejícíchPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219 - 2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazíchPodrobnosti


Kurz - Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Pavla Schödelbauerová - vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře:

  * A) Změny v úpravě bytového spoluvlastnictví
  -

  * Změny v založení a vzniku společenství vlastníků jednotek
  -

  * Úprava prohlášení vlastníka
  -

  * Změny některých práv a povinnosti vlastníka
  -

  * Přechod dluhů při převodu jednotky
  -

  * Úprava předkupního práva
  -

  * Zjednodušený prodej jednotky
  -

  * Správa bez vzniku SVJ jako právnické osoby
  -

  * Změny ve stanovách společenství
  -

  * Přezkoumání rozhodnutí soudem
  -

  * Náhradní shromáždění a další

  * B) Stávající platná úprava

  * Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy

  * Vznik jednotek a jejich převody
  -

  * Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ
  -

  * Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
  -

  * Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
  -

  * Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
  -

  * Způsoby vzniku jednotky
  -

  * Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
  -

  * Převody jednotek, předkupní právo
  -

  * Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
  -

  * Práva a povinnosti vlastníků jednotek
  -

  * Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
  -

  * Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
  - Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
  - Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
  - Společenství vlastníků jednotek
  -

  * Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)
  -

  * Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
  -

  * Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
  -

  * Kompetence společenství vlastníků jednotek
  -

  * Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
  -

  * Rozhodování společenství vlastníků jednotek
  -

  * Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
  -

  * Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
  -

  * Zrušení společenství vlastníků jednotek
  - Aktuální judikatura


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře:

  * A) Změny v úpravě bytového spoluvlastnictví
  -

  * Změny v založení a vzniku společenství vlastníků jednotek
  -

  * Úprava prohlášení vlastníka
  -

  * Změny některých práv a povinnosti vlastníka
  -

  * Přechod dluhů při převodu jednotky
  -

  * Úprava předkupního práva
  -

  * Zjednodušený prodej jednotky
  -

  * Správa bez vzniku SVJ jako právnické osoby
  -

  * Změny ve stanovách společenství
  -

  * Přezkoumání rozhodnutí soudem
  -

  * Náhradní shromáždění a další

  * B) Stávající platná úprava

  * Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy

  * Vznik jednotek a jejich převody
  -

  * Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ
  -

  * Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
  -

  * Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
  -

  * Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
  -

  * Způsoby vzniku jednotky
  -

  * Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
  -

  * Převody jednotek, předkupní právo
  -

  * Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
  -

  * Práva a povinnosti vlastníků jednotek
  -

  * Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
  -

  * Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
  - Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
  - Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
  - Společenství vlastníků jednotek
  -

  * Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)
  -

  * Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
  -

  * Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
  -

  * Kompetence společenství vlastníků jednotek
  -

  * Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
  -

  * Rozhodování společenství vlastníků jednotek
  -

  * Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
  -

  * Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
  -

  * Zrušení společenství vlastníků jednotek
  - Aktuální judikatura
  Podobné kurzy #Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Právní úprava bytového spoluvlastnictví * Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, * Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě prohlášení a změnách prohlášení * Jednotky a jejich převody - Další podobné školení nebo kurzy
  Bytové jednotky, podílové spoluvlastnictví a družstevní bydlení s přihlédnutím k novele občanského zákoníku od 1.7.2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Nechcete udělat chybu při zprostředkování prodeje družstevního bytu nebo podílu na nemovitosti? Seminář je určen všem realitním makléřům. Další podobné školení nebo kurzy
  Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - * převod jednotek, přechod dluhů (do 30. 6. Další podobné školení nebo kurzy
  Vysílání pracovníků do členských států EU ve světle zásadní novely směrnice (o vysílání pracovníků) – na co všechno pamatovat
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí. * Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů: • evropské právo, • p Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ od 30. 7. 2020 a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. Cíl: Od 30. Další podobné školení nebo kurzy
  Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích - seminář přeložen z data 1. 4. na termín 19. 8. 2020!
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření a nakládání s majetkem státu. Další podobné školení nebo kurzy
  Významná novela zákoníku práce v roce 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: Představení zásadních bodů novely zákoníku práce, zejména * převádění na jinou práci – opuštění povinného převedení (zejm. ze zdravotních důvodů) a přechod na povinnou nabídku zaměstnavatele změnit p Další podobné školení nebo kurzy
  Jak se rozhodují firemní zákazníci - Zásadní změny v nákupním chování firemních zákazníků
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Informace o semináři budou doplněny Další podobné školení nebo kurzy
  Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy řízení cash flow prakticky - Podstata a význam peněžních toků firmy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složité? Nemusíte mít obavy! Další podobné školení nebo kurzy
  Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je účelově zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. Lektor bude prezentovat základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží. Další podobné školení nebo kurzy
  PŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní seminář k problematice prokazování a stanovování původu zboží. Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy bytového práva pro předsedy SVJ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností předsedy SVJ. Podává ucelené informace i laikům, zajímajícím se o bytové právo, zejména z pohledu problematiky společenstv Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informač Další podobné školení nebo kurzy
  Podílové spoluvlastnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS; principy správy; přechodná ustanovení; institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní Další podobné školení nebo kurzy
  Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně :1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ PROBLÉMY A ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR (9. Další podobné školení nebo kurzy
  Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázk Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (účinnost od 24. 4. 2019)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. * GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidl Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-06-04 13:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Počítačové a IT kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   
  e-letteru Okolo bytu Komplexní informační portál pro bytové domy a společenství vlastníků

  Podobné kurzy:

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  IT administrátor - Praha 1 a Řež
  na teritoriu střední a východní Evropy. Druhou je výrobce jaderného paliva a významná ruská engineeringová firma TVEL. IT..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # významná + novela + bytového + spoluvlastnictví + zásadní + informace + otázkách + bytového + spoluvlastnictví


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Virtualizace na platformě Microsoft Hyper V v červenci 2020 - Brno - Žabovřesky
  ^