logo skoleni-kurzy

KURZ : POSTUPY UCTOVANI A UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2020 U NESTATNICH NEZISKOVYCH ORGANIZACI
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací - Následující kurzy:

 

 

POSTUPY UCTOVANI A UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2020 U NESTATNICH NEZISKOVYCH ORGANIZACI

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista PremiumPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví, daně a účetní angličtinaPodrobnosti
 • Účetnictví a DaněPodrobnosti


Kurz - Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.190 Kč/Kurz (2.650 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní - STUDIO W

  - ... cena: 5.900 Kč/Kurz (7.139 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní - STUDIO W

  - ... cena: 5.900 Kč/Kurz (7.139 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD na praktických příkladech - STUDIO W

  - ... cena: 2.400 Kč/Kurz (2.904 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.


  Lektoři kurzu


  Ing. Dagmar Beránková
  auditorka a daňová poradkyně


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky):

  příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán),

  inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů,
  analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha),

  závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.),

  účtování dotací,

  dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu,

  dědictví,

  účetní závěrka – změny v účetních výkazech.
  Účtování dle jednotlivých účtových tříd:

  třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly proti vyhlášce č. 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru,

  třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti,

  třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti,

  třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení,

  třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření.
  Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví:

  povinnosti z hlediska předpisů,

  příjmy, výdaje,

  sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů.
  Sestavení přiznání k dani z příjmu:

  veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů,

  příjmy, výdaje, náklady, výnosy,

  rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně,

  příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně),

  dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně.
  Co je audit:

  audit účetní závěrky,

  audit dotace,

  co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora,

  druhy výroku, dopis auditora.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky):

  příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán),

  inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů,
  analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha),

  závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.),

  účtování dotací,

  dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu,

  dědictví,

  účetní závěrka – změny v účetních výkazech.
  Účtování dle jednotlivých účtových tříd:

  třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly proti vyhlášce č. 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru,

  třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti,

  třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti,

  třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení,

  třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření.
  Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví:

  povinnosti z hlediska předpisů,

  příjmy, výdaje,

  sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů.
  Sestavení přiznání k dani z příjmu:

  veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů,

  příjmy, výdaje, náklady, výnosy,

  rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně,

  příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně),

  dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně.
  Co je audit:

  audit účetní závěrky,

  audit dotace,

  co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora,

  druhy výroku, dopis auditora.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. vyúčtování dotací, inventarizace účtů, sestavení rozpočtu na další rok apod. Kurz bude také zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací >>


  Další kurzy a školení: Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Účetní operace na konci roku - a čerpání fondů - dotace - vypořádání výsledků inventarizace - dohadné položky - rezervy - další * COVIDová opatření v účetnictví Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních neziskových organizacích. Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku při poskytování zdravotních služeb zahraničním pacientům. Oblast je upravena mnoha právními předpisy od evropských nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. Další podobné školení nebo kurzy
  ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
  ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD na praktických příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro mírně pokročilé účetní. Obsah: * Účtování nejběžnějších i méně běžných účetních operací podle jednotlivých tříd účtové osnovy pro podnikatele * Zákon o účetnictví s vazbou na prováděcí vyhlášku a České účetní standardy * Praktické příklady účtován Další podobné školení nebo kurzy
  Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás dobře připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2020. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti. Další podobné školení nebo kurzy
  Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských subjektů za rok 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás dobře připraví na sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví a umožní vám zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti. * • sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských subjektů za rok 2020, • obsah účetní závěrky pro Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka za rok 2020 - jaké jsou změny oproti minulým létům?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * 1. Novinky v účetnictví vycházející z proticovidových opatření - Covid nájem, Covid ubytování - Podmínky ze zákona o účetnictví * 2. Další podobné školení nebo kurzy
  ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví. Obsah: * Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha * Náležitosti účetní závěrky * Rozsah sesta Další podobné školení nebo kurzy
  ROZBORY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - jak se stát srozumitelným partnerem managementu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro účetní účtující podle prováděcí vyhlášky k účetnictví č. 500 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví. Obsah: * Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha * Náležitosti účetní závěrky * Rozsah sesta Další podobné školení nebo kurzy
  SCRUM v organizaci – škálování v agilní organizaci
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento praktický workshop se zaměřuje na řešení problémů a sdílení znalostí škálování v agilní organizaci. Naučíte se základní principy škálování, seznámíte se i s méně známými škálovacími frameworky (SAFe, LeSS, Scrum@Scale, Nexus), poznáte silné a slabé stránky jednotlivých Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví příspěvkových organizací pro školy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-260 - 2017; Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017 Další podobné školení nebo kurzy
  Moderní organizace v projektovém a procesním řízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto kurzu Vás seznámíme s pokročilými metodami projektového řízení. Ukážeme Vám souvislosti projektového řízení s firemními procesy, firemním řízením a vlivem na organizační strukturu firmy. Další podobné školení nebo kurzy
  Krizová komunikace v organizaci
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Během krizové situace v organizaci je zapotřebí umět sdělovat informace rychle a přesně. Vyžaduje to mít promyšlenou komunikační strategii i přípravu. Další podobné školení nebo kurzy
  Řízení mezi-organizačních konfliktů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Videokurz Řízení mezi-organizačních konfliktů Mezi-organizační konflikt, jeho eskalace a vhodné metody řízení je relevantní téma snad pro každého. Ve více než 2. Další podobné školení nebo kurzy
  Kolektivní vyjednávání s odbory - Jak jako zaměstnavatel zvládnout komunikaci s odborovou organizací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vyjednávání z pohledu pracovního práva a pravidel vyjednávacích metod Zorientujte se v tom, jaké jsou principy kolektivního vyjednávání z pohledu vás jako zaměstnavatele. Jak fungují složité vztahy k odborovým organizacím, které u vás mohou působit, co musí a může obs Další podobné školení nebo kurzy
  Externí kurz MS Office pro organizace # pro Městské a Obecní úřady
  Kurz
    ... Office pro organizace Jiný kurz v jiné ceně : PC kurzy, Word 2016 a Excel 2016. Další podobné školení nebo kurzy
  Organizační změna, outplacement – jak vše zvládnout po právní i lidské stránce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte komplexní přehled a informace o návrzích, přípravě a provedení organizačních změn. Dozvíte se, jak tyto změny komunikovat směrem do firmy, jaká jsou zákonná pravidla od správného načasování až po proces propouštění a outplacementu. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-11-14 03:26:14

  1. VOX a.s.
  Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Hlavní účetní
  zprávy uveďte &quot;Hlavní účetní&quot;. Národní pedagogický institut České republiky [NPI ČR] vyhlašuje výběrové řízení na pozici... Hlavní účetní úvazek 1,0 Hlavní náplň činnosti: ˘ kompletní zpracování účetní uzávěrky organizace včetně předání výkazů..., Praha 1 - Praha 2

  Účetní - Praha 4
  autopříslušenství. Náplň práce: účtování přijatých a vystavených faktur, pokladen účtování bankovních výpisů vyúčtování služebních... cest pravidelné kontroly zůstatků účtů administrace a editace přijatých a vydaných dokladů účtování interních dokladů..., Praha 4

  Senior účetní
  Senior účetní. Náplň práce Vedení účetnictví vybraných společností ve skupině v souladu s českými účetními a daňovými... předpisy Kontrola, účtování a administrace účetních dokladů Zajišťování fakturace Zadávání bankovních příkazů, kontrola..., Praha 7

  Senior účetní
  vhodné kandidáty na pozici Senior účetní. Náplň práce Vedení účetnictví vybraných společností ve skupině v souladu... s českými účetními a daňovými předpisy Kontrola, účtování a administrace účetních dokladů Zajišťování fakturace Zadávání..., Praha 7

  Účetní - Praha 4
  Účetní - Praha 4 Profil společnosti: Zprostředkováváme inzerci pro klienta, kterým je společnost NEUMANN, spol. s r... autopříslušenství. Náplň práce: • účtování přijatých a vystavených faktur, pokladen • účtování bankovních výpisů • vyúčtování služebních..., Praha 4

  Účetní - Praha 4
  . Náplň práce: účtování přijatých a vystavených faktur, pokladen účtování bankovních výpisů vyúčtování služebních cest... pravidelné kontroly zůstatků účtů administrace a editace přijatých a vydaných dokladů účtování interních dokladů - zápočty..., Praha 4

  Účetní - Praha 4
  autopříslušenství. Náplň práce: · účtování přijatých a vystavených faktur, pokladen · účtování bankovních výpisů · vyúčtování... služebních cest · pravidelné kontroly zůstatků účtů · administrace a editace přijatých a vydaných dokladů · účtování..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # účtování + účetní + závěrka + nestátních + neziskových + organizací


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základy finanční gramotnosti v prosinci 2020 - Praha
  ^