logo skoleni-kurzy

KURZ : SMLOUVA A DALSI PRAVNI JEDNANI VZNIK OBSAH A ZANIK SMLUV A LIMITY SMLUVNI VOLNOSTI ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]



Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

SMLOUVA A DALSI PRAVNI JEDNANI VZNIK OBSAH A ZANIK SMLUV A LIMITY SMLUVNI VOLNOSTI ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Daň z příjmů právnických osob - online kurzPodrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Lektor dalšího vzdělávání, rekvalifikace MŠMT ČRPodrobnosti
 • LEKTOR - LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍPodrobnosti
 • Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací – dvoudenní seminářPodrobnosti


Kurz - Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 



Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.636 Kč/Kurz (3.190 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 5.438 Kč/Kurz (6.580 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 4.942 Kč/Kurz (5.980 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.190 CZK /Kurz (2.650 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)









 • Popis kurzu
  Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Robert Pelikán,Ph.D. - v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu
  - dispozitivnost a kogentnost v novém právu
  - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva)
  - hrubý nepoměr vzájemných plnění (lichva, neúměrné zkrácení)
  - hrubý nepoměr v podnikatelských vztazích
  - překvapivá změna okolností
  - ochrana spotřebitele
  - ochrana slabší strany (adhesní smlouvy)

  * uzavírání smlouvy
  - možná dohoda o způsobu kontraktace
  - nabídka a její přijetí
  - reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy vs. veřejná nabídka
  - smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  - obchodní podmínky a jejich inkorporace do smlouvy
  - význam rámcové smlouvy

  * zánik závazku
  - splnění, vadné splnění, plnění aliud
  - nemožnost plnění
  - odstoupení
  - odpovědnost za vady


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu
  - dispozitivnost a kogentnost v novém právu
  - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva)
  - hrubý nepoměr vzájemných plnění (lichva, neúměrné zkrácení)
  - hrubý nepoměr v podnikatelských vztazích
  - překvapivá změna okolností
  - ochrana spotřebitele
  - ochrana slabší strany (adhesní smlouvy)

  * uzavírání smlouvy
  - možná dohoda o způsobu kontraktace
  - nabídka a její přijetí
  - reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy vs. veřejná nabídka
  - smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  - obchodní podmínky a jejich inkorporace do smlouvy
  - význam rámcové smlouvy

  * zánik závazku
  - splnění, vadné splnění, plnění aliud
  - nemožnost plnění
  - odstoupení
  - odpovědnost za vady




  Podobné kurzy #Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny záv Další podobné školení nebo kurzy
  Smluvní pokuta - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Půjde zejména o následující aktuální okruhy otázek zaměřené na limity autonomie vůle stran při sjednávání smluvní pokuty: * Lze sjednat SP elektronicky např. v úvěrové smlouvě tzv. Další podobné školení nebo kurzy
  Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Věcná břemena – úvod - věcná břemena jako věcná práva k věci cizí - věcná břemena jako věci v právním smyslu - věcná břemena jako předmět držby Další podobné školení nebo kurzy
  Smluvní pokuta
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Půjde zejména o následující aktuální okruhy otázek zaměřené na limity autonomie vůle stran při sjednávání smluvní pokuty: * Lze sjednat SP elektronicky např. v úvěrové smlouvě tzv. Další podobné školení nebo kurzy
  Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Věcná břemena – úvod - věcná břemena jako věcná práva k věci cizí - věcná břemena jako věci v právním smyslu - věcná břemena jako předmět držby Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: 1. den semináře * dispozitivita vs. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - * obecná úprava v občanském zákoníku - * zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudk Další podobné školení nebo kurzy
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platn Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: 1. den semináře * dispozitivita vs. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - * obecná úprava v občanském zákoníku - * zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudk Další podobné školení nebo kurzy
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platn Další podobné školení nebo kurzy
  Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. Další podobné školení nebo kurzy
  Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohl Další podobné školení nebo kurzy
  Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohl Další podobné školení nebo kurzy
  Strach a stres – proč vznikají a jak se jim umět postavit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte širší náhled na to, co vás nejvíce stresuje. Pomohu vám se uklidnit a znovu se soustředit na pracovní i soukromý život. Další podobné školení nebo kurzy
  Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. Další podobné školení nebo kurzy
  Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, - ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu s praktickým uplatňováním všech způsobů skončení p Další podobné školení nebo kurzy
  Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký) * Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměst Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení




  Poslední aktualizace: 2022-06-06 00:26:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Komunikační a prezentační dovednosti
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace



   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  PR and Marketing Manager - pracovní smlouva na 1 rok s možností prodloužení
  a angličtiny - kreativní myšlení - silné organizační schopnosti - samostatnost a zároveň schopnost pracovat v týmu Další..., Praha 1

  Finanční konzultant / ka s fixní mzdou 27 000 Kč + další provize
  odpovědi! Máte zájem o nabídku Finanční konzultant / ka s fixní mzdou 27 000 Kč + další provize? Vaše odpověď přijde..., Praha 1

  Senior právní asistent [Ref. č.: 1603599464]
  Pro našeho klienta, poradenskou společnost se sídlem v Praze, hledáme vhodného kandidáta na pozici Senior právní... spolupráce s advokáty a spolupodílení se na řešení klientských požadavkůRešerše a právní analýzy zadané problematiky [práce..., Praha 2

  Advokát a advokátní koncipient
  a patentovou kancelář, hledáme vhodné kandidáty/ky na pozici Advokát a advokátní koncipient s výbornou AJ. Náplň práce: Právní... agenda v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví v oddělení Právní služby. Dohody o narovnání, licenční smlouvy..., Praha 2

  Patentový zástupce [IP Lawyer] /právník
  : Právní agenda v oblasti práv průmyslového a duševního vlastnictví v oddělení Právní služby, dohody o narovnání, licenční... fakultu zahraniční University nebo jinou VŠ právní zkušenosti v průmyslovém vlastnictví či praxe s právním oborem - VÝHODA..., Praha 2

  Účetní
  , Word], znalost systému Pohoda výhodou, alespoň základní úroveň znalosti AJ, zájem o osobní rozvoj a další vzdělávání... Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva, práce na živnostenský list [IČO..., Praha 2

  Patentový zástupce [IP Lawyer] /právník s výbornou AJ
  Právní agenda v oblasti práv průmyslového a duševního vlastnictví v oddělení Právní služby, dohody o narovnání... fakultu zahraniční University nebo jinou VŠ právní zkušenosti v průmyslovém vlastnictví či praxe s právním oborem - VÝHODA..., Praha 2

  Podobné kurzy # smlouva + právní + jednání + vznik + obsah + zánik + smluv + limity + smluvní + volnosti + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU



  REGIONY



  MENU



  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +



  +




  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





  Školení: Profesionální online prezentace Pravidla prezentování ve virtuálním prostoru v prosinci 2022 - Online
  ^