logo skoleni-kurzy

KURZ: SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ EXISTENCE, PLATNOST, ÚČINNOST A VÝKLAD # NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ A KURZY


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy

Smlouva a další právní jednání existence, platnost, účinnost a výklad | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad # 36 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ EXISTENCE PLATNOST ÚČINNOST A VÝKLAD - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace říjen 2020 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Smlouva a DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - EXISTENCE, PLATNOST, ÚČINNOST a VÝKLAD
12.04.2021 Praha KURZ - Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * st ... ... Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * st ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Smlouva a DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
10.05.2021 Praha KURZ - Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejn ... ... Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejn ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Smlouva a DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
10.12.2020 KURZ - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ... ... (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ... ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Kupní SMLOUVA v novém občanském zákoníku
24.05.2021 Praha KURZ - Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek, * kupní Smlouva vs ... ... Smlouva darovací (nesnáze spojené s určením, kdy plnění obdarovanému bezúplatné, včetně výměnku či převodu za 1 Kč), * kupní Smlouva vs ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
11.03.2021 online KURZ - Seminář se věnuje kompletnímu rozboru druhého nejfrekventovanějšího smluvního typu v České republice, a to smlouvě o dílo ... ... výklad bude uskutečněn skrze účinnou právní úpravu i aktuální judikaturu soudů ... ... 1.809 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Smlouva o dílo
11.03.2021 Praha KURZ - Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? ... ... * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí? ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný VÝKLAD s příklady, novela zákoníku práce - 3denní
09.08.2021 Praha KURZ - Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... 9.500 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní VÝKLAD, novela zákoníku práce - 2denní
29.04.2021 Praha KURZ - Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... 5.700 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

Převody, zastavení a DALŠÍ dispozice s akciemi a podíly
19.04.2021 Praha KURZ - Seminář se zaměří zejména na následující otázky * podíl - akcie ve spoluvlastnictví - podílové spoluvlastnictví - podíl ve společném jmění manželů - vli ... ... Seminář se zaměří zejména na následující otázky * podíl - akcie ve spoluvlastnictví - podílové spoluvlastnictví - podíl ve společném jmění manželů - vli ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní VÝKLAD - 2denní
15.03.2021 Praha KURZ - Cíl: Seminář bude zaměřen na komplexní a prakticky orientovaný úvod do problematiky veřejného zadávání ... ... Budou vysvětleny základní pojmy a postupy z pohledu zadavatele, dodavatelů i dalších účastníků zadávacího procesu ... ... 6.400 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

Právo stavby, věcná břemena a DALŠÍ limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
05.05.2021 Praha KURZ - Odborný program semináře Obecně * Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo ... ... Právo stavby * Jak lze stavět na cizím pozemku? ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + DALŠÍ informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
18.02.2021 Praha KURZ - Právní úprava bytového spoluvlastnictví * Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, * Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě prohláše ... ... Právní úprava bytového spoluvlastnictví * Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, * Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě prohláše ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

On-line cyklus: Pohledávky – PRÁVNÍ, účetní a daňové aspekty
Listopad 2020 online KURZ - Na první on-line přednášce bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a související ... ... Po absolvování budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami. ... 3.980 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Elektronické dokumenty v PRÁVNÍ praxi
02.12.2020 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017, Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumen ... ... V rámci semináře bude pozornost věnována především roli elektronických dokumentů ve veřejné správě , včetně jejich vývoje ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Elektronické dokumenty v PRÁVNÍ praxi
25.02.2021 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017, Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumen ... ... V rámci semináře bude pozornost věnována především roli elektronických dokumentů ve veřejné správě , včetně jejich vývoje ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Elektronické dokumenty v PRÁVNÍ praxi
25.02.2021 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017, Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumen ... ... V rámci semináře bude pozornost věnována především roli elektronických dokumentů ve veřejné správě , včetně jejich vývoje ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Úvod do PRÁVNÍ problematiky smluv v IT
18.12.2020 Brno KURZ - V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům ... ... V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Úvod do PRÁVNÍ problematiky smluv v IT
18.12.2020 Praha KURZ - V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům ... ... V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Úvod do PRÁVNÍ problematiky smluv v IT
12.03.2021 Brno KURZ - V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům ... ... V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Úvod do PRÁVNÍ problematiky smluv v IT
12.03.2021 Praha KURZ - V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům ... ... V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Zákoník práce se zaměřením na PRÁVNÍ minimum pro personalisty po jeho novele 2020
14.12.2020 Praha KURZ - Odborný program * Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti: - před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, ... ... Odborný program * Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti: - před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, ... ... 1.975 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zákoník práce se zaměřením na PRÁVNÍ minimum pro personalisty po jeho novele 2020 a 2021
07.06.2021 Praha KURZ - Odborný program * Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti: - před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, ... ... Odborný program * Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti: - před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, ... ... 1.975 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
12.03.2021 Praha KURZ - Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích ... ... Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci ... ... 2.700 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
12.03.2021 Praha KURZ - Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích ... ... Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci ... ... 2.700 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
04.06.2021 Praha KURZ - Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích ... ... Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci ... ... 2.700 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad # 36 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 36 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Smlouva | další | právní | jednání | existence | platnost | účinnost | výklad


Hodně kurzů? Hledat Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ EXISTENCE PLATNOST ÚČINNOST A VÝKLAD

Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - - online - Brno
 


Smlouva a další právní jednání existence platnost účinnost a výklad :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=smlouva-a-dal%C5%A1%C3%AD-pr%C3%A1vn%C3%AD-jedn%C3%A1n%C3%AD-existence-platnost-%C3%BA%C4%8Dinnost-a-v%C3%BDklad&title=kurzy-školení-smlouva-a-dal%C5%A1%C3%AD-pr%C3%A1vn%C3%AD-jedn%C3%A1n%C3%AD-existence-platnost-%C3%BA%C4%8Dinnost-#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_smlouva-a-další-právní-jednání-existence-platnost-účinnost-a-výklad.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Word pokročilí v prosinci 2020 - Praha
^