logo skoleni-kurzy

KURZ: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ NOVELE # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Insolvenční řízení novele | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Insolvenční řízení novele
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Insolvenční řízení novele # 20 kurzů/školení

<< | 1 | >>

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ NOVELE - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Insolvenční řízení novele -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Oceňování a odhady nemovitostí - čtyřsemestrové studium Září 2017 Praha, Brno, Ostrava Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů Dvouleté studium Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona Oceňování a odhady nemovitostí
Insolvenční ŘÍZENÍ po NOVELE účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela INSOLVENČNÍho zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
01.11.2017 Praha KURZ - Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanozní opatření v případě věřitelského Insolvenčního návrhu * ... ... Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanozní opatření v případě věřitelského Insolvenčního návrhu * ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Insolvenční ŘÍZENÍ po NOVELE účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela INSOLVENČNÍho zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2017 Praha KURZ - Program: * Majetková podstata a její soupis * Odporovatelnost v Insolvenčním řízení * Konkurs a účinky jeho prohlášení * Správa a zpeněžování majetkové po ... ... Program: * Majetková podstata a její soupis * Odporovatelnost v Insolvenčním řízení * Konkurs a účinky jeho prohlášení * Správa a zpeněžování majetkové po ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Insolvenční ŘÍZENÍ – zkušenosti s aplikací novely a aktuální výkladové problémy
07.11.2017 Praha KURZ - Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o institutech Insolvenčního práva, kdy při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v Insolvenčním právu, jež přinesla novela Insolvenční ... ... Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o institutech Insolvenčního práva, kdy při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v Insolvenčním právu, jež přinesla novela Insolvenční ... Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak Insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Insolvenční ŘÍZENÍ – řešení úpadku oddlužením
21.11.2017 Praha KURZ - Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením, kdy při výkladu bude položen důraz na změny v právní úpravě řešení úpadku oddlužením, jež přinesla nov ... ... Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením, kdy při výkladu bude položen důraz na změny v právní úpravě řešení úpadku oddlužením, jež přinesla nov ... Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak Insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Insolvenční správce, příprava ke zkoušce
06.10.2017 Ostrava KURZ - Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce Insolvenčních správců ... ... Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako Insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku Insolvenčního řízení ... Studium je určeno pro zájemce, kteří chtějí působit jako Insolvenční správci [dříve správci konkurzní podstaty] a je zaměřeno na právní problematiku Insolvenčního řízení. Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce Insolvenčních správců. ... 24.850 / Kurz - Akreditovaný kurz # Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Ostrava

Insolvenční správce, příprava ke zkoušce
03.11.2017 Brno KURZ - Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce Insolvenčních správců ... ... Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako Insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku Insolvenčního řízení ... Studium je určeno pro zájemce, kteří chtějí působit jako Insolvenční správci [dříve správci konkurzní podstaty] a je zaměřeno na právní problematiku Insolvenčního řízení. Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce Insolvenčních správců. ... 24.850 / Kurz - Akreditovaný kurz # Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Brno

Uplatňování pohledávek v INSOLVENČNÍm ŘÍZENÍ a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze INSOLVENČNÍho ŘÍZENÍ ve světle posledních změn INSOLVENČNÍho zákona
09.10.2017 Praha KURZ - Program přednášky (tematické okruhy): * Členění pohledávek v českém úpadkovém právu ... ... Program přednášky (tematické okruhy): * Členění pohledávek v českém úpadkovém právu. - Vylučovací nároky. - Pohledávky, které se uspokojují v rámci Insolvenčního ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Účinné ŘÍZENÍ pohledávek - prevence insolvence a exekuce
11.10.2017 Praha KURZ - Osvojte si praktické postupy řízení pohledávek a seznamte se s aktuální legislativou Pohledávky významnou měrou ovlivňují hospodaření firmy ... ... Nesplacené pohledávky jsou pro firmu zátěží a jejich vymáhání je nákladné ... ... 7.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Aktuální problémy exekučního ŘÍZENÍ
07.12.2017 Praha KURZ - Hlavní změny * Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu * Postih SJM * Střet exekuce a insolvence * Exekuce rozhodčího nálezu * Exekuce ... ... Hlavní změny * Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu * Postih SJM * Střet exekuce a insolvence * Exekuce rozhodčího nálezu * Exekuce ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
14.11.2017 Praha KURZ - Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpise ... ... Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Seminář je určen pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty
14.11.2017 Praha KURZ - Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právn ... ... Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami. ... 3.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník
30.11.2017 Špindlerův Mlýn KURZ - Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2017 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2018 ... ... Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2017 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2018. * 30. 11. 2017 (Čt) 11:00–17:0 ... Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní. ... 6.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Špindlerův Mlýn

A - Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů
10.10.2017 Olomouc KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV ... ... V konkrétních rozsudcích Nejvyššího správního soudu i krajských soudů jsou řešeny následující otázky: 01 ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves&Co., a.s. Školení Aliaves&Co., a.s. Olomouc

A - Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů
09.11.2017 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV ... ... V konkrétních rozsudcích Nejvyššího správního soudu i krajských soudů jsou řešeny následující otázky: 01 ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves&Co., a.s. Školení Aliaves&Co., a.s. Praha

A - Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů
07.12.2017 Brno KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV ... ... V konkrétních rozsudcích Nejvyššího správního soudu i krajských soudů jsou řešeny následující otázky: 01 ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves&Co., a.s. Školení Aliaves&Co., a.s. Brno

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2018
08.12.2017 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy KURZ - Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2017 a případné změny v ... ... Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnos ... ... 7.347 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018
19.12.2017 Praha KURZ - Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018 ... ... Budete připraveni je aplikovat do praxe ... Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. ... 4.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Manželské majetkové právo v INSOLVENČNÍch a exekučních souvislostech - ve světle posledních změn INSOLVENČNÍho zákona - se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
13.11.2017 Praha KURZ - Program přednášky (tematické okruhy): * Institut společného jmění manželů po rekodifikaci soukromého práva ... ... Odpovědnost manželů za dluhy jednoho z nich ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
Září 2017 online KURZ - Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např ... ... manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položk ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Seminář 1. VOX a.s. online

Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
Září 2017 online KURZ - Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... ... Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům a dalším zájemcům o danou problematiku. PŘÍNOS: Posluchači budou seznámeni s nejčastějšími chybami plátců při praktickém uplatňování DPH po novelách roku 2015 a 2016 včetně návaznosti na KH. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Seminář 1. VOX a.s. online

Insolvenční řízení novele # 20 kurzů/školení

<< | 1 | >>

Zobrazeno celkem: 20 z 20 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Insolvenční řízení novele
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Insolvenční | řízení | novele


Hodně kurzů? Hledat Insolvenční řízení novele pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ NOVELE

Insolvenční řízení novele hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Insolvenční řízení novele, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Insolvenční řízení novele, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Insolvenční řízení novele i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Ostrava - Brno - Špindlerův Mlýn - Olomouc - HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy - online
 


Insolvenční řízení novele :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=insolven%C4%8Dn%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-novele&title=kurzy-školení-insolven%C4%8Dn%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-novele#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_insolvenční-řízení-novele.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

Poslední hledané kurzy a/nebo školení


sanitářský kurz Olomouc , svářeč státní­ zkouška OR tig , dálkové-studium-zdravotnický-or-asistent , řidič rychlé záchranné služby , řidič-rychlé-záchranné-služby , REVIZNÍ TECHNIK KOMÍNOVÝCH , REVIZNÍ TECHNIK KOMÍNOVÝCH , adr olomouc zlin brno prerov , revizní technik komínů , adr olomouc zlin brno prerov , revizní technik komínů , ergoterapie , masérský-kurz-krnov , specifika-pro-práce-pedagoga-s-dvouletými-dětmi-v-mš , pečovatelství , specifika pro práce pedagoga s dvouletými dětmi v mš , masérský kurz krnov , prepper , aplikace injekci , Petr Pecháček , strojvedoucí , VYCHOVATELKA , VYCHOVATELKA , aplikace injekci , aplikace injekci , dále viz: statistika | Náhodně hledané školenískoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Technologie beztřískového obrábění v říjnu 2017 - Zbirov