logo skoleni-kurzy

KURZ: GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA [ÚČINNOST OD 24. 4. 2019] # NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ A KURZY


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA (účinnost od 24. 4. 2019) | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019 # 51 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA ÚČINNOST OD 24 4 2019 - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019 -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (ÚČINNOST OD 24. 4. 2019)
05.02.2020 Brno KURZ - > OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni ... ... > GDPR a ZÁKON o ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ, pravidla a povinnosti při zpracování os ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (ÚČINNOST OD 24. 4. 2019)
12.02.2020 Olomouc KURZ - > OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni ... ... > GDPR a ZÁKON o ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ, pravidla a povinnosti při zpracování os ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle obecného nařízení o ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
30.03.2020 Praha KURZ - Seminář se zaměří na aktuální problematické otázky týkající se ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které budou zasazeny do právního rámce ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ tvořeného zejména Obecným nařízením o ochraně osobn ... ... Budete seznámeni s důležitými změnami, které přineslo Obecné nařízení o ochraně ÚDAJŮ, jako je povinnost pro řadu správců a zpracovatelů (a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelů) ... Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji klientů, zaměstnanců a ostatních osob. Primárně je zaměřen na ty posluchače, kteří se s danou problematikou seznamují. ... 2.290 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. Praha

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe
29.05.2020 Praha KURZ - Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další ... ... Obsah: Obecné nařízení o ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky * Věcná působnost právní úpravy * Místní působnost právní úpravy * Os ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

GDPR a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (záznam on-line)
Prosinec 2019 online KURZ - Neuvedeno * • Úvod do webináře, stručné vysvětlení pramenů evropského práva, vysvětlení základních pramenů sekundárního evropského práva, rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními ... ... Neuvedeno * • Úvod do webináře, stručné vysvětlení pramenů evropského práva, vysvětlení základních pramenů sekundárního evropského práva, rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními. • Smysl a úč ... URČENO Především pracovníkům compliance, podnikovým právníkům a dalším osobám zodpovědným za soulad s regulací, pracovníkům oddělení IT a informační bezpečnosti, pracovníkům HR a všem, kteří mají zájem získat přehled o novém evropském právním rámci ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ a jeho praktických dopadech ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR, ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ) – aktuální otázky, praktická doporučení
17.01.2020 Praha KURZ - Více jak rok po účinnosti GDPR většina správců a zpracovatelů OSOBNÍCH ÚDAJŮ již úspěšně implementovali GDPR do své praxe ... ... Implementací však compliance program nekončí ... Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních osob. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR, ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ) – aktuální otázky, praktická doporučení
03.06.2020 Praha KURZ - Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: - správné určení role správce a zpracovatele, - jak provést analýzu rizik (posouzení vlivu), - jak sprá ... ... * • dosavadní dozorová praxe Úřadu pro ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ, • ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ, postavení a role Úřadu, • vysvětlení základních pojmů (anonymizace, pseudonymizac ... Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních osob a potřebují si prohloubit své znalosti, vyměnit názory a zároveň i získat nové informace a praktické poznatky o tom, jak se problematika zpracování a ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ vyvíjí u nás i v Evropě ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zákon o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU k INFORMACÍM – v NOVÝch souvislostech
24.03.2020 Praha KURZ - Seznámíte se s aktuálními změnami ZÁKONa (otázky úhrady nákladů, zneužití ZÁKONa, formátu informací a dalšími) ... ... Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj ... Seminář je určen pro všechny tzv. povinné subjekty podle § 2 ZÁKONa č. ... 2.290 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. Praha

Změny v právu na informace - výklad ZÁKON o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU k INFORMACÍM, judikatury a jeho aktuálních novel
21.04.2020 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úpr ... ... Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úpr ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového ZÁKONa o ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ
22.04.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování OSOBNÍCH dat zaměstnanců ... ... * Problematika OSOBNÍCH ÚDAJŮ zaměstnanců v roce 2020 a GDPR: • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, • nové informační ... Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří shromažďují, zpracovávají osobní data zaměstnanců z pohledu vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování mezd, platů, evidence pracovní doby, exekuce a dalších činností související ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a NOVÝ ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ
27.01.2020 Praha KURZ - Na semináři budete seznámeni s problematikou zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení (GDPR) a souvisejících ZÁKONů, zejména z pohledu dat v účetních, daňových a mzdových systémech ... ... => => => Získáte informace o požadavcích kladených Obecným nařízením na správce a možnosti jejich realizace v praxi ... Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o Obecném nařízení o ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR). Zaměříme se na zpracování a ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ shromažďovaných pro účely účetnictví, mzdové agendy nebo v praxi daňového poradce, bilančních kanceláří apod. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a NOVÝ ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ
26.06.2020 Praha KURZ - Na semináři budete seznámeni s problematikou zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení (GDPR) a souvisejících ZÁKONů, zejména z pohledu dat v účetních, daňových a mzdových systémech ... ... => => => Získáte informace o požadavcích kladených Obecným nařízením na správce a možnosti jejich realizace v praxi ... Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o Obecném nařízení o ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR). Zaměříme se na zpracování a ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ shromažďovaných pro účely účetnictví, mzdové agendy nebo v praxi daňového poradce, bilančních kanceláří apod. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ po zavedení GDPR
13.02.2020 Praha KURZ - Program semináře: * aktuality k vývoji legislativy a judikatury * novinky od dozorových úřadů pro ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ * povinnost dokládat soulad jako jedna ze zákla ... ... Program semináře: * aktuality k vývoji legislativy a judikatury * novinky od dozorových úřadů pro ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ * povinnost dokládat soulad jako jedna ze zákla ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

GDPR a NOVÝ ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ - praktické postupy a příklady
12.03.2020 Praha KURZ - Osnova semináře: * 1. Úvod do problematiky a aktuální informace o dění kolem dopadů GDPR * 2. odborný program semináře: - ZÁKONnost zpracování – základní podmínka ... ... Úvod do problematiky a aktuální informace o dění kolem dopadů GDPR * 2 ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

GDPR a NOVÝ ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ - praktické postupy a příklady
26.05.2020 Praha KURZ - Osnova semináře: * 1. Úvod do problematiky a aktuální informace o dění kolem dopadů GDPR * 2. odborný program semináře: - ZÁKONnost zpracování – základní podmínka ... ... Úvod do problematiky a aktuální informace o dění kolem dopadů GDPR * 2 ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ v oblasti ICT a e-commerce
24.01.2020 Brno KURZ - Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ v IT, zejména e-commerce ... ... Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ a postup implementace ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ v oblasti ICT a e-commerce
24.01.2020 Praha KURZ - Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ v IT, zejména e-commerce ... ... Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ a postup implementace ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ v oblasti ICT a e-commerce
06.03.2020 Praha KURZ - Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ v IT, zejména e-commerce ... ... Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ a postup implementace ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ v oblasti ICT a e-commerce
06.03.2020 Brno KURZ - Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ v IT, zejména e-commerce ... ... Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ a postup implementace ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve zdravotnictví
11.02.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve zdravotnictví Akreditace: ... ... Co nového přináší ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro zdravotnictví ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve zdravotnictví
07.04.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve zdravotnictví Akreditace: ... ... Co nového přináší ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro zdravotnictví ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve zdravotnictví
11.06.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve zdravotnictví Akreditace: ... ... Co nového přináší ZÁKON o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro zdravotnictví ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM - DMS
09.01.2020 Brno KURZ - GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast správy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM - DMS ... ... GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy ... ... 10.800 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM - DMS
13.01.2020 Praha KURZ - GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast správy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM - DMS ... ... GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy ... ... 10.800 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM - DMS
20.02.2020 Brno KURZ - GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast správy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM - DMS ... ... GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy ... ... 10.800 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019 # 51 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 51 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: GDPR | OCHRANA | OSOBNÍCH | ÚDAJŮ | VERSUS | ZÁKON | SVOBODNÉM | PŘÍSTUPU | INFORMACÍM | NOVÝ | ZÁKON | NOVELA | účinnost | od | 24 | 2019


^

Hodně kurzů? Hledat GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019 pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA ÚČINNOST OD 24 4 2019

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019 hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019 i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Brno - Olomouc - Praha - online
 


GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM NOVÝ ZÁKON NOVELA účinnost od 24 4 2019 :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=gdpr-a-ochrana-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-versus-z%C3%A1kon-o-svobodn%C3%A9m-p%C5%99%C3%ADstupu-k-informac%C3%ADm-nov%C3%BD-z%C3%A1kon-novela-%C3%BA%C4%8Dinnost-od-24-4-2019&title=kurzy-školení-gdpr-a-ochrana-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-versus-z%C3%A1kon-o-svobodn%C3%A9m-p%C5%99%C3%ADstupu-#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_gdpr-a-ochrana-osobních-údajů-versus-zákon-o-svobodném-přístupu-k-informacím-nový-zákon-novela-účinnost-od-24-4-2019.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 


^
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: AutoCAD pokročilý v dubnu 2020 - Praha
^