logo skoleni-kurzy

KURZ: NEJČASTĚJŠÍ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

NEJČASTĚJŠÍ | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # NEJČASTĚJŠÍ
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
NEJČASTĚJŠÍ # 549 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | >>

NEJČASTĚJŠÍ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

NEJČASTĚJŠÍ -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace podzim 2019 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
DPH NEJČASTĚJŠÍ chyby a praktické příklady (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * Předmět daně, NEJČASTĚJŠÍ omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např ... ... manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položk ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích
17.10.2019 Praha KURZ - Seznámíte se s NEJČASTĚJŠÍmi omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí recruiteři při propagaci vlastní firmy potenciálním kandidátům i při hledání nových zaměstnanců na sociálních sítích ... ... Odnesete si poznatky a návody, jak se těmto NEJČASTĚJŠÍm chybám vyhnout ... Určeno personálním manažerům, personalistům, recruiterům, HR specialistům i dalším, kteří by se rádi vyhnuli nepříjemným chybám při využívání sociálních sítí v HR oblasti. ... 3.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH, vše na praktických příkladech
05.11.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen účetním, daňovým poradcům ... ... * Seminář je zaměřen na praktické příklady NEJČASTĚJŠÍch chyb a omylů při aplikaci zákona o DPH ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti
03.01.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Hlavní nedostatky a NEJČASTĚJŠÍ zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF
13.12.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD
21.10.2019 Olomouc KURZ - Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o NEJČASTĚJŠÍch chybách při zpracování mezd ... ... Cíl školení: Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem ... Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o NEJČASTĚJŠÍch chybách při zpracování mezd. Cíl školení: Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. ... 1.700 / Kurz # Intellego - vzdělávací agentura Školení Intellego - vzdělávací agentura Olomouc

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a aktuality
15.11.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Flexibilní formy práce – praxe a NEJČASTĚJŠÍ chyby-JUDr. Věra Přenosilová – dlouholetá zaměstnankyně odboru pracovně právní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, 2+1 zdarma!
24.09.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

DPH při vývozu a dovozu 2018 - NEJČASTĚJŠÍ chyby a příklady (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. ... ... Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. ... URČENO Webinář je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
04.10.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

DPH – NEJČASTĚJŠÍ chyby
14.10.2019 Praha KURZ - Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám ... ... => => => Získáte návod, jak se jich vyvarovat ... Seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Registr smluv - NEJČASTĚJŠÍ chyby a jak se jim vyhnout
17.10.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-306 - 2016 Akreditace: MV ... ... Představeny budou postupy a časté chyby, se kterými se praxe při aplikaci zákona setkává ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

DANĚ Z PŘÍJMŮ 2019 - 2020 v příkladech - aktuality a NEJČASTĚJŠÍ chyby
12.02.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
06.03.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Jak se vyhnout NEJČASTĚJŠÍm chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
31.10.2019 Praha KURZ - Seminář vás seznámí s NEJČASTĚJŠÍmi chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd ... ... Seminář vás seznámí s NEJČASTĚJŠÍmi chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. => => => Získáte ... Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou a uzavíráním a realizací zejména kupních smluv a smluv o dílo včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména podnikatele, a pracovníky obchodních i finančních oddělení společností. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Činnost Auditního orgánu a představení NEJČASTĚJŠÍch pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU
07.10.2019 Praha 2 KURZ - ... ... ... ... 2.200 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

7 NEJČASTĚJŠÍch chyb ve vedení lidí - Vyvarujte se typických manažerských chyb
17.10.2019 Praha 1 KURZ - ... ... ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha 1

Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
Září 2019 online KURZ - Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, NEJČASTĚJŠÍ omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... ... Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, NEJČASTĚJŠÍ omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům a dalším zájemcům o danou problematiku. PŘÍNOS: Posluchači budou seznámeni s NEJČASTĚJŠÍmi chybami plátců při praktickém uplatňování DPH po novelách roku 2015 a 2016 včetně návaznosti na KH. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců
11.11.2019 Praha KURZ - Zaměstnavatel musí průběžně zajišťovat, aby zaměstnanci byli pro vykonávané pracovní činnosti zdravotně a odborně způsobilí a byli seznámeni s informacemi a pokyny pro bezpečný výkon práce ... ... V průběhu semináře proto budete seznámeni s praktickými informacemi a doporučeními pro zajištění právních požadavků vztahujících se k tématu ... Vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, personalistům, odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik, interním auditorům, poradcům a dalším osobám, které zajišťují u zaměstnavatele problematiku BOZP. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Mzdově personální profesionál®
18.11.2019 Praha KURZ - Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi ... ... Současně se seznámíte očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání kurzu známy ... Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry. ... 10.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků
23.09.2019 Praha KURZ - Tento seminář vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka ... ... Objasní vám NEJČASTĚJŠÍ chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, získáte klíčové poznatky z norem písemného styku a elektronické komunikace ... Seminář je určen všem, kteří často písemně komunikují: asistentkám, týmovým vedoucím, office manažerům, specialistům v oblasti PR, fundraiserům a všem dalším pracovníkům, kteří chtějí zlepšit své dovednosti písemné komunikace. ... 3.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Hospodaření s majetkem státu dle zákona č. 219 - 2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
26.09.2019 Praha KURZ - Na semináři získáte orientaci v zákonu o majetku státu a prováděcí vyhlášce k zákonu ... ... Na praktických příkladech si ukážeme NEJČASTĚJŠÍ chyby, ke kterým dochází při právních jednáních, týkajících se nakládání s majetkem státu ... Seminář je určen pracovníkům státních orgánů, organizací a dalších subjektů, kteří potřebují získat informace o právní úpravě zákona o majetku státu a jeho aplikaci v praxi. ... 1.975 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Problémy současné češtiny
29.09.2019 Praha KURZ - Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění ... ... Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí ... ... 1.200 / Kurz - Akreditovaný kurz # Akademie Literárních novin Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Akademie Literárních novin Praha

Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál
11.10.2019 Praha KURZ - Naučíte se, jak rychle rozeznat důležité informace od informací nevýznamných ... ... Jak nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo zdánlivé naléhavosti nějakých sdělení ... Pro všechny, na nichž leží zodpovědnost činit důležitá rozhodnutí. Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více. ... 3.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Problémy současné češtiny
30.10.2019 Praha KURZ - Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění ... ... Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí ... ... 1.200 / Kurz - Akreditovaný kurz # Akademie Literárních novin Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Akademie Literárních novin Praha

NEJČASTĚJŠÍ # 549 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 549 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: NEJČASTĚJŠÍ
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzůHodně kurzů? Hledat NEJČASTĚJŠÍ pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

NEJČASTĚJŠÍ

NEJČASTĚJŠÍ hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: NEJČASTĚJŠÍ, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: NEJČASTĚJŠÍ, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text NEJČASTĚJŠÍ i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : online - Praha - Pardubice - Olomouc - Praha 2 - Praha 1
 


NEJČASTĚJŠÍ :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD&title=kurzy-školení-nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_nejčastější.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Interní auditor QMS zdokonalovací v říjnu 2019 - Brno-střed
^