logo skoleni-kurzy

KURZ : DAN Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB VE ZNENI ZAKONA PLATNEHO PRO ROK 2021 ON LINE SEMINAR
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář) - Následující kurzy:

 

 

DAN Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB VE ZNENI ZAKONA PLATNEHO PRO ROK 2021 ON LINE SEMINAR

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář)


1. VOX a.s.


Na on-line semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti. * Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření. Položky zvyšující výsledek hospodaření: Dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady změny účetní metody na základ daně • daňové důsledky dohody o narovnání • daňové důsledky změny účetní metody, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Položky snižující výsledek hospodaření: Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné • příjmy podléhající srážkové dani. Úpravy výsledku hospodaření ve vazbě na inplementaci Směrnice EU ATAD – omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví. Definice osob spojených • ceny obvyklé. Zdanění bezúplatných příjmů: Dary • majetkový prospěch • příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen. Daňové a nedaňové náklady: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek • příspěvky právnickým osobám s povinným - nepovinným členstvím • příspěvky na různé typy pojištění • odměny statutárních orgánů • cenné papíry, ocenění a prodej cenných papírů, prodej cenných papírů u mikro účetních jednotek • pohledávky, závazky • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva • propagační předměty, dary, reprezentace • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod • výdaje související s držbou dceřiné společnosti • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy • zásadní změny v uplatňování § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP • náklady pro provoz předškolních zařízení. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva. Daňové dopady prodeje cenných papírů u mikro účetních jednotek. Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky: Osvobození příjmů: z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí, z bezúplatného příjmu. Zdanění veřejně prospěšných poplatníků. Hmotný majetek: Odpisování hmotného majetku • stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku • vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku • odpisování budov a staveb, vyvolané investice • nehmotný majetek (software) • odpisování nehmotného majetku, vymezení odpisovatele • vymezení neodpisovaného majetku • režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky • majetek vyloučený z odpisování • odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ...


Cena kurzu:
     ...   2.590 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 3.134 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář)
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář)

17. 3. 2021; 9:00–16:00
online - eLearning, Webináře ... cena: 2.590 Kč/Kurz (3.134 Kč/Kurz včetně DPH)
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
17. 3. 2021; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2100930 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 210093X - 1 990 Kč + DPH zvýhodněná cena platná na přihlášky přijaté od 19. 2. 2021 včetně* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line] ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář)


Kurz je určen pro ...

Účetním, daňovým a ekonomickým poradcům.


Lektoři kurzu


Ing. Ilona Součková
Generální finanční ředitelství


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření.
Položky zvyšující výsledek hospodaření:
Dodanění neuhrazených závazků
pohledávky ze smluvních sankcí
daňové dopady změny účetní metody na základ daně
daňové důsledky dohody o narovnání
daňové důsledky změny účetní metody, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek
zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.
Položky snižující výsledek hospodaření:
Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením
zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek
tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné
příjmy podléhající srážkové dani.
Úpravy výsledku hospodaření ve vazbě na inplementaci Směrnice EU ATAD – omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví.
Definice osob spojených
ceny obvyklé.
Zdanění bezúplatných příjmů:
Dary
majetkový prospěch
příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu
příjmy získané směnou
daňové dopady převodních cen.
Daňové a nedaňové náklady:
Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek
příspěvky právnickým osobám s povinným/nepovinným členstvím
příspěvky na různé typy pojištění
odměny statutárních orgánů
cenné papíry, ocenění a prodej cenných papírů, prodej cenných papírů u mikro účetních jednotek
pohledávky, závazky
finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
propagační předměty, dary, reprezentace
úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále
likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
výdaje související s držbou dceřiné společnosti
nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy
zásadní změny v uplatňování § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP
náklady pro provoz předškolních zařízení.
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
Náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva.
Daňové dopady prodeje cenných papírů u mikro účetních jednotek.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky:
Osvobození příjmů: z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí, z bezúplatného příjmu.
Zdanění veřejně prospěšných poplatníků.
Hmotný majetek:
Odpisování hmotného majetku
stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku
vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
odpisování budov a staveb, vyvolané investice
nehmotný majetek (software)
odpisování nehmotného majetku, vymezení odpisovatele
vymezení neodpisovaného majetku
režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
majetek vyloučený z odpisování
odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem, stanovení nebo úpravy vstupní ceny pro odpisování, stanovení vstupní ceny u majetku pořízeného zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru.
Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:

uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky, řetězení daňových ztrát při přeměnách, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně

odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,

odpočet na odborné vzdělávání,

snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů.
Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám účinným pro rok 2020 a 2021.


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření.
Položky zvyšující výsledek hospodaření:
Dodanění neuhrazených závazků
pohledávky ze smluvních sankcí
daňové dopady změny účetní metody na základ daně
daňové důsledky dohody o narovnání
daňové důsledky změny účetní metody, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek
zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.
Položky snižující výsledek hospodaření:
Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením
zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek
tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné
příjmy podléhající srážkové dani.
Úpravy výsledku hospodaření ve vazbě na inplementaci Směrnice EU ATAD – omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví.
Definice osob spojených
ceny obvyklé.
Zdanění bezúplatných příjmů:
Dary
majetkový prospěch
příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu
příjmy získané směnou
daňové dopady převodních cen.
Daňové a nedaňové náklady:
Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek
příspěvky právnickým osobám s povinným/nepovinným členstvím
příspěvky na různé typy pojištění
odměny statutárních orgánů
cenné papíry, ocenění a prodej cenných papírů, prodej cenných papírů u mikro účetních jednotek
pohledávky, závazky
finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
propagační předměty, dary, reprezentace
úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále
likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
výdaje související s držbou dceřiné společnosti
nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy
zásadní změny v uplatňování § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP
náklady pro provoz předškolních zařízení.
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
Náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva.
Daňové dopady prodeje cenných papírů u mikro účetních jednotek.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky:
Osvobození příjmů: z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí, z bezúplatného příjmu.
Zdanění veřejně prospěšných poplatníků.
Hmotný majetek:
Odpisování hmotného majetku
stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku
vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
odpisování budov a staveb, vyvolané investice
nehmotný majetek (software)
odpisování nehmotného majetku, vymezení odpisovatele
vymezení neodpisovaného majetku
režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
majetek vyloučený z odpisování
odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem, stanovení nebo úpravy vstupní ceny pro odpisování, stanovení vstupní ceny u majetku pořízeného zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru.
Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:

uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky, řetězení daňových ztrát při přeměnách, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně

odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,

odpočet na odborné vzdělávání,

snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů.
Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám účinným pro rok 2020 a 2021.

[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Na on-line semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář)
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář) >>


Další kurzy a školení: Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář)
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob za rok 2014 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Novela předpisů pro rok 2015 • platný tiskopis daňového přiznání • úprava výsledku hospodaření na základ daně ( položky zvyšující výsledek hospodaření, položky snižující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, tvorba rezerv na opravu hmotného ma Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok 2015 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2016, • platný tiskopis daňového přiznání, • úprava výsledku hospodaření na základ daně (položky zvyšující výsledek hospodaření, položky snižující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, tvorba rezerv na opravu Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok 2016 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2017, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2016, • úprava výsledku hospodaření na základ daně (položky zvyšující výsledek hospodaření, položky snižující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, tvorba rezer Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Novela předpisů pro rok 2018. • Platný tiskopis daňového přiznání na rok 2017. Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2019, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2018, • úprava výsledku hospodaření na základ daně: - položky zvyšující výsledek hospodaření, - položky snižující výsledek hospodaření, - daňové Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Novela předpisů pro rok 2020 • Platný tiskopis daňového přiznání na rok 2019 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně • Položky zvyšující výsledek hospodaření • Položky snižující výsledek hospodaření • Daňové a nedaňové nákla Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob - on-line kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto on-line kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob – příklady (on-line seminář)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsa Další podobné školení nebo kurzy
Aktuální otázky zdaňování příjmů, nejen právnických osob - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-03-03 17:48:34

1. VOX a.s.
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář) # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace
 •   Kurzy pro rok 2021 on-line


  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  daň, příjmů, právnických, osob, platného, line  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSDaň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář) [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Obchodník pro DeCP- pečování o stávající klienty a vyhledávání nových, základní odměna 30 000 + provize ze všech uzavřených obchodů
  fyzických i právnických osob Institut aplikovaného práva - zkoušky odborné způsobilosti pro poskytování spotřebitelských úvěrů..., Praha 7

  Asistent/ka - odborný / vrchní referent
  ústředny PÚ; zajišťování funkce podatelny PÚ, včetně příjmu i výdeje korespondence z datových schránek; odpovědnost za agendu..., Praha 1

  Správce pojistného kmene - Praha 4
  důvěru lidí. Upřednostníte vlastní podnikání s tvorbou pasivního příjmu před zaměstnaneckým úvazkem. Chcete být pánem svého... prvních 3 let + PROVIZE + BONUSY. Výše Vašich příjmů závisí pouze na vás a nemá strop. Propracovaný systém vzdělávání..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # daň + příjmů + právnických + osob + platného + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Péče o majetek obce v červnu 2021 - Praha
  ^