logo skoleni-kurzy

KURZ: ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY # 184 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | >>

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
15.11.2019 Praha KURZ - Cíl: * ÚČETNÍ a DAŇOVÉ DOKLADY dle občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o DPH * Legalizace ÚČETNÍch operací s vazbou na ÚČETNÍ a DAŇOVÉ DOKLADY * Příklady externích a interníc ... ... Cíl: * ÚČETNÍ a DAŇOVÉ DOKLADY dle občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o DPH * Legalizace ÚČETNÍch operací s vazbou na ÚČETNÍ a DAŇOVÉ DOKLADY * Příklady externích a interníc ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Účetní a DAŇOVÉ DOKLADY, fakturace (záznam on-line)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * • informace GFŘ k fakturaci, • členění daňových dokladů a jejich náležitosti, • vyúčtování záloh, resp ... ... úplat, • přepočet cizí měny pro potřeby DPH, • uplatňování dokladů z časového hlediska, • DAŇOVÉ DOKLADY u přenesení DAŇOVÉ povinnosti na příjemce, • forma daňových dokladů a její ... URČENO: ÚČETNÍm, pokladním a dalším pracovníkům ekonomických úseků, daňovým poradcům ,auditorům, finančním manažerům a podnikatelům. PŘÍNOS: Víte jakými předpisy se v České republice řídí náležitosti ÚČETNÍch a daňových dokladů a kolik jich existuje? ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Fakturace v roce 2020, práce s ÚČETNÍmi a daňovými DOKLADY
17.04.2020 Praha KURZ - Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu ... ... Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními DOKLADY, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám ... Seminář je určen ÚČETNÍm, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s DOKLADY, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit znalosti. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní a DAŇOVÉ aktuality očima DAŇOVÉ poradkyně
01.11.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a ÚČETNÍch zákonů ... ... * Novela zákona o evidenci tržeb: • omezení působnosti zákona, • novinka v podobě zavedení „zvláštního režimu“ (§ 11a ZoET), • trvalé výjimky z evidence tržeb, • náležito ... Seminář je určen ekonomům, daňovým poradcům, auditorům, ÚČETNÍm, tj. všem, kteří chtějí mít přehled o aktuálním stavu legislativy. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daňové a ÚČETNÍ minimum pro neúčetní profese
22.11.2019 Praha KURZ - Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2019 ... ... Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice ... Seminář je určen pro každého, komu není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Pohledávky – právní, ÚČETNÍ a DAŇOVÉ aspekty
21.11.2019 Praha KURZ - Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právn ... ... Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, ÚČETNÍch, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami. ... 3.780 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daňové minimum pro ÚČETNÍ v roce 2016 (záznam on-line)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * • daň z příjmů (základní princip zdanění právnických a fyzických osob, problematika zaměstnanců, rozdíl mezi ÚČETNÍm a daňovým výsledkem, povinnosti DAŇOVÉho subjektu), • DPH ... ... Neuvedeno * • daň z příjmů (základní princip zdanění právnických a fyzických osob, problematika zaměstnanců, rozdíl mezi ÚČETNÍm a daňovým výsledkem, povinnosti DAŇOVÉho subjektu), • DPH ... URČENO: Začínajícím a méně zkušeným ÚČETNÍm, pracovníkům ekonomických oddělení a profesí a dalším zájemcům, kteří chtějí mít ucelený přehled o tuzemské DAŇOVÉ problematice, právech a povinnostech, a to alespoň v základní (minimální) míře potřebné pro práci ÚČETNÍ. PŘÍNOS: Webinář přináší ucelený r ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * Vysvětlení základních principů a postupů z hlediska daní v České republice v roce 2015, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • přehled daní v ČR (stručné probrání jed ... ... Neuvedeno * Vysvětlení základních principů a postupů z hlediska daní v České republice v roce 2015, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • přehled daní v ČR (stručné probrání jed ... URČENO: Zejména ÚČETNÍm a také všem, pro které není oblast daní tou hlavní anebo s danou problematikou teprve začínají a potřebují se v ní lépe zorientovat. PŘÍNOS: Po absolvování on-line kurzu budete mít základní přehled o daňových principech a postupech, potřebných pro běžnou praxi ÚČETNÍch v ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Pohledávky – ÚČETNÍ a DAŇOVÉ problémy
22.11.2019 Praha KURZ - Na semináři vám lektoři představí komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a ÚČETNÍch souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských ... ... Pozornost budou věnovat také změnám, které přinesly novely daňových a ÚČETNÍch předpisů a související předpisy ... Seminář je zaměřen na pracovníky finančních účtáren a ekonomických úseků. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Marketing a reklama – DAŇOVÉ a ÚČETNÍ aspekty
31.10.2019 Praha KURZ - Na semináři se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví ... ... Seznámíte se s daňovými a ÚČETNÍmi pravidly pro oblast marketingu a reklamy ... Seminář je vhodný pro ÚČETNÍ a vedoucí pracovníky ekonomických a finančních oddělení, DAŇOVÉ poradce, a také pro pracovníky marketingových oddělení, kteří potřebují znát DAŇOVÉ a ÚČETNÍ souvislosti a dopady svých aktivit. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

FAKTURACE s vazbou na náležitosti ÚČETNÍch a daňových dokladů
21.02.2020 Praha KURZ - Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují DOKLADY při fakturaci ... ... Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými DOKLADY při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a DAŇOVÉ správy
11.12.2019 Praha KURZ - Na semináři budete seznámeni s novinkami a hlavními trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví ... ... Budeme se zabývat otázkami, jak lze elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci, ale také v komerční sféře s klienty, dodavateli a dalšími subjekty ... Seminář je určen zejména ÚČETNÍm, ekonomům, auditorům, pracovníkům finančních a ekonomických úseků, statutárním zástupcům, daňovým poradcům a jejich asistentům. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (z ... ... Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (z ... URČENO: Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat. PŘÍNOS: Cílem webináře je vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Daňový a ÚČETNÍ speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč
26.11.2019 Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně KURZ - Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční ÚČETNÍ závěrky za rok 2019 ... ... Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020 ... ... 6.198 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně

Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * • rekapitulace povinností spojených se sestavením ÚČETNÍ závěrky za r ... ... 2018, • platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1 ... URČENO ÚČETNÍm v příspěvkových organizacích, externím ÚČETNÍm, auditorům pracujícím pro příspěvkové organizace. PŘÍNOS Na webináři se seznámíte s povinnostmi spojenými se sestavením ÚČETNÍ závěrky příspěvkové organizace za rok 2018. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Daňová a ÚČETNÍ specifika při provozování e-shopu
28.04.2020 Praha KURZ - Na semináři se dozvíte jaké jsou správné ÚČETNÍ a DAŇOVÉ postupy při provozování e-shopu ... ... * Daň z přidané hodnoty (DPH): • registrace k DPH – plátce nebo identifikovaná osoba – odlišnosti v postupu u tuzemských plnění, dodávek v rámci EU a do - z třetích zemí, • postup ... Seminář je určen zejména ÚČETNÍm, daňovým a ekonomickým pracovníkům všech typů společností a OSVČ, kteří prodávají nebo chtějí prodávat zboží či služby přes internet. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Mzdová ÚČETNÍ v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví
21.04.2020 Máhlerův Pension Na Hradbách, KURZ - V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví ... ... Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi ... ... 2.975 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Máhlerův Pension Na Hradbách,

Účetnictví, daně a ÚČETNÍ angličtina - rekvalifikační kurz
04.11.2019 Praha KURZ - * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094 - 2013-1 - 697 a MSMT-32943 - 218-1 - 432 ... ... Pro koho je kurz určen: Pro všechny, kteří chtějí: naučit se účetnictví (od založení ÚČETNÍ jednotky až po ÚČETNÍ uzávěrku), naučit se základy DAŇOVÉho systému, naučit se používat termín ... Pro všechny, kteří chtějí: naučit se účetnictví (od založení ÚČETNÍ jednotky až po ÚČETNÍ uzávěrku), naučit se základy DAŇOVÉho systému, naučit se používat termíny ÚČETNÍ angličtiny, získat osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR. Vstupní podmínkou je základní znalost angličti ... 14.400 / Kurz - Akreditovaný kurz # Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Praha

Účetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací
05.12.2019 Praha KURZ - Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro ÚČETNÍ závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu ... ... Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např ... Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří musí sestavit, schválit či podepsat ÚČETNÍ závěrku a sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob. ... 2.065 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací
11.02.2020 Praha KURZ - Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro ÚČETNÍ závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu ... ... Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např ... Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří musí sestavit, schválit či podepsat ÚČETNÍ závěrku a sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob. ... 2.090 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových dokladů
13.12.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou náležitostí daňových dokladů tak, abyste uměli zachytit chybně vystavené DAŇOVÉ DOKLADY ... ... Seznámíte se se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů ve vazbě na DAŇOVÉ zákony, zejména na zákon o DPH ... Pracovníkům finančních účtáren, fakturantům a dalším, kteří se pracovně setkávají s fakturami a daňovými DOKLADY. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů (úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv ... ... hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a dal ... URČENO Seminář je vhodný pro DAŇOVÉ poradce, ekonomy, ÚČETNÍ, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a ÚČETNÍ problematikou, zejména pak pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v DAŇOVÉ a ÚČETNÍ oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své DAŇOVÉ povinnost ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

GDPR ve mzdové a personální činnosti (záznam on-line)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * Ochrana osobních údajů v personální a mzdové problematice 2019: • právní předpisy • co je osobní údaj a jeho rozlišení • zpracování osobních údajů, jejich úschova, ... ... Kopírování ostatních dokumentů – rodné listy dětí, oddací listy, rozhodnutí o přiznání invalidních důchodů – doba zpracování těchto osobních údajů • osobní dotazník – co má obsahovat a co je již ... URČENO: Pro mzdové ÚČETNÍ, personalisty, statutáry a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít přehled o této problematice. Online seminář je vhodný i pro osoby, které vykonávají činnost pověřence pro ochranu osobních dat. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Vše o DPH v účetnictví v roce 2019
29.11.2019 Pardubice KURZ - Kurz je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, ÚČETNÍ, sekretářky, asistentky ... ... * Na semináři se naučíte, jaké výstupy z účetnictví patří do záznamní povinnosti DPH ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování mezd za rok 2019, Novelizovaná ustanovení roku 2020
14.01.2020 Pardubice KURZ - Seminář je určen personalistům, mzdovým ÚČETNÍm a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti ... ... * Cílem semináře je seznámit mzdové ÚČETNÍ a pracovníky na mzdovém úseku s povinnostmi měsíčně zdaňovaných mezd a s roční daňovou povinností ... ... 1.570 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY # 184 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 184 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: ÚČETNÍ | DAŇOVÉ | DOKLADY


Hodně kurzů? Hledat ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně - Máhlerův Pension Na Hradbách, - Pardubice
 


ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-a-da%C5%88ov%C3%A9-doklady&title=kurzy-školení-%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-a-da%C5%88ov%C3%A9-doklady#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_účetní-a-daňové-doklady.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Excel základní kurz v listopadu 2019 - Praha
^