logo skoleni-kurzy

KURZ: MAJETEK # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy

MAJETEK | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # MAJETEK
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
MAJETEK # 102 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | >>

MAJETEK - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

MAJETEK -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace podzim 2019 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Hmotný a nehmotný MAJETEK z hlediska daní z příjmů
22.08.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku ... ... * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný MAJETEK z pohledu účetních předpisů: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný MAJETEK ve smyslu definic účetních předpisů, • způsoby oceňová ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Hmotný a nehmotný MAJETEK ve smyslu daňových a účetních předpisů
06.11.2019 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Dlouhodobý nehmotný MAJETEK a dlouhodobý hmotný MAJETEK ve smyslu účetních předpisů - Dlouhodobý nehmotný MAJETEK ve smyslu účetních předpisů ... ... Odborný program semináře: * Dlouhodobý nehmotný MAJETEK a dlouhodobý hmotný MAJETEK ve smyslu účetních předpisů - Dlouhodobý nehmotný MAJETEK ve smyslu účetních předpisů ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
14.10.2019 Praha KURZ - Cíl: Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů ... ... Obsah: Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný MAJETEK z pohledu účetních předpisů * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný MAJETEK ve smyslu definic účetních předpisů * Způsoby oceňová ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
13.09.2019 Praha KURZ - Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu ... ... Obsah: Nehmotný a hmotný MAJETEK – daňový pohled * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů * Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
24.02.2020 Praha KURZ - Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu ... ... Obsah: Nehmotný a hmotný MAJETEK – daňový pohled * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů * Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
21.11.2019 Praha KURZ - Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní ... ... Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný MAJETEK * Dlouhodobý nehmotný MAJETEK * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný MAJETEK * Pořízení dlouhodobého majetk ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019
10.07.2019 Praha KURZ - Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se ... ... aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti ... Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný MAJETEK a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro MAJETEK a jeh ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
22.08.2019 Praha KURZ - Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově ... ... Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově. Obsah: 1. den: * Výčet předpisů vymezující MAJETEK * Zákl ... ... 7.500 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Dlouhodobý hmotný a nehmotný MAJETEK – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2019
26.09.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky a hmotného a nehmotného majetku z daňového pohledu ... ... Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky a hmotného a nehmotného majetku z daňového pohledu. Výklad bude doplněn příklady. * • vztah pojmů v účet ... Seminář je určen pracovníkům účtáren, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA -
20.06.2019 Olomouc KURZ - Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem MAJETEK a jmění ... ... Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem MAJETEK a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako ... ... 1.750 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

MAJETEK ÚČETNĚ I DAŇOVĚ - podrobný výklad pro pokročilé
25.09.2019 Praha KURZ - Určeno pro hlavní účetní, účetní dlouhodobého majetku a daňové specialisty ... ... Obsah: * Definice dlouhodobého majetku pro účely účetnictví, ZDP a DPH * Účetní případy vztahující se k dlouhodobému majetku (ocenění, pořízení, zařazení, opravy, technické zhodnocení, úč ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
24.10.2019 Olomouc KURZ - Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem MAJETEK a jmění ... ... Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem MAJETEK a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako ... ... 1.750 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
13.09.2019 Praha KURZ - A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a da ... ... NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňo ... ... 5.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné
15.07.2019 Praha KURZ - Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů US GAAP a (od roku 2002) IFRS také zajímá, jak standardy aplikovat v prostředí nadnárodních společností ... ... Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slabá místa ... Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení amerických firem, které aplikují US GAAP nebo IFRS v praxi. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty US GAAP a IFRS. ... 8.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

IFRS v praxi – pro pokročilé
21.10.2019 Praha KURZ - Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS ... ... Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů ... Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení firem, které aplikují IFRS. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty IFRS. ... 6.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí
21.08.2019 Praha KURZ - Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací ... ... * Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č ... Pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jako profesních komor, honebních společen ... 2.065 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech
27.08.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů ... ... Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů ... Pro zkušené účetní a hlavní účetní. ... 4.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY MAJETKU na praktických příkladech
30.08.2019 Praha KURZ - Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní a daňové specialisty ... ... Obsah: * Účetní odpisy majetku a jejich účtování * Kdo, kdy a za jakých podmínek odpisuje MAJETEK * Sestavení odpisového plánu * Komponentní odpisování * Zbytková hodnota * Da ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Úvod do US GAAP pro začínající
11.09.2019 Praha KURZ - Protože je americký trh velký, stává se čím dál větším lákadlem pro úspěšné české firmy, které by rády expandovaly ... ... V této situaci se může stát, že takováto „dcera“ bude muset aplikovat US GAAP, a to i z daňového hlediska, přestože není kotovaná na americké burze ... Seminář je určen těm, kteří by se rádi seznámili s US GAAP obecně, aniž by museli jít do přílišné technické hloubky. Vedle těch, kteří by rádi nastoupili do finančního oddělení americké firmy, je také vhodný pro vedoucí pracovníky českých firem, kteří uvažují o založení pobočky v USA, nebo o navázá ... 2.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Vazby zákona o DPH na účetnictví
21.10.2019 Praha KURZ - Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti: * vymezení základních pojmů v zákoně o DPH v návaznosti na účetnictví (např ... ... úplata, obchodní MAJETEK, dlouhodobý MAJETEK, dlouhodobý MAJETEK vytvořený vlastní činností, obrat), * zdaňovaní dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností ve vazbě na jeho uvedení d ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
27.06.2019 Praha KURZ - Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu) ... ... Obsah: Daňový pohled * Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník * Věc, součást věci, příslušenství věci * Movité a nemovité věci * Obchodní maje ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
29.10.2019 Praha KURZ - Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu) ... ... Obsah: Daňový pohled * Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník * Věc, součást věci, příslušenství věci * Movité a nemovité věci * Obchodní maje ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denní
14.08.2019 Praha KURZ - Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře ... ... Cíl: Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech v podniku poskytují účetní výkazy – ... ... 8.600 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Mezinárodní účetní standardy pro začínající
10.09.2019 Praha KURZ - Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členem mezinárodní skupiny ... ... Poměrně malé množství českých firem emituje akcie na burze cenných papírů ... Seminář je určen především těm, kteří s IFRS teprve začínají. Je proto dobrým prvním krokem pro ty, kteří by rádi nastoupili do firmy, kde se IFRS aplikuje. ... 2.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetnictví
ON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky
Červenec 2019 CELÁ ČR KURZ - Kurz je rozvíjí základní znalosti účetnictví o specifická témata ... ... Po absolvování kurzu budete schopni účtovat všechny oblasti účetnictví a vést samostatné účetnictví podnikatelským subjektům ... Pro účetní a všechny kteří mají základní znalosti účetnictví. Kurz je určený zejména pro ty, kteří si chtějí prohloubit své účetní znalosti nebo si tyto znalosti chtějí zaktualizovat či osvěžit. ... 5.000 / Kurz # Kateřina Porubanová Kurz Kateřina Porubanová CELÁ ČR

MAJETEK # 102 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 102 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: MAJETEK
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
^

Hodně kurzů? Hledat MAJETEK pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

MAJETEK

MAJETEK hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: MAJETEK, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: MAJETEK, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text MAJETEK i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Olomouc - CELÁ ČR
 


MAJETEK :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=majetek&title=kurzy-školení-majetek#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_majetek.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Introducing Cisco Data Center Technologies v září 2019 - Praha
^