logo skoleni-kurzy

KURZ : VELKA NOVELA ZAKONA O OBCHODNICH KORPORACICH TRIDENNI SEMINAR ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

VELKA NOVELA ZAKONA O OBCHODNICH KORPORACICH TRIDENNI SEMINAR ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Malé daně – výklad zákonůPodrobnosti
 • Implementace zákona o kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
 • Zákoník práce aktuálně (on-line seminář)Podrobnosti
 • Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů (on-line seminář)Podrobnosti


Kurz - Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 



Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.892 Kč/Kurz (2.289 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Webináře  
  (??)   VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE - STUDIO W

  - ... cena: 1.900 Kč/Kurz (2.299 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Olomouc - Olomoucký  
  (??)   VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH – VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ - Intellego - vzdělávací agentura

  - ... cena: 1.700 Kč/Kurz (2.057 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.809 Kč/Kurz (2.189 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.809 Kč/Kurz (2.189 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)









 • Popis kurzu
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
  JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:



  První den semináře: 9. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

  Obchodní korporace obecně:

  * obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)

  * vkladová (doplatková) povinnost a její osud při převodu podílu

  * dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům / akcionářům a osobám blízkým)

  * vypořádací podíl (obecně)

  * postavení členů volených orgánů – právnická osoba coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové důsledky porušení péče při přispění k úpadku obchodní korporace

  * podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (její náležitosti a přezkum)

  * zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace

  * přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku



  Druhý den semináře: 16. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

  Společnost s ručením omezeným

  * podíly a nakládání s nimi (převody, vlastní podíly v majetku společnosti či osob ovládaných atd.)

  * druhy podílů – pojem, možnosti tvorby (která práva lze od podílu odebrat)

  * kmenové listy (zejm. důsledky jejich prohlášení za neplatné)

  * zánik a obnovení účasti (zejm. při exekuci na podíl, resp. pominutí účinků exekučního příkazu)

  * uvolněný podíl a vypořádací podíl

  * zákaz konkurence jednatele

  * společnická žaloba

  * hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování

  * rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu

  * působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení významného majetku s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání), právo na doprovod na zasedání valné hromady

  * protest

  * změny výše základního kapitálu



  Třetí den semináře: 23. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

  Akciová společnost

  * stanovy, včetně účinnosti jejich změn

  * důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře

  * zaknihované a listinné akcie

  * omezení převoditelnosti akcií

  * druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku

  * rozhodný den

  * právo na doprovod na zasedání valné hromady, na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy

  * akcionářská žaloba

  * vytěsnění (squeeze out)

  * valná hromada (působnost - zvláště ke schvalování převodu či zastavení významného majetku s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)

  * posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů

  * postavení představenstva a dozorčí rady

  * povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace

  * vysílací právo

  * monistický systém

  * zákaz konkurence

  * změny výše základního kapitálu



  Poznámka – zúčastnit se můžete buď všech tří dnů semináře nebo samostatně prvního, druhého či třetího dne semináře. Tyto jednotlivé dny naleznete pod čísly seminářů 207185, 207186 a 207187


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:



  První den semináře: 9. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

  Obchodní korporace obecně:

  * obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)

  * vkladová (doplatková) povinnost a její osud při převodu podílu

  * dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům / akcionářům a osobám blízkým)

  * vypořádací podíl (obecně)

  * postavení členů volených orgánů – právnická osoba coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové důsledky porušení péče při přispění k úpadku obchodní korporace

  * podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (její náležitosti a přezkum)

  * zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace

  * přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku



  Druhý den semináře: 16. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

  Společnost s ručením omezeným

  * podíly a nakládání s nimi (převody, vlastní podíly v majetku společnosti či osob ovládaných atd.)

  * druhy podílů – pojem, možnosti tvorby (která práva lze od podílu odebrat)

  * kmenové listy (zejm. důsledky jejich prohlášení za neplatné)

  * zánik a obnovení účasti (zejm. při exekuci na podíl, resp. pominutí účinků exekučního příkazu)

  * uvolněný podíl a vypořádací podíl

  * zákaz konkurence jednatele

  * společnická žaloba

  * hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování

  * rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu

  * působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení významného majetku s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání), právo na doprovod na zasedání valné hromady

  * protest

  * změny výše základního kapitálu



  Třetí den semináře: 23. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30

  Akciová společnost

  * stanovy, včetně účinnosti jejich změn

  * důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře

  * zaknihované a listinné akcie

  * omezení převoditelnosti akcií

  * druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku

  * rozhodný den

  * právo na doprovod na zasedání valné hromady, na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy

  * akcionářská žaloba

  * vytěsnění (squeeze out)

  * valná hromada (působnost - zvláště ke schvalování převodu či zastavení významného majetku s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)

  * posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů

  * postavení představenstva a dozorčí rady

  * povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace

  * vysílací právo

  * monistický systém

  * zákaz konkurence

  * změny výše základního kapitálu



  Poznámka – zúčastnit se můžete buď všech tří dnů semináře nebo samostatně prvního, druhého či třetího dne semináře. Tyto jednotlivé dny naleznete pod čísly seminářů 207185, 207186 a 207187




  Podobné kurzy #Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento třetí den třídenního semináře (první den 9. dubna se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně, druhý den 23. Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • Notářské zápisy • Postavení členů volených orgánů • Změny v úpravě s. r. Další podobné školení nebo kurzy
  Společnost s ručení omezenými v účetnictví i daních po novele zákona o obchodních korporacích 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámite s problematikou společníků a jednatelů s. r. Další podobné školení nebo kurzy
  Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Povedeme vaší personální agendu přímo s vaším personalistou,, naučíme ho a nebo zdokonalíme ve všech směrech v souladu s platnou legislativou. Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící * péči řádného hospodáře * postavení a povinnosti členů statutárních orgánů * odměňování členů volených orgánů * převody a nabývání podílů * práva společníků * př Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v obchodních korporacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na změny a novinky v následujících oblastech: ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Hlavní témata * Velká novela exekučního řádu a o. s. Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Hlavní témata * Velká novela exekučního řádu a o. s. Další podobné školení nebo kurzy
  VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktuální novely zákoníku práce a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. obsah Aktuální novelizace zákoníku práce – jejich schválení Základní pravidla pro nový výpočet a poskytování dovolené Nová pravidla do Další podobné školení nebo kurzy
  VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH – VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor kurzu : JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA Působí na Ministerstvu životního prostředí jako ředitelka na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence. Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Hlavní témata * Velká novela exekučního řádu a o. s. Další podobné školení nebo kurzy
  Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře po novele ZOK (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete mít důkladný přehled o zákonných pravidlech, soudní judikatuře a zkušenostech z praxe týkajících se odpovědnosti statutárních orgánů a péče řádného hospodáře, včetně klíčových novinek vyplývajících z novely ZOK. * • zákonné předpoklady Další podobné školení nebo kurzy
  Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Dozvíte se, jak se můžete odlišit a zaujmout klienta již při prvním kontaktu. Jak vám kladení těch správných otázek zjednoduší prodejní rozhovor a proč je také dobré pozorně sledovat potřeby klienta. Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Inventor Professional - velké sestavy a funkční navrhování # pro studenty, firmy, soukromá osoba
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Inventor Professional - velké sestavy a funkční navrhování je určen pro uživatele, kteří mají zájem o navrhování velkých sestav [do a přes 1000 dílců]. Uživatel se seznámí s hardwarovými konfiguracemi vhodnými pro tento typ funkčního navrhování. Další podobné školení nebo kurzy
  VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY - aneb David a Goliáš
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obchodní dovednosti # Vyjednávání se zákazníky řádově většími, než jsme my sami, často vedou k porážce. Když už se podaří k vyjednávání dostat, často končí pouze tím, že Goliáš předloží své požadavky a my je buď přijmeme, nebo odcházíme bez dohody . Další podobné školení nebo kurzy
  Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace. Další podobné školení nebo kurzy
  Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z plánovaných tematických okruhů: * Limity přímé a zprostředkované použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů při kontraktaci smluv na veřejné zakázky malého rozsahu * Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohle Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), • EU Code of Conduct, • zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR, • arbitrážní konvence, • definice kapitálově a jinak spojen Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení




  Poslední aktualizace: 2021-04-09 11:26:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace



   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Asistent/ka obchodu – Nebojíte se komunikace a baví Vás administrativa?
  , práce v naší databázi, vedení potenciálu obchodníků a jejich podpora a motivace. Velká praxe v této oblasti není nutná..., Praha 4

  C++ vývojář
  Uvidíš-li někde obrázek budovy, která se má v budoucnu postavit, je zde velká šance, že tento obrázek byl vytvořen..., Praha 2

  C++ vývojář
  Uvidíš-li někde obrázek budovy, která se má v budoucnu postavit, je zde velká šance, že tento obrázek byl vytvořen..., Praha 2

  Java SE/EE Developer - Big Data Projekt - IČO
  ] ✔️ Znalost nějakého scriptovacího jazyka [Perl, Ruby, LUA] ✔️ Znalost relačních databází a SQL [je plus] ✔️ Velká výhoda..., Praha 1

  kontrolor / kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností
  v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění.../úřednice podle § 4 zákona o úřednících: a] fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let b] občan České republiky nebo cizí..., Praha 2 - Praha 4

  Lékaři bez atestace [kromě oborů praktického lékařství]
  .cz Odborná způsobilost, zdravotní způsobilost, výpis RT, vše dle zákona č. 95/2004 Sb, PRÁCE S PC...., Praha 4

  Operátor výroby - jednoduchá a čistá práce
  prostředí! bonusy za výkon bonusy za další dohcázku, kvalitu apod. týden dovolené nad rámec zákona dotované stravování..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # velká + novela + obchodních + korporacích + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU



  REGIONY



  MENU



  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +



  +




  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





  Školení: Hluboká masáž bederní oblasti zad v říjnu 2021 - Liberec
  ^