logo skoleni-kurzy

KURZ : DANOVY A UCETNI SPECIAL 2020 NOVINKY 2021 NA JEZERCE
INAKADEMIA S R O


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce - Následující kurzy:

 

 

DANOVY A UCETNI SPECIAL 2020 NOVINKY 2021 NA JEZERCE

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista PremiumPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce - s certifikátem


InAkademia s.r.o.


Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2020. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 1.12. 8 – 9 hod ubytování, zahájení semináře - pí. Šamanová 9 – 12 hod oběd 13 – 16 hod Účetnictví podnikatelů, roční účetní závěrka 2020, novinky 2021 - Ing. Pilátová St 2.12. 9 – 12 hod oběd 13 – 16 hod Vše k dani z příjmů PO a FO 2020, novinky 2021 - Ing. Kout Csc. Čt 3.12. 9 – 12 hod oběd 13 - 16 hod DPH v tuzemsku a v zahraničí, novinky 2021 - Ing. Škaloud Ubytování : Ubytování * Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2020, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2020 a aktuální změny chystané pro rok 2021 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 1.12.2020 - Ing. Jana Pilátová - Účetnictví podnikatelů 2020 - 21, roční účetní závěrka V průběhu tohoto semináře se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2020“, eventuelně co se připravuje pro rok 2021. V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých účetních okruhů probereme i dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19, do finančního účetnictví podnikatelských subjektů (např. změny u daně z nabytí nemovitých věcí, dotace na mzdy, zálohy na daň z příjmů, prodloužení lhůty pro konání valných hromad společností s r.o., akciových společností a družstev ve vazbě na odsouhlasení účetní závěrky a rozdělování zisku atd.) Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2020 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená) Novinky pro rok 2021 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku. II. den 2.12.2020 - Ing. Petr Kout CSc. - Daně z příjmů PO a FO 2020 - 21 aktuálně Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní Daňové a nedaňové náklady – problémy Aktuální problémy spojené s COVID-19 Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO Odpočty od základu daně, slevy na dani Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů Podávání přiznání k dani z příjmů Výpočet záloh na daň Zdanění podílů na zisku III. Den 3.12.2020 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2020 - 21 Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na aktuality DPH a to i s výhledem do roku 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti: Legislativní vývoj - ...


Cena kurzu:
     ...   6.198 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 7.500 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce

9:00
Šeč - Pardubický
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
9:00 - 7500 (cena kurzu včetně DPH) - 6198 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce - s certifikátem


Lektoři kurzu


Ing. Jana Pilátová
Ing. Petr Kout CSc.
Ing. Roman Škaloud


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2020, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2020 a aktuální změny chystané pro rok 2021 ve zmiňovaných zákonech.

Program

I. den 1.12.2020 - Ing. Jana Pilátová - Účetnictví podnikatelů 2020/21, roční účetní závěrka


V průběhu tohoto semináře se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2020“, eventuelně co se připravuje pro rok 2021.V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých účetních okruhů probereme i dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19, do finančního účetnictví podnikatelských subjektů (např. změny u daně z nabytí nemovitých věcí, dotace na mzdy, zálohy na daň z příjmů, prodloužení lhůty pro konání valných hromad společností s r.o., akciových společností a družstev ve vazbě na odsouhlasení účetní závěrky a rozdělování zisku atd.)


Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2020 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená)


Novinky pro rok 2021 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku.


II. den 2.12.2020 - Ing. Petr Kout CSc. - Daně z příjmů PO a FO 2020/21 aktuálně
 • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů

 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní

 • Daňové a nedaňové náklady – problémy

 • Aktuální problémy spojené s COVID-19

 • Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO

 • Odpočty od základu daně, slevy na dani

 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů

 • Podávání přiznání k dani z příjmů

 • Výpočet záloh na daň

 • Zdanění podílů na ziskuIII. Den 3.12.2020 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2020/21


Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na aktuality DPH a to i s výhledem do roku 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:
 • Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019 a 2020

 • Uvažované změny na rok 2021

 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, včetně úlev v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani

 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH

 • Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu

 • Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad

 • Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní

 • Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady

 • Nové pojetí nedobytných pohledávek

 • Sazby daně a jejich změny na rok 2020 (rozšíření sazby daně 10 %)

 • Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020

 • Sazby daně u vody a teplé vody

 • Sazby daně u piva

 • Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí

 • Intrakomunitární plnění v rámci EU

 • Dovoz a vývoz zboží

 • Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně

 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + tzv. „dobrá víra“

 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)

 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut

 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019 • Další změny roku 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží • Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.

 • Výhled do roku 2021

 • Modelový příklad výpočtu daňové povinnosti za jedno zdaňovací období • Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů
[Kurz] Obsah kurzu/školení...

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2020, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2020 a aktuální změny chystané pro rok 2021 ve zmiňovaných zákonech.

Program

I. den 1.12.2020 - Ing. Jana Pilátová - Účetnictví podnikatelů 2020/21, roční účetní závěrka


V průběhu tohoto semináře se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2020“, eventuelně co se připravuje pro rok 2021.V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých účetních okruhů probereme i dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19, do finančního účetnictví podnikatelských subjektů (např. změny u daně z nabytí nemovitých věcí, dotace na mzdy, zálohy na daň z příjmů, prodloužení lhůty pro konání valných hromad společností s r.o., akciových společností a družstev ve vazbě na odsouhlasení účetní závěrky a rozdělování zisku atd.)


Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2020 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená)


Novinky pro rok 2021 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku.


II. den 2.12.2020 - Ing. Petr Kout CSc. - Daně z příjmů PO a FO 2020/21 aktuálně
 • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů

 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní

 • Daňové a nedaňové náklady – problémy

 • Aktuální problémy spojené s COVID-19

 • Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO

 • Odpočty od základu daně, slevy na dani

 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů

 • Podávání přiznání k dani z příjmů

 • Výpočet záloh na daň

 • Zdanění podílů na ziskuIII. Den 3.12.2020 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2020/21


Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na aktuality DPH a to i s výhledem do roku 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:
 • Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019 a 2020

 • Uvažované změny na rok 2021

 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, včetně úlev v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani

 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH

 • Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu

 • Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad

 • Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní

 • Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady

 • Nové pojetí nedobytných pohledávek

 • Sazby daně a jejich změny na rok 2020 (rozšíření sazby daně 10 %)

 • Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020

 • Sazby daně u vody a teplé vody

 • Sazby daně u piva

 • Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí

 • Intrakomunitární plnění v rámci EU

 • Dovoz a vývoz zboží

 • Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně

 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + tzv. „dobrá víra“

 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)

 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut

 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019 • Další změny roku 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží • Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.

 • Výhled do roku 2021

 • Modelový příklad výpočtu daňové povinnosti za jedno zdaňovací období • Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů
[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2020. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 1.12. 8 – 9 hod ubytování, zahájení semináře - pí. Šamanová 9 – 12 hod oběd 13 – 16 hod Účetnictví podnikatelů, roční účetní závěrka 2020, novinky 2021 - Ing. Pilátová St 2.12. 9 – 12 hod oběd 13 – 16 hod Vše k dani z příjmů PO a FO 2020, novinky 2021 - Ing. Kout Csc. Čt 3.12. 9 – 12 hod oběd 13 - 16 hod DPH v tuzemsku a v zahraničí, novinky 2021 - Ing. Škaloud Ubytování : Ubytování si zájemce může zajistit přímo v Hotelu Jizerka na : recepce jezerka.cz, – 469 676 354, ve dvoulůžkových pokojích. Stravování : Všem účastníkům semináře bude k dispozici coffe break a oběd, ubytovaní účastníci semináře v Hotelu Jezerka budou mít stravování zajištěno formou snídaně bufetovým způsobem, oběda a večeře servírované, výběrem ze tří menu. Nabídka služeb v Hotelu Jezerka : Jednotlivé odpočinkové aktivity lze objednávat ihned po přihlášení se na seminář, a to v době mimoškolní, procedury si hradí klienti sami. Možnosti aktivit – výběr z masáží, kosmetiky, akvafit centum, welness centum, sauna, Whirlpool a další dle dohody s vedením Wellness centra. Kontakt - wellness jezerka.cz, – 469 318 381. Webová stránka – .jezeka.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace o službách tohoto krásného hotelu, včetně fotogalerie.[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení/kurz


InAkademia s.r.o.

:: * Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí * Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat * Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace * Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů * Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o. * Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích ...

Platební podmínky pro účast na kurzu

Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382/0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce.*
Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ.

*
U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka.

Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře.

V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.

Podobné kurzy #Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce >>


Další kurzy a školení: Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Komu je kurz určen: Pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list). Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce. Další podobné školení nebo kurzy
DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH * vymezení některých základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2020 * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob 2020/2021 pro daňové a účetní specialisty
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Podrobně rozebereme následující oblasti: * Poplatníci DPPO - veřejně prospěšní poplatníci a stanovení jejich základu daně, - SVJ a jeho postavení v DPPO, - svěřenské fondy a rodinné fundace ve vztahu k jejich zdaňování. * Další podobné školení nebo kurzy
Daňový specialista - rekvalifikace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-28709 - 2016-1 - 690. * Komu je určen: Zájemcům, kteří chtějí ovládat daně, ať už ke své profesi nebo podnikání. Další podobné školení nebo kurzy
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování tohoto kurzu budete schopni interpretovat základní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na praktických příkladech a případových studiích vám lektoři vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 s účinností od roku 2018) a postupy při sestavování konsolidované účetní záv Další podobné školení nebo kurzy
Specialista marketingu, rekvalifikace MŠMT ČR
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Chcete pracovat v oblasti marketingu? Nemáte znalosti pro tuto práci? Další podobné školení nebo kurzy
Energetický specialista
Kurz
  ... Rozsah kurzu 10 dní Jiný kurz v jiné ceně : Energetickým specialistou je [podle § 10 zákona č. 406 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2020-07-12 09:22:27

InAkademia s.r.o.
Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce # Přihláška na kurz:

Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Dotace, projekty, EU, fondy a školení v oblasti podnikatelských záměrů + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  daňový, účetní, speciál, jezerce  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSDaňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © InAkademia s.r.o. - Pardubice :: - * Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí * Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat * Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace * Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů * Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o. * Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích ...

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382/0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce.  *
  Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ.

  *
  U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka.

  Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře.

  V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  DAŇOVÝ SPECIALISTA Synthesia, a.s
  Místo Pardubice Pracovní náplň zajištění metodiky DPH v organizaci implementace legislativních změn a příprava vnitřních směrnic spolupráce při zpracování účetních závěrek [CAS, IFRS] příprava a zpracování podkladů vyžádaných auditor..., Pardubice, Pardubický

  Samostatná/ý účetní
  zpracování účetní agendy v podvojném účetnictví [účtování přijatých faktur, fakturace režijních faktur, kontrola zaúčtovaných... účetnictví a orientace v účetní a daňové legislativě. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zkušenost na obdobné pozici..., Pardubice, Pardubický

  ÚČETNÍ SPECIALISTA Synthesia, a.s
  Místo Pardubice Pracovní náplň účtování v systému SAP, modul FI správa saldokonta dodavatelů účtování a evidence bankovních výpisů, pokladních dokladů a ostatních závazkových a pohledávkových dokumentů zpracování tuzemských pracovníc..., Pardubice, Pardubický

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # daňový + účetní + speciál + jezerce


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Adobe Photoshop – certifikovaný základní kurz v červenci 2020 - Praha
  ^