logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKLADY IFRS NA PRIKLADECH Z PRAXE ON LINE SEMINAR
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Základy IFRS na příkladech z praxe (on-line seminář) - Následující kurzy:

 

 

ZAKLADY IFRS NA PRIKLADECH Z PRAXE ON LINE SEMINAR

Viz také následující kurzy :
 • Základy podnikání s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Základy podnikání - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Základy podnikání - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - on-line kurzPodrobnosti


Kurz - Základy IFRS na příkladech z praxe (on-line seminář)

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Základy IFRS (záznam on-line) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz (2.360 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   IFRS - základní koncepce - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Základy IFRS na příkladech z praxe (on-line seminář)


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen pro uživatele účetních závěrek podle IFRS a pro pracovníky, kteří budou závěrky podle IFRS připravovat.


  Lektoři kurzu


  Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA
  auditorka, lektorka


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...  základy IFRS,

  zdůraznění rozdílů ve srovnání s českými účetními předpisy,

  praktické postupy,

  jak je možné rozdíly řešit při vlastním vedení účetnictví i z pohledu auditorů,

  koncepční rámec IFRS versus zákon o účetnictví,

  hmotný a nehmotný majetek,

  leasing, investice do nemovitostí,

  znehodnocení aktiv, rezervy,

  finanční aktiva – tvorba opravných položek.
  Hlavní rozdíly mezi předpisy v ČR a IFRS v ostatních oblastech (funkční měna, vykazování zisku na akcii apod.).
  Jednotlivé oblasti budou doplněny příklady.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...  základy IFRS,

  zdůraznění rozdílů ve srovnání s českými účetními předpisy,

  praktické postupy,

  jak je možné rozdíly řešit při vlastním vedení účetnictví i z pohledu auditorů,

  koncepční rámec IFRS versus zákon o účetnictví,

  hmotný a nehmotný majetek,

  leasing, investice do nemovitostí,

  znehodnocení aktiv, rezervy,

  finanční aktiva – tvorba opravných položek.
  Hlavní rozdíly mezi předpisy v ČR a IFRS v ostatních oblastech (funkční měna, vykazování zisku na akcii apod.).
  Jednotlivé oblasti budou doplněny příklady.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na on-line semináři získáte základní znalosti v oblasti mezinárodních účetních standardů a procvičíte si je na konkrétních příkladech.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

  Podobné kurzy #Základy IFRS na příkladech z praxe (on-line seminář) >>


  Další kurzy a školení: Základy IFRS na příkladech z praxe (on-line seminář)
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, por Další podobné školení nebo kurzy
  Základy IFRS (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • smysl standardů, jejich struktura, proces vzniku, • praktický přístup ke standardům – jak převést knihu s 3 000 stranami do praxe, • koncepční rámec – základní účetní definice, principy IFRS, • účetní závěrka – IAS 1, IAS 7, IAS 10, • Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – jeho vymezení a odepisování, • kapitalizované opravy a komponentní odepisování, • odepisování do zbytkové hodnoty, • dlouhodobý majetek určený k prodeji, • investice do nemovitostí. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikov Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • tržby – IAS 18 a IFRS 15, • funkční a reportovací měna – IAS 21, • zobrazení transakcí se spřízněnými osobami – IAS 24, • rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – IAS 37, • zásoby – IAS 2, • smlouvy o zhotovení – IAS 10, Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování on-line semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS - základní koncepce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS v praxi – pro pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS. Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS v praxi – pro pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS. Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů. Další podobné školení nebo kurzy
  Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů US GAAP a (od roku 2002) IFRS také zajímá, jak standardy aplikovat v prostředí nadnárodních společností. Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slab Další podobné školení nebo kurzy
  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování kurzu se budete umět velmi dobře orientovat v oblasti majetku podle českých účetních předpisů a podle IFRS. * Srovnání základních postupů podle IFRS a podle českých předpisů. Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • finančního majetku, • materiálu, zboží, výrobků, • DPH, • dlouhodobého majetku, • mezd, • nákladů a výnosů. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví – on-line kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto on-line kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociá Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, • účetní knihy. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • majetek a jeho formy, • zdroje financování majetku, • inventura majetku a závazků, • rozvaha, rozvahové účty, • výsledkové účty. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • zjištění výsledku hospodaření, • daň z příjmu, • uzavření účtů, • rozvaha, • výkaz zisku a ztráty, • příloha k účetním výkazům. Další podobné školení nebo kurzy
  Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy, • celní hodnota zboží: pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty, vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-03-01 14:26:16

  1. VOX a.s.
  Základy IFRS na příkladech z praxe (on-line seminář) #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Technik-údržbář elektro se základy PLC
  spolupracovníků na stálé pracovní pozice. Popis pracovní nabídky Máš vyhlášku 50, základy PLC a hledáš novou práci? Mohlo by tě..., Praha 1 - Praha 3

  Obchodně-technický pracovník, kartový specialista / specialistka
  Požadavky SŠ/VŠ vzdělání nebo min. 5 let praxe v oboru základy grafických programů Adobe, Corel obchodní..., Praha 4

  Obchodně-technický pracovník, kartový specialista / specialistka
  a webových stránek Požadujeme: · SŠ/VŠ vzdělání nebo min. 5 let praxe v oboru · základy grafických programů Adobe, Corel..., Praha 4

  Jednoduchý servis elektroniky - vše naučíme. Náborový bonus 3 000Kč a další výho
  vedle! POŽADUJEME Přivítáme zkušenosti s pájením a základy angličtiny jsou výhodou. Ani jedno však není podmínkou, důležitá je chuť..., Praha 1

  Asistent dohledového centra pro seniory a handicapované osoby
  a handicapovanými osobami, ochotu učit se novým věcem Středoškolské vzdělání, základy práce s počítačem. OZP [výhodou] Nabízíme..., Praha 1 - Praha 2

  Obchodně-technický pracovník, kartový specialista / specialistka
  Požadavky SŠ/VŠ vzdělání nebo min. 5 let praxe v oboru základy grafických programů Adobe, Corel obchodní..., Praha 4

  TRAINEE DO TÝMU BANKOPOJIŠTĚNÍ Praha-Nusle
  Jste studenty 3. - 4. ročníku vysoké školy a už nyní byste rádi začali stavět základy své kariéry? Chcete mít svou..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # základy + ifrs + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Vývoj iOS aplikací v jazyce Swift pro pokročilé v dubnu 2021 - Praha
  ^