logo skoleni-kurzy

KURZ: SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ EXISTENCE, PLATNOST, ÚČINNOST A VÝKLAD ON LINE SEMINÁŘ # NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ A KURZY


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy

Smlouva a další právní jednání existence, platnost, účinnost a výklad ON LINE seminář | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář # 61 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ EXISTENCE PLATNOST ÚČINNOST A VÝKLAD ON LINE SEMINÁŘ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2020 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Smlouva a DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - EXISTENCE, PLATNOST, ÚČINNOST a VÝKLAD
12.04.2021 Praha KURZ - Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * st ... ... Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * st ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Smlouva a DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
10.05.2021 Praha KURZ - Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejn ... ... Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejn ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Smlouva a DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
10.12.2020 KURZ - (seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ... ... (seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ... ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Smlouva o dílo - ON-LINE SEMINÁŘ
11.03.2021 online KURZ - Seminář se věnuje kompletnímu rozboru druhého nejfrekventovanějšího smluvního typu v České republice, a to smlouvě o dílo ... ... výklad bude uskutečněn skrze účinnou právní úpravu i aktuální judikaturu soudů ... ... 1.809 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

On-line cyklus: Pohledávky – PRÁVNÍ, účetní a daňové aspekty
Listopad 2020 online KURZ - Na první ON-line přednášce bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a související ... ... Po absolvování budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami. ... 3.980 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Kupní SMLOUVA v novém občanském zákoníku
24.05.2021 Praha KURZ - Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek, * kupní Smlouva vs ... ... Smlouva darovací (nesnáze spojené s určením, kdy plnění obdarovanému bezúplatné, včetně výměnku či převodu za 1 Kč), * kupní Smlouva vs ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Smlouva o dílo
11.03.2021 Praha KURZ - Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? ... ... * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí? ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný VÝKLAD s příklady, novela zákoníku práce - 3denní
09.08.2021 Praha KURZ - Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... 9.500 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní VÝKLAD, novela zákoníku práce - 2denní
29.04.2021 Praha KURZ - Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... 5.700 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

On-line SEMINÁŘ: Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
Listopad 2020 online KURZ - Na ON-line semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních ... ... Po absolvování budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... On-line seminář je určen pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní VÝKLAD - 2denní
15.03.2021 Praha KURZ - Cíl: seminář bude zaměřen na komplexní a prakticky orientovaný úvod do problematiky veřejného zadávání ... ... Budou vysvětleny základní pojmy a postupy z pohledu zadavatele, dodavatelů i dalších účastníků zadávacího procesu ... ... 6.400 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE SEMINÁŘ
02.12.2020 online KURZ - Seminář se věnuje vybraným (stále i nově) problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle (nového) občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to především z pohled ... ... Součástí semináře bude seznámení posluchačů s publikovanými (zpravidla kontradiktorními) názory (zejména v komentářích) na některé sporné otá ... ... 1.809 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Převody, zastavení a DALŠÍ dispozice s akciemi a podíly
19.04.2021 Praha KURZ - Seminář se zaměří zejména na následující otázky * podíl - akcie ve spoluvlastnictví - podílové spoluvlastnictví - podíl ve společném jmění manželů - vli ... ... Seminář se zaměří zejména na následující otázky * podíl - akcie ve spoluvlastnictví - podílové spoluvlastnictví - podíl ve společném jmění manželů - vli ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Kybernetická bezpečnost - cyklus tří SEMINÁŘů - ON-LINE SEMINÁŘ
28.04.2021 online KURZ - 1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 28. dubna 2021 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem seminář ... ... seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 28 ... ... 5.595 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE SEMINÁŘ
22.04.2021 online KURZ - Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku ... ... seminář se zaměřuje na „novinky“ v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku ... ... 1.809 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Zástavní právo v praxi - ON-LINE SEMINÁŘ
17.03.2021 online KURZ - Komu je seminář určen? Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí ... ... Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a d ... ... 1.809 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

On-line SEMINÁŘ: Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
Listopad 2020 online KURZ - Cílem ON-line přednášky je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření ... ... * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • hospodár ... On-line přednáška je určena pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit ve státních orgánech, obcích, krajích, příspěvkových organizacích, u příjemců veřejné finanční podpory a v dalších subjektech, a také pro auditory, kteří poskytují služby orgánům veřejné správy. ... 1.990 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. online

Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE SEMINÁŘ
30.04.2021 online KURZ - Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní službě, a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v jednotlivých veřejnoprávních po ... ... výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na ... ... 1.809 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE SEMINÁŘ
09.12.2020 online KURZ - Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá právní regulace ze strany zákona o kyber ... ... Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá právní regulace ze strany zákona o kyber ... ... 1.892 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Elektronické dokumenty v PRÁVNÍ praxi
02.12.2020 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017, Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumen ... ... V rámci semináře bude pozornost věnována především roli elektronických dokumentů ve veřejné správě , včetně jejich vývoje ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Elektronické dokumenty v PRÁVNÍ praxi
25.02.2021 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017, Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumen ... ... V rámci semináře bude pozornost věnována především roli elektronických dokumentů ve veřejné správě , včetně jejich vývoje ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Elektronické dokumenty v PRÁVNÍ praxi
25.02.2021 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017, Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumen ... ... V rámci semináře bude pozornost věnována především roli elektronických dokumentů ve veřejné správě , včetně jejich vývoje ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Právo stavby, věcná břemena a DALŠÍ limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
05.05.2021 Praha KURZ - Odborný program semináře Obecně * Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo ... ... Právo stavby * Jak lze stavět na cizím pozemku? ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + DALŠÍ informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
18.02.2021 Praha KURZ - Právní úprava bytového spoluvlastnictví * Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, * Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě prohláše ... ... Právní úprava bytového spoluvlastnictví * Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, * Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě prohláše ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Úvod do PRÁVNÍ problematiky smluv v IT
18.12.2020 Brno KURZ - V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům ... ... V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář # 61 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 61 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Smlouva | další | právní | jednání | existence | platnost | účinnost | výklad | ON | LINE | seminář


Hodně kurzů? Hledat Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ EXISTENCE PLATNOST ÚČINNOST A VÝKLAD ON LINE SEMINÁŘ

Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - - online - Brno
 


Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad ON LINE seminář :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=smlouva-a-dal%C5%A1%C3%AD-pr%C3%A1vn%C3%AD-jedn%C3%A1n%C3%AD-existence-platnost-%C3%BA%C4%8Dinnost-a-v%C3%BDklad-on-line-semin%C3%A1%C5%99&title=kurzy-školení-smlouva-a-dal%C5%A1%C3%AD-pr%C3%A1vn%C3%AD-jedn%C3%A1n%C3%AD-existence-platnost-%C3%BA%C4%8Dinnost-#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_smlouva-a-další-právní-jednání-existence-platnost-účinnost-a-výklad-on-line-seminář.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Revit základní v listopadu 2020 - Praha
^