logo skoleni-kurzy

KURZ: DAŇOVÉ ODPOČTY NA VÝZKUM A VÝVOJ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED ROKU 2019 # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 # 41 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

DAŇOVÉ ODPOČTY NA VÝZKUM A VÝVOJ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED ROKU 2019 - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019
14.10.2019 Praha KURZ - Cílem semináře je poskytnout vám ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání ... ... Budete seznámeni s novinkami v této oblasti a budete upozorněni na časté chyby v této oblasti ... Seminář je určen zejména pracovníkům firem (právnických i fyzických osob), které realizují projekty výzkumu a vývoje nebo poskytují své výrobní kapacity pro odborné vzdělání a uvažují o využití daňových výhod, dále i daňovým poradcům, účetním, auditorům, ekonomickým a finančním manažerům a dalším os ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020
07.02.2020 Praha KURZ - Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se ... ... aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti ... Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeh ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled
20.09.2019 Praha KURZ - Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestov ... ... Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice ... Seminář je určen zejména účetním, ekonomům, daňovým poradcům, právnickým a fyzickým osobám a dalším osobám využívajícím v rámci svého podnikání nebo jiné zdaňované činnosti automobil, a to ať již vlastní, vypůjčený, najatý nebo užívaný na základě finančního leasingu. ... 2.090 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč
26.11.2019 Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně KURZ - Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2019 ... ... Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020 ... ... 6.198 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020
06.12.2019 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy KURZ - ... ... ... ... 7.421 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
29.10.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Technické zhodnocení a opravy majetku – účetní a daňové aspekty
23.10.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, účetní, daňové poradce, podnikatele ... ... * Cílem semináře je vysvětlit rozdíl, mezi opravou a udržováním majetku, (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu) ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování mezd za rok 2019, Novelizovaná ustanovení roku 2020
14.01.2020 Pardubice KURZ - Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti ... ... * Cílem semináře je seznámit mzdové účetní a pracovníky na mzdovém úseku s povinnostmi měsíčně zdaňovaných mezd a s roční daňovou povinností ... ... 1.570 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování mezd za rok 2019, Novelizovaná ustanovení roku 2020
17.01.2020 Máhlerův Pension Na Hradbách, KURZ - Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti ... ... * Cílem semináře je seznámit mzdové účetní a pracovníky na mzdovém úseku s povinnostmi měsíčně zdaňovaných mezd a s roční daňovou povinností ... ... 1.570 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Máhlerův Pension Na Hradbách,

Daňové minimum pro účetní
09.10.2019 Praha KURZ - Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních ... ... Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní ... Seminář je určen pro pracovníky účtáren, ekonomické pracovníky a každého dalšího, kdo potřebuje mít povědomí o české daňové soustavě. ... 6.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020
27.11.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2019
07.11.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ ... ... Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence ... Seminář je určen účetním, ekonomickým pracovníkům, pokladním a podnikajícím fyzickým osobám, pokud potřebují prohloubit své znalosti. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Vše k dani z příjmů fyzických osob, daňové přiznání, novinky 2020
25.11.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen pro účetní, daňové specialisty a všechny fyzické osoby, které vyplňují daňové přiznání ... ... * Na semináři se dozvíte, jak vyplnit daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a co nového vás čeká v roce 2020 ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Komplikované účetní případy (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * • kauce, jistoty a zálohy - EET - DPH - účetnictví, • opravné položky u pohledávek – vybrané problémy v účetnictví a dani z příjmů, • manka a škody – účetní a daňov ... ... Neuvedeno * • kauce, jistoty a zálohy - EET - DPH - účetnictví, • opravné položky u pohledávek – vybrané problémy v účetnictví a dani z příjmů, • manka a škody – účetní a daňov ... URČENO Účetním, finančním manažerům, daňovým poradcům a dalším zájemcům o problematiku. PŘÍNOS Účastníci získají přehled o správném účtování komplikovaných účetních případů. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů (úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv ... ... hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a dal ... URČENO Seminář je vhodný pro daňové poradce, ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, zejména pak pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnost ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

MAJETEK ÚČETNĚ I DAŇOVĚ - podrobný výklad pro pokročilé
25.09.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Zákon o DPH 2019 - 2020 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů
12.11.2019 Praha KURZ - Na praktických příkladech si procvičíte zásadní změny zákona o DPH 2019 - 2020 ... ... Upozorněni budete na vazby daně z přidané hodnoty na zákon o účetnictví a další účetní předpisy ... Seminář je určen pro mírně pokročilé – pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * Legislativní rámec • předmět daně • osvobození od daně • základ daně • členění jednotlivých druhů příjmů • příjmy zdaňované srážkovou daní • spoluvlastnictví, spolupracuj ... ... Neuvedeno * Legislativní rámec • předmět daně • osvobození od daně • základ daně • členění jednotlivých druhů příjmů • příjmy zdaňované srážkovou daní • spoluvlastnictví, spolupracuj ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům, finančním manažerům, apod. PŘÍNOS: Po absolvování on-line kurzu budete znát úskalí při vyplňování daňových přiznání za rok 2014 a seznámit se změnami pro rok 2015. ... 950 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019
14.10.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen pro finanční účetní, daňové poradce a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů ... ... * Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti DPH ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

DPH u obcí a příspěvkových organizací, metodika 2019 a novinky pro rok 2020
29.10.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb dále pro ekonomy a účetní územních samospr ... ... * Seminář vám poskytne odborný výklad včetně novinek pro rok 2020 a umožní diskuzi týkající se DPH ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví
21.04.2020 Máhlerův Pension Na Hradbách, KURZ - V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví ... ... Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi ... ... 2.975 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Máhlerův Pension Na Hradbách,

Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
15.10.2019 Praha KURZ - Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací ... ... Po absolvování budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních neziskových organizacích ... Všem účetním, kteří se orientují v účtování podnikatelů a potřebují si rozšířit, prohloubit nebo ověřit znalosti v účtování neziskových organizací, účtujících dle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. ... 4.500 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * První poznatky z praxe - rekodifikace soukromého práva, kterou od 1 ... ... Neuvedeno * První poznatky z praxe - rekodifikace soukromého práva, kterou od 1.1.2014 přinesl NOZ, a na kterou navazují doprovodné změny včetně důležitých změn daňových • změna právní v obl ... URČENO: Účetním, daňovým a finančním poradcům, mzdovým účetním, auditorům, ekonomům, podnikatelům, majitelům firem, ředitelům a manažerům. PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámit účastníky se zavedením novinek v oblasti daní a účetnictví českých subjektů, které mají řadu dopadů do běžné podnikatelské p ... 950 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

DPH v roce 2019 a připravované změny pro rok 2020 – speciálka pro zkušené
19.11.2019 Praha KURZ - Cyklus seminářů bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře ... ... Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2020 ... Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele. ... 6.270 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH 2019 (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * • pouze z prvního návrhu novely k 20 ... ... Neuvedeno * • pouze z prvního návrhu novely k 20. 5. 2018 - ještě jsou možné další změny, • vymezení základních pojmů po novele, • osoby povinné k dani, • poukaz pro účely ZDP ... URČENO Účetním, daňovým poradcům, podnikatelům, ekonomům a dalším zájemcům o problematiku. PŘÍNOS Cílem webináře je seznámení s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019, a vysvětlení dopadu do praxe na konkrétních příkladech. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 # 41 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 41 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Daňové | odpočty | na | výzkum | vývoj | odborné | vzdělávání | daňový | účetní | pohled | roku | 2019


Hodně kurzů? Hledat Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

DAŇOVÉ ODPOČTY NA VÝZKUM A VÝVOJ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED ROKU 2019

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně - HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy - Pardubice - Máhlerův Pension Na Hradbách, - online
 


Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=da%C5%88ov%C3%A9-odpo%C4%8Dty-na-v%C3%BDzkum-a-v%C3%BDvoj-a-odborn%C3%A9-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-da%C5%88ov%C3%BD-a-%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-pohled-roku-2019&title=kurzy-školení-da%C5%88ov%C3%A9-odpo%C4%8Dty-na-v%C3%BDzkum-a-v%C3%BDvoj-a-odborn%C3%A9-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_daňové-odpočty-na-výzkum-a-vývoj-a-odborné-vzdělávání-daňový-a-účetní-pohled-roku-2019.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren v listopadu 2019 - Praha
^