logo skoleni-kurzy

KURZ PRO PRIPRAVU NA ZKOUSKY INSOLVENCNICH SPRAVCU VZDELAVANI PODLE VYHLASKY MSP C 197 2013 SB [ŠKOLENÍ]


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B - Následující kurzy:

 

 

KURZ PRO PRIPRAVU NA ZKOUSKY INSOLVENCNICH SPRAVCU VZDELAVANI PODLE VYHLASKY MSP C 197 2013 SB

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • PERSONALISTA PRO PRAXI - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • MARKETING, REKLAMA A KOMUNIKACE - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti


[Školení] - Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců - STUDIO W

  - ... cena: 5.300 Kč/Kurz (6.413 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Webináře  
  (??)   SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců - STUDIO W

  - ... cena: 5.300 Kč/Kurz (6.413 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 4.000 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 4.000 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 4.000 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 4.000 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Profesní zkouška pro kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu [75-004-R] - AM Solvo

  - ... cena: 5.000 Kč/kurz bez DPH

 • Popis kurzu
  Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Mgr. Eva Bistárová - vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR
  Mgr. Tomáš Braun - předseda senátu Vrchního soudu Praha
  JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
  Mgr. Vojtěch Jaroš - soudní exekutor, člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, člen kárné komise Exekutorské komory ČR, jedno funkční období byl členem Kárného senátu NSS ČR, je členem autorského kolektivu Syruček, Sabotinov a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha : C. H. Beck,2. vydání, 2020
  JUDr. Marta Macháčková, Ph.D. - daňová poradkyně, Brno
  JUDr. Jolana Maršíková - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.
  Mgr. Ing. Jan Sviták - advokát, lektor VŠFS, Praha
  Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. - Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program 1. dne – 6. září 2021

  9.00 – 12.00 hodin (1. část)

  * EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
  - Zákonná úprava střetu exekuce a insolvence
  - Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
  - Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
  - Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
  - Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
  - Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
  - Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddlužení

  Přednáší:

  Mgr. Vojtěch JAROŠ - Soudní exekutor

  Program 1. dne – 6. září 2021

  13.00 – cca 14.30 hodin (2. část)

  * PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  - Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
  -

  Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
  - Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
  - Části zkoušky a jejich obsah
  - Odpovědi na dotazy účastníků  Poznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 6. září 2021 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 20359. Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.

  Přednáší:

  Mgr. Eva BISTÁROVÁ - vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti ČR

  Program 2. dne – 7. září 2021

  9.00 – 16.00

  * OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
  - Předmět a účel OSŘ.
  - Pravomoc a příslušnost soudů.
  - Doručování, předběžná opatření.
  - Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
  - Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
  - Náležitosti žaloby, druhy žalob.
  - Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
  - Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
  - Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
  - Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.

  Přednáší:

  Mgr. Tomáš BRAUN - Předseda senátu Vrchního soudu Praha

  Program 3. dne – 8. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * INSOLVENČNÍ ZÁKON
  - Právní rámec a definice úpadku.
  - Způsob řešení úpadku.
  - Insolvenční rejstřík.
  - Návrh na zahájení řízení.
  - Projednání návrhu.
  - Rozhodnutí o úpadku.
  - Postavení insolvenčního správce.
  - Věřitelské orgány.
  - Typy pohledávek.
  - Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
  - Postavení zajištěných věřitelů.
  - Uplatňování pohledávek přihláškou.
  - Zpracování přihlášek a jejich přezkum.

  Přednáší:

  JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

  Program 4. dne – 9. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * INSOLVENČNÍ ZÁKON
  - Incidenční spory.
  - Majetková podstata.
  - Odporovatelnost v insolvenci.
  - Řešení úpadku konkursem.
  - Řešení úpadku oddlužením.

  Přednáší:

  JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

  Program 5. dne – 13. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  - Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
  - Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / absolutně – relativně – částečně neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
  - Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
  - Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu a v jakém rozsahu?).

  Přednáší:

  JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. - Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

  Program 6. dne – 14. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
  - Správce daně.
  - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
  - Lhůty.
  - Doručování.
  - Řízení a další postupy.
  - Opravné a dozorčí prostředky.
  - Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
  - Placení daní.
  - Správa daně vybírané srážkou.
  - Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
  - Porušení povinností při správě daní.

  Přednáší:

  JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. - Daňová poradkyně, Brno

  Program 7. dne – 15. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  - Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
  - Obsah a struktura účetních závěrek.
  - Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
  - Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
  - Specifické účetní případy v rámci insolvenčního ?
  - Odpovědnost za vedení účetnictví.
  - Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

  Přednáší:

  Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. - Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

  Program 8. dne – 16. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
  - Právní úprava daní a poplatků.
  - Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
  - Daň z nemovitých věcí.
  - Daň z nabytí nemovitých věcí.
  - Daň silniční.
  - Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

  Přednáší:

  Mgr. Ing. Jan SVITÁK - Advokát, lektor VŠFS, Praha


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program 1. dne – 6. září 2021

  9.00 – 12.00 hodin (1. část)

  * EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
  - Zákonná úprava střetu exekuce a insolvence
  - Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
  - Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
  - Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
  - Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
  - Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
  - Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddlužení

  Přednáší:

  Mgr. Vojtěch JAROŠ - Soudní exekutor

  Program 1. dne – 6. září 2021

  13.00 – cca 14.30 hodin (2. část)

  * PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  - Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
  -

  Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
  - Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
  - Části zkoušky a jejich obsah
  - Odpovědi na dotazy účastníků  Poznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 6. září 2021 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 20359. Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.

  Přednáší:

  Mgr. Eva BISTÁROVÁ - vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti ČR

  Program 2. dne – 7. září 2021

  9.00 – 16.00

  * OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
  - Předmět a účel OSŘ.
  - Pravomoc a příslušnost soudů.
  - Doručování, předběžná opatření.
  - Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
  - Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
  - Náležitosti žaloby, druhy žalob.
  - Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
  - Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
  - Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
  - Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.

  Přednáší:

  Mgr. Tomáš BRAUN - Předseda senátu Vrchního soudu Praha

  Program 3. dne – 8. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * INSOLVENČNÍ ZÁKON
  - Právní rámec a definice úpadku.
  - Způsob řešení úpadku.
  - Insolvenční rejstřík.
  - Návrh na zahájení řízení.
  - Projednání návrhu.
  - Rozhodnutí o úpadku.
  - Postavení insolvenčního správce.
  - Věřitelské orgány.
  - Typy pohledávek.
  - Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
  - Postavení zajištěných věřitelů.
  - Uplatňování pohledávek přihláškou.
  - Zpracování přihlášek a jejich přezkum.

  Přednáší:

  JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

  Program 4. dne – 9. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * INSOLVENČNÍ ZÁKON
  - Incidenční spory.
  - Majetková podstata.
  - Odporovatelnost v insolvenci.
  - Řešení úpadku konkursem.
  - Řešení úpadku oddlužením.

  Přednáší:

  JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

  Program 5. dne – 13. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  - Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
  - Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / absolutně – relativně – částečně neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
  - Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
  - Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu a v jakém rozsahu?).

  Přednáší:

  JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. - Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

  Program 6. dne – 14. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
  - Správce daně.
  - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
  - Lhůty.
  - Doručování.
  - Řízení a další postupy.
  - Opravné a dozorčí prostředky.
  - Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
  - Placení daní.
  - Správa daně vybírané srážkou.
  - Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
  - Porušení povinností při správě daní.

  Přednáší:

  JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. - Daňová poradkyně, Brno

  Program 7. dne – 15. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  - Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
  - Obsah a struktura účetních závěrek.
  - Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
  - Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
  - Specifické účetní případy v rámci insolvenčního ?
  - Odpovědnost za vedení účetnictví.
  - Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

  Přednáší:

  Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. - Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

  Program 8. dne – 16. září 2021

  9.00 – 16.00 hodin

  * DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
  - Právní úprava daní a poplatků.
  - Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
  - Daň z nemovitých věcí.
  - Daň z nabytí nemovitých věcí.
  - Daň silniční.
  - Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

  Přednáší:

  Mgr. Ing. Jan SVITÁK - Advokát, lektor VŠFS, Praha
  Podobné kurzy #Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B >>


  Další kurzy a školení: Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Personalistika # Určeno pro HR manažery, Training & Development manažery a specialisty vzdělávání. Tedy pro všechny, kteří mají zodpovědnost za zajištění efektivního a na strategii propojeného vzdělávání zaměstnanců. Další podobné školení nebo kurzy
  SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Personalistika # Určeno pro HR manažery, Training & Development manažery a specialisty vzdělávání. Tedy pro všechny, kteří mají zodpovědnost za zajištění efektivního a na strategii propojeného vzdělávání zaměstnanců. Další podobné školení nebo kurzy
  Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Máte ambice stát se lektorem? Chcete vyučovat, ale vzdělávací společnosti požadují potvrzení o Vaši odbornosti? Další podobné školení nebo kurzy
  Profesní zkouška pro kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu [75-004-R]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Profesní zkouška Další podobné školení nebo kurzy
  Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Lektor dalšího vzdělávání. Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání o 7. Další podobné školení nebo kurzy
  Excel 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013] - večerní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se vytvářet a používat základní tabulky a grafy v tabulkovém procesoru Microsoft Office Excel. Kurz probíhá v české nebo anglické verzi Excel 2013. Další podobné školení nebo kurzy
  Word 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se základy tvorby a úpravy dokumentů v aplikaci Microsoft Office Word. Osvojíte si dovednosti jak pracovat s textem, jak text formátovat, vytvořit tabulku, vložit obrázek, číslovat stránky. Další podobné školení nebo kurzy
  PowerPoint 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013] - večerní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se základy tvorby a úprav prezentací, zpráv či marketingových materiálů v aplikaci Microsoft Office PowerPoint s využitím textů, obrázků, grafických prvků, grafů. Budete umět spravovat prostředí aplikace, tisknout a exportovat prezentace. Další podobné školení nebo kurzy
  Word 2 - individuální kurz pro zkušenější uživatele [verze 2013]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se v praxi efektivně používat Microsoft Office Word, budete pracovat se styly, vkládat objekty, tvořit tabulky, upravovat vícestránkové dokumenty. Další podobné školení nebo kurzy
  Outlook - individuální kurz [verze 2013], večerní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se přijímat a odesílat elektronickou poštu v aplikaci Microsoft Office Outlook. Dozvíte se jak spravovat kalendáře, kontakty a úkoly. Další podobné školení nebo kurzy
  Outlook - individuální kurz [verze 2013]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se přijímat a odesílat elektronickou poštu v aplikaci Microsoft Office Outlook. Dozvíte se jak spravovat kalendáře, kontakty a úkoly. Další podobné školení nebo kurzy
  Excel 3 - individuální pokročilý kurz [verze 2013] - večerní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se používat pokročilé funkce Microsoft Office Excel, budete pracovat s šablonami, osvojíte si vyhodnocování vzorců a kontrolu chyb, práci s datovými nástroji, společně projdeme pokročilé úpravy tabulek a dat, naučíte se načítání externích dat, dozvíte se k čemu se vyu Další podobné školení nebo kurzy
  PowerPoint 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se základy tvorby a úprav prezentací, zpráv či marketingových materiálů v aplikaci Microsoft Office PowerPoint s využitím textů, obrázků, grafických prvků, grafů. Budete umět spravovat prostředí aplikace, tisknout a exportovat prezentace. Další podobné školení nebo kurzy
  Excel 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013 / 2016]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se vytvářet a používat základní tabulky a grafy v tabulkovém procesoru Microsoft Office Excel. Kurz probíhá v české nebo anglické verzi Excel 2013 - 2016. Další podobné školení nebo kurzy
  Word 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013] - večerní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se základy tvorby a úpravy dokumentů v aplikaci Microsoft Office Word. Osvojíte si dovednosti jak pracovat s textem, jak text formátovat, vytvořit tabulku, vložit obrázek, číslovat stránky. Další podobné školení nebo kurzy
  Word 2 - individuální kurz pro zkušenější uživatele [verze 2013] - večerní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se v praxi efektivně používat Microsoft Office Word, budete pracovat se styly, vkládat objekty, tvořit tabulky, upravovat vícestránkové dokumenty. Další podobné školení nebo kurzy
  Excel 2 - individuální kurz pro zkušenější uživatele [verze 2013 / 2016]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se v praxi efektivně používat tabulkový procesor Microsoft Office Excel, budete využívat pokročilé funkce, zvládnete práci s kontingenčními tabulkami a grafy. Další podobné školení nebo kurzy
  Excel 3 - individuální pokročilý kurz [verze 2013]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se používat pokročilé funkce Microsoft Office Excel, budete pracovat s šablonami, osvojíte si vyhodnocování vzorců a kontrolu chyb, práci s datovými nástroji, společně projdeme pokročilé úpravy tabulek a dat, naučíte se načítání externích dat, dozvíte se k čemu se vyu Další podobné školení nebo kurzy
  Excel 2 - individuální kurz pro zkušenější uživatele [verze 2013 / 2016], večerní kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se v praxi efektivně používat tabulkový procesor Microsoft Office Excel, budete využívat pokročilé funkce, zvládnete práci s kontingenčními tabulkami a grafy. Další podobné školení nebo kurzy
  Windows Server 2019 - Novinky pro správce WS 2008/2012
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz přináší přehled funkcí nových nebo vylepšených v systému Microsoft Windows Server 2019, zvláště ve srovnání se staršími verzemi Windows Server 2008R2 - 2012R2. Je určen pro správce systémů Windows Server, kteří si chtějí rozšířit přehled o funkcích nejnovější ver Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-09-06 03:41:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Školství, zdravotnictví a sociální oblast
 •   Kurzy pro přípravu na zkoušky
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Kuchař minutkový
  Nástup Ihned Tanková restaurace na Praze 3, Palác Akropolis příjme minutkového kuchaře na přípravu a výdej minutkového..., Praha 3

  PRACUJ V KFC I. P. PAVLOVA
  zajistit přípravu sendvičů a pokud si troufneš, pomůžeš v kuchyni s čerstvým masem. Energie a odhodlání stačí, vše ostatní tě..., Praha 2

  Technický projektový specialista
  technické specifikace pro přípravu poptávek nových technologických zařízení výrobních linek zpracovávat projektovou dokumentaci..., Praha 1

  Asistent/ka ředitele útvaru
  organizaci porad, jednání a návštěv připravuje a zpracovává podkladové materiály pro potřeby ředitele útvaru zajišťuje přípravu..., Praha 4

  Kuchař - Praha 4 [ranní směny, volné víkendy]
  budeš dělat? Na starosti budeš mít především přípravu teplých pokrmů dle jídelního lístku, který plánujeme na týden..., Praha 4

  HOTELU - pomocná síla do kuchyně a na úklid
  , Dohodou Hotel*** na Praze 2 [24 pokojů] hledá všestrannou a šikovnou pomocnou sílu na přípravu snídaní a úklid pokojů..., Praha 2

  PŘÍPRAVA SNÍDANÍ V HOTELU - brigáda
  Brigáda, Částečný úvazek, Externí spolupráce Čeština Nástup Ihned, Dohodou Hotel*** na Praze 2 hledá posilu na PŘÍPRAVU..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zkoušky + insolvenčních + správců + vzdělávání + vyhlášky + msp + 197/2013


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Základy podnikání v září 2021 - Ostrava-Vítkovice
  ^