logo skoleni-kurzy

KURZ: KONTROLNÍ ŘÁD # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Kontrolní řád | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Kontrolní řád
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Kontrolní řád # 358 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | | >>

KONTROLNÍ ŘÁD - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Kontrolní řád -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Oceňování a odhady nemovitostí - čtyřsemestrové studium Září 2019 Praha, Brno Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů Jednoleté studium Institut Franka Dysona Oceňování a odhady nemovitostí
Zákon o kontrole (KONTROLNÍ ŘÁD)
06.03.2020 Praha KURZ - Program: * Rozsah působnosti Kontrolního řádu (okruh Kontrolních orgánů a rozsah Kontrolních činností, které se novým Kontrolním řádem řídí) * Průběh kontroly - pověře ... ... Program: * Rozsah působnosti Kontrolního řádu (okruh Kontrolních orgánů a rozsah Kontrolních činností, které se novým Kontrolním řádem řídí) * Průběh kontroly - pověře ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zákon o kontrole (KONTROLNÍ ŘÁD) v praxi
03.12.2019 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů Kontrolního řádu ... ... * Použití institutů správního řádu při postupu podle Kontrolního řádu ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
28.11.2019 Olomouc KURZ - Zákon č. 255 - 2012 Sb. (Kontrolní řád): - působnost, formy kontroly; - úkony předcházející zahájení kontroly; - pověření ke kontrole, zahájení kontroly; ... ... Zákon č. 255 - 2012 Sb. (Kontrolní řád): - působnost, formy kontroly; - úkony předcházející zahájení kontroly; - pověření ke kontrole, zahájení kontroly; ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
11.12.2019 Brno KURZ - Zákon č. 255 - 2012 Sb. (Kontrolní řád): - působnost, formy kontroly; - úkony předcházející zahájení kontroly; - pověření ke kontrole, zahájení kontroly; ... ... Zákon č. 255 - 2012 Sb. (Kontrolní řád): - působnost, formy kontroly; - úkony předcházející zahájení kontroly; - pověření ke kontrole, zahájení kontroly; ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) -
28.11.2019 Olomouc KURZ - Zákon č. 255 - 2012 Sb. (Kontrolní řád): - působnost, formy kontroly; - úkony předcházející zahájení kontroly; - pověření ke kontrole, zahájení kontroly; ... ... Zákon č. 255 - 2012 Sb. (Kontrolní řád): - působnost, formy kontroly; - úkony předcházející zahájení kontroly; - pověření ke kontrole, zahájení kontroly; ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255 - 2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)
Listopad 2019 online KURZ - Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněm ... ... Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných při kontrole na místě • praktický postup kontrolujících podle nové právní úpravy, důraz na odlišnosti oproti zrušenému zákon ... URČENO: Pracovníkům, kteří provádějí kontrolu podle zákona č. 255 - 2012 Sb. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., KONTROLNÍho ŘÁDu a souvisejících předpisů
12.12.2019 Praha KURZ - Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v Kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech ... ... * Předání zkušeností po 6 letech alikace zákona ... Kurz je určen pro kontrolující, kteří postupují podle zákona č. 255 - 2012 Sb. ... 2.190 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. Praha

Pracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnosti inspekce práce
25.11.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-455 - 2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-455 - 2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

DPH – aktuality od 1. 1. 2020 a vazba daně na daňový ŘÁD
22.01.2020 Praha KURZ - Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z př ... ... Bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a riziku ručení za daň neodvedenou poskytovatelem zdanitelného plnění ... Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daňový ŘÁD pro účetní 2019 (záznam on-line)
Listopad 2019 online KURZ - Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu • Novela daňového řádu – zneužití práva • Povinná elektronická komunikace • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového sub ... ... Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu • Novela daňového řádu – zneužití práva • Povinná elektronická komunikace • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového sub ... URČENO Účetním, pracovníkům ekonomických oddělení a všem, kdo mají v pracovní náplni jednat se správci daně a potřebují si prověřit základní postupy. PŘÍNOS Cílem webináře je seznámit posluchače s povinnostmi, ale i s právy vyplývajícími z daňového řádu. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Daňový ŘÁD pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)
Listopad 2019 online KURZ - Neuvedeno * • základní pojmy z daňového řádu, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci, • elektronický podpi ... ... Neuvedeno * • základní pojmy z daňového řádu, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci, • elektronický podpi ... URČENO: Účetním, pracovníkům ekonomických oddělení a všem, kteří jednají se správci daně a potřebují si prověřit základní postupy. PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámit posluchače s povinnostmi, ale i s právy vyplývajícími z daňového řádu. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva
25.11.2019 Praha KURZ - Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní ... ... Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou ... Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy, právní a další odbornou veřejnost. ... 5.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
03.12.2019 Brno KURZ - Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů ... ... Základní zásady činnosti správních orgánů ... ... 1.850 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
13.02.2020 Brno KURZ - Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů ... ... Základní zásady činnosti správních orgánů ... ... 1.850 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

Daňový ŘÁD, daňový systém ČR – pojmy a definice
03.03.2020 Praha KURZ - Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách ... ... * • daňový systém ČR – pojmy a definice, • základní schéma daňového procesu, • základní zásady správy daní, • osoby zúčastněné na správě daní, podmínky zmocnění a jedn ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. ... 4.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Správní ŘÁD se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
05.12.2019 Praha KURZ - Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč ... ... exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvlášt ... ... 4.611 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní ŘÁD paragraf po paragrafu
11.12.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: M ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: M ... ... 5.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Správní ŘÁD paragraf po paragrafu
06.02.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: M ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: M ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Správní ŘÁD se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
16.04.2020 Praha KURZ - Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč ... ... exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvlášt ... ... 4.611 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní ŘÁD paragraf po paragrafu
22.04.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: M ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: M ... ... 5.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní ŘÁD
27.03.2020 Praha KURZ - Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky ... ... Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
15.01.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
04.03.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
03.04.2020 Brno KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Brno

Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
03.06.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Kontrolní řád # 358 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 358 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Kontrolní řád
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Kontrolní | řád


Hodně kurzů? Hledat Kontrolní řád pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

KONTROLNÍ ŘÁD

Kontrolní řád hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Kontrolní řád, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Kontrolní řád, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Kontrolní řád i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Olomouc - Brno - online
 


Kontrolní řád :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=kontroln%C3%AD-%C5%99%C3%A1d&title=kurzy-školení-kontroln%C3%AD-%C5%99%C3%A1d#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_kontrolní-řád.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Neverbální komunikace, seminář v prosinci 2019 - Ostrava
^