logo skoleni-kurzy

KURZ : OPATRENI OBECNE POVAHY
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opatření obecné povahy - Následující kurzy:

 

 

OPATRENI OBECNE POVAHY

Viz také následující kurzy :
 • Tvorba obecně závazných vyhlášek se zaměřením na oblast místních poplatků a veřejného pořádku (vč. regulace hazardu)Podrobnosti
 • Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafůPodrobnosti
 • Obecní zřízeníPodrobnosti
 • Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163 - 2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahůPodrobnosti
 • Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML - CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČRPodrobnosti


Kurz - Opatření obecné povahy - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné - Český institut interních auditorů, z.s.

  - ... cena: 3.250 Kč/Kurz (3.933 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.290 Kč/Kurz (2.771 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 Kč/Kurz (3.255 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR (on-line seminář) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 Kč/Kurz (3.255 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Opatrovnictví v sociálních službách - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 2.620 Kč/Kurz (3.170 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opatrovnictví v sociálních službách - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Opatření obecné povahy - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program semináře:

  * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu

  * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům

  * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí)

  * Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  - s dotčenými orgány
  - s dotčenými osobami

  * Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy

  * Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání

  * Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy

  * Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy

  * Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program semináře:

  * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu

  * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům

  * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí)

  * Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  - s dotčenými orgány
  - s dotčenými osobami

  * Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy

  * Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání

  * Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy

  * Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy

  * Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení
  Podobné kurzy #Opatření obecné povahy >>


  Další kurzy a školení: Opatření obecné povahy
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných před Další podobné školení nebo kurzy
  Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných před Další podobné školení nebo kurzy
  Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
  Zavedení procesu monitorování nápravných opatření z interních auditů a kontrol fondů EU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro začátečníky i pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, fondy, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zři Další podobné školení nebo kurzy
  Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen širokému okruhu účastníků: zejména zaměstnancům tzv. Další podobné školení nebo kurzy
  Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí * Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody * Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu * Přírodní podmínky ČR a jejich Další podobné školení nebo kurzy
  Prověření naplňování protikorupčních opatření organizace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, popř. Další podobné školení nebo kurzy
  Obecné studijní předpoklady SCIO OSP Z/R - online příprava
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Moderní on-line kurz Vás připraví k přijímacím zkouškám na vysoké školy, které jsou založeny na testu Obecné studijní předpoklady [OSP] organizovaným společností SCIO. Další podobné školení nebo kurzy
  Externí kurz MS Office pro organizace # pro Městské a Obecní úřady
  Kurz
    ... Office pro organizace Jiný kurz v jiné ceně : PC kurzy, Word 2016 a Excel 2016. Další podobné školení nebo kurzy
  Tvorba obecně závazných vyhlášek se zaměřením na oblast místních poplatků a veřejného pořádku (vč. regulace hazardu)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou obecně závazných vyhlášek obcí se zaměřením na oblast místních poplatků (vč. nových poplatků za komunální odpad) a veřejného pořádku. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? Další podobné školení nebo kurzy
  Obecní zřízení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obec a její právní postavení, druhy obcí (obce, města, městyse, statutární města, kategorie obcí z hlediska rozsahu přenesené působnosti) * Samostatná působnost – povaha a rozsah samostatné působnosti v obecním zřízení a dalších zákonec Další podobné školení nebo kurzy
  Obecní zřízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obec a její právní postavení, druhy obcí (obce, města, městyse, statutární města, kategorie obcí z hlediska rozsahu přenesené působnosti) * Samostatná působnost – povaha a rozsah samostatné působnosti v obecním zřízení a dalších zákonec Další podobné školení nebo kurzy
  Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Změny v pojetí nájemného vztahu * Obecná ustanovení ObčZ o nájmu použitelná i pro nájem bytu, * Zvláštní ustanovení o nájmu bytu; kogentní a dispozitivní ustanovení * Ochrana nájemce * Vznik nájmu Další podobné školení nebo kurzy
  Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Nové pojetí nájemního vztahu, vztah nájmu a podnájmu, možnost zákazu podnájmu * Vztah úpravy nájmu bytu podle občanského zákoníku a podle zvláštní úpravy nájmu družstevních bytů (po novele Občz č. 163 - 2020 Sb. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-09-16 01:26:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Opatření obecné povahy #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Manager BOZP, PO a ochrany životního prostředí
  souladu interních postupů a pravidel s obecně platnou legislativou Kontrola dodržování legislativy v oblasti BOZP, PO a EHS... preventivních opatření Požadujeme Středoškoškolské vzdělání [technického směru výhodou] Praxe na obdobné pozici alespoň 1 rok..., Praha 1

  Integration Engineer =&gt; Big Data Project [HPP/IČO]
  a popis pracovní náplně Obecně se dá říci, že Integration [DevOps] Engineer je vývojář, jehož hlavním programovacím jazykem..., Praha 1

  BigData developer
  Povědomí o práci s datovým skladem, s daty obecně a jejich zpracování [OOM, Shell] Co nabízíme 5 týdnů dovolené 3..., Praha 4

  Podpora týmu kuchyně - pomocná síla
  /kuchaři měli potřebné podmínky k práci s hosty. Náplň práce obecně: příprava snídaní, příprava zeleniny, pomocné práce..., Praha 1

  Finanční účetní - Praha Libeň
  a zajišťovat platby za palivo, obecné závazky, mýtné a náklady na ubytování. Jejich řešení pro platby používá 800 000 firemních..., Praha 2

  Referent/referentka studovny spisů
  nadřízeného pracovníka, udělené v souladu s druhem a povahou práce ujednané v pracovní smlouvě Při své činnosti se řídí obecně..., Praha 2

  IT Architekt
  vnitřními předpisy ČP a obecně platnými právními normami Základní nástroj: Sparx Enterprise Architect Co byste měl mít..., Praha 3

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # opatření + obecné + povahy


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základy první pomoci v září 2021 - Ostrava-Vítkovice
  ^