logo skoleni-kurzy

KURZ : KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2020


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 - Následující kurzy:

 

 

KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2020

Viz také následující kurzy :
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMTPodrobnosti


Kurz - Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DOPADY INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů - STUDIO W

  - ... cena: 2.400 Kč/Kurz (2.904 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   ON-LINE KURZ: DPH v roce 2021 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2021 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     - Praha  
  (??)   DPH v roce 2020 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH v roce 2015 (záznam on-line) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020


  Kurz je určen pro ...

  Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Svatopluk Galočík
  odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
  Ing. Ivana Langerová
  daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR
  Ing. Marika Voženílková
  specialistka na DPH


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  1. seminář:
  30. 9. 2020; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020
  Ing. Ivana Langerová

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.
  2. seminář:
  1. 10. 2020; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
  JUDr. Svatopluk Galočík

  dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně),

  nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7,

  místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených,

  přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,

  rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3,

  daňový doklad při vývozu zboží (33a),

  rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16),

  nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7,

  nová definice vývozu zboží podle § 66,

  nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18,

  zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm.
  d) ,

  novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.
  3. seminář/workshop:
  12. 10. 2020; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková
  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ V ROCE 2020 (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady).
  Porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně:
  výpočet „ sdola“,
  výpočet shora s dopadem do daně z příjmů a do účetnictví.
  Řešení v případě režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.
  Oprava základu daně a daně:

  uvedení v DAP a do kontrolního hlášení,

  vzor opravného DD, KH.
  Nárok na odpočet – příklady na úpravu odpočtu, vyrovnání odpočtu:

  výpočet odpočtu daně v poměrné výši,

  odpočet daně v krácené výši,

  nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci (jak je to s drobným majetkem? § 79a),

  úprava odpočtu u významných oprav – DD, DAP, zaúčtování.
  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ
  Dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – význam prostřední osoby (prostředníka) příklady, grafy, judikatura, evropské právo.
  Přemístění zboží plátcem v režimu konsignačního skladu do EU beze změny vlastnictví.
  Přemístění zboží v režimu skladu podle § 18 (call-off sklad s posunem přechodu vlastnictví na kupujícího) – změny ve vykazování v DAP, SH.
  Daňové doklady, zdůraznění základní povinnost vedení.
  Evidence pro režim skladu dle novelovaného § 100a odst. 3 ve vazbě na Nařízení Rady, vzor. Příklady na porušení režimu skladu, s dopadem do účetnictví.
  Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu – zpřísněné důkazní prostředky pro prokázání přepravy ve vazbě na Nařízení Rady.
  Příklady na různé důkazní prostředky a jejich uznání.
  Otázka vykazování záloh v různých případech – časté omyly nutno odlišit:

  záloha přijatá před dodáním zboží do EU (bez dopadu do DAP a SH),

  záloha přijatá před poskytnutím služby do EU – nutno vykázat v DAP i SH,

  záloha přijatá v režimu tuzemského reverse-charge – 92a ZDPH (bez dopadu do DAP),

  upozornění na přijaté zálohy od osoby povinné k dani, která je veřejnoprávním subjektem.
  Komplexní příklad.
  Dotazy a diskuze.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  1. seminář:
  30. 9. 2020; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020
  Ing. Ivana Langerová

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.
  2. seminář:
  1. 10. 2020; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
  JUDr. Svatopluk Galočík

  dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně),

  nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7,

  místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených,

  přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,

  rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3,

  daňový doklad při vývozu zboží (33a),

  rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16),

  nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7,

  nová definice vývozu zboží podle § 66,

  nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18,

  zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm.
  d) ,

  novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.
  3. seminář/workshop:
  12. 10. 2020; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková
  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ V ROCE 2020 (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady).
  Porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně:
  výpočet „ sdola“,
  výpočet shora s dopadem do daně z příjmů a do účetnictví.
  Řešení v případě režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.
  Oprava základu daně a daně:

  uvedení v DAP a do kontrolního hlášení,

  vzor opravného DD, KH.
  Nárok na odpočet – příklady na úpravu odpočtu, vyrovnání odpočtu:

  výpočet odpočtu daně v poměrné výši,

  odpočet daně v krácené výši,

  nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci (jak je to s drobným majetkem? § 79a),

  úprava odpočtu u významných oprav – DD, DAP, zaúčtování.
  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ
  Dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – význam prostřední osoby (prostředníka) příklady, grafy, judikatura, evropské právo.
  Přemístění zboží plátcem v režimu konsignačního skladu do EU beze změny vlastnictví.
  Přemístění zboží v režimu skladu podle § 18 (call-off sklad s posunem přechodu vlastnictví na kupujícího) – změny ve vykazování v DAP, SH.
  Daňové doklady, zdůraznění základní povinnost vedení.
  Evidence pro režim skladu dle novelovaného § 100a odst. 3 ve vazbě na Nařízení Rady, vzor. Příklady na porušení režimu skladu, s dopadem do účetnictví.
  Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu – zpřísněné důkazní prostředky pro prokázání přepravy ve vazbě na Nařízení Rady.
  Příklady na různé důkazní prostředky a jejich uznání.
  Otázka vykazování záloh v různých případech – časté omyly nutno odlišit:

  záloha přijatá před dodáním zboží do EU (bez dopadu do DAP a SH),

  záloha přijatá před poskytnutím služby do EU – nutno vykázat v DAP i SH,

  záloha přijatá v režimu tuzemského reverse-charge – 92a ZDPH (bez dopadu do DAP),

  upozornění na přijaté zálohy od osoby povinné k dani, která je veřejnoprávním subjektem.
  Komplexní příklad.
  Dotazy a diskuze.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 >>


  Další kurzy a školení: Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094 - 2013-1 - 697 a MSMT-32943 - 2018-1 - 432. * Délka kurzu : 170 vyučovacích hodin* Náplní kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC je so Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094 - 2013-1 - 697 a MSMT-32943 - 218-1 - 432. Pro koho je kurz určen: Pro všechny, kteří chtějí: naučit se účetnictví (od založení účetní jednotky až p Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-15065 - 2013-1 - 347 a MSMT-32943 - 2018-1 - 432. Celkový počet vyučovacích hodin: 130 Komu je určen: Kurz je vhodný pro všechny, kteří: se chtějí stá Další podobné školení nebo kurzy
  Management pro praxi - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-29484 - 2018-1 - 392. Délka kurzu : 120 vyučovacích hodin Komu je kurz určen: Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky Pro podnikatele Další podobné školení nebo kurzy
  Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT - 1876 - 2016-1 - 56 a MSMT-35906 - 2018-1 - 464. Autorizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro profesní kvalifikacei Specialista marketingu (kód: 66-021-N Další podobné školení nebo kurzy
  Základy podnikání s výukou obchodní angličtiny
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - číslo akreditace: MSMT-29258 - 2018-1 - 390* Kurz je zaměřen na potřeby začínajících podnikatelů, kteří mají zájem o získání informací a praktických rad z oblasti legislativy, účetni Další podobné školení nebo kurzy
  Personalistika pro praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikace : Kurz je rekvalifikační, byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - číslo akreditace MSMT-29475 - 2018-1 - 391. Naše vzdělávací centrum získalo pro profesní kvalifikaci Personalista autorizaci Ministerstva práce a sociáln Další podobné školení nebo kurzy
  Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-29484 - 2018-1 - 392. Délka kurzu : 138 vyučovacích hodin Komu je kurz určen: Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky Pro podnikatele Pro vše Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MST-33094 - 2013-1 - 697 a MSMT-35905 - 2018-1 - 463. Náplní kurzu Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky je souh> informací z oblasti mzdového účetnictv Další podobné školení nebo kurzy
  Základy podnikání - rekvalifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz Základy podnikání akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-29258 - 2018-1 - 390 * Kurz je zaměřen na potřeby začínajících podnikatelů, kteří mají zájem o získání informací a praktických rad z oblasti leg Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-15065 - 2013-1 - 347 a MSMT-32943 - 2018-1 - 432.* Délka kurzu : 120 vyučovacích hodin Komu je určen: Kurz Účetnictví a daně pro praxi je určen těm, kteří se ú Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-15065 - 2013-1 - 347 a MSMT-32943 - 2018-1 - 432. Komu je určen: úplným začátečníkům, kteří chtějí zvládnout komplexně mzdovou agendu na zopakování Další podobné školení nebo kurzy
  Administrativní pracovník - Asistent/ka, Sekretář/ka - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikace : Kurz je rekvalifikační, byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - číslo akreditace MSMT-41952 - 2013-1 - 885 a MSMT-2034 - 2019-1 - 7. Naše vzdělávací centrum získalo pro povolání Administrativní pracovník - pracov Další podobné školení nebo kurzy
  Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33092 - 2013-1 - 696 a MSMT-2035 - 2019-1 - 8* Náplní kurzu Základy obsluhy osobního počítače je seznámit se s provozem a použitím počítače, psát dopisy a vytvá Další podobné školení nebo kurzy
  Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784 - 2013-1 - 410 a MSMT-35905 - 2018-1 - 463 . Délka kurzu : 40 vyučovacích hodin * Pro bližší informace ohledně financování přes ÚP nás neváhejte kontaktovat Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví pro praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Komu je určen: Zájemcům, kteří chtějí být zaměstnáni jako účetní Pracovníkům, kteří připravují podklady pro účetní firmu Podnikatelům, kteří se chtějí orientovat v účetnictví své firmy Co získáte: Naučíte se účtovat od založení účetní jednotky až po úče Další podobné školení nebo kurzy
  Manažerské účetnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro: Manažery a vedoucím pracovníky Podnikatele Ekonomy Všechny, které zajímá finanční a ekonomický chod firmy Další podobné školení nebo kurzy
  DPH pro praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen: Začátečníkům, kteří se musí seznámit se základními pravidly pro fungování této daně Méně zkušeným účetním, kteří si potřebují udělat v DPH jasno a upřesnit si některé oblasti z tohoto zákona (např. pravidla při obchodování se zeměmi EU a třetími země Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Komu je určen: Účetním, podnikatelům, zájemcům o daňovou problematiku Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * V kurzu Základy účetnictví chceme přiblížit účetnictví jak úplným začátečníků, kteří se s účetnictvím nikdy nesetkali, tak zájemcům, kteří si účetnictví chtějí zopakovat a v souvislosti se získanými vědomostmi usilovat o lepší zaměstnání nebo získání přehledu o fungování Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-10-01 01:26:35

  1. VOX a.s.
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy
 •   Kurzy pro rok 2020
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Zubní instrumentářka / Zdravotní sestra
  Jsme zdravotnická skupiny provozující privátní kliniky na území Prahy. Svým klientům nabízíme komplexní služby... na území Prahy. Svým klientům nabízíme komplexní služby stomatologie DENT MEDICO, gynekologie GYN MEDICO a nově urologie..., Praha 2

  Analytik až 39 000 Kč
  , tak hledáme právě Vás ;] Pracovní náplň: samostatné komplexní provádění veškerých analytických prací v laboratoři speciálních..., Praha 7

  Sociální pracovník/ce do Sociální rehabilitace
  Fokus Praha již od roku 1990 nabízí komplexní komunitní péči lidem s dlouhodobým duševním onemocněním a jejich blízkým..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # dph • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz v listopadu 2020 - Ostrava
  ^