logo skoleni-kurzy

KURZ : KOMPLEXNI RIZENI NAKLADU INVESTIC A PROJEKTU ROZPOCTOVANI SPOJENI I UZITI SOUCASNE CESKE A ZAHRA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné - Následující kurzy:

 

 

KOMPLEXNI RIZENI NAKLADU INVESTIC A PROJEKTU ROZPOCTOVANI SPOJENI I UZITI SOUCASNE CESKE A ZAHRA

Viz také následující kurzy :
 • Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémůPodrobnosti
 • Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?Podrobnosti
 • Procesní řízeníPodrobnosti
 • On-line vysílání: IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexněPodrobnosti
 • IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexněPodrobnosti


Kurz - Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení) - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 4.620 Kč/Kurz (5.590 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení) - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 4.990 Kč/Kurz (6.038 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Náklady a úspory v nákupu - Snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům - Top Vision

  - ... cena: 6.990 CZK /Kurz (8.458 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2021 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 7.900 Kč/Kurz (9.559 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen zejména pro
  klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, ale i business a investičním povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery,
  účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, manažery nákladů a projektů (Cost a Project Management), auditory, vedoucí a výkonné pracovníky, včetně administrativních (a to i organizací tzv. veřejného sektoru (OVS) a státní správy, dále i organizací,
  tvůrce a implementátory firemní, podnikové strategie a výkonnostního řízení i souvisejících propojených KPIs (klíčových ukazatelů a cílů výkonnosti) firem, podniků, organizací, projektů, včetně investičních,
  ředitele a majitele společností/firem i organizací a jejich manažery i jejich výkonné a vedoucí, případně i provozní pracovníky, včetně pracovníků zabývajícími se firemními, organizačními rozpočty a business procesy (včetně řízení komplexně logistických a řízením současné „komplexní“ logistiky), ale i nejmodernějším procesním řízením a tudíž i nákladováním a rozpočtováním procesů (Process Management/Costing/Budgeting),
  podnikatele a investory, včetně developerů a pracovníky projektově a rozpočtově řízených firem a moderních organizací (vč. specifických strukturovaných organizací OVS a státní správy a tzv. non-profitů),
  manažery a pracovníky zabývající se firemním, podnikovým organizačním řízením, rozpočtováním i plánováním a reportingem, včetně samostatného rozpočtování a reportingu, ale i výkonnostním a konkurenčním srovnáváním (benchmarkingu) projektů a investic,
  manažery, specialisty a relevantní pracovníky v oblasti korporátních, firemních i organizačních informačních (finančních – FIS a manažerských – MIS) a řídicích systémů i tzv. ERP (komerčních a interně přizpůsobovaných SW pracujících se zápisy a vstupy finančního účetnictví) a neopominutelné digitální a ICT, včetně rozvíjejících se tzv. nových technologií, podpory zahrnující dnes i procesní a vždy podporu nákladovou a stále více i komplexně zdrojovou a flexibilně kapacitní. Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku a finance (vč. nákladů, výdajů, rozpočtování a investic), provoz, prodej (vč. e-commerce) i business a zavést tak nezbytný způsob celkového moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ). Zejména pak zavést podmiňující a klíčové celkové řízení nákladů (tradiční a především i moderní) i produktivní rozpočtování, ale i hodnocení a řízení investic a projektů (IP) optimálně zhodnocující společnost i organizaci jako funkční celek v čase, tj. i ekonomicky fungující a řízený celek poskytující efektivně přidanou hodnotu svým zákazníkům a klientům. Ale i rozpočtování a řízení investic a IP samostatných-autonomních, včetně jejich zahrnutí do investičního portfolia, např. investiční development uvedený navíc ve VP v podobě reálné i kriteriálně shrnující případové studie a investiční analýzy ze současné top praxe (velká nemovitost 100 mil EUR v Praze).


  Lektoři kurzu


  Ing. Tomáš Petřík
  senior business a manažerský – BMC konzultant


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Struktura, pojetí a odvození nákladů v manažerském účetnictví a při řízení nákladů:
  Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA)
  náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management)
  soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku/ přidané hodnoty EVA
  vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu.
  Tradiční nákladový model (TM), jeho pojetí a odvození nákladových složek, standardní nákladové analýzy, sestavy a kalkulace i jejich užití:
  Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití
  rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů
  paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících NRN – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro zásadní dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, jejich typologie a současné nutné a široké nákladové i výkonnostní objekty, atd.), profitabilitu i cenotvorbu
  standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi
  tradiční nákladování a cenotvorba – pricing
  příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing)
  analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení
  nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně specifického řízení „fixní“ kapacity, podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci.
  Klasické a nutné moderní řízení nákladů ve firmě, podniku a organizaci i businessu:
  Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM
  požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora a zásadní „interní a infrastrukturní služby“ – např. Ekonomika a Finance, Marketing a prodej, bytnící IT/ICT, HR, atd.)
  využití přiřazování a kalkulace nákladů podle činností i dnes zásadních procesů (ABC – activity-based costing) zásadních zejména pro „nevýrobní“ a strukturované službové společnosti a současné organizace
  moderní příčinné a poptávkou tažené rozpočtování aktivitami a procesy (ABB – activity-based budgeting)
  srovnání moderního s tradičním rozpočtováním, jeho zažitým odvozením a užitím normativních rozpočtů
  standardní firemní/podnikové i organizační rozpočty, tvořící provázanou „soustavu rozpočtů“ sloužící k celkovému rozpočtování a řízení
  souhrnný rozpočet – master budget, výrobní a provozní rozpočet, vč. provozních výdajů a investic (OPEX), obchodně-marketingový i distribuční rozpočet, paušálně alokovaný problematický – centrálně administrativní rozpočet– fixní AR sdružující firemní a organizační infrastrukturu
  specifické rozpočty – rozpočet hotovosti (Cash Flow Budget – CFB) a rozpočty závislé na firemní/podnikové a organizační strategii (CBS – Corporate Business Strategy), tj. rozpočty na výzkum a vývoj (R&D) a rozpočet na firemní a organizační investice (CAPEX). Příklady a příkladové studie, včetně reálných tradičních a moderních nákladových analýz, sestav, kalkulací i rozpočtování a jejich užití v praxi.
  Využití nákladů, rozpočtování a rozpočtové kontroly při analýze, realizaci investic a investičních projektů:
  Výhody a nevýhody tradičního řízení nákladů a jeho praktických aplikací
  rozpočtování (budgeting) a rozpočtová kontrola ve firmách/podnicích a organizacích a jejich specifika v řízení investic, projektů (vč. samostatných) a projektovém řízení.
  Metody vyhodnocování efektivity výdajů, nákladů a výkonnosti v manažerském a investičním rozhodování a řízení investic i investičních projektů:
  Manažerské rozhodování a specifické rozhodování o investicích (firemních i autonomních, vč. investičních projektů – IP)
  definice, specifika i užití projektového managementu
  řízení investic a IP a investičních projektů a investiční rozhodování, vč. zahrnutí nákladů kapitálu i ceny zdrojů a rizika
  logika a odvození diskontování i diskontní míry
  základní parametry a metody kapitálového i investičního rozhodování a řízení investic, jejich odvození a užití v praxi.
  Aplikace a rozbor jednotlivých metod a technik řízení a vyhodnocování projektů a investic s důrazem na soudobé produktivní metody a techniky:
  Tradiční statické finančně-účetní metody řízení a hodnocení investic a investičních projektů – náklady, včetně nákladování projektů a zakázek (Job Costing), zisk, statická výnosová míra (AAR), prostá doba úhrady (payback)
  metody dynamické pracující s rizikem a hotovostními toky plynoucími z investice v čase a časovou hodnotou peněz
  metoda diskontování a diskontovaného peněžního toku (DCF), volné cash flow (FCF), současná PV a čistá současná hodnota, diskontovaná doba úhrady (DPP)
  další moderní techniky
  ostatní nadstavbové a kooperující metody (variantní rozhodování o investicích a investičních projektech), včetně nejmodernější aplikace „reálných opcí“ a jejich využití při řízení nákladů, projektů i investic
  flexibilita a riziko investic a jejich zahrnutí do moderního a současného řízení investic a projektů, ale i firemního a organizačního řízení i rozhodování
  příklady a příkladové studie, včetně reálných investičních projektů a analýz i reportingu z kvalitní praxe se zdůrazněním tzv. best practice, včetně zahraniční i tuzemské manažerské i poradenské praxe lektora a autora vzdělávacího programu (VP).
  Komplexně shrnující případová studie (top praxe):
  Kompletní Investiční analýza a soudobé rozhodující investiční parametry, včetně všech „investičních“ KPIs: např. reálná investorská DCF analýza, odvození generovaných hotovostních toků (CF), konkrétní diskontní míra a náklady kapitálu, PV, NPV, PI-index ziskovosti, účetní výnosová míra (ARR), doba úhrady (PP) základní a diskontovaná, jistící prodejní opce a zdůvodnění/podpora celkové akviziční ceny (investiční development a investice do reálné nemovitosti v materialitě 100 mil. EUR – Praha 1, současná poradenská praxe a BMC i kompletní investiční analýza autora VP) s odvozením celkové hodnoty investice – reálný externí investor (i kupující a prodávající).


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Struktura, pojetí a odvození nákladů v manažerském účetnictví a při řízení nákladů:
  Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA)
  náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management)
  soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku/ přidané hodnoty EVA
  vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu.
  Tradiční nákladový model (TM), jeho pojetí a odvození nákladových složek, standardní nákladové analýzy, sestavy a kalkulace i jejich užití:
  Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití
  rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů
  paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících NRN – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro zásadní dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, jejich typologie a současné nutné a široké nákladové i výkonnostní objekty, atd.), profitabilitu i cenotvorbu
  standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi
  tradiční nákladování a cenotvorba – pricing
  příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing)
  analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení
  nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně specifického řízení „fixní“ kapacity, podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci.
  Klasické a nutné moderní řízení nákladů ve firmě, podniku a organizaci i businessu:
  Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM
  požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora a zásadní „interní a infrastrukturní služby“ – např. Ekonomika a Finance, Marketing a prodej, bytnící IT/ICT, HR, atd.)
  využití přiřazování a kalkulace nákladů podle činností i dnes zásadních procesů (ABC – activity-based costing) zásadních zejména pro „nevýrobní“ a strukturované službové společnosti a současné organizace
  moderní příčinné a poptávkou tažené rozpočtování aktivitami a procesy (ABB – activity-based budgeting)
  srovnání moderního s tradičním rozpočtováním, jeho zažitým odvozením a užitím normativních rozpočtů
  standardní firemní/podnikové i organizační rozpočty, tvořící provázanou „soustavu rozpočtů“ sloužící k celkovému rozpočtování a řízení
  souhrnný rozpočet – master budget, výrobní a provozní rozpočet, vč. provozních výdajů a investic (OPEX), obchodně-marketingový i distribuční rozpočet, paušálně alokovaný problematický – centrálně administrativní rozpočet– fixní AR sdružující firemní a organizační infrastrukturu
  specifické rozpočty – rozpočet hotovosti (Cash Flow Budget – CFB) a rozpočty závislé na firemní/podnikové a organizační strategii (CBS – Corporate Business Strategy), tj. rozpočty na výzkum a vývoj (R&D) a rozpočet na firemní a organizační investice (CAPEX). Příklady a příkladové studie, včetně reálných tradičních a moderních nákladových analýz, sestav, kalkulací i rozpočtování a jejich užití v praxi.
  Využití nákladů, rozpočtování a rozpočtové kontroly při analýze, realizaci investic a investičních projektů:
  Výhody a nevýhody tradičního řízení nákladů a jeho praktických aplikací
  rozpočtování (budgeting) a rozpočtová kontrola ve firmách/podnicích a organizacích a jejich specifika v řízení investic, projektů (vč. samostatných) a projektovém řízení.
  Metody vyhodnocování efektivity výdajů, nákladů a výkonnosti v manažerském a investičním rozhodování a řízení investic i investičních projektů:
  Manažerské rozhodování a specifické rozhodování o investicích (firemních i autonomních, vč. investičních projektů – IP)
  definice, specifika i užití projektového managementu
  řízení investic a IP a investičních projektů a investiční rozhodování, vč. zahrnutí nákladů kapitálu i ceny zdrojů a rizika
  logika a odvození diskontování i diskontní míry
  základní parametry a metody kapitálového i investičního rozhodování a řízení investic, jejich odvození a užití v praxi.
  Aplikace a rozbor jednotlivých metod a technik řízení a vyhodnocování projektů a investic s důrazem na soudobé produktivní metody a techniky:
  Tradiční statické finančně-účetní metody řízení a hodnocení investic a investičních projektů – náklady, včetně nákladování projektů a zakázek (Job Costing), zisk, statická výnosová míra (AAR), prostá doba úhrady (payback)
  metody dynamické pracující s rizikem a hotovostními toky plynoucími z investice v čase a časovou hodnotou peněz
  metoda diskontování a diskontovaného peněžního toku (DCF), volné cash flow (FCF), současná PV a čistá současná hodnota, diskontovaná doba úhrady (DPP)
  další moderní techniky
  ostatní nadstavbové a kooperující metody (variantní rozhodování o investicích a investičních projektech), včetně nejmodernější aplikace „reálných opcí“ a jejich využití při řízení nákladů, projektů i investic
  flexibilita a riziko investic a jejich zahrnutí do moderního a současného řízení investic a projektů, ale i firemního a organizačního řízení i rozhodování
  příklady a příkladové studie, včetně reálných investičních projektů a analýz i reportingu z kvalitní praxe se zdůrazněním tzv. best practice, včetně zahraniční i tuzemské manažerské i poradenské praxe lektora a autora vzdělávacího programu (VP).
  Komplexně shrnující případová studie (top praxe):
  Kompletní Investiční analýza a soudobé rozhodující investiční parametry, včetně všech „investičních“ KPIs: např. reálná investorská DCF analýza, odvození generovaných hotovostních toků (CF), konkrétní diskontní míra a náklady kapitálu, PV, NPV, PI-index ziskovosti, účetní výnosová míra (ARR), doba úhrady (PP) základní a diskontovaná, jistící prodejní opce a zdůvodnění/podpora celkové akviziční ceny (investiční development a investice do reálné nemovitosti v materialitě 100 mil. EUR – Praha 1, současná poradenská praxe a BMC i kompletní investiční analýza autora VP) s odvozením celkové hodnoty investice – reálný externí investor (i kupující a prodávající).

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy, ale i rozpočty a rozpočtování ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení „nevýrobních“ tzv. obchodních a službových firem i organizací (SFO). To znamená i specifických a soudobých organizací strukturovaného veřejného sektoru a státní správy, včetně neziskových organizací (non-profits) se základním kritériem tzv. hospodárnosti, tj. v praxi i dodržení daného a strukturovaného rozpočtu, atd. Kurz vám umožní získat informace o kvalitním řízení firemních a podnikových i organizačních nákladů, včetně neopominutelných nákladů kapitálu a zásadní kompetence, jak náklady komplexně řídit v praxi, a to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí, tak v moderním pojetí a praktickém užití nákladového (Cost Management), ale i tzv. projektového řízení, včetně řízení investičních projektů a investic, a to jak firemních, tak i autonomních. Lektor vám předvede, jak postupně provést sloučení obou přístupů (tradičního a moderního) nákladového řízení a aplikovat ho, společně s konkrétními metodami, vybranými analýzami a technikami prověřenými praxí na nákladové systémy a pro komplexní potřeby řízení. Bude přitom vycházet z konkrétních příkladů české a mezinárodní praxe s důrazem na nutný upgrade českého přístupu k řízení firemních, podnikových a organizačních nákladů, včetně zásadního rozpočtování (budgeting) a řízením rozpočty, ale i v praxi zásadních investic a projektů. Stranou nezůstane ani neopominutelné řízení procesní a hodnotové, včetně podmiňujícího nejrozvinutějšího procesního řízení a nákladování, ale i jeho zásadní nejmodernější a praxí prověřené realizační nástroje (např. řízení nákladů aktivitami a procesy ABC/ABM, včetně rozpočtování aktivitami – ABB), rozvinuté až do jejich nejmodernější podoby a užití v podobě flexibilního a zjednodušujícího „časového“ ABC, tj. TDABC – Time-driven Activity-based Costing (doplněných řízením komplexně zdrojovým a kapacitním). Po absolvování budete umět specifikovat a odvodit a užít kompletní nákladový i projektový management, ale především se naučíte kvalitnímu a komplexnímu řízení nákladů (včetně odvození a užití relevantních sestav, rozpočtů i rozpočtování), ale i investic a projektů se všemi jeho relevantními metodami, technikami a současnými preferencemi, včetně zásadního zahrnutí rizika a vazeb na hotovost i klíčové náklady kapitálu (Cost of Capital). Naučíte se je navíc vnímat ve vztahu k celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ), případně až i korporátnímu řízení (CM) vaší společnosti a organizace i businessu, jehož je kvalitní a věrohodné řízení nákladů, tj i kapacity a zdrojů, ale i komplexní rozpočtování, stejně jako řízení investic a projektů (firemních i samostatných), základním

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Dále při účasti obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně komplexní internetové podpory i zásadní podpůrné literatury, včetně zahraniční. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a výpočtovými příklady a mohou být využity i k samostudiu. Moderní a interaktivní seminář a vzdělávací program je podporováván i kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora a senior BM (Business & Management) konzultanta Ing. Tomáše Petříka, který s danou problematikou přichází do kontaktu každodenní kvalitní praxi.

  Podobné kurzy #Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné >>


  Další kurzy a školení: Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. A č. 176/2018 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Další podobné školení nebo kurzy
  SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM : Seminář tematicky navazuje na seminář dne 8.9.2020 Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu konaném v Praze viz.: http: - - - vzdelavani - kurz - 3951 Obsah: di Další podobné školení nebo kurzy
  On-line vysílání: Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních společnostech a investičních fondech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na on-line přednášce se seznámíte s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu. Obdržíte informace o nových evropských předpisech: - novela EU předpisů o fondech EUVECA a EUSEF (účinnost 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních společnostech a investičních fondech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu. Obdržíte informace o nových evropských předpisech: - novela EU předpisů o fondech EUVECA a EUSEF (účinnost 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  Kurz
    ... Rozsah školení 3 dny Jiný kurz v jiné ceně : Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB. Další podobné školení nebo kurzy
  Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • ÚVOD (aktuální stav právní úpravy v roce 2015, všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace) • POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Další podobné školení nebo kurzy
  ASERTIVITA ? náročné situace ? asertivní komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v obl Další podobné školení nebo kurzy
  Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů US GAAP a (od roku 2002) IFRS také zajímá, jak standardy aplikovat v prostředí nadnárodních společností. Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slab Další podobné školení nebo kurzy
  Jak zvládat náročné komunikační situace s improvizačními technikami - Uvěřitelná a autentická komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Nelze nekomunikovat. A každá komunikace je vždycky trochu hra. Další podobné školení nebo kurzy
  Náklady a úspory v nákupu - Snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučte se používat osvědčené metody pro dosahování úspor v nákupu Úspěšný nákup materiálu, investic, oprav či služeb má velký potenciál přispívat k efektivnímu hospodaření firmy. Snižujte náklady ve své firmě prostřednictvím využití potenciálu nákupu. Další podobné školení nebo kurzy
  SMLUVNÍ PODMÍNKY FIDIC V ČESKU A ZAHRANIČÍ: AKTUÁLNÍ INFORMACE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : SMLUVNÍ PODMÍNKY FIDIC V ČESKU A ZAHRANIČÍ: AKTUÁLNÍ INFORMACE Z organizaních důvodů byl seminář přesunut na nový termín 12. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Analýza návratnosti projektů (Business Case) - Metody vyhodnocování investic v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího projektu. Osvojte si roli controllera a poznejte nejběžnější metody posuzování investic a jejich praktické využití, včetně vý Další podobné školení nebo kurzy
  Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázk Další podobné školení nebo kurzy
  Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázk Další podobné školení nebo kurzy
  OCELOVÉ KONSTRUKCE 2020 spojeno s KONSTRUKCE 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKONÍK PRÁCE – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách, čerpání dovolené a s tím spojená problematika – aktuální stav v roce 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci se seznání se zákonnými úpravami dané problematiky, s důrazem na praktické využití získaných informací, zejména z pohledu praxe. Výklad bude vycházet z praktických příkladů z praxe a legislativy s konkrétním upozorněním na nejčastější chyby. Další podobné školení nebo kurzy
  KATASTR NEMOVITOSTÍ se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: * Seznámit účastníky s platnou právní úpravou v oblasti práva nemovitých věcí se zaměřením na problematiku vkladového řízení – program semináře je koncipován tak, aby účastníkům poskytl ucelené informace o právech, která lze do katastru zapsat ve vztahu k vlastnict Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do problematiky - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce Další podobné školení nebo kurzy
  Desatero užitečné komunikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-10-04 23:26:20

  1. VOX a.s.
  Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 •   Kurzy pro náročné
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  SPRÁVCE DAT - Business Partners
  harmonizace, standardizace a kvality dat Snížení nákladů na podnikové procesy koncových zákazníků a dodavatelů kmenových dat... řízení a pouze po dobu průběhu tohoto výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná..., Praha 1 - Praha 3

  Stavbyvedoucí - absolvent VŠ
  profesionálů v oboru! Získejte možnost pracovat na široké škále stavebních projektů po celých Čechách. Spolupráce při řízení... investora a dalšími zainteresovanými stranami Kontrola úplnosti podkladů, dodržování harmonogramu a nákladů Požadujeme..., Praha 1

  Finanční controller ve výrobní společnosti
  v oblasti controllingu? Nebojíte se komunikovat se zahraničními kolegy? Čeká Vás: kontrola nákladů a finančních cílů příprava... a přihlaste se do výběrového řízení!..., Praha 1

  Senior Nákupčí
  nápady na snižování nákladů. Je zodpovědný za plnění globálních KPI a za podávání zpráv o pokroku vedení společnosti... poskytujete správci Vaše osobní údaje za účelem výběrového řízení a pouze po dobu průběhu tohoto výběrového řízení. V souvislosti..., Praha 1 - Praha 3

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nákladů + investic + projektů + rozpočtování + spojení + užití + současné + české + zahraniční + náročné


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: On line vysílání: Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl, zranitelnost z hlediska falšování v říjnu 2020 - online
  ^