logo skoleni-kurzy

KURZ : PORUSENI SMLOUVY JAKE PRINASI DUSLEDKY A JAK JIM CELIT PRAKTICKY A V SOUVISLOSTECH ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

PORUSENI SMLOUVY JAKE PRINASI DUSLEDKY A JAK JIM CELIT PRAKTICKY A V SOUVISLOSTECH ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Kurz prezentace s využitím PowerPointu – tipy jak posluchače neuspat, ale zaujmout!Podrobnosti
 • Mindset – jak rozvíjet otevřené myšleníPodrobnosti
 • Osobnostní typologie aneb jak lépe poznat sebe a pochopit své okolíPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonůmPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonůmPodrobnosti


Kurz - Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. - člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře

  * Základní pojmy
  - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují
  - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku

  * Prodlení dlužníka/věřitele
  - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení
  - odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
  - úroky z prodlení – jejich výše, uplatnění, vztah k náhradě škody a smluvní pokutě, problematika úroků z úroků, procesní aspekty
  - paušální náhrada nákladů
  - problematika fixního závazku

  * Vadné splnění
  - rozdíl mezi úplatnými a bezúplatnými smlouvami
  - jak zákoník třídí vady a co z toho prakticky vyplývá
  - reklamační proces
  - specifika vad v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo

  * Náhrada škody
  - vztah náhrady škody a vadného plnění
  - rozsah náhrady škody – problematika předvídatelnosti a smluvní limitace výše náhrady
  - kdy se hradí škoda třetím osobám
  - problematika příčinné souvislosti
  - smluvní úprava promlčecích lhůt
  - liberační důvody a jejich smluvní úprava

  * Zrušení smlouvy
  - odstoupení od smlouvy – podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
  - ochrana třetích osob (např. při koupi nemovitosti)
  - smluvní úprava důsledků odstoupení od smlouvy

  * Smluvní pokuta
  - způsob sjednání, výše smluvní pokuty, vztah k náhradě škody
  - přiměřenost smluvní pokuty, její moderace, započítání na smluvní pokutu

  * Následky porušení specifických smluvních povinností
  - porušení povinnosti uzavřít budoucí smlouvu
  - porušení zákazu postoupit pohledávku
  - porušení předkupního práva
  - hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu
  - role representations and warranties (prohlášení a záruky)


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře

  * Základní pojmy
  - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují
  - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku

  * Prodlení dlužníka/věřitele
  - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení
  - odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
  - úroky z prodlení – jejich výše, uplatnění, vztah k náhradě škody a smluvní pokutě, problematika úroků z úroků, procesní aspekty
  - paušální náhrada nákladů
  - problematika fixního závazku

  * Vadné splnění
  - rozdíl mezi úplatnými a bezúplatnými smlouvami
  - jak zákoník třídí vady a co z toho prakticky vyplývá
  - reklamační proces
  - specifika vad v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo

  * Náhrada škody
  - vztah náhrady škody a vadného plnění
  - rozsah náhrady škody – problematika předvídatelnosti a smluvní limitace výše náhrady
  - kdy se hradí škoda třetím osobám
  - problematika příčinné souvislosti
  - smluvní úprava promlčecích lhůt
  - liberační důvody a jejich smluvní úprava

  * Zrušení smlouvy
  - odstoupení od smlouvy – podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
  - ochrana třetích osob (např. při koupi nemovitosti)
  - smluvní úprava důsledků odstoupení od smlouvy

  * Smluvní pokuta
  - způsob sjednání, výše smluvní pokuty, vztah k náhradě škody
  - přiměřenost smluvní pokuty, její moderace, započítání na smluvní pokutu

  * Následky porušení specifických smluvních povinností
  - porušení povinnosti uzavřít budoucí smlouvu
  - porušení zákazu postoupit pohledávku
  - porušení předkupního práva
  - hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu
  - role representations and warranties (prohlášení a záruky)
  Podobné kurzy #Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku * Prodlení dlužníka - věřitele - předpoklady prodlen Další podobné školení nebo kurzy
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * PODSTATU PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE POHLEDEM DOKTRÍNY A JUDIKATURY - obecná úprava v občanském zákoníku - zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku) - co vš Další podobné školení nebo kurzy
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - obecná úprava v občanském zákoníku - zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku) - co vš Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsoben Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Obchodní smlouvy v praxi - Jak na neprůstřelné smlouvy?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z vysoce regulovaného podnikatelského prostředí a zvláštní odpovědnosti právnických osob, podnikatelů a členů orgánů obchodních korporací vyplývá i specifické postavení podnikatelů v závazkových vztazích, jako např. přísnější požadavky kladené na podnikatele, vztah podnikate Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsoben Další podobné školení nebo kurzy
  Analýza možných vad a jejich důsledků [FMEA]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : FMEA je metoda jak předcházet problémům. Používá se dosud nejčastěji v kosmonautice, letectví a automobilovém průmyslu - tedy všude tam, kde jde o životy. Další podobné školení nebo kurzy
  Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (mate Další podobné školení nebo kurzy
  Následky porušení povinností při správě daní (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Porušení povinnosti mlčenlivosti, • pořádková pokuta, • pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, • pokuta za opožděné tvrzení daně, • penále, • úrok z prodlení, • úrok z neoprávněného jednání správce, • praktic Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz Mindfulness – Jak čelit stresu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl kurzu Seznámit účastníky s jednoduchou cestou, jak být v životě šťastnější. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo chce: Lépe zvládat stres a náročné situace. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak čelit unáhleným soudům při posuzování druhých (online seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Poznání druhých bývá běh na dlouhou trať. Přesto, nebo právě proto, se lidé při něm často pokoušejí o nejrůznější „zkratky“. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak čelit unáhleným soudům při posuzování druhých (online seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Poznání druhých bývá běh na dlouhou trať. Přesto, nebo právě proto, se lidé při něm často pokoušejí o nejrůznější „zkratky“. Další podobné školení nebo kurzy
  Porušení pracovní kázně a jak jej řešit – nástroje pracovního práva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen zejména pro zaměstnavatele a personalisty, kteří se setkávají anebo se mohou setkat s porušením pracovní kázně a rádi by se dozvěděli jak správně nastalé situace řešit. Nejzásadnějšími tématy jsou např. Další podobné školení nebo kurzy
  Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (mate Další podobné školení nebo kurzy
  Jak napsat pracovní smlouvu (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři bude vysvětleno, co všechno musí pracovní smlouva obsahovat. Dozvíte se, kdy je vhodná jednoduchá a kdy naopak složitější smlouva. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn předpisů v roce 2021, smlouva pro vedení účetnictví (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování on-line semináře budete vědět, co všechno je třeba zabezpečit pro ekonomickou stránku firmy. * • povinnost vystavit daňové a účetní doklady, • kdo má odpovědnost za správnost uvedených údajů na dokladech, • jak správně vystavit daňové Další podobné školení nebo kurzy
  Kupní smlouva v novém občanském zákoníku - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek, * kupní smlouva vs. smlouva darovací (nesnáze spojené s určením, kdy plnění obdarovanému bezúplatné, včetně výměnku či převodu za 1 K Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Ve školení naleznete praktický výklad daní z příjmů ve vztahu k zahraničí, a to v kontextu daní z příjmů jak fyzických, tak i právnických osob. Je v něm probrána problematika zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů (včetně diskuse o vznikajících problémech), citovány k Další podobné školení nebo kurzy
  Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Smlouvy o sociálním zabezpečení obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-04-28 02:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Manažer/-ka prodejny
  /á a pracovitý/á. Rád/a komunikuješ se zákazníkem. Co ti za tvou práci nabízíme? Jistotu smlouvy na dobu neurčitou. Stravenky..., Praha 4

  Odborný rada v oddělení v oddělení právním a kontrolním
  služebního úřadu [smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod.], kontroluje jejich soulad s právními předpisy [občanský zákoník, zákon..., Praha 2

  NÁKUPČÍ
  procesech, ceníky, smlouvy, e-shopy dodavatelů, číselníky...]. Spolupráce na nastavení optimálních nákupních procesů..., Praha 4

  Zpracovatel studijních podkladů
  .Spolupráca je naprosto legální prostřednictvím Rámcové smlouvy o dílo. Vhodné pro Absolventy, práci z domu. Jiná sdělení..., Praha 3

  Senior nákupčí s AJ
  se podílet i na reklamacích, vystavovat objednávky, uzavírat smlouvy atp. Bude vyjednávat s dodavateli a hledat nové..., Praha 1

  IT Recruiter Junior
  a vystavení inzerátu, přes organizaci výběrových řízení, až po podpis pracovní smlouvy s nováčkem. Komunikovace s personálními... agenturami, hledání a oslovování vhodných kandidátů na sociální síti LinkedIn. Připrava pracovní smlouvy a dalších HR dokumentů..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # porušení + smlouvy + jaké + přináší + důsledky + jim + čelit + prakticky + souvislostech + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Pokročilý kurz fotografování v květnu 2021 - Ostrava
  ^