logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAMESTNAVANI CIZINCU V CR A VYSILANI PRACOVNIKU DO ZAHRANICI V PRAXI 2021 VCETNE DOPADU PANDEMIE C
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2021 – včetně dopadů pandemie covid-19 do této agendy - Následující kurzy:

 

 

ZAMESTNAVANI CIZINCU V CR A VYSILANI PRACOVNIKU DO ZAHRANICI V PRAXI 2021 VCETNE DOPADU PANDEMIE C

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMTPodrobnosti
 • Administrativní pracovník - Asistent - ka, Sekretář - ka - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2021 – včetně dopadů pandemie covid-19 do této agendy

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích - STUDIO W

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad - STUDIO W

  - ... cena: 2.100 Kč/Kurz (2.541 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Prostějov - Olomoucký  
  (??)   Zaměstnávání - cizinců z třetích zemí a občanů EU - AldEkon účetnictví

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad - STUDIO W

  - ... cena: 2.900 Kč/Kurz (3.509 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad - STUDIO W

  - ... cena: 2.900 Kč/Kurz (3.509 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad - STUDIO W

  - ... cena: 2.900 Kč/Kurz (3.509 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2021 – včetně dopadů pandemie covid-19 do této agendy


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.


  Lektoři kurzu


  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
  Tomáš Novotný
  ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů
  PhDr. Mgr. Adam Ander
  zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění, styčného místa ČR pro oblast zdravotního pojištění, která pro české zdravotní pojišťovny zajišťuje mezinárodní přeúčtování nákladů na zdravotní péči a metodicky upravuje řešení zdravotního pojištění s mezinárodním prvkem; zástupce České republiky v Účetní komisi a Smírčím výboru pro vypořádání pohledávek
  Mgr. Tomáš Petyovský
  advokát specializující se na cizinecké pracovní právo související se zaměstnáváním cizinců a imigrační právo, Petyovský & Partners s.r.o.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  MODERUJE: Mgr. Magdaléna Vyškovská
  1. den
  9. 12. 2020
  9:00–10:00
  Úvod do problematiky
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,

  smlouvy o zamezení dvojího zdanění,

  evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,

  bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,

  vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,

  úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.
  10:15–12:30
  Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců
  Tomáš Novotný

  základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,

  účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,

  dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,

  dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),

  postup při žádosti o vystavení formuláře A1,

  potvrzení o podání žádosti o formulář A1,

  uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,

  vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu,

  aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,

  mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,

  Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
  13:30–15:00
  Zdravotní pojištění
  PhDr. Mgr. Adam Ander

  cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,

  definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění,

  Mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,

  Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,

  režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),

  zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy,

  rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),

  nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků občanů EU,

  rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),

  nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě

  plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),

  typy průkazů zdravotního pojištění.
  15:15–17:00
  Daňová problematika zaměstnávání v ČR
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců,
  novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2020 a 2021 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí,

  zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti), vyslaní zaměstnanci do ČR),

  důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

  zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,

  specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení,

  zálohy na daň v České republice, kdy jsou povinné a kdy je naopak zaměstnavatel odvádět nemá, opravy základu daně prováděné zaměstnavatelem podle § 38i zákona o daních z příjmů,

  výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,

  superhrubá mzda – povinné pojistné podle českých předpisů a podle předpisů jiných členských států EU – jak postupovat, rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení,

  omezení nároku na slevy na dani.
  2. den
  10. 12. 2020
  9:00–11:00
  Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR; kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR
  Mgr. Tomáš Petyovský

  postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti,

  postavení občanů EU,

  zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,

  povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,

  zadávání volných míst pro cizince,

  agentury práce a cizinci ze třetích zemí,

  vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti zahraničních zaměstnavatelů v ČR, vyslání delší než 12, resp. 18 měsíců a nové povinnosti vysílajících zaměstnavatelů,

  ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,

  kontrolní činnost orgánů inspekce práce,

  práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,

  přestupky a správní delikty – průběh řízení,

  možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce,

  práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů.
  11:30–15:30
  Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU
  Mgr. Tomáš Petyovský

  rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,

  novela zákona o pobytu cizinců,

  pobytové právo na území ČR/Schengenu,

  přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,

  přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,

  ohlašovací povinnosti cizinců,

  Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru,

  specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,

  Programy vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kvalifikovaný zaměstnanec a program klíčový a vědecký personál, sezónní zaměstnanci,

  Brexit a jeho dopady na UK občany pracující v ČR,

  povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince,

  práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,

  výjimky v době COVID-pandemie.
  15:45–16:45
  Daňová a právní problematika vysílání do zahraničí
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  právní a daňové aspekty vysílání pracovníků z ČR do jiných členských států EU, povinnost hradit odměnu ve výši podle zahraničních předpisů a dodržování dalších minimálních pracovně-právních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES po zásadní novele), nové právní povinnosti při vyslání delším než 12, respektive 18 měsíců, srovnatelné podmínky ubytování, zahraniční cestovní náhrady atd. po zásadní novele směrnice o vysílání pracovníků do členských států EU,

  rozšířené ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU příslušným úřadům v zahraničí a sankce za porušení této povinnosti,

  zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,

  vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání a dopad na zdanění zaměstnanců v zahraničí,

  související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

  zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),

  vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,

  solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí, nové výpočty zamezení dvojího zdanění při progresivním zdanění pro rok 2021,

  příklady konkrétních podmínek vysílání ve vybraných státech.
  16:45–17:00
  Finální zhodnocení případových studií
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  MODERUJE: Mgr. Magdaléna Vyškovská
  1. den
  9. 12. 2020
  9:00–10:00
  Úvod do problematiky
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,

  smlouvy o zamezení dvojího zdanění,

  evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,

  bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,

  vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,

  úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.
  10:15–12:30
  Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců
  Tomáš Novotný

  základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,

  účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,

  dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,

  dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),

  postup při žádosti o vystavení formuláře A1,

  potvrzení o podání žádosti o formulář A1,

  uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,

  vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu,

  aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,

  mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,

  Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
  13:30–15:00
  Zdravotní pojištění
  PhDr. Mgr. Adam Ander

  cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,

  definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění,

  Mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,

  Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,

  režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),

  zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy,

  rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),

  nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků občanů EU,

  rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),

  nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě

  plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),

  typy průkazů zdravotního pojištění.
  15:15–17:00
  Daňová problematika zaměstnávání v ČR
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců,
  novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2020 a 2021 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí,

  zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti), vyslaní zaměstnanci do ČR),

  důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

  zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,

  specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení,

  zálohy na daň v České republice, kdy jsou povinné a kdy je naopak zaměstnavatel odvádět nemá, opravy základu daně prováděné zaměstnavatelem podle § 38i zákona o daních z příjmů,

  výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,

  superhrubá mzda – povinné pojistné podle českých předpisů a podle předpisů jiných členských států EU – jak postupovat, rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení,

  omezení nároku na slevy na dani.
  2. den
  10. 12. 2020
  9:00–11:00
  Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR; kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR
  Mgr. Tomáš Petyovský

  postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti,

  postavení občanů EU,

  zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,

  povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,

  zadávání volných míst pro cizince,

  agentury práce a cizinci ze třetích zemí,

  vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti zahraničních zaměstnavatelů v ČR, vyslání delší než 12, resp. 18 měsíců a nové povinnosti vysílajících zaměstnavatelů,

  ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,

  kontrolní činnost orgánů inspekce práce,

  práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,

  přestupky a správní delikty – průběh řízení,

  možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce,

  práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů.
  11:30–15:30
  Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU
  Mgr. Tomáš Petyovský

  rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,

  novela zákona o pobytu cizinců,

  pobytové právo na území ČR/Schengenu,

  přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,

  přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,

  ohlašovací povinnosti cizinců,

  Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru,

  specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,

  Programy vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kvalifikovaný zaměstnanec a program klíčový a vědecký personál, sezónní zaměstnanci,

  Brexit a jeho dopady na UK občany pracující v ČR,

  povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince,

  práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,

  výjimky v době COVID-pandemie.
  15:45–16:45
  Daňová a právní problematika vysílání do zahraničí
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  právní a daňové aspekty vysílání pracovníků z ČR do jiných členských států EU, povinnost hradit odměnu ve výši podle zahraničních předpisů a dodržování dalších minimálních pracovně-právních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES po zásadní novele), nové právní povinnosti při vyslání delším než 12, respektive 18 měsíců, srovnatelné podmínky ubytování, zahraniční cestovní náhrady atd. po zásadní novele směrnice o vysílání pracovníků do členských států EU,

  rozšířené ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU příslušným úřadům v zahraničí a sankce za porušení této povinnosti,

  zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,

  vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání a dopad na zdanění zaměstnanců v zahraničí,

  související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

  zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),

  vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,

  solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí, nové výpočty zamezení dvojího zdanění při progresivním zdanění pro rok 2021,

  příklady konkrétních podmínek vysílání ve vybraných státech.
  16:45–17:00
  Finální zhodnocení případových studií
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i zákoníku práce tuzemského, ale i obdobných zahraničních úprav. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace má vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. Pandemie COVID-19 zasáhla i do vysílání zaměstnanců z ČR do jiných států. Zásadní otázky také přicházejí od 1. 1. 2021 s ukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Průřezová speciálka je zaměřena, vedle základního výkladu týkajícího se právních podmínek zaměstnávání cizinců v ČR, jejich pojištění a zdanění, i na tyto problémové situace, s kterými se budou zaměstnavatelé setkávat, jakož i na praktické zkušenosti s jejich řešením. Bude podán aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále budou rozebírány podmínky vysílání zaměstnanců do a z České republiky do jiných členských států EU ve světle novelizované směrnice, která byla transponována do právních řádů členských států v červenci 2020. Pro zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009) a dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení. Účastníci získají informace o změnách v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v ČR. Výklad této části zajistí zkušený advokát specializující se na imigrační a pracovní právo při zaměstnávání cizinců, jakož i odborníci jednotlivých institucí z oblasti sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).

  Obsahem je také aktuální daňová problematika týkající se zaměstnávání cizinců v České republice a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, se speciálním zaměřením na práci zahraničních zaměstnanců vykonávanou v době COVID pandemie z domova v zahraničí namísto z České republiky. Součástí výkladu bude i novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2021 včetně navrhovaného zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění. Rozebrány budou i výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatura, které přednese daňová poradkyně specializující se na zaměstnávání cizinců. Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU po účinnosti novelizované smě

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2021 – včetně dopadů pandemie covid-19 do této agendy >>


  Další kurzy a školení: Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2021 – včetně dopadů pandemie covid-19 do této agendy
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Cíl: Přehledně vysvětlit problemati Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. Cíl: Od 30. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Účetní operace na konci roku - a čerpání fondů - dotace - vypořádání výsledků inventarizace - dohadné položky - rezervy - další * COVIDová opatření v účetnictví Další podobné školení nebo kurzy
  Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Dopad koronavirových opatření do oblasti mezinárodního zdanění a pojistného * Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a - nebo v zahraničí? * Základní typy vyslání dle Zákoníku Další podobné školení nebo kurzy
  ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují Další podobné školení nebo kurzy
  Zaměstnávání - cizinců z třetích zemí a občanů EU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program kurzu Seminář je založen prakticky s důrazem na uvedené oblasti Právní normy k zaměstnávání cizinců z třetích zemí a občanů EU. Za jakých podmínek je možné zaměstnávat zahraniční pracovníky – analýza, klady a zápory, koho, na jak dlouho a proč. Další podobné školení nebo kurzy
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají přehled o judikatuře NS vztahující se k: * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle krizového zákona * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou nezákonnými opatřeními o Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají přehled o judikatuře NS vztahující se k: * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle krizového zákona * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou nezákonnými opatřeními o Další podobné školení nebo kurzy
  ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady velké novely v roce 2020 a výhled změn pro rok 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Seznámit účastníky kurzu s očekávanými změnami v pracovněprávních předpisech uskutečněnými Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku při poskytování zdravotních služeb zahraničním pacientům. Oblast je upravena mnoha právními předpisy od evropských nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. Další podobné školení nebo kurzy
  VEDENÍ CIZINCŮ, KOMUNIKACE A ADAPTACE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny manažery, ale i zaměstnance, kteří se ve firemním prostředí potýkají s překonáváním mezikulturních rozdílů a nedorozumění v oblastech jako je motivace, kritika, zpětná vazba, komunikace, plánování anebo role lídra. Cíl: Naučit účastníky, jak jednat Další podobné školení nebo kurzy
  DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – doc. Další podobné školení nebo kurzy
  ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI - pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a monitoring zaměstnanců podle zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : (tzv. pracovní kázeň, pracovní řád, odpovědnost zaměstnance za škodu) Obsah: * Vymezení „pracovní kázně“ – základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zvláštní povinnosti zaměstnanců státu a územních samosprávných celků * Možnosti stanovení povinnost Další podobné školení nebo kurzy
  Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Seznámit účastníky kurzu s praktickým uplatňováním všech způsobů skončení pracovních poměrů Další podobné školení nebo kurzy
  Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: 1. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK) 7. Další podobné školení nebo kurzy
  Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete seznámeni s novinkami a hlavními trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat otázkami, jak lze elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci, ale také v komerční sféře s klienty, dodavateli a dalšími subjekty. Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti, účetní, znalci, úředníci)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s novinkami, které přináší dlouho očekávaný zákon o znalcích. => => Získáte informace o tom, jak bude znalecká činnost ukotvená v systému práva, jaké bude postavení znalce v právním procesu, jak se obecně mění postavení znalců a znaleckých ústavů Další podobné školení nebo kurzy
  Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru Další podobné školení nebo kurzy
  Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-11-14 03:26:14

  1. VOX a.s.
  Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2021 – včetně dopadů pandemie covid-19 do této agendy #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Uklízečka/Hospodyně
  na pozici uklízečka/hospodyně. Mezi naše klienti patří rodiny cizinců žijících dlouhodobě v České Republice, proto požadujeme..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zaměstnávání + cizinců + vysílání + pracovníků + do + dopadů + pandemie + covid19 + do + této + agendy


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ se zbožím a službami pro rok 2021 v lednu 2021 - Praha
  ^