logo skoleni-kurzy

KURZ: INTERN�� # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


akceNABÍDKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO VAŠE KURZY více zde
< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.cz


Intern�� | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Intern��
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Intern�� # 1087 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

INTERN�� - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Intern�� -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU
02.06.2022 Praha 2 KURZ - Začínající interní auditory ve veřejné správě ... ... Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit ... ... 6.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

INTERNÍ AUDIT A KONTROLA U MĚST A OBCÍ
06.06.2022 Praha 2 KURZ - Vedoucí útvarů interních auditů, interní auditoři a kontroloři z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory nebo u zřízený ... ... Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior ... ... 6.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Audit IT – třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT
01.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Objasnit, jakými základními postupy lze auditovat útvar IS - IT Obsah semináře Úvodní otázky Proč auditovat útvar I ... ... Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Objasnit, jakými základními postupy lze auditovat útvar IS - IT Obsah semináře Úvodní otázky Proč auditovat útvar I ... ... 7.400 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Interní audit krok za krokem
08.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři či další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Praktické provádění výkonu interního auditu s využitím nejlepší praxe. Obsah ... ... Určeno pro Interní auditoři či další pracovníci v organizacích veřejné správy ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor
19.05.2022 Online KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři z podnikatelské sféry i organizací veřejné správy. Cíl semináře Obeznámit s typy infomačních systémů využívaných v podnikatelském prostředí st ... ... Určeno pro Interní auditoři z podnikatelské sféry i organizací veřejné správy ... ... 3.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Online

Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy
13.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou orga ... ... Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Jak by se měl interní auditor zapojovat do řízení rizik
16.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Praktikující interní auditoři. Cíl semináře V rámci semináře vymezí ... ... Určeno pro Praktikující interní auditoři ... ... 3.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Proces nákupu pohledem interního auditora – kompletní problematika
27.05.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři veřejného a soukromého sektoru. Cíl semináře Rozšíření a zdokonalení znalostí v problematice auditů zaměřených na proces nákupu organizace. Up ... ... Určeno pro Interní auditoři veřejného a soukromého sektoru ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit v rámci pravidelného sebehodnocení
23.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditor, samostatně praktikující auditor. Cíl semináře Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s pož ... ... Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditor, samostatně praktikující auditor ... ... 3.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Základy interní komunikace - Efektivní interní PR jako podpora firemní strategie
19.05.2022 Praha 1 KURZ - Vybudujte si účinný systém vnitrofiremní komunikace Míváte pocit, že ve vaší společnosti vázne komunikace, což negativně ovlivňuje vaši práci? ... ... Vstřebali jste už množství teorie, ale v praxi se vám nedaří zavést funkční systém interní komunikace? ... ... 8.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha 1

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI
24.05.2022 Praha 2 KURZ - Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditoryprost ... ... Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior ... ... 6.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Podvod, aneb co s tím
09.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu. Cíl ... ... Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu ... ... 3.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

3E V ČÍSLECH - KOMPLEXNÍ SEMINÁŘ
14.06.2022 Online KURZ - Interní auditoři, kontroloři a další odborníci organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za přípravu podkladů pro rozhodování vrcholového managementu (vedoucích orgánů veře ... ... Interní auditoři, kontroloři a další odborníci organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za přípravu podkladů pro rozhodování vrcholového managementu (vedoucích orgánů veře ... ... 6.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Online

Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82 - 2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti
22.06.2022 Online KURZ - Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupní požadavky jsou obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací Určeno pro Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnos ... ... Vstupní požadavky jsou obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací Určeno pro Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnosti podle vyhlášky č ... ... 3.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Online

Audit od A do Z
25.05.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Cíl semináře Na praktických příkladech poskytnout komple ... ... Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor) ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML - CFT na národní a EU úrovni
25.05.2022 Praha 2 KURZ - Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik, AML - CFT v bankách a dalších finančních institucích Určeno pro Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulator ... ... Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML - CFT ... ... 2.500 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Měření a zvládání rizik
25.05.2022 Online KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníci - interní auditoři - manažeři - koordinátoři - vlastníci - analytici rizik a zájemci z podniků i veřejné správy potřebující p ... ... Určeno pro Vedoucí pracovníci - interní auditoři - manažeři - koordinátoři - vlastníci - analytici rizik a zájemci z podniků i veřejné správy potřebující podrobnější znalosti ... ... 2.120 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Online

Audit procesu nákupu
31.05.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na modelových situacích demonstrovat metody p ... ... Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor) ... ... 3.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Audit výkonnosti v orgánech veřejné správy
03.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Přiblížit možnosti využití auditu výkonnosti, stanovení auditních o ... ... Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy ... ... 2.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Zásady regulace platebního styku se zaměřením na licenční proces
07.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro interní auditory, tak pro konzultanty, kteří mají zájem si rozšířit povědomí o bezhotovostních platbách, zabezpečení plateb a systémů, rov ... ... Určeno pro Seminář je vhodný jak pro interní auditory, tak pro konzultanty, kteří mají zájem si rozšířit povědomí o bezhotovostních platbách, zabezpečení plateb a systémů, rovněž tak o licenčním ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Konflikty jako příležitost
20.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně lidí jednající a spolupracující s lidmi ... ... Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky ... ... 3.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Audit procesu investice
22.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na modelových situacích demonstrovat metody p ... ... Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor) ... ... 3.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
26.05.2022 Online KURZ - Základní, není požadována žádná speciální znalost ... ... Určeno pro Seminář je vhodný pro interní auditory ze všech oblastí ... ... 2.370 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Online

Zavádění a rozvoj Compliance management systému – praktický příklad České pošty
30.05.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce compliance Cíl semináře je předs ... ... Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce compliance Cíl semináře je představit funkční konce ... ... 2.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

GDPR – problematické body při implementaci a zajišťování souladu s požadavky regulace
06.06.2022 Praha 2 KURZ - Pro pokročilé, nutná alespoň základní znalost pojmů a pravidel z oblasti zpracování osobních údajů ... ... Určeno pro Interní auditoři, další vedoucí pracovníci a pracovníci odpovědní za vnitřní kontrolní prostředí z veřejné správy (ústřední orgány, samospráva, zřizované organizace) i soukromého sekt ... ... 2.500 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Intern�� # 1087 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 1087 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Intern��
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Intern�� pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

INTERN��

Intern�� hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Intern��, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Intern��, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Intern�� i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha 2 - Online - Praha 1
 


Intern�� :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=intern%EF%BF%BD%EF%BF%BD&title=kurzy-školení-intern%EF%BF%BD%EF%BF%BD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_intern��.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2022 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Základy programování na CNC obráběcích strojích v květnu 2022 - Praha 5
^