logo skoleni-kurzy

KURZ: PRÁVNÍ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Právní | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Právní
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Právní # 1089 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

PRÁVNÍ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Právní -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace podzim 2019 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Právní minimum pro finanční manažery ... Finanční ředitel – práva a povinnosti, PRÁVNÍ minimum pro obchodněprávní vztahy
Finanční ředitel – práva a povinnosti, právní minimum pro obchodněprávní vztahy
26.11.2019 Praha KURZ - Popis Výklad semináře je veden dle nové Právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č ... ... Popis Výklad semináře je veden dle nové Právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90 - 2012 ... pracovníci a manažeři v oblasti podnikových financí pracovníci ekonomických a finančních oddělení pracovníci oddělení Treasury a Controllingu všichni finanční manažeři, kteří chtějí prohloubit a důkladně zrevidovat své znalosti ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Společenství vlastníků jednotek – PRÁVNÍ, účetní a daňový pohled
24.10.2019 Praha KURZ - Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva ... ... Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek ... Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, funkcionářům SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti, notářům a advokátům apod. ... 3.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další PRÁVNÍ předpisy
27.08.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s platnou Právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskyt ... ... * Platná Právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1 ... Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty, tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Právo na straně nákupu ... Nezbytné PRÁVNÍ nástroje a jejich praktické využití
Nezbytné právní nástroje a jejich praktické využití
12.11.2019 Praha KURZ - Popis V rámci semináře si vysvětlíme důležitost Právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány metody jejich eliminace ... ... Pomocí příkladů a zkušeností z praxe si názorně předvedeme, co by v žádné smlouvě nemělo chybět a jak se vyvarovat závažných chyb ... Seminář je určen nákupčím nebo pracovníkům zodpovědným za uzavírání smluv s dodavateli a dále všem, kteří se potřebují orientovat v oblasti závazkového práva z pohledu nákupu. ... 8.900 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce
17.10.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV ... ... Obsah: * obecně k Právní úpravě dov ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
05.09.2019 Olomouc KURZ - Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát Právní předpisy vztahující se k naší práci ... ... Základní Právní předpisy vztahující se k výkonu práce ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
17.09.2019 Zábřeh KURZ - Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát Právní předpisy vztahující se k naší práci ... ... Základní Právní předpisy vztahující se k výkonu práce ... ... 1.750 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Zábřeh

ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
26.11.2019 Brno KURZ - Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát Právní předpisy vztahující se k naší práci ... ... Základní Právní předpisy vztahující se k výkonu práce ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – PRÁVNÍ a daňový pohled
08.11.2019 Praha KURZ - Na semináři budete provedeni procesem nabývání nemovitostí, při kterém se mj ... ... dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi asset dealem a share dealem a jaké jsou výhody a nevýhody těchto způsobů nabývání nemovitostí ... Seminář je určen zejména investorům, podnikatelům na trhu s nemovitostmi, developerům, ale i odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, tj. zejména Právníkům, ekonomům, pracovníkům poradenských firem. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Náhrada škody a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích a aktuální otázky vybraných oblastí pracovního práva ve znění PRÁVNÍ úpravy platné v roce 2020
21.11.2019 Pardubice KURZ - Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se z ... ... * Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuz ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Nemoci z povolání aktuálně – PRÁVNÍ a medicínské aspekty
31.10.2019 Praha KURZ - Právní úprava týkající se nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání bývá v praxi zaměstnavatelům a lékařům nejasná ... ... Záměrem semináře je informovat o aktuálních postupech při podezření na nemoc z povolání či ohrožení touto nemocí, jejich posuzování, uznávání, hlášení, odškodňování a posouzení zdravotní způsobilosti ... Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům, lékařům a pracovníkům BOZP. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v PRÁVNÍ úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač
11.11.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – PRÁVNÍ, účetní a daňová problematika
12.11.2019 Praha KURZ - Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. ... ... prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku) ... Všem, kteří se ve své praxi setkávají (či mají setkat) s odštěpným závodem (v původní terminologii organizační složkou) zahraniční osoby. Seminář tak ocení zejména manažeři – vedoucí odštěpného závodu, daňoví poradci, auditoři, podnikoví Právníci a zaměstnanci zahraničních osob, které odštěpný závo ... 3.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Přeměny obchodních společností – PRÁVNÍ pohled
22.10.2019 Praha KURZ - Absolvováním semináře získáte přehled o principech přeměn obchodních společností, a to především o problematice fúzí a rozdělení ... ... Na konkrétních příkladech budete upozorněni na hlavní rizika, která s přeměnami souvisí (vč ... Seminář je určen odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, tj. zejména Právníkům, účetním, pracovníkům poradenských firem, managementu společností. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech
23.10.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86 - 2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189 - 2013 Sb.
05.09.2019 Olomouc KURZ - » Principy Právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č ... ... » Principy Právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; velká” Metodická instrukce M ... ... 1.850 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

Likvidace obchodních společností a družstev – PRÁVNÍ, účetní a daňový pohled
07.10.2019 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z Právního, tak i z účetního a daňového pohledu ... ... Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost ... Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi setkávají s likvidací obchodních společností a družstev, popř. těm, kteří likvidaci obchodní společnosti či družstva plánují. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Postavení jednatele – PRÁVNÍ, účetní a daňový pohled
19.11.2019 Praha KURZ - Na semináři vám lektoři objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z Právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce ... ... Z účetního a daňového pohledu se dozvíte, jak zdaňovat odměny jednatele a související benefity včetně daňové uznatelnosti těchto nákladů pro společnost ... Seminář je určen jednatelům a jejich poradcům, finančním ředitelům, účetním a zaměstnancům ekonomických a Právních oddělení. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů
22.10.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: ... ... podnikatelé, společníci, jednatelé, apod ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Platební styk – seznámení s PRÁVNÍ úpravou
09.10.2019 Praha KURZ - Seminář komplexně seznámí účastníky s Právní úpravou placení a platebního styku ... ... Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku účinný od 13 ... Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou placení a platebního styku. Je určen pracovníkům bank a nebankovních poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz, kteří se v oblasti platebního styku pohybují krátce a potřebují získat celkový přehled, pro uživate ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Právní minimum pro daňové poradce
18.09.2019 Praha KURZ - Seminář vás seznámí se základní orientací v nejdůležitějších Právních odvětvích ... ... Absolvováním získáte přehled hlavních Právních předpisů a jejich vazeb se zaměřením na potřeby účetních a daňových profesí ... Seminář je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR. Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci, dovolená a náhrada škody podle ZP ve znění PRÁVNÍ úpravy platné v roce 2020
25.10.2019 Pardubice KURZ - Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se z ... ... * Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuz ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek.
04.12.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální PRÁVNÍ úpravy
04.12.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Stavby a nemovitosti se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a aktuální otázky PRÁVNÍ praxe
11.12.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Právní # 1089 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 1089 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Právní
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Právní pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

PRÁVNÍ

Právní hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Právní, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Právní, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Právní i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Olomouc - Zábřeh - Brno - Pardubice
 


Právní :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=pr%C3%A1vn%C3%AD&title=kurzy-školení-pr%C3%A1vn%C3%AD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_právní.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Kouč v září 2019 - Praha
^