logo skoleni-kurzy

KURZ: SMĚRNICE PŘEDPISY PRO # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Směrnice předpisy pro | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Směrnice předpisy pro
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Směrnice předpisy pro # 70 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

SMĚRNICE PŘEDPISY PRO - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Směrnice předpisy pro -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Oceňování a odhady nemovitostí - čtyřsemestrové studium Září 2019 Praha, Brno Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů Jednoleté studium Institut Franka Dysona Oceňování a odhady nemovitostí
Směrnice a PŘEDPISY PRO správné finanční a administrativní postupy v příspěvkové organizaci
21.02.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s podstatou směrnic a dalších vnitřních předpisů zejména ve finanční a administrativní ... ... Představíme vám nejpotřebnější Směrnice a doporučíme jejich vhodnou formu tak, aby Směrnice efektivně pomáhaly v řízení organizace a zajistily její hladký chod ... Seminář je určen zejména ekonomickým náměstkům, vedoucím pracovníkům, ekonomům nebo hlavním účetním, kteří mají odpovědnost za oblast směrnic a jiných řídicích dokumentů, a za nastavení vnitřních finančních a administrativních postupů, a také za implementaci souvisejících legislativních požadavků. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními PŘEDPISY, vč. elektronické evidence tržeb
26.06.2020 Praha KURZ - Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky ... ... Cíl: Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Úprava směrnic PRO podnikatele včetně nastavení inventarizačních prací PRO rok 2020
17.02.2020 Praha KURZ - Tento seminář je zaměřen na provedení kontroly stávajících směrnic, provedení jejich změn, případně dopracování chybějících směrnic účetní jednotky, a to na základě příslušných předpisů platných pro d ... ... * Na tomto semináři budou posluchači podrobně seznámeni se značným počtem vnitropodnikových směrnic, které by každá účetní jednotka měla mít pro daný rok vytvořené, mnohé z nich jsou i povinné ... Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům, ale i majitelům obchodních společností. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly
12.05.2020 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách ... ... * • časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • dohadné účty aktivní ... Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky. Je také vhodný i pro začínající účetní. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v praxi 1. pol. roku 2020 – prakticky
16.01.2020 Praha KURZ - Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků ... ... Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání a vysílání cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění) ... Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Aktuality v účetních a daňových předpisech, novinky PRO rok 2020
17.12.2019 Pardubice KURZ - Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům ... ... * Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř ... ... 1.570 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Aktuality v účetních a daňových předpisech, novinky PRO rok 2020
15.01.2020 Máhlerův Penzion Na Hradbách, KURZ - Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům ... ... * Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř ... ... 1.570 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Máhlerův Penzion Na Hradbách,

Aktuality v účetních a daňových předpisech, novinky PRO rok 2020
21.01.2020 Pardubice KURZ - Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům ... ... * Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř ... ... 1.570 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU PRO mírně pokročilé - 3denní
24.02.2020 Praha KURZ - A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a da ... ... NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňo ... ... 5.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU PRO mírně pokročilé - 3denní
30.04.2020 Praha KURZ - A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a da ... ... NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňo ... ... 5.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat
20.01.2020 Praha KURZ - Cílem semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí, ... ... * Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů: • evropské právo, • pracovní právo, • daňové právo, • právo sociálního zabezpečení ... Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup PRO rok 2020
18.03.2020 Praha KURZ - Tento seminář je zaměřen nejen na správné účtování každodeních účetních operací, ale také na účtování komplikovanějších účetních případů ... ... * • platné účetní předpisy a metody pro podnikatele, kteří vedou účetnictví, • doklady, dokumenty a podklady, které jsou nezbytné pro správné účtování, • vazba na vnitřní směrn ... Seminář je určen pro pracovníky účtáren, je vhodný i pro začínající účetní, nebo pro účetní pracovníky, kteří účetnictví z nějakého důvodu nějakou dobu neúčtovali. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Vývoj pracovněprávní legislativy PRO rok 2020 – změny zákoníku práce a osobní agenda zaměstnanců včetně GDPR
16.01.2020 HAVLÍČKŮV BROD KURZ - Na semináři se seznámíte s aktuální podobou pracovněprávních předpisů pro rok 2020 a odnesete si informace o úskalích a dopadech Směrnice GDPR na osobní agendu zaměstnanců ... ... * Změny zákoníku práce pro rok 2020 ... Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří potřebují aktuální informace o změnách pracovněprávních předpisů, a kteří shromažďují, pracují, zpracovávají osobní data zaměstnanců. ... 1.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. HAVLÍČKŮV BROD

Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů PRO rok 2020
17.01.2020 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady ... ... Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu ... Seminář je určen účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit znalosti. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Jak splnit ohlašovací povinnosti přes ISPOP při nakládání s odpady
21.01.2020 Praha KURZ - Zákon č. 185 - 2001 Sb., o odpadech, prošel za 17 let své existence mnoha podstatnými změnami a v návaznosti na to došlo k významným změnám jeho prováděcích předpisů, k nimž ministerstvo připravilo m ... ... Zákon č. 185 - 2001 Sb., o odpadech, prošel za 17 let své existence mnoha podstatnými změnami a v návaznosti na to došlo k významným změnám jeho prováděcích předpisů, k nimž ministerstvo připravilo m ... Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti
23.04.2020 Praha KURZ - Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku při poskytování zdravotních služeb zahraničním pacientům ... ... Oblast je upravena mnoha právními předpisy od evropských nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č ... Pro pracovníky zdravotnických zařízení, kteří mají na starosti vyúčtování péče zdravotním pojišťovnám a kteří se při své práci pravidelně setkávají se zahraničními pacienty (administrativní pracovníci nemocnic, pracovníci cizineckých oddělení a oddělení zdravotního pojištění, praxe orientované na za ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně a připravované změny PRO rok 2020
22.04.2020 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby ... ... Budete si umět poradit s problematikou nedokončené výroby ... Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky. Je vhodný i pro začínající účetní. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Jak správně nastavit pravidla PRO vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2020, valutová pokladna, platební karty
16.01.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2020 i s tím, jak nejépe řešit vzniklé problémy, které často způsobí nejen zaměstnavatelé, ale i zaměs ... ... Dozvíte se, jaké podmínky mají být zakotvené ve vnitropodnikové směrnici a jak postupovat v případě, když někteří zaměstnavatelé nechtějí dodržovat nutné právní předpisy ... Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům, pokladním, a to jak z podnikatelské, tak i státní a nestátní neziskové sféry. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Pokladna - EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2020
12.03.2020 Pardubice KURZ - Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní) ... ... * Seminář je určen pro fakturanty, účetní v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře ... ... 1.487 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY nejen z pohledu cestovních náhrad (výklad s přesahem do dalších právních předpisů)
16.03.2020 Praha KURZ - Určeno pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na zahraniční pracovní cesty, tzn ... ... především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových směrnic podle změn roku 2020
12.02.2020 Praha KURZ - V každé účtárně se musí správně a rychle zareagovat na změnu předpisů pro rok 2020 ... ... Je nezbytné upravit účetnictví, kontrolní vazby a zkontrolovat a upravit vnitropodnikové Směrnice tak, aby odpovídaly nejen požadavkům zaměstnavatelů, ale především změnám v účetních a daňových předp ... Kurz je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům a daňovým a účetním poradcům. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat
20.04.2020 Praha KURZ - Vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí ... ... * Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů: • evropské právo, • pracovní právo, • daňové právo, • právo sociálního zabezpečení ... Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
14.02.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další souvisl ... ... * Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1 ... Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
18.06.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další souvisl ... ... * Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1 ... Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020
28.01.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2019 - 2020 a o aktuálních výkladech Finanční správy ... ... * Elektronická evidence tržeb (EET) – předmět evidence tržeb • formální náležitosti pro evidovanou tržbu • tržby vyloučené z evidence • zvláštní režim evidence tržeb • odpovědnost za ev ... Seminář je určen účetním, auditorům, daňovým poradcům a dalším pracovníkům ekonomických oddělení. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Směrnice předpisy pro # 70 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 70 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Směrnice předpisy pro
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Směrnice | předpisy | pro


Hodně kurzů? Hledat Směrnice předpisy pro pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

SMĚRNICE PŘEDPISY PRO

Směrnice předpisy pro hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Směrnice předpisy pro, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Směrnice předpisy pro, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Směrnice předpisy pro i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Pardubice - Máhlerův Penzion Na Hradbách, - HAVLÍČKŮV BROD
 


Směrnice předpisy pro :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=sm%C4%9Brnice-p%C5%99edpisy-pro&title=kurzy-školení-sm%C4%9Brnice-p%C5%99edpisy-pro#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_směrnice-předpisy-pro.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Autodesk Inventor Tooling – Vstřikování a návrh plastových forem v prosinci 2019 - Praha
^