logo skoleni-kurzy

KURZ : VELKA NOVELA ZAKONA O OBCHODNICH KORPORACICH S DURAZEM NA JEJI DOPADY PRO AS A SRO CYKLUS ON LI


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů - Následující kurzy:

 

 

VELKA NOVELA ZAKONA O OBCHODNICH KORPORACICH S DURAZEM NA JEJI DOPADY PRO AS A SRO CYKLUS ON LI

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Implementace zákona o kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, - novely zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, - novely zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • Malé daně – výklad zákonůPodrobnosti


Kurz - Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 4.942 Kč/Kurz (5.980 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem) - Top Vision

  - ... cena: 8.990 CZK /Kurz (10.878 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.636 Kč/Kurz (3.190 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
  JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

  1. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK)

  7. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do 13.00 hodin

  Program:

  * obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)

  * vkladová povinnost

  * věcná práva k podílům (včetně tzv. negative pledge)

  * dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům či akcionářům)

  * vypořádací podíl (obecně)

  * notářské zápisy, přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku

  * právnická osoby coby člen voleného orgánu

  * smlouva o výkonu funkce a odměňování

  * vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce)

  * střet zájmů

  * diskvalifikace

  * nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění (zejména nový institut tzv. žaloby na doplnění pasiv)

  * zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace

  2. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK – SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

  8. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do 13.00 hodin

  Program:

  * podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)

  * druhy podílů

  * kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)

  * zánik účasti

  * uvolněný podíl a vypořádací podíl

  * společnická žaloba

  * hlasovací právo, včetně tzv. hlasování mimo zasedání valné hromady (dříve dodatečné hlasování)

  * rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu

  * působnost valné hromady

  * protest

  3. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK – AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST I.

  14. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do cca 13.00 hodin

  Program:

  * stanovy, včetně účinnosti jejich změn

  * důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře

  * zaknihované a listinné akcie

  * omezení převoditelnosti akcií

  * druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku

  * podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích

  * právo na vysvětlení

  * právo podávat návrhy a protinávrhy

  * akcionářská žaloba

  * vytěsnění (squeeze out)

  4. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK - AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST II.

  15. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do cca 13.00 hodin

  Program:

  * valná hromada (působnost, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)

  * posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů

  * postavení představenstva a dozorčí rady

  * povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace

  * vysílací právo

  * monistický systém

  * zákaz konkurence

  Poznámky:

  * Přihlásit se můžete na celý cyklus čtyř seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře

  * Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

  1. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK)

  7. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do 13.00 hodin

  Program:

  * obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)

  * vkladová povinnost

  * věcná práva k podílům (včetně tzv. negative pledge)

  * dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům či akcionářům)

  * vypořádací podíl (obecně)

  * notářské zápisy, přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku

  * právnická osoby coby člen voleného orgánu

  * smlouva o výkonu funkce a odměňování

  * vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce)

  * střet zájmů

  * diskvalifikace

  * nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění (zejména nový institut tzv. žaloby na doplnění pasiv)

  * zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace

  2. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK – SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

  8. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do 13.00 hodin

  Program:

  * podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)

  * druhy podílů

  * kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)

  * zánik účasti

  * uvolněný podíl a vypořádací podíl

  * společnická žaloba

  * hlasovací právo, včetně tzv. hlasování mimo zasedání valné hromady (dříve dodatečné hlasování)

  * rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu

  * působnost valné hromady

  * protest

  3. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK – AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST I.

  14. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do cca 13.00 hodin

  Program:

  * stanovy, včetně účinnosti jejich změn

  * důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře

  * zaknihované a listinné akcie

  * omezení převoditelnosti akcií

  * druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku

  * podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích

  * právo na vysvětlení

  * právo podávat návrhy a protinávrhy

  * akcionářská žaloba

  * vytěsnění (squeeze out)

  4. ON-LINE seminář

  VELKÁ NOVELA ZOK - AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST II.

  15. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do cca 13.00 hodin

  Program:

  * valná hromada (působnost, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)

  * posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů

  * postavení představenstva a dozorčí rady

  * povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace

  * vysílací právo

  * monistický systém

  * zákaz konkurence

  Poznámky:

  * Přihlásit se můžete na celý cyklus čtyř seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře

  * Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory
  Podobné kurzy #Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů >>


  Další kurzy a školení: Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: První den semináře: 9. září 2021 – čtvrtek – do cca 16. Další podobné školení nebo kurzy
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 9. září se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Společnost s ručením omezeným: - náležitosti společenské sm Další podobné školení nebo kurzy
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 10. září pokračuje změnami v úpravě společnosti s ručením omezeným a v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: Další podobné školení nebo kurzy
  Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 13. Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • Notářské zápisy • Postavení členů volených orgánů • Změny v úpravě s. r. Další podobné školení nebo kurzy
  Společnost s ručení omezenými v účetnictví i daních po novele zákona o obchodních korporacích 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámite s problematikou společníků a jednatelů s. r. Další podobné školení nebo kurzy
  Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců - zhodnocení právní úpravy v ČR - vysvětlení hlavních změn, které přinesla nová právní úprava v rámci EU – GDPR * Další podobné školení nebo kurzy
  Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Povedeme vaší personální agendu přímo s vaším personalistou,, naučíme ho a nebo zdokonalíme ve všech směrech v souladu s platnou legislativou. Další podobné školení nebo kurzy
  ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (rady a tipy do praxe s důrazem na kultivovaný písemný projev)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Hlavním cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které přinesla revidovaná norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v roce 2014. Současná doba klade signifik Další podobné školení nebo kurzy
  Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o nedovolené klamání? Další podobné školení nebo kurzy
  Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců - zhodnocení právní úpravy v ČR - vysvětlení hlavních změn, které přinesla nová právní úprava v rámci EU – GDPR * Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v obchodních korporacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na změny a novinky v následujících oblastech: ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do Další podobné školení nebo kurzy
  Obchodní korporace v roce 2021 - aktuální otázky, problémy a výzvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na změny a novinky v následujících oblastech: ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady po novele zákoníku práce včetně zaúčtování a daňových dopadů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte vše, co je po třeba pracovním cestám a cestovním náhradám. * • předpisy vztahující se k cestovním náhradám, • složky cestovních náhrad, • výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného, • náhrady za použití vlastního voz Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady novely - a výhled změn pro rok 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu se změnami v pracovněprávních předpisech. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se Další podobné školení nebo kurzy
  Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Právní část - Povinné a dobrovolné příplatky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti a ručením omezeným a akciové společnosti (tvorba ostatních kapitálových fondů) – současný stav poznání - Ro Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Hlavní témata * Velká novela exekučního řádu a o. s. Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Hlavní témata * Velká novela exekučního řádu a o. s. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informač Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-12-07 03:41:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace
 •   Kurzy pro as a sro - cyklus
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  C++ vývojář
  Uvidíš-li někde obrázek budovy, která se má v budoucnu postavit, je zde velká šance, že tento obrázek byl vytvořen..., Praha 2

  C++ vývojář
  Uvidíš-li někde obrázek budovy, která se má v budoucnu postavit, je zde velká šance, že tento obrázek byl vytvořen..., Praha 2

  C++ vývojář
  Uvidíš-li někde obrázek budovy, která se má v budoucnu postavit, je zde velká šance, že tento obrázek byl vytvořen..., Praha 2

  C++ vývojář
  Uvidíš-li někde obrázek budovy, která se má v budoucnu postavit, je zde velká šance, že tento obrázek byl vytvořen..., Praha 2

  C++ vývojář
  Uvidíš-li někde obrázek budovy, která se má v budoucnu postavit, je zde velká šance, že tento obrázek byl vytvořen..., Praha 2

  Vedoucí směny ve výrobě lahůdek
  Plný úvazek vyučení, SŠ s maturitou Popis pracovní nabídky Velká česká prosperující společnost hledá vedoucí/ho..., Praha 4

  Klientský pracovník/ce Balíkovna - Praha 45 Michle
  za jeden provaz. Jsme velká společnost, a proto získáte příležitost ke kariérnímu růstu. Máme pro Vás připravené prezenční..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # velká + novela + obchodních + korporacích + důrazem + dopady + as + sro + cyklus + online + seminářů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Implementing and Configuring the Cisco Identity Services Engine v září 2021 - Praha
  ^