logo skoleni-kurzy

KURZ : POKROCILE PRAKTIKUM UZAVIRANI SMLUV SEMINAR VOLNE NAVAZUJICI NA SEMINARE ZABYVAJICI SE UZAVIRANIM
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

POKROCILE PRAKTIKUM UZAVIRANI SMLUV SEMINAR VOLNE NAVAZUJICI NA SEMINARE ZABYVAJICI SE UZAVIRANIM

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví pro pokročiléPodrobnosti
 • Účetnictví pro pokročilé – on-line kurzPodrobnosti
 • 20412: Windows Server 2012 – pokročilá správa služebPodrobnosti
 • 20414: Windows Server 2012 – Zavedení pokročilé infrastruktury serverůPodrobnosti
 • 10962: Pokročilá automatizace správy s Windows PowerShell (Advanced Automated Administration with Windows PowerShell)Podrobnosti


Kurz - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skry ...


Cena kurzu:
     ...   1.892 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 2.289 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE

13.05.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]
online - eLearning, Webináře
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
13.05.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2290 (cena kurzu včetně DPH) - 1892 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - s certifikátem


Lektoři kurzu


Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Z obsahu semináře (výběrově):

* Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).

* Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.

* Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů

* Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.

* Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.

* Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.

* Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.

* Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).

* Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.

* Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).

* Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností

* Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?

* Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám

* Právní důsledky nemožného termínu plnění.

* Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?

* Lze sjednat podmínku u splatnosti?

* Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

* Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

* Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?

* Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?

* Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?

* Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

* Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?

* Přechází záruka automaticky s prodejem věci?

* Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?

* Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.

* Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?

* Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?

* Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?

* případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.

* Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?

* Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?

* Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?

* Je nutné podepsat přílohy smlouvy?

* Vybrané zajímavosti převodu nemovitostí.

* Řada dalších problémových otázek…

* Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.

* Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

* Diskuze.


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Z obsahu semináře (výběrově):

* Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).

* Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.

* Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů

* Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.

* Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.

* Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.

* Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.

* Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).

* Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.

* Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).

* Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností

* Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?

* Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám

* Právní důsledky nemožného termínu plnění.

* Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?

* Lze sjednat podmínku u splatnosti?

* Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

* Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

* Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?

* Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?

* Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?

* Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

* Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?

* Přechází záruka automaticky s prodejem věci?

* Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?

* Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.

* Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?

* Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?

* Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?

* případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.

* Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?

* Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?

* Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?

* Je nutné podepsat přílohy smlouvy?

* Vybrané zajímavosti převodu nemovitostí.

* Řada dalších problémových otázek…

* Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.

* Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

* Diskuze.[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE >>


Další kurzy a školení: Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platn Další podobné školení nebo kurzy
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi (on-line seminář)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd. ) a navazující rozhodovací praxí soudů. Další podobné školení nebo kurzy
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na „novinky“ v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku. Další podobné školení nebo kurzy
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd. ) a navazující rozhodovací praxí soudů. Další podobné školení nebo kurzy
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva Další podobné školení nebo kurzy
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2021 (on-line seminář)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte praktický pohled na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny ke dni konání semináře. * • aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech, • novela zákoníku práce účinná od 30. Další podobné školení nebo kurzy
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - Další podobné školení nebo kurzy
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - Další podobné školení nebo kurzy
Finanční due dilegence a navazující strukturování kupní ceny při akvizici společnosti (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • průběh finanční prověrky a nejčastější zjištění, • na co si dát pozor při nákupu a jak připravit svoji firmu na prodej, • jak probíhá jednání o kupní ceně, co má vliv na její výši. Ukázka kurzu : POZNÁMKA: Přístup Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-04-16 16:26:03

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Seminář

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  praktikum, uzavírání, smluv, volně, navazující, semináře, zabývající, uzavíráním, smluv, line  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSPokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Recepční pro soukromou kliniku na Praze 4 [zkrácený úvazek]
  alespoň na mírně pokročilé úrovni Výhodou bude, pokud budete mít zkušenost s prací na recepci Co Vám nabízíme..., Praha 4

  Projektant – Průmyslové chlazení
  znalost systémů průmyslového chlazení Praxe min. 2 roky na stejné pozici Anglický jazyk na mírně pokročilé úrovni..., Praha 1

  Java Developer/ SW Engineer
  [Oracle, MSSQL, …] Zkušenost s vývojem SOA řešení a aplikační integrací výhodou Znalost anglického jazyka na mírně pokročilé..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # praktikum + uzavírání + smluv + volně + navazující + semináře + zabývající + uzavíráním + smluv + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Člen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR v dubnu 2021 - Ostrava-Vítkovice
  ^