logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAMESTNAVANI CIZINCU ZE TRETICH ZEMI V CR A VYSILANI PRACOVNIKU DO TECHTO ZEMI DVOUSTRANNE SMLOUVY
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy - Následující kurzy:

 

 

ZAMESTNAVANI CIZINCU ZE TRETICH ZEMI V CR A VYSILANI PRACOVNIKU DO TECHTO ZEMI DVOUSTRANNE SMLOUVY

Viz také následující kurzy :
 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT - KA - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT - KA - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ - se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • Administrativní pracovník - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)Podrobnosti
 • Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Pracovník grafického studia (Corel+Adobe) – rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - - z pohledu pracovního a imigračního práva - ve světle přijatých a dále připravovaných změn - STUDIO W

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy


  Kurz je určen pro ...

  Je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany z třetích států nebo zaměstnance do těchto zemí vysílají.


  Lektoři kurzu


  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  Tomáš Novotný
  PhDr. Mgr. Adam Ander


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  9:00–11:00
  Sociální zabezpečení – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a pojištění cizinců z nesmluvních států
  Tomáš Novotný

  účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,

  dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,

  dopad pandemie COVID-19 a práce z domova v zahraničí na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení,

  smlouva o sociálním zabezpečení s Ukrajinou a její dopady na některé nároky uprchlíků,

  dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění,

  účast na pojištění u cizinců z nesmluvních států, pojištění vyslaných pracovníků do bezesmluvních států v ČR.


  11:30–13:00
  Zdravotní pojištění – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a pojištění cizinců z nesmluvních států
  PhDr. Mgr. Adam Ander

  účast na zdravotním pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (bezesmluvní státy),

  dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na zdravotním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  rozbor jednotlivých mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení z pohledu zdravotního pojištění,

  dopad pandemie COVID-19 a práce z domova v zahraničí na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení,

  zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny v České republice/ státní pojištěnci/zaměstnanci,

  nárok na zdravotní péči v ČR a ve smluvních státech,

  zdravotní pojištění cizinců z nesmluvních států.


  13:45–16:00
  Daňová problematika
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  občan třetího státu a jeho daňová rezidence, včetně uprchlíků z Ukrajiny,

  zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly ze zahraničí do ČR),

  porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění, včetně smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou,

  příjmy členů statutárních orgánů v ČR ze smluvních a nesmluvních států (kdy se použije sazba srážkové daně 35 % a kdy 15 %), základ daně u příjmů podléhajících srážkové dani,

  související povinnost ohlásit příjmy podléhající srážkové dani,

  specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek,

  některé speciální osvobozené příjmy pro uprchlíky z Ukrajiny,

  důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

  zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojího zdanění,

  vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,

  související daňové povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

  zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) podle toho, zda se jedná o stát, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění či nikoliv,

  vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců a dopad progresivního zdanění po novele zákona o daních z příjmů.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  9:00–11:00
  Sociální zabezpečení – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a pojištění cizinců z nesmluvních států
  Tomáš Novotný

  účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,

  dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,

  dopad pandemie COVID-19 a práce z domova v zahraničí na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení,

  smlouva o sociálním zabezpečení s Ukrajinou a její dopady na některé nároky uprchlíků,

  dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění,

  účast na pojištění u cizinců z nesmluvních států, pojištění vyslaných pracovníků do bezesmluvních států v ČR.


  11:30–13:00
  Zdravotní pojištění – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a pojištění cizinců z nesmluvních států
  PhDr. Mgr. Adam Ander

  účast na zdravotním pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (bezesmluvní státy),

  dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na zdravotním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  rozbor jednotlivých mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení z pohledu zdravotního pojištění,

  dopad pandemie COVID-19 a práce z domova v zahraničí na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení,

  zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny v České republice/ státní pojištěnci/zaměstnanci,

  nárok na zdravotní péči v ČR a ve smluvních státech,

  zdravotní pojištění cizinců z nesmluvních států.


  13:45–16:00
  Daňová problematika
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  občan třetího státu a jeho daňová rezidence, včetně uprchlíků z Ukrajiny,

  zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly ze zahraničí do ČR),

  porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění, včetně smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou,

  příjmy členů statutárních orgánů v ČR ze smluvních a nesmluvních států (kdy se použije sazba srážkové daně 35 % a kdy 15 %), základ daně u příjmů podléhajících srážkové dani,

  související povinnost ohlásit příjmy podléhající srážkové dani,

  specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek,

  některé speciální osvobozené příjmy pro uprchlíky z Ukrajiny,

  důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

  zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojího zdanění,

  vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,

  související daňové povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

  zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) podle toho, zda se jedná o stát, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění či nikoliv,

  vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců a dopad progresivního zdanění po novele zákona o daních z příjmů.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Seminář se zabývá dvoustrannými smlouvami o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi a smlouvami o zamezení dvojího zdanění s těmito zeměmi, jakož i vztahy se státy, s nimiž žádnou dvoustrannou smlouvu Česká republika nemá.

  Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění.

  Smlouvy o sociálním zabezpečení obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení a ne vždy pokrývají celou oblast sociálního zabezpečení. Česká republika má uzavřené smlouvy o sociálním zabezpečení například s Ukrajinou, Ruskem, USA, Tureckem, Indií, Srbskem, Kanadou či Japonskem. Ne vždy je smluvně pokryt stát, který je zařazen do vládních programů týkajících se zaměstnávání cizinců ze třetích států. Příkladem bezesmluvního státu u sociálního zabezpečení jsou například Filipíny.

  Seminář přináší výklad dvoustranných smluv včetně upozornění na odlišnosti od evropských koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Jen některé smlouvy se vztahují na zdravotní pojištění, bude proto vysvětlena problematika těchto smluv a rozsah nároků osob, na které se tyto smlouvy z hlediska zdravotního pojištění vztahují.
  Přednáška obsahuje detailní výklad jednotlivých smluv o sociálním zabezpečení a bude doplněna příklady z jednotlivých bilaterálních smluv.

  Zaměstnavatelé také řeší situace, kdy zaměstnávají cizince z nesmluvních států, nebo naopak české zaměstnance do těchto států vysílají. Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury.

  Výklad bude zaměřen na smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se státy, s nimiž má Česká republika smlouvy o sociálním zabezpečení a jejich porovnání se státy, které jsou z pohledu sociálního zabezpečení bezesmluvní, zamezení dvojího zdanění ve světle novelizace zákona o daních z příjmů.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
  Kurzy on-line ve virtuální učebně
  Pracovní právo
  Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

  Podobné kurzy #Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy >>


  Další kurzy a školení: Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - - z pohledu pracovního a imigračního práva - ve světle přijatých a dále připravovaných změn
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. cíl Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně roz Další podobné školení nebo kurzy
  Pracovní úrazy - povinnosti zaměstnavatele při vzniku PÚ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Řádné vyšetření, stanovení zdrojů a příčin pracovních úrazů a stanovení opatření proti jejich opakování patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele. Na školení získáte znalosti potřebné pro vyšetření pracovního úrazu, posouzení zda se skutečně jedná o pracovní úraz, sepsán Další podobné školení nebo kurzy
  Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, která se v praxi vyskytují při vzniku a skončení pracovního poměru. Další podobné školení nebo kurzy
  Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte, jak postupovat v případě používání platebních karet zaměstnavatele – od vydání platební karty příslušnému zaměstnanci, přes metodiku až po zúčtování. * • zavedení platebních karet zaměstnavatele, • osoby oprávněné používat plate Další podobné školení nebo kurzy
  Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte, jak postupovat v případě používání platebních karet zaměstnavatele – od vydání platební karty příslušnému zaměstnanci, přes metodiku až po zúčtování. * • zavedení platebních karet zaměstnavatele, • osoby oprávněné používat plate Další podobné školení nebo kurzy
  Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získá Další podobné školení nebo kurzy
  Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získá Další podobné školení nebo kurzy
  Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – aktuálně a prakticky z pohledu úprav v ČR a v EU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás podrobně a prakticky seznámí s optimálním a hlavně legitimním nastavením této problematiky v podmínkách vaší firmy. Rok 2021 byl ve vztahu k využití režimu práce zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele průlomový. Další podobné školení nebo kurzy
  Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – aktuálně a prakticky z pohledu úprav v ČR a v EU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás podrobně a prakticky seznámí s optimálním a hlavně legitimním nastavením této problematiky v podmínkách vaší firmy. Rok 2021 byl ve vztahu k využití režimu práce zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele průlomový. Další podobné školení nebo kurzy
  Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v pra Další podobné školení nebo kurzy
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce - a aktuality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprá Další podobné školení nebo kurzy
  FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Personalistika # Určeno pro personalisty a manažery, kteří chtějí co nejlépe využít možnosti flexibilního zaměstnávání pro sebe i své kolegy. cíl Seznámit se s možnostmi flexibilního zaměstnávání, které nám nová doba přináší. Další podobné školení nebo kurzy
  Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejmé Další podobné školení nebo kurzy
  Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se Další podobné školení nebo kurzy
  HR Branding - značka zaměstnavatele - Nábor těch nejlepších zaměstnanců
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vaše firma možná není v průzkumech vysněných zaměstnavatelů hned vedle Googlu nebo SpaceX. Ale klidně se s vámi vsadíme, že část vašich kolegů má vaši firmu skutečně ráda. Další podobné školení nebo kurzy
  Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2022 – praktická doporučení, modelové příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zaměstnavatelé průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance. V rámci tohoto semináře se proto zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům Další podobné školení nebo kurzy
  Jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2022 – praktická doporučení, modelové příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zaměstnavatelé průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance. V rámci tohoto semináře se proto zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům Další podobné školení nebo kurzy
  Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ (on-line seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-04-22 01:26:09

  1. VOX a.s.
  Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  HR Specialista/ka s AJ - agenturní zaměstnávání…
  HR Specialista/ka s AJ - agenturní zaměstnávání /junior HR Specialista/ka s AJ - agenturní zaměstnávání /junior..., Praha 1

  Účetní- Praha 1 [40 000,- Kč]
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 1

  Asistentka - jednatele společnosti bez Aj 25 000,- a benefity
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 8

  Marketingový specialista junior
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 8

  Prodejní Asistent/ka - luxusní obchod Praha 1
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 1

  Interní auditor
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 4

  doporučujeme⭐ Specialist[k]a péče o hosty s AJ - vhodné pro studenty
  blahotýmu vyřizování check-ins na recepci nebo apartmánu kontrola registračních formulářů a elektronické hlášení cizinců..., Praha 1

  Podobné kurzy # zaměstnávání + cizinců + vysílání + pracovníků + do + těchto + dvoustranné + smlouvy + nesmluvní + státy


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce v květnu 2022 - Praha
  ^