logo skoleni-kurzy

KURZ : HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK VE SMYSLU DANOVYCH A UCETNICH PREDPISU ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK VE SMYSLU DANOVYCH A UCETNICH PREDPISU ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Cena kurzu:
     ...   2.057 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 2.489 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE

08.11.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]
online - eLearning, Webináře
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
08.11.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2490 (cena kurzu včetně DPH) - 2057 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE - s certifikátem


Lektoři kurzu


Ing. Ilona Součková - vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Odborný program semináře:

* Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů pro podnikatele
- Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
-

* definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
- Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
-

* pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
-

* samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
- Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
- Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný

* Hmotný majetek ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Vymezení hmotného majetku pro účely zákona daních z příjmů: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, nedílná součást budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
- Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
- Daňové odpisování majetku
-

* stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
-

* úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
-

* vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
- Metody uplatňování daňových odpisů
-

* odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, odpisy mimořádné, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
- fakultativnost uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů,
- Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
- Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody, stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
- Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
- „Podlimitní hmotný“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 02
- Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného majetku“
- Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
- Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
- Odpisy u majetku ve spoluvlastnictví

Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám účinným v roce 2021.

* Zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení

* Nové zavedení mimořádných odpisů majetku

* Zkrácený finanční leasing

* Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Odborný program semináře:

* Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů pro podnikatele
- Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
-

* definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
- Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
-

* pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
-

* samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
- Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
- Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný

* Hmotný majetek ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Vymezení hmotného majetku pro účely zákona daních z příjmů: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, nedílná součást budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
- Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
- Daňové odpisování majetku
-

* stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
-

* úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
-

* vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
- Metody uplatňování daňových odpisů
-

* odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, odpisy mimořádné, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
- fakultativnost uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů,
- Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
- Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody, stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
- Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
- „Podlimitní hmotný“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 02
- Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného majetku“
- Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
- Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
- Odpisy u majetku ve spoluvlastnictví

Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám účinným v roce 2021.

* Zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení

* Nové zavedení mimořádných odpisů majetku

* Zkrácený finanční leasing

* Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE >>


Další kurzy a školení: Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. Další podobné školení nebo kurzy
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. Další podobné školení nebo kurzy
Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST - on-line webinář
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. Další podobné školení nebo kurzy
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. obsah Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účet Další podobné školení nebo kurzy
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. obsah Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účet Další podobné školení nebo kurzy
Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - II. ČÁST
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Tento seminář je volným pokračováním semináře „Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I. část“ * V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. Další podobné školení nebo kurzy
Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká. * V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. Další podobné školení nebo kurzy
Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-10-21 08:27:54

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  hmotný, nehmotný, majetek, smyslu, daňových, účetních, line  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSHmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Fresh Nano Energies Samostatný/á účetní Praha Full-time
  položky a časové rozlišení, majetek včetně TZ] zodpovědnost za daňové povinnosti [daňové přiznání DPH, KH, SH, silniční daň..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # hmotný + nehmotný + majetek + smyslu + daňových + účetních + online • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Realitní zprostředkovatel v říjnu 2021 - Praha 10
  ^