logo skoleni-kurzy

KURZ: DAŇOVÉ ODPOČTY NA VÝZKUM A VÝVOJ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED ROKU 2019 # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 # 42 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

DAŇOVÉ ODPOČTY NA VÝZKUM A VÝVOJ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED ROKU 2019 - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Majetek a jeho odpisy – DAŇOVÝ a ÚČETNÍ POHLED ROKU 2020
07.02.2020 Praha KURZ - Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se ... ... aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti ... Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, Daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které Daňové a účetní zákony pro majetek a jeh ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Majetek a jeho odpisy – DAŇOVÝ a ÚČETNÍ POHLED ROKU 2020
17.07.2020 Praha KURZ - Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se ... ... aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti ... Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, Daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které Daňové a účetní zákony pro majetek a jeh ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Automobil ve firemní praxi – kompletní DAŇOVÝ POHLED včetně praktických příkladů
20.03.2020 Praha KURZ - Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestov ... ... Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice ... Seminář je určen zejména účetním, ekonomům, daňovým poradcům, právnickým a fyzickým osobám a dalším osobám využívajícím v rámci svého podnikání nebo jiné zdaňované činnosti automobil, a to ať již vlastní, vypůjčený, najatý nebo užívaný na základě finančního leasingu. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Uzavření DAŇOVÉ evidence OSVČ, DAŇOVÉ přiznání a přehledy k pojištění za rok 2019 a změny pro rok 2020
25.02.2020 Praha KURZ - Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2019 v daních z příjmů (a tedy i dopady do Daňové evidence – např ... ... změny ve výdajových paušálech), zákonech o pojistném a probere problematické operace zejména s ohledem na uzavření roku ... Seminář je určen Daňové i účetní veřejnosti a podnikatelům – osobám samostatně výdělečně činným. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Komplexní POHLED NA daňovou soustavu v roce 2020
18.05.2020 Praha KURZ - Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách Daňové legislativy ... ... Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě ... Cyklus seminářů je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 11.930 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - ÚČETNÍ a DAŇOVÉ aspekty
13.03.2020 Praha KURZ - Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu) ... ... Obsah: daňový pohled * Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník * Věc, součást věci, příslušenství věci * Movité a nemovité věci * Obchodní maje ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - ÚČETNÍ a DAŇOVÉ aspekty
29.06.2020 Praha KURZ - Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu) ... ... Obsah: daňový pohled * Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník * Věc, součást věci, příslušenství věci * Movité a nemovité věci * Obchodní maje ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Daňové minimum pro ÚČETNÍ
01.06.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních ... ... Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní ... Seminář je určen pro pracovníky účtáren, ekonomické pracovníky a každého dalšího, kdo potřebuje mít povědomí o české Daňové soustavě. ... 6.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

MAJETEK Z POHLEDU DPH a daně z příjmů v DAŇOVÉ a ÚČETNÍ praxi
29.05.2020 Praha KURZ - Určeno pro podnikatele, pracovníky účtáren a Daňové poradce ... ... Cíl: Poskytnout komplexní pohled na problematiku majetku a upozornit na nejčastější chyby ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Daňová evidence z POHLEDu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2019
11.03.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení Daňové evidence OSVČ ... ... Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci Daňové evidence ... Seminář je určen účetním, ekonomickým pracovníkům, pokladním a podnikajícím fyzickým osobám, pokud potřebují prohloubit své znalosti. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Příklady DAŇOVÉ (DzPO, DzFO, DPH)
18.02.2020 Praha KURZ - Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů PO a FO i na DPH ... ... Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů PO a FO i na DPH. * 1. seminář 18. 2. 2020; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná ... Modul se skládá ze 3 seminářů, které je možné absolvovat samostatně. Semináře jsou určeny nejen těm, kteří se připravují na zkoušky daňových poradců, ale též všem daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. ... 5.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
Leden 2020 online KURZ - Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů (úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv ... ... hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a dal ... URČENO: Seminář je vhodný pro Daňové poradce, ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, zejména pak pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v Daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své Daňové povinnos ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
14.05.2020 Praha KURZ - Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře ... ... Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

DPH 2019 (záznam on-line)
Leden 2020 online KURZ - Neuvedeno * • pouze z prvního návrhu novely k 20 ... ... Neuvedeno * • pouze z prvního návrhu novely k 20. 5. 2018 - ještě jsou možné další změny, • vymezení základních pojmů po novele, • osoby povinné k dani, • poukaz pro účely ZDP ... URČENO: účetním, daňovým poradcům, podnikatelům, ekonomům a dalším zájemcům o problematiku. PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámení s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019, a vysvětlení dopadu do praxe na konkrétních příkladech. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně změn a novinek
25.02.2020 Prostějov KURZ - současná platná legislativa změny v zákoně pro aktuállní rok stanovení základu daně položky zvyšující a snižující základ daně zdaňování dědictví a darů uplatňování paušálních výdajů ... ... současná platná legislativa změny v zákoně pro aktuállní rok stanovení základu daně položky zvyšující a snižující základ daně zdaňování dědictví a darů uplatňování paušálních výdajů ... ... 1.644 / Kurz # AldEkon účetnictví Školení AldEkon účetnictví Prostějov

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
28.01.2020 Praha KURZ - Obsah: * Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti * Příjmy ze závislé činnosti, rozlišení příjmů od daně osvobozených * Rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazb ... ... Obsah: * Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti * Příjmy ze závislé činnosti, rozlišení příjmů od daně osvobozených * Rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazb ... ... 1.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
11.02.2020 Praha KURZ - Obsah: * Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti * Příjmy ze závislé činnosti, rozlišení příjmů od daně osvobozených * Rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazb ... ... Obsah: * Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti * Příjmy ze závislé činnosti, rozlišení příjmů od daně osvobozených * Rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazb ... ... 1.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

Daň z příjmu fyzických osob 2015 a DAŇOVÉ přiznání za rok 2014 (záznam on-line)
Leden 2020 online KURZ - Neuvedeno * Legislativní rámec • předmět daně • osvobození od daně • základ daně • členění jednotlivých druhů příjmů • příjmy zdaňované srážkovou daní • spoluvlastnictví, spolupracuj ... ... Neuvedeno * Legislativní rámec • předmět daně • osvobození od daně • základ daně • členění jednotlivých druhů příjmů • příjmy zdaňované srážkovou daní • spoluvlastnictví, spolupracuj ... URČENO: daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům, finančním manažerům, apod. PŘÍNOS: Po absolvování on-line kurzu budete znát úskalí při vyplňování daňových přiznání za rok 2014 a seznámit se změnami pro rok 2015. ... 950 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Komplikované ÚČETNÍ případy (záznam on-line)
Leden 2020 online KURZ - Neuvedeno * • kauce, jistoty a zálohy - EET - DPH - účetnictví, • opravné položky u pohledávek – vybrané problémy v účetnictví a dani z příjmů, • manka a škody – účetní a daňov ... ... Neuvedeno * • kauce, jistoty a zálohy - EET - DPH - účetnictví, • opravné položky u pohledávek – vybrané problémy v účetnictví a dani z příjmů, • manka a škody – účetní a daňov ... URČENO: účetním, finančním manažerům, daňovým poradcům a dalším zájemcům o problematiku. PŘÍNOS: Účastníci získají přehled o správném účtování komplikovaných účetních případů. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Mzdová ÚČETNÍ v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví
21.04.2020 Máhlerův Penzion Na Hradbách, KURZ - V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví ... ... Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi ... ... 3.140 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Máhlerův Penzion Na Hradbách,

Rozsáhlá novela DAŇOVÉho řádu a další aktuality styku s finančním úřadem
11.05.2020 Praha KURZ - Na kurzu se seznámíte s novelou Daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn ... ... Novela připravuje podmínky pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace ... Kurz je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – daňovým poplatníkům a plátcům daní, advokátům, pracovníkům veřejné správy, pracovníkům správců daně. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Rozsáhlá novela DAŇOVÉho řádu a další aktuality styku s finančním úřadem
10.09.2020 Praha KURZ - Na kurzu se seznámíte s novelou Daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn ... ... Novela připravuje podmínky pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace ... Kurz je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – daňovým poplatníkům a plátcům daní, advokátům, pracovníkům veřejné správy, pracovníkům správců daně. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z DAŇOVÉho a ÚČETNÍho hlediska včetně optimalizačních propočtů
12.06.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba ... ... Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z Daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody ... Seminář je určen Daňové, účetní i právní veřejnosti a podnikatelům – osobám samostatně výdělečně činným i společníkům - statutárům v obchodních korporacích. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

ON-LINE KURZ: Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech
Leden 2020 online KURZ - Cílem online semináře je seznámit účastníka s problematikou účetnictví a daní týkajících se neziskových organizací a to formou praktických příkladů ... ... Lektorka se zaměří na témata jako účtování v třídě 0 a 9, veřejně prospěšný poplatník a § 20 odst ... Online kurz je určen pro účetním v prostředí nestátních neziskových organizací. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
Leden 2020 online KURZ - Neuvedeno * • Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů a možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti, daň stanovená paušální částkou, vypořádání spoluvlastnic ... ... • Změny v daních z příjmů pro právnické osoby (změny v osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, zásadní změny pro rodinné fundace, změny v podmínkách snížení zákl ... URČENO: Kurz je vhodný pro Daňové poradce, ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, zejména pak pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v Daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své Daňové povinnosti. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 # 42 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 42 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Daňové | odpočty | na | výzkum | vývoj | odborné | vzdělávání | daňový | účetní | pohled | roku | 2019


Hodně kurzů? Hledat Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

DAŇOVÉ ODPOČTY NA VÝZKUM A VÝVOJ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED ROKU 2019

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - Prostějov - Máhlerův Penzion Na Hradbách,
 


Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2019 :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=da%C5%88ov%C3%A9-odpo%C4%8Dty-na-v%C3%BDzkum-a-v%C3%BDvoj-a-odborn%C3%A9-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-da%C5%88ov%C3%BD-a-%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-pohled-roku-2019&title=kurzy-školení-da%C5%88ov%C3%A9-odpo%C4%8Dty-na-v%C3%BDzkum-a-v%C3%BDvoj-a-odborn%C3%A9-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_daňové-odpočty-na-výzkum-a-vývoj-a-odborné-vzdělávání-daňový-a-účetní-pohled-roku-2019.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: CIZINEC a zúčtování mzdy v ČR v lednu 2020 - Praha
^