logo skoleni-kurzy

KURZ : ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK VE STAVEBNICTVI
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví - Následující kurzy:

 

 

ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK VE STAVEBNICTVI

Viz také následující kurzy :
 • Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář)Podrobnosti
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek – přehledně a srozumitelněPodrobnosti
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané otázkyPodrobnosti
 • Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázekPodrobnosti
 • Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. částPodrobnosti


Kurz - Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.140 Kč/Kurz (2.589 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.727 Kč/Kurz (2.090 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 Kč/Kurz (3.013 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 Kč/Kurz (3.255 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.727 Kč/Kurz (2.090 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny (on-line seminář) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 Kč/Kurz (3.255 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen pro všechny, kdo zadávají nebo budou zadávat veřejnou zakázku na stavební práce. Zejména je seminář vhodný pro toho, koho čeká příprava a administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce v režimu ZZVZ, pro toho, kdo veřejné zakázky na stavební práce zadává, ale od dodavatelů přichází jen málo nabídek, nebo i pro toho, kdo by si rád se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zjednodušil práci, aniž by se vystavil riziku pozdějších sankcí za pochybení nebo zanedbání zákonných povinností. Seminář je tak vhodný pro ty, kdo s problematickou zadávání veřejných zakázek nebo organizace výběrových řízení již přišli do styku, ale zadávání veřejných zakázek na stavební práce za stamiliony pro ně ještě není rutina.


  Lektoři kurzu


  Mgr. Lubor Černý
  advokát se zaměřením na problematiku zadávání veřejných zakázek


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...  základní pojmy, dodavatelé nezbytní pro úspěšnou realizaci stavby,

  koncepce specifikace zadání veřejné zakázky na stavební práce,

  režimy zadávání veřejných zakázek na stavební práce,

  zadávací řízení, kvalifikace, hodnocení, poddodavatelé, zadávací lhůta a jistota a další zadávací podmínky,

  smluvní podmínky,

  postup v zadávacím řízení,

  výběr dodavatele,

  uzavření smlouvy,

  povinnosti po skončení zadávacího řízení,

  vícepráce a změny smluv.
  Diskuze a dotazy.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...  základní pojmy, dodavatelé nezbytní pro úspěšnou realizaci stavby,

  koncepce specifikace zadání veřejné zakázky na stavební práce,

  režimy zadávání veřejných zakázek na stavební práce,

  zadávací řízení, kvalifikace, hodnocení, poddodavatelé, zadávací lhůta a jistota a další zadávací podmínky,

  smluvní podmínky,

  postup v zadávacím řízení,

  výběr dodavatele,

  uzavření smlouvy,

  povinnosti po skončení zadávacího řízení,

  vícepráce a změny smluv.
  Diskuze a dotazy.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) na stavební práce. Účastníci semináře budou seznámeni se základními pojmy, typickými rolemi dodavatelů vstupujících do procesu přípravy a realizace stavby a možnostmi, jak zakázky na potřebné služby a stavební práce zadávat. Následovat bude výklad k jednotlivým zákonným pravidlům, se kterými zadavatelé v zadávacím řízení na stavební práce mohou nebo musí pracovat. Zdůrazněny budou častější problémy v zadávacích řízeních a možnosti, jak je vhodným nastavením zadávacích podmínek minimalizovat. Prostor bude věnován také přípravě smlouvy o dílo na provedení stavebních prací. Spíše než na podrobnosti vlastního postupu přípravy rozsáhlé smluvní dokumentace se seminář zaměří na některá specifická ustanovení smluv na stavební práce, která se v jiných smlouvách pravidelně nevyskytují, a na provázání obsahu smlouvy a požadavků zadavatele ze zadávacího řízení. Účastníci semináře dále získají přehled o navazujících povinnostech zadavatelů po skončení zadávacího řízení. Pojednáno bude dále o zákonných možnostech zadávání víceprací a o jiných změnách již uzavřené smlouvy. Účastníci budou mít možnost se zamyslet nad konkrétními případy z praxe, jejich právní kvalifikací a související argumentací. Cílem je, aby účastník semináře dokázal identifikovat nezbytné podklady pro provedení zadávacího řízení na stavební práce, rozhodnout o způsobu zadání a zadávací řízení úspěšně připravit a provést nejen tak, aby zadavatel nebyl vystaven riziku sankcí, ale i tak, aby při následné realizaci byla naplněna očekávání zadavatele. Navrhované budou postupy, které umožní provést zadávací řízení bez nadbytečné administrativy a tak, aby se účastník semináře v maximální možné míře vyvaroval sporných situací a potenciálních chyb.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví >>


  Další kurzy a školení: Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  KURZ STROJNÍKŮ STAVEBNÍCH STROJŮ
  Kurz
    ... - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav atd. Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav atd. Další podobné školení nebo kurzy
  Strojník – Obsluha stavebních a zemních strojů
  Kurz
    ... termín budu upřesněn Jiný kurz v jiné ceně : Dvoudenní kurz – teoretická i praktická část, nutno mít potvrzení o praxi pod vedením strojníka Další podobné školení nebo kurzy
  Kurs pro obsluhu stavebních strojů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurs pro získání strojnického průkazu. Určeno: uchazečům o získání nebo rozšíření Průkazu strojníka k obsluze nakladačů, rypadel, dozerů, kompresorů a dalších strojů podle vyhl. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedoucí provozu – mistr/mistrová pro stavebnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Certifikovaný rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby – stavebnictví – činnost mistra - mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby – Další podobné školení nebo kurzy
  Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon NOVINKA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o zadávání veřejných zakázek – přehledně a srozumitelně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit posluchače se zásadami zákona, jeho strukturou a vzájemnými vazbami. Seminář se zaměří na představení členění zákona, osvojení pojmosloví a procesních postupů na straně zadavatele i dodavatele ve fázích před podáním nabídky a po podání nabídky Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané otázky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je na základě primárních znalostí zákona se s účastníky zabývat těmi ustanoveními zákona, která jsou z pohledu jejich praxe komplikovaná, výkladové rozporná apod. Výklad bude prováděn ve světle novely zákona účinné k 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o zadávání veřejných zakázek – změny závazků ze smluv
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základním cílem semináře je podat účastníkům podrobný výklad celého ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Věnovat se bude podstatným a nepodstatným změnám závazku, závazkům de minimis dle odstavce 4, podrobně rozebere příklady změn podle odstavů 5 a 6 § 222. Další podobné školení nebo kurzy
  Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-06-10 12:06:18

  1. VOX a.s.
  Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  ANECT KOREKTORKA/ADMINISTRÁTORKA OBCHODNÍ PODPORY Praha Full-time
  zadávání o veřejných zakázek Výhodou řidičské oprávnění skupiny B Hledáme kolegu/kolegyni se smyslem pro detail, vysokou... části dat/dokumentů Sledování informačních zdrojů zakázek Jaká je naše představa o Vás? VŠ vzdělání, i absolvent..., Praha 4

  Investiční referent / referentka oddělení nemovitého kulturního majetku
  . znalost zákona o zadávání veřejných zakázek podmínkou, zkušenosti se zadáváním VZ prostřednictvím elektronických nástrojů..., Praha 3

  Specialista/ka nabídek v IT prostředí
  a zaměření na detail Výhodou bude: Znalost zákona o zadávání veřejných zakázek Zkušenost s prací v IS Helios green..., Praha 1 - Praha 3

  Referent/Referentka do odboru kontroly
  Sb., o veřejných zakázkách a č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek] výhodou. Požadujeme: vysokoškolské... ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení..., Praha 1

  Administrativní pracovník se zálibou v Excelu
  v rámci organizace. Vedení požadovaných evidencí o obchodní činnosti. Sledování vyhlašovaných veřejných zakázek. A další..., Praha 2

  Asistent/ka soudce I. stupeň - obchodní úsek agenda korporátní, cenných papírů
  Platové zařazení: 13. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # veřejných + stavebnictví • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Corporate Culture v červnu 2021 - Praha
  ^