logo skoleni-kurzy

KURZ : NEKALA SOUTEZ AKTUALNI PROBLEMY A JUDIKATURA PODLE STAVU K DUBNU 2021 ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

NEKALA SOUTEZ AKTUALNI PROBLEMY A JUDIKATURA PODLE STAVU K DUBNU 2021 ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémůPodrobnosti
 • MOCAZ-900 - Microsoft Azure - vstup do problematikyPodrobnosti
 • Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v práciPodrobnosti
 • Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v práciPodrobnosti
 • Zákoník práce aktuálně (on-line seminář)Podrobnosti


Kurz - Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv. značek kvality. * Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání? * Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s Kanadou ...


Cena kurzu:
     ...   1.892 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 2.289 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE

12.05.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]
online - eLearning, Webináře
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
12.05.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2290 (cena kurzu včetně DPH) - 1892 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE - s certifikátem


Lektoři kurzu


Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Z odborného programu semináře (výběrově):

* Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním?

* Problém tzv. značek kvality.

* Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání?

* Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s Kanadou jako nekalosoutěžní jednání?

* Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž?

* Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?

* Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnosti obchodní firmy (přípustnost shodných názvů právnických osob v některých případech, nezaměnitelnost v případě odlišení jediným znakem, apod.).

* Zaměnitelnost obchodní firmy v případě různého předmětu a místa působení?

* Obchodní firma obsahující jméno potenciální fyzické osoby jako nekalá soutěž?

* Ke klamavosti obchodní firmy obsahující geografický údaj

* Může být užití vlastní ochranné známky nekalosoutěžní?

* Jednání v rozporu s veřejnoprávním předpisem jako nekalosoutěžní jednání?

* Uvedení na trh výrobku v rozporu s nařízením EU, ale utvrzením orgánů státní správy o správnosti postupu jako nekalá soutěž?

* Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž?

* Inzerce na webu typu: „Hledáte X? Zkuste Y!“. Nekalá soutěž?

* Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů?

* Zaměnitelnost rozhlasových stanic z Vysočiny?

* Reklamní slogany jako zdravotní tvrzení.

* Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů?

* Označení „výrobky starší generace“ jako zlehčující tvrzení?

* Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž?

* Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?

* Zásah do osobnostních práv podnikatele vs. nekalosoutěžní skutková podstata zlehčování. Konkurence nebo vzájemná substituce ochrany?

* Poškození dobré pověsti podnikatele či zlehčování jednáním neziskové organizace (nezávislé testy)?

* Právní povaha recenzí z pohledu práva proti nekalé soutěži.

* Poškození dobré pověsti podnikatele zásahem orgánu státní správy při jeho dozorové činnosti?

* Nekalosoutěžní jednání v případě, kdy dal podnikatel podnět ke zrušení Facebookového profilu, když o tomto zrušení rozhoduje provozovatel Facebooku?

* Odpovědnost poskytovatele webhostingových služeb za obsah webových stránek?

* Porušení závazkového práva (smlouvy) jako nekalosoutěžní jednání?

* Praktické problémy se zdržovacími nároky.

* Aplikační problémy přiměřeného zadostiučinění
- je třeba prokazovat nemajetkovou újmu?
- je třeba prokazovat zavinění?
- důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel
- sankční funkce přiměřeného zadostiučinění?
- může se soud odchýlit od žalobcem požadovaného textu omluvy?
- účelnost omluvy přiznané po 7 letech od deliktního jednání?
- může být omluva rovněž určitým druhem „peněžité“ sankce?
- kritéria pro přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v judikatuře
- majetková kritéria zohledňovaná při přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění?
- otázka „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění

* Náhrada nákladů právního zastoupení nepřiznaných soudem jako náhrada škody?

* Je možné svévolně publikovat závěry vykonatelného rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření?

* Vybrané otázky doménových sporů ve vztahu k obchodní firmě a/nebo ochranné známce

*

Další aktuální otázky a judikatura z práva proti nekalé soutěži


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Z odborného programu semináře (výběrově):

* Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním?

* Problém tzv. značek kvality.

* Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání?

* Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s Kanadou jako nekalosoutěžní jednání?

* Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž?

* Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?

* Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnosti obchodní firmy (přípustnost shodných názvů právnických osob v některých případech, nezaměnitelnost v případě odlišení jediným znakem, apod.).

* Zaměnitelnost obchodní firmy v případě různého předmětu a místa působení?

* Obchodní firma obsahující jméno potenciální fyzické osoby jako nekalá soutěž?

* Ke klamavosti obchodní firmy obsahující geografický údaj

* Může být užití vlastní ochranné známky nekalosoutěžní?

* Jednání v rozporu s veřejnoprávním předpisem jako nekalosoutěžní jednání?

* Uvedení na trh výrobku v rozporu s nařízením EU, ale utvrzením orgánů státní správy o správnosti postupu jako nekalá soutěž?

* Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž?

* Inzerce na webu typu: „Hledáte X? Zkuste Y!“. Nekalá soutěž?

* Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů?

* Zaměnitelnost rozhlasových stanic z Vysočiny?

* Reklamní slogany jako zdravotní tvrzení.

* Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů?

* Označení „výrobky starší generace“ jako zlehčující tvrzení?

* Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž?

* Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?

* Zásah do osobnostních práv podnikatele vs. nekalosoutěžní skutková podstata zlehčování. Konkurence nebo vzájemná substituce ochrany?

* Poškození dobré pověsti podnikatele či zlehčování jednáním neziskové organizace (nezávislé testy)?

* Právní povaha recenzí z pohledu práva proti nekalé soutěži.

* Poškození dobré pověsti podnikatele zásahem orgánu státní správy při jeho dozorové činnosti?

* Nekalosoutěžní jednání v případě, kdy dal podnikatel podnět ke zrušení Facebookového profilu, když o tomto zrušení rozhoduje provozovatel Facebooku?

* Odpovědnost poskytovatele webhostingových služeb za obsah webových stránek?

* Porušení závazkového práva (smlouvy) jako nekalosoutěžní jednání?

* Praktické problémy se zdržovacími nároky.

* Aplikační problémy přiměřeného zadostiučinění
- je třeba prokazovat nemajetkovou újmu?
- je třeba prokazovat zavinění?
- důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel
- sankční funkce přiměřeného zadostiučinění?
- může se soud odchýlit od žalobcem požadovaného textu omluvy?
- účelnost omluvy přiznané po 7 letech od deliktního jednání?
- může být omluva rovněž určitým druhem „peněžité“ sankce?
- kritéria pro přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v judikatuře
- majetková kritéria zohledňovaná při přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění?
- otázka „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění

* Náhrada nákladů právního zastoupení nepřiznaných soudem jako náhrada škody?

* Je možné svévolně publikovat závěry vykonatelného rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření?

* Vybrané otázky doménových sporů ve vztahu k obchodní firmě a/nebo ochranné známce

*

Další aktuální otázky a judikatura z práva proti nekalé soutěži[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE >>


Další kurzy a školení: Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv. Další podobné školení nebo kurzy
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení Další podobné školení nebo kurzy
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení Další podobné školení nebo kurzy
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - Další podobné školení nebo kurzy
Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2021
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další) * k některým otázkám výkladu právního jedn Další podobné školení nebo kurzy
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - Další podobné školení nebo kurzy
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb (on-line seminář)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním on-line semináře získáte znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Aktuální informace o projednávání nového stavebního zákona v Poslanecké sněmovně a jeho změny oproti vládnímu návrhu v části rozhodování o stavebních záměrech * Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-04-16 16:26:03

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Seminář

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  nekalá, soutěž, judikatura, stavu, dubnu, line  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSNekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Konzultant/ka implementace informačního systému
  a nadílka pro děti zaměstnanců - Vánoční výtvarná soutěž pro děti zaměstnanců Mzdové podmínky: - Dohodou Místo pracoviště..., Praha 3

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nekalá + soutěž + judikatura + stavu + dubnu + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Testování použitelnosti v květnu 2021 - Praha
  ^