logo skoleni-kurzy

KURZ : NOVY ZAKON O ODPOVEDNOSTI ZA PRESTUPKY RIZENI O PRESTUPCICH ZKUSENOSTI S APLIKACI V PRAXI ON L
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář - Následující kurzy:

 

 

NOVY ZAKON O ODPOVEDNOSTI ZA PRESTUPKY RIZENI O PRESTUPCICH ZKUSENOSTI S APLIKACI V PRAXI ON L

Viz také následující kurzy :
 • On-line seminář: Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denníPodrobnosti
 • ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denníPodrobnosti
 • Skončení pracovního poměru a pracovní úrazy učitelů, odpovědnost za úrazy žáků - dvoudenníPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denníPodrobnosti


Kurz - Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.809 Kč/Kurz (2.189 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon o zpracování osobních údajů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.290 Kč/Kurz (2.771 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   On-line seminář: První praktické zkušenosti s novelou zákoníku práce - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.390 Kč/Kurz (2.892 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce - STUDIO W

  - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Cílem semináře je seznámit účastníky s procesní částí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), který nabyl účinnosti 1. července 2017, tzn. s těmi jeho ustanoveními, která upravují řízení o přestupku, včetně ustanovení o postupu před zahájením řízení rozsah jeho působnosti a základy odpovědnosti za přestupek, a s dosavadními zkušenostmi s aplikací této nové normy v praxi. Tento zákon nahradil dřívější obecnou úpravu přestupků nepodnikajících fyzických osob obsaženou v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho přinesl úplně novou obecnou úpravu, jak hmotněprávní tak procesní, týkající se dosavadních správních deliktů právnických osob a podnikatelů, které jsou rovněž zahrnuty pod obecný pojem „přestupek“, což představuje vůbec první obecnou úpravu této oblasti správního trestání po r. 1990.

  Výklad je zaměřen na procesní část zákona, tzn. zvláštní pravidla řízení o přestupcích ve vztahu k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu, která se na řízení o přestupku použije subsidiárně. Probrána budou postupně ustanovení o správních orgánech a účastnících přestupkového řízení, o postupech před zahájením řízení, o zahájení a průběhu řízení o přestupku, včetně zvláštních druhů řízení, ustanovení o rozhodnutí o přestupku a o odvolacím a přezkumném řízení a novém rozhodnutí.

  Výklad je doplněn odkazy na použitelnou judikaturu zejména správních soudů vztahující se k dosavadní právní úpravě správního trestání. Pozornost je věnována rovněž hlavním principům zákona, kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

  Program:

  * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu

  * Postup před zahájením řízení o přestupku

  * Zahájení a průběh řízení o přestupku

  * Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení

  * Zvláštní druhy řízení o přestupku

  * Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení

  * Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

  * Evidence přestupků

  *

  Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Cílem semináře je seznámit účastníky s procesní částí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), který nabyl účinnosti 1. července 2017, tzn. s těmi jeho ustanoveními, která upravují řízení o přestupku, včetně ustanovení o postupu před zahájením řízení rozsah jeho působnosti a základy odpovědnosti za přestupek, a s dosavadními zkušenostmi s aplikací této nové normy v praxi. Tento zákon nahradil dřívější obecnou úpravu přestupků nepodnikajících fyzických osob obsaženou v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho přinesl úplně novou obecnou úpravu, jak hmotněprávní tak procesní, týkající se dosavadních správních deliktů právnických osob a podnikatelů, které jsou rovněž zahrnuty pod obecný pojem „přestupek“, což představuje vůbec první obecnou úpravu této oblasti správního trestání po r. 1990.

  Výklad je zaměřen na procesní část zákona, tzn. zvláštní pravidla řízení o přestupcích ve vztahu k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu, která se na řízení o přestupku použije subsidiárně. Probrána budou postupně ustanovení o správních orgánech a účastnících přestupkového řízení, o postupech před zahájením řízení, o zahájení a průběhu řízení o přestupku, včetně zvláštních druhů řízení, ustanovení o rozhodnutí o přestupku a o odvolacím a přezkumném řízení a novém rozhodnutí.

  Výklad je doplněn odkazy na použitelnou judikaturu zejména správních soudů vztahující se k dosavadní právní úpravě správního trestání. Pozornost je věnována rovněž hlavním principům zákona, kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

  Program:

  * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu

  * Postup před zahájením řízení o přestupku

  * Zahájení a průběh řízení o přestupku

  * Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení

  * Zvláštní druhy řízení o přestupku

  * Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení

  * Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

  * Evidence přestupků

  *

  Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
  Podobné kurzy #Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář >>


  Další kurzy a školení: Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI - pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a monitoring zaměstnanců podle zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon o zpracování osobních údajů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Jak zajistit potřebnou ochranu osobních údajů v každodenní praxi účetního, zpracovatele mezd nebo pracovníka daňově-poradenské kanceláře? Nařízení GDPR doprovázené konkrétními příklady a ukázkami řešení i návody, jak postupovat, včetně prvních zkušeností z reálné Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon - problémy současné praxe, aplikace novely zákona o liniových stavbách + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Přestupkový zákon v aplikační praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017; Zákon č. 250 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  On-line seminář: Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti, účetní, znalci, úředníci)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na on-line semináři se seznámíte s novinkami, které přináší dlouho očekávaný zákon o znalcích. => => Získáte informace o tom, jak bude znalecká činnost ukotvená v systému práva, jaké bude postavení znalce v právním procesu, jak se obecně mění postavení znalců a znaleckýc Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o odpadech zavádí mnoho změn i novinek – účinnost od 1. 1. 2021 (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon č. 185 - 2001 Sb., o odpadech, prošel za 18 let své existence mnoha podstatnými změnami a v návaznosti na to došlo k přípravě zcela nového zákona č. 541 - 2020 Sb., který s účinností od 1. 1. 2021 starý zákon i jeho prováděcí předpisy nahradil. Zákon zavádí mnoho drob Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR a ochrana osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-12-05 01:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Specialista pojištění odpovědnosti a finannčích institucí
  PROFESE CZ-ISCO OBOR PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH VHODNÉ PRO UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE MVP: Lomnického č.p. 1705/9, 140 00, Praha 4 Kontakt: m.halova@greco.services Požadavky: Řidičský průkaz sk. B, exceletní znalost AJ, znalost problematiky po..., Praha 4

  ZÁSTUPKYNĚ/ZÁSTUPCE ŘEDITELE SPRÁVY SOUDU
  ] a v informačních systémech schopnost aplikace právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti [např. zákon č. 6/2002 Sb...., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů /zákon o soudech a soudcích/, zákon č..., Praha 2

  INVENTI Head vývoje webových aplikací - Leader s technickou znalostí Praha Full-time
  a tým a chceš end-to-end roli s full stack odpovědností. Prostě musíš být dobrý people manager, který má technologický přehled..., Praha 4

  Project Manager - Development
  portfoliem moderních bytů a domů v okolí Prahy. Díky kvalitě zpracování, společenské odpovědnosti a individuálnímu přístupu..., Praha 1

  AUTOMECHANIK - DIAGNOSTIK - PRAHA 4 - až 50 000 Kč/měs
  v budově firmy Příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli Rodinné vstupné do Zoo Po odpracovaném roce..., Praha 4

  Vedoucí oddělení smluvních vztahů
  na penzijní připojištění Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání hrazené zaměstnavatelem 25 dnů dovolené/ rok 4 dny..., Praha 1

  Přípravář/rozpočtář TZB - šance i pro juniory
  a perspektivní společnosti v oboru TZB Stravenky 25 dní dovolené penzijní připojištění a pojištění odpovědnosti kariérní růst..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nový + zákon + odpovědnosti + přestupky + přestupcích + zkušenosti + aplikací + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Procesní řízení v březnu 2021 - Praha
  ^