logo skoleni-kurzy

KURZ : DANOVE A UCETNI OTAZKY JEJICH RESENI A VZAJEMNE VAZBY Z HLEDISKA ZAKONU O DPH DANICH Z PRIJMU A UC


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022 - Následující kurzy:

 

 

DANOVE A UCETNI OTAZKY JEJICH RESENI A VZAJEMNE VAZBY Z HLEDISKA ZAKONU O DPH DANICH Z PRIJMU A UC

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022 - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY * Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2021 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. * Výklad bude zaměřen ...


Cena kurzu:
     ...   7.421 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 8.979 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022

10.12.2021, 11.12.2021, 12.12.2021; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 8980 Kč (včetně DPH). [ Stravování: +1215 Kč - os. 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře, Ubytování: +1200 Kč - os. 2 noci
HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy - Liberecký
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
10.12.2021, 11.12.2021, 12.12.2021; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 8980 Kč (včetně DPH). [ Stravování: +1215 Kč - os. 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře, Ubytování: +1200 Kč - os. 2 noci, doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky). ] - 8980 (cena kurzu včetně DPH) - 7421 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022 - s certifikátem


Lektoři kurzu


Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev
Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Ing. Petr Ryneš - auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

* Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2021 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

* Výklad bude zaměřen zejména na:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
- vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
- vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
- uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
- uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
- sazby daně v roce 2021 a 2022,
- aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021,
- přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie,
- přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
- osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách v roce 2020,
- vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie,
- změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022,
- správa daně v tuzemsku a změny v roce 2021,
- rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS) od 1. 7. 2021,
- další případné změny zákona o DPH od 1. 1. 2022.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOBObsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2021 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2022, a to zejména:

* K aktuální legislativě a připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
- uplatnění daňové ztráty zpětně
- úpravy ve zdaňování dluhopisů
- stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek
- zvýšení limitu pro oznámení příjmů plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani, vč. příjmů osvobozených od daně
- zvýšení hranice pro hmotný majetek
- aktivace pravidel pro mimořádné odpisy v 1. a 2. OS
- nehmotný majetek opět jen podle účetnictví
- zvýšení odpočtu darů na veřejně prospěšné účely

* Rozinky:
- z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
- k majetku
-

* výrobek plnící funkci stavby - § 108 stavebního zákona
-

* vybrané interpretace NUR – dotace, zaevidování majetku
-

* průvodce správným postupem při technickém zhodnocení provedeném nájemcem nad rámec nájemného
-

* přehledně k daňovému režimu pohledávek a dodanění neuhrazených dluhů, vč. správného postupu u pohledávek ze smluvních sankcí
- bezúročné a nízkoúročené zápůjčky
- mzda a plnění vedle mzdy/benefity
-

* klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů, problémové oblasti po velké novele vyhlášky o FKSP od r. 2020

* Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2020, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2020 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

* vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, apod.), případné změny pro rok 2021

* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2020 a případně rok 2021,

* Vybrané účetní metodické oblasti:
- Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
- Oceňování zásob
- Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
- Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
- Kapitálové operace
- Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně

* informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2020, například:
- vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
- vyplňování účetních výkazů,
- sestavení přílohy k účetní závěrce,
- cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,

* případné změny v účetních předpisech od roku 2021,

* vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,

* další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

* Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2021 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

* Výklad bude zaměřen zejména na:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
- vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
- vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
- uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
- uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
- sazby daně v roce 2021 a 2022,
- aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021,
- přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie,
- přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
- osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách v roce 2020,
- vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie,
- změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022,
- správa daně v tuzemsku a změny v roce 2021,
- rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS) od 1. 7. 2021,
- další případné změny zákona o DPH od 1. 1. 2022.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOBObsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2021 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2022, a to zejména:

* K aktuální legislativě a připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
- uplatnění daňové ztráty zpětně
- úpravy ve zdaňování dluhopisů
- stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek
- zvýšení limitu pro oznámení příjmů plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani, vč. příjmů osvobozených od daně
- zvýšení hranice pro hmotný majetek
- aktivace pravidel pro mimořádné odpisy v 1. a 2. OS
- nehmotný majetek opět jen podle účetnictví
- zvýšení odpočtu darů na veřejně prospěšné účely

* Rozinky:
- z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
- k majetku
-

* výrobek plnící funkci stavby - § 108 stavebního zákona
-

* vybrané interpretace NUR – dotace, zaevidování majetku
-

* průvodce správným postupem při technickém zhodnocení provedeném nájemcem nad rámec nájemného
-

* přehledně k daňovému režimu pohledávek a dodanění neuhrazených dluhů, vč. správného postupu u pohledávek ze smluvních sankcí
- bezúročné a nízkoúročené zápůjčky
- mzda a plnění vedle mzdy/benefity
-

* klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů, problémové oblasti po velké novele vyhlášky o FKSP od r. 2020

* Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2020, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2020 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

* vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, apod.), případné změny pro rok 2021

* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2020 a případně rok 2021,

* Vybrané účetní metodické oblasti:
- Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
- Oceňování zásob
- Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
- Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
- Kapitálové operace
- Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně

* informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2020, například:
- vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
- vyplňování účetních výkazů,
- sestavení přílohy k účetní závěrce,
- cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,

* případné změny v účetních předpisech od roku 2021,

* vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,

* další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022 >>


Další kurzy a školení: Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů US GAAP a (od roku 2002) IFRS také zajímá, jak standardy aplikovat v prostředí nadnárodních společností. Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slab Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022 - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte návody na rozmanité postupy, které využijete k dosažení shody v jednání s druhými. Najdete nové a účinné cesty pro jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních. Další podobné školení nebo kurzy
Manažer na startovní čáře: Follow-up - Pojďme se opět setkat a vzájemně se inspirovat
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kam jste se po kurzu posunuli? A kam se posunuli ostatní účastníci? Další podobné školení nebo kurzy
PŘEHLED ZMĚN V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2022
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní. cíl Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska účetnictví a daní z příjmů platných pro rok 2022 , a to zejména z pohledu podnik Další podobné školení nebo kurzy
ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ČR PO NOVELE ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Lektor kurzu : Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie. Další podobné školení nebo kurzy
Leasingové operace z aktuálního účetního a daňového hlediska
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a aktuální změny (včetně dopadů, které přinesl nový občanský zákoník). Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-09-25 16:25:57

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022 # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  daních, daňové, dph, hlediska, otázky, příjmů, účetní, účetnictví, vazby, vzájemné, zákonů  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSDaňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022 [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Finanční účetní [na metru Pankrác]
  včetně úhrad a správy opravných položek [účetní, daňové] Agenda nákladů a závazků - účtování a jejich správa Agenda DPH... a mzdové agendy, popř. daňové] se zájmem o sledování účetní/daňové legislativy a problematiky Aktivní znalost anglického..., Praha 4

  Finanční účetní [na metru Pankrác]
  úhrad a správy opravných položek [účetní, daňové] Agenda nákladů a závazků - účtování a jejich správa Agenda DPH... účetnictví [vč. účtování a správy majetku a mzdové agendy, popř. daňové] se zájmem o sledování účetní/daňové legislativy..., Praha 4

  Finanční účetní pro účetní firmu [cca 50 - 70% úvazek]
  Účetní firma přijme pracovníka nebo pracovnici na cca 50 - 75% úvazek na pozici finanční účetní. Podmínky: znalost... vedení účetnictví a DE znalost související daňové problematiky [DPPO, DPFO, DPH, Kontrolní hlášení apod.] znalost..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # daňové + účetní + otázky + vzájemné + vazby + hlediska + zákonů + dph + daních + příjmů + účetnictví • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Čeština v úřední praxi v září 2021 - Praha
  ^