logo skoleni-kurzy

KURZ: DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ




Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení






[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO




DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ # 16 kurzů/školení

<< | 1 | >>

DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Doklady PŘI DOVOZU a VÝVOZU ZBOŽÍ – jejich účel a použití v roce 2020
17.12.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s nejčastějšími DOKLADY používanými PŘI DOVOZU ZBOŽÍ, jejich účelem a použitím ... ... * • proces celního řízení PŘI DOVOZU a VÝVOZU ZBOŽÍ, • celní DOKLADY PŘI DOVOZU a VÝVOZU ZBOŽÍ (celní prohlášení, doprovodné DOKLADY apod ... Pracovníkům společností zabývajících se zahraničním obchodem, kteří se podílejí na realizaci dovozních a vývozních operací. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ
29.01.2020 Praha KURZ - Pracovní seminář k problematice provádění celního řízení PŘI DOVOZU a VÝVOZU a se zaměřením na seznámení s nejčastějšími DOKLADY používanými PŘI DOVOZU a VÝVOZU ZBOŽÍ, jejich účelu a použití ... ... Určeno pro pracovníky společností zabývajících se zahraničním obchodem, kteří se podílí na realizaci dovozních a vývozních operací ... ... 1.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

DPH u DOVOZU a VÝVOZU ZBOŽÍ – aktuálně a pro rok 2020
28.11.2019 Praha KURZ - Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození VÝVOZU ZBOŽÍ od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného ZBOŽÍ ... ... * DPH PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ: Definice VÝVOZU ZBOŽÍ z pohledu celních předpisů • definice VÝVOZU ZBOŽÍ coby předmětu daně dle zákona o DPH • definice vývozce dle celních předpisů • základ ... Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy ZBOŽÍ, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH u DOVOZU a VÝVOZU
28.02.2020 Praha KURZ - Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH PŘI DOVOZU a VÝVOZU ZBOŽÍ ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách celních předpisů a zákona o DPH v roce 2019 ... ... Určeno pro pracovníky pověřené uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy ZBOŽÍ, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celní ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

DPH u přepravy a u služeb vázaných na dovoz a vývoz ZBOŽÍ
25.10.2019 Praha KURZ - Na semináři se dozvíte, jak postupovat PŘI uplatnění daně z PŘIdané hodnoty u přepravy a služeb vázaných na dovoz ZBOŽÍ a vývoz ZBOŽÍ ... ... => => => Získáte potřebné informace o příslušných ustanoveních zákona o DPH a o směrnici 2006 - 112 - ES, o společném systému DPH, a o souvisejících rozsudcích Soudního dvora Evropské unie a další ... Seminář je určen pro pracovníky spedičních firem, dále pro účetní a daňové pracovníky subjektů, které se zabývají přepravou, dovozem a vývozem ZBOŽÍ, a také pracovníkům poradenských společností a daňovým poradcům. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH – řešení příkladů dodávek ZBOŽÍ a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, aktuálně
17.10.2019 Praha KURZ - Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH ... ... Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH ... Seminář je určen daňovým poradcům, finančním účetním a dalším pokročilým zájemcům, PŘIčemž budou vysvětleny postupy PŘI posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na změny roku 2018 - 2019. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Nejčastější chyby a omyly PŘI aplikaci zákona o DPH, vše na praktických příkladech
05.11.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen účetním, daňovým poradcům ... ... * Seminář je zaměřen na praktické příklady nejčastějších chyb a omylů PŘI aplikaci zákona o DPH ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

DPH PŘI obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line)
Říjen 2019 online KURZ - Neuvedeno * • Dodání ZBOŽÍ plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení ZBOŽÍ plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo pl ... ... • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 ... URČENO Webinář je určen pro firmy zabývající se obchodováním a poskytováním služeb s obchodními partnery v jiných členských státech a v třetích zemích, pro účetní, daňové poradce, obchodníky apod. PŘÍNOS Na webináři získáte kompletní informace o stavu oblasti DPH PŘI obchodu mezi členskými státy E ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

DPH PŘI obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně
18.12.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen pro všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi ... ... * Cílem semináře je předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování PŘIjatých faktur
18.11.2019 Praha KURZ - Seminář je určen fakturantům, finančním účetním, kteří se zaměřují na účtování PŘIjatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníkům se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partn ... ... Znalost anglického jazyka není nutná ... Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků (účtáren) nakládat s daňovými DOKLADY od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a PŘIjímají daňové DOKLADY od zahraničních partnerů. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zahraniční obchod se ZBOŽÍm z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech
22.11.2019 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů PŘI provádění zahraničního obchodu se ZBOŽÍm ... ... Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe ... Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v roce 2019 a PŘIpravované změny pro rok 2020 – speciálka pro zkušené
19.11.2019 Praha KURZ - Cyklus seminářů bude zaměřen na problémy PŘI uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře ... ... Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se PŘIpravují s účinností od ledna 2020 ... Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele. ... 6.270 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2019 a PŘIpravované změny pro rok 2020 – pro zkušené
20.11.2019 Praha KURZ - Seminář bude zaměřen na problémy PŘI uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře ... ... Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se PŘIpravují s účinností od ledna 2020 ... Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zákon o DPH 2019 - 2020 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů
12.11.2019 Praha KURZ - Na praktických příkladech si procvičíte zásadní změny zákona o DPH 2019 - 2020 ... ... Upozorněni budete na vazby daně z PŘIdané hodnoty na zákon o účetnictví a další účetní předpisy ... Seminář je určen pro mírně pokročilé – pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
21.02.2020 Praha KURZ - Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, PŘIjímají, zpracovávají, účtují DOKLADY PŘI fakturaci ... ... Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými DOKLADY PŘI fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019
30.10.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen pro finanční účetní, daňové poradce a další pokročilé zájemce, PŘIčemž budou vysvětleny postupy PŘI posouzení jednotlivých plnění formou příkladů ... ... * Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti DPH ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice





DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ # 16 kurzů/školení

<< | 1 | >>

Zobrazeno celkem: 16 z 16 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: DOKLADY | PŘI | DOVOZU | VÝVOZU | ZBOŽÍ


^

Hodně kurzů? Hledat DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Pardubice - online
 


DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=doklady-p%C5%99i-dovozu-a-v%C3%BDvozu-zbo%C5%BE%C3%AD&title=kurzy-školení-doklady-p%C5%99i-dovozu-a-v%C3%BDvozu-zbo%C5%BE%C3%AD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_doklady-při-dovozu-a-vývozu-zboží.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 





Poslední hledané kurzy a/nebo školení


Učetní , rekvalifikace-fyzioterapeut , učetní , učetní , Učetní , kurz asistent pedagoga žďár nad sázavou , kurz-asistent-pedagoga-žďár-nad-sázavou , řidič-rychlé-záchranné-služby , cukrářský kurz , cukrářský kurz Ostrava , cukrářský-kurz-ostrava , katetrizace močového měchýře , katetrizace-močového-měchýře , katetrizace-močového-měchýře , cukrářský kurz Ostrava , cukrářský kurz Ostrava , pedagogické-minimum-olomouc , sanitářský kurz hradec králové , strojnický-průkaz-bagr , sanitářský kurz hradec králové , manikura , vychovatelka , rekvalifikační kurz sanitář nový jičín , rekvalifikační kurz sanitář nový jičín , rekvalifikační-kurz-sanitář-nový-jičín , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení


^


skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EU



REGIONY



MENU



KONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

+



+




V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





Školení: MS Excel seznámení s novou verzí v prosinci 2019 - Praha
^