logo skoleni-kurzy

KURZ: SPR��VA DOKUMENT�� U P��VODC�� V ��R PO NOVEL��CH Z��KONA O ARCHIVNICTV�� A SPISOV�� SLU��B�� A P��EDPIS�� SOUVISEJ��C��CH # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]


Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch # 235 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | >>

SPR��VA DOKUMENT�� U P��VODC�� V ��R PO NOVEL��CH Z��KONA O ARCHIVNICTV�� A SPISOV�� SLU��B�� A P��EDPIS�� SOUVISEJ��C��CH - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
07.06.2023 Praha KURZ - Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících ... ... Účastí získáte praktické návody pro následnou aplikaci nových poznatků ve vaší práci ... Kurz je určen zejména úředníkům územních samosprávných celků zodpovědným za správu dokumentů, dále všem pracovníkům odpovědným za správu dokumentů v rámci ÚSC, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Zaměře ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
14.03.2023 Olomouc KURZ - Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č ... ... Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve ... ... 2.090 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
21.03.2023 Brno KURZ - Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č ... ... Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve ... ... 2.090 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

Správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy
21.06.2023 Praha KURZ - Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními povinnostmi, které pro tzv ... ... soukromoprávní původce vyplývají ze zákona o archivnictví, případně z další související legislativy, i když tyto subjekty nemají obecně povinnost vedení spisové služby ... Kurz je určen zejména pracovníkům organizací soukromé sféry (komerční firmy) a nestátního neziskového sektoru, případně dalším osobám odpovědným za správu dokumentů, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy
21.06.2023 online KURZ - Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními povinnostmi, které pro tzv ... ... soukromoprávní původce vyplývají ze zákona o archivnictví, případně z další související legislativy, i když tyto subjekty nemají obecně povinnost vedení spisové služby ... Kurz je určen zejména pracovníkům organizací soukromé sféry (komerční firmy) a nestátního neziskového sektoru, případně dalším osobám odpovědným za správu dokumentů, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Převodní ceny v ČR aktuálně a pro rok 2023 – přístup finanční správy a rozsah dokumentace
31.05.2023 Praha KURZ - Na semináři zjistíte, zda jsou rizika převodních cen ve vašem podniku aktuálním tématem ... ... Dozvíte se, jak finanční správa přistupuje ke kontrole převodních cen a jak se na ni připravit ... Seminář je určen zejména finančním ředitelům, finančním manažerům, hlavním účetním a kontrolorům ve finančních odděleních. ... 2.290 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Převodní ceny v ČR aktuálně a pro rok 2023 – přístup finanční správy a rozsah dokumentace
31.05.2023 online KURZ - Na semináři zjistíte, zda jsou rizika převodních cen ve vašem podniku aktuálním tématem ... ... Dozvíte se, jak finanční správa přistupuje ke kontrole převodních cen a jak se na ni připravit ... Seminář je určen zejména finančním ředitelům, finančním manažerům, hlavním účetním a kontrolorům ve finančních odděleních. ... 2.290 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi
03.03.2023 Praha KURZ - Organizační management a vedení lidí # Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů ... ... cíl Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících ... Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů. ... 2.900 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

Pracovnělékařské služby a lékařské prohlídky zaměstnanců po změnách od 1. 1. 2023 – výkladové nejasnosti, správné postupy
06.03.2023 Praha KURZ - Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy, včetně změn po novele vyhlášky, ujasnění správných postupů a předejití sporům, případně hrozbě pokut ... ... * • význam pracovnělékařských služeb (PLS), • přehled právní úpravy, včetně zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, • zvláštní právní předpisy (řidiči z povo ... Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům a pracovníkům BOZP a lékařům. ... 4.790 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Nařízení EU č. 910 - 2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR
10.05.2023 Praha KURZ - Cílem kurzu je seznámit vás s problematikou elektronické identifikace a tzv ... ... Cílem kurzu je seznámit vás s problematikou elektronické identifikace a tzv. důvěryhodných služeb s ní spojených. Výklad je veden v přímé souvislosti s Nařízením EU č.910 - 2014 eIDAS a z něho vych ... Kurz je určen zejména úředníkům územních samosprávných celků zodpovědným za správu dokumentů, dále všem pracovníkům odpovědným za správu dokumentů v rámci ÚSC, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
21.02.2023 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... 3.490 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
21.02.2023 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
30.05.2023 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... 3.490 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
30.05.2023 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
07.11.2023 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... 3.490 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
07.11.2023 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis : V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

DPH u zvláštních režimů (cestovní ruch, použité zboží), vazba na daňovou kontrolu a daňový řád
09.05.2023 Praha KURZ - Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů ... ... * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing ... Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH. ... 3.990 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH u zvláštních režimů (cestovní ruch, použité zboží), vazba na daňovou kontrolu a daňový řád
09.05.2023 online KURZ - Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů ... ... * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing ... Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH. ... 3.990 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely
08.06.2023 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsl ... ... navazující řízení * Rozhodování v ... ... 2.553 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
08.06.2023 online KURZ - Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsl ... ... navazující řízení * Rozhodování v ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty
03.04.2023 online KURZ - Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právn ... ... Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami. ... 4.380 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
25.05.2023 Praha KURZ - Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech ... ... * Předání zkušeností po 9 letech alikace zákona ... Kurz je určen pro kontrolující, kteří postupují podle zákona č. 255 - 2012 Sb. ... 2.590 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů – on-line seminář
25.05.2023 online KURZ - Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech ... ... * Předání zkušeností po 9 letech alikace zákona ... Kurz je určen pro kontrolující, kteří postupují podle zákona č. 255 - 2012 Sb. ... 2.590 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Registr smluv a audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy
06.02.2023 Praha 2 KURZ - Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné sféry ... ... Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné správy ... ... 3.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty
03.04.2023 Praha KURZ - Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právn ... ... Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami. ... 4.380 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch # 235 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 235 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Spr��va | dokument�� | p��vodc�� | ��R | po | novel��ch | z��kona | archivnictv�� | spisov�� | slu��b�� | p��edpis�� | souvisej��c��ch


Hodně kurzů? Hledat Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

SPR��VA DOKUMENT�� U P��VODC�� V ��R PO NOVEL��CH Z��KONA O ARCHIVNICTV�� A SPISOV�� SLU��B�� A P��EDPIS�� SOUVISEJ��C��CH

Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Olomouc - Brno - online - Praha 2
 


Spr��va dokument�� u p��vodc�� v ��R po novel��ch z��kona o archivnictv�� a spisov�� slu��b�� a p��edpis�� souvisej��c��ch :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=spr%EF%BF%BD%EF%BF%BDva-dokument%EF%BF%BD%EF%BF%BD-u-p%EF%BF%BD%EF%BF%BDvodc%EF%BF%BD%EF%BF%BD-v-%EF%BF%BD%EF%BF%BDr-po-novel%EF%BF%BD%EF%BF%BDch-z%EF%BF%BD%EF%BF%BDkona-o-archivnictv%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-spisov%EF%BF%BD%EF%BF%BD-slu%EF%BF%BD%EF%BF%BDb%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-p%EF%BF%BD%EF%BF%BDedpis%EF%BF%BD%EF%BF%BD-souvisej%EF%BF%BD%EF%BF%BDc%EF%BF%BD%EF%BF%BDch&title=kurzy-školení-spr%EF%BF%BD%EF%BF%BDva-dokument%EF%BF%BD%EF%BF%BD-u-p%EF%BF%BD%EF%BF%BDvodc%EF%BF%BD%EF%BF%BD-v-%E#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_spr��va-dokument��-u-p��vodc��-v-��r-po-novel��ch-z��kona-o-archivnictv��-a-spisov��-slu��b��-a-p��edpis��-souvisej��c��ch.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Nový stavební zákon – aktuální otázky zavedení nového stavebního zákona do právního řádu v únoru 2023 - online
^